Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

WARN: Academic Response to Hybrid Threats

«Академічна протидія гібридним загрозам – WARN» 610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP

Інструмент фінансування ЄС: Інструмент європейського сусідства та партнерства (Еразмус+: КА2 Розвиток потенціалу вищої освіти)

Тривалість: 15 листопада 2019 – 14 листопада 2023

Сума гранту Еразмус+: 721 065,00 €

Сайт: https://warn-erasmus.eu/

Менеджер проєкту Балашов Е.М. Помічник ректора з міжнародного співробітництва та фандрайзингу

eduard.balashov@oa.edu.ua

Фінансовий адміністратор проєкту Матласевич К.М. Головний бухгалтер

kateryna.matlasevych@oa.edu.ua

Робоча команда проєкту Кривицька О. Р. Керівник наукового відділу

olha.kryvytska@oa.edu.ua

Лебедюк В. М. Декан факультету політико-інформаційцного менеджменту

vitalii.lebediuk@oa.edu.ua

Романов М. С. Завідувач кафедри політології і національної безпеки

mykola.romanov@oa.edu.ua

Худолій А. О. Професор кафедри англійської філології

anatoliy.khudoliy@oa.edu.ua

Жовтенко Т. Г. Доцент кафедри політології і національної безпеки

taras.zhovtenko@oa.edu.ua

Малиновська Н. В. Старший викладач кафедри політології і національної безпеки

nataliia.malynovska@oa.edu.ua

Мацієвська С. А. Методист кафедри політології і національної безпеки

kafedra.politologii@oa.edu.ua

Нечипорук М. В. Начальник інформаційно-рекламного відділу

mariana.nechyporuk@oa.edu.ua

Кулеша С. О. Інженер інформаційно-технічного центру

serhii.kulesha@oa.edu.ua

Марченко А. В. Заступник головного бухгалтера

antonina.marchenko@oa.edu.ua

Отримувач гранту: Університет Ювяскюля, Фінляндія Координатор: Проф. Тімо Тііхонен,
заступник декана факультету інформаційних технологій

Електронна пошта: timo.tiihonen@jyu.fi

Сайт: https://www.jyu.fi/fi

Координатор проєкту від України: Харківський національний університет радіоелектроніки Відповідальна особа: Світлана Гришко, доц., к.е.н., заст. зав. кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою

Електронна пошта: svitlala.gryshko@nure.ua

Сайт: https://nure.ua/

Партнери проєкту
Національний університет «Острозька академія» Відповідальна особа: Едуард Балашов, помічник ректора з міжнародного співробітництва та фандрайзингу

Електронна пошта: eduard.balashov@oa.edu.ua

Сайт: https://www.oa.edu.ua/

Український католицький університет Відповідальна особа: Павло Худ, заст. декану факультету суспільних наук, директор Школи журналістики УКУ

Електронна пошта: mailto:pavlo.khud@ucu.edu.ua

Сайт: https://ucu.edu.ua/

Державний університет інфраструктури та технологій Відповідальна особа: проф. Юрій Дудник, проректор

Електронна пошта: yu.dudnyk@gmail.com

Сайт: http://duit.edu.ua/

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Відповідальна особа: проф. Ольга Копієвська, зав. кафедри арт-менеджменту та івент-технологій

Електронна пошта: okopievska@gmail.com

Сайт: www.http://nakkkim.edu.ua

Національна академії державного управління при Президентові України Харківський регіональний інститут державного управління Відповідальна особа: проф. Дмитро Карамишев, заступник директора

Електронна пошта: dvk1@i.ua

Сайт: www.kbuapa.kharkov.ua

Донбаський державний педагогічний університет, Горлівський інститут іноземних мов Відповідальна особа: проф. Галина Докашенко, зав. кафедри вітчизняної і зарубіжної історії

Електронна пошта: galinadokashenko@ukr.net

Сайт: www.ddpu.edu.ua

Міністерство освіти і науки України Відповідальна особа: Любов Щітка, заступник начальника управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції

Електронна пошта: l_shchitka@mon.gov.ua

Сайт: www.mon.gov.ua

ECAM-EPMI (Вища інженерна школа) Країна: Франція

Сайт: http://www.ecam-epmi.fr/

Університет Коїмбри Країна: Естонія

Сайт: www.uc.pt

Університет Тарту Країна: Португалія

Сайт: www.ut.ee

«Академічна протидія гібридним загрозам – WARN» 610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP

Інструмент фінансування ЄС: Інструмент європейського сусідства та партнерства (Еразмус+: КА2 Розвиток потенціалу вищої освіти)

Тривалість: 15 листопада 2019 – 14 листопада 2023

Сума гранту Еразмус+: 721 065,00 €

Опис проєкту:

Нові гібридні загрози це новий виклик світові та Україні, зокрема, на кожному рівні. Ці загрози призводять до невідомих та небезпечних вразливих ситуацій суспільства, яке на даний час не має достатнього рівня знань та навичок, щоб впоратися з новими загрозами. Навчальні програми, які викладаються зараз, навіть віддалено не готують випускників до складних гібридних загроз. Українським державним чиновникам, обласним адміністраціям та міністерствам, які щоденно стикаються з реальністю гібридних атак і загроз, не вистачає знань та навичок визначення, класифікації та протидії гібридним загрозам з необхідною ефективністю.

Аналіз українських освітніх програм в галузях публічного управління та адміністрування, соціальних та поведінкових наук, інформаційних технологій, управління та адміністрування, транспорту, культури та мистецтва, освіти та педагогіки, журналістики та медіакомунікацій показав, що сучасні освітні програми, як правило, дисципліно-орієнтованими та не адресовані адекватній протидії гібридним проблемам.

Проєкт має на меті оновити перераховані вище освітні програми, запровадивши унікальний контент, який формує обізнаність щодо гібридних загроз та інноваційних методів навчання, які надаватимуть навички та компетентності для активного подолання складних загроз. Оновлений зміст, заснований на новітніх освітніх програмах університетів – партнерів з ЄС, разом із новими методами викладання, які будуються на сучасних напрацюваннях зокрема в галузі штучного інтелекту (AI-based adversarial learning), будуть використовуватися як в магістерській освіті, так і в освіті впродовж життя для підготовки “агентів позитивних змін” у різних професійних галузях. Агенти змін навчаться активно пристосовуватися до нових складних, гібридних викликів та поширювати свої знання в суспільстві. Міжнародна спільнота освітян та випускників (мережа WARN) буде створена для забезпечення сталого розвитку навчального змісту, методів навчання та розповсюдження після проєкту. Проєкт матиме зв’язок із різноманітними зацікавленими сторонами (міністерства, державні чиновники, місцеві органи влади, компанії) для розробки контенту та створення сценаріїв з реального життя в якості навчальних матеріалів як для вищої освіти, так і для інтенсивних курсів освіти впродовж життя.

Цілі проєкту:

Мета проєкту полягає в підвищенні національної безпеки та подоланні нестачі сервісів безпеки, яка виникла через появу гібридних загроз. Безпековий сектор не має достатніх можливостей та ресурсів для самостійної протидії складним гібридним загрозам, він повинен спиратися на обізнаність в питаннях безпеки професіоналів критичних галузей та суспільства в цілому. Розуміння комплексної взаємозалежності та критичної вразливості в ключових секторах є життєво важливим для підвищення стійкості нації до безпекових викликів, а отже, – особистої безпеки та добробуту її громадян.

 • заповнити прогалину в галузі безпеки в різних сферах професійної діяльності для підвищення професійної та громадянської стійкості до гібридних загроз в Україні;
 • адаптувати освітні програми у 7 галузях освіти та розробити курси з протидії гібридним загрозам для освіти впродовж життя;
 • пілотувати адаптовані освітні програми та курси LLL;
 • створити міжгалузеве середовище з питань протидії гібридним загрозам.

Головні результати, що очікуються:


 1. Адаптувати 11 освітніх програм в 7 галузях освіти
 2. Запровадити викладання адаптованих освітніх програм і курсів
 3. Створити міжгалузеве середовище з питань протидії гібридним загрозам

Сайт: https://warn-erasmus.eu/ua/

Буде створено нові курси:

 • Стійкість громадян до гібридних загроз
 • Публічний дискурс як складова інформаційних війн
 • Визначення гібридних загроз та протидія їм у політології

Існуючі курси будуть оновлені:

 • Інформаційно-психологічні операції
 • Інформаційна безпека держави
 • Державна політика у галузі інформаційної безпеки
 • Національна безпека України
 • Пропаганда та контр-розвідка
 • Сучасна політична теорія

Завдання:

 • Вивчити досвід та найкращі практики партнерів з ЄС;
 • Виявити та проаналізувати вимоги та потреби мати нові навчальні можливості у зацікавлених сторін;
 • Оновити магістерські програми відповідно до вимог ринку праці, суспільства;
 • Розробити нові освітні можливості для широкої аудиторії.

Очікувані результати:

 • 2 модернізовані навчальні програми «Національна безпека» та «Політологія»;
 • 3 нові курси;
 • 6 оновлених курсів;
 • 3 онлайн курси лекцій на основі нового навчального матеріалу;
 • 9 нових навчальних матеріалів для практичних та лабораторних робіт із застосуванням нової змішаної методології викладання;
 • 3 курси для дистанційного навчання;
 • 3 курси, орієнтовані на професіоналів з Lifelong Learning LLL (навчанням впродовж життя, безперервне навчання) з “Національної безпеки” та “Політології” та “Нова змішана методологія викладання”;
 • 1 курс для постійного покращення кваліфікації викладачів ЗВО для LLL ("Нова змішана методологія викладання");
 • 1 оновлена навчальна лабораторія;
 • 1 запущений центр досконалості;
 • 60 студентів денної форми навчання на оновлених навчальних програмах (до кінця проєкту для 2-разового набору);
 • 20 слухачів курсів LLL (до кінця проєкту);
 • 1 нова змішана методології викладання;
 • співробітники з досвідом проєктів ЄС;
 • 1 реалізований проєкт Еразмус+;
 • угоди про партнерство з університетами з ЄС та України;
 • 12 викладачів, сертифікованих Центром професійного розвитку НУОА за програмою "Нова змішана методологія викладання".

Вплив результатів проєкту на НУОА:

Вплив модернізованих навчальних програм, нових та оновлених навчальних планів та нових навчальних матеріалів можна розглядати як:

 • збільшення доступу до освітніх ресурсів з цієї теми для людей різних вікових та соціальних груп;
 • підвищення обізнаності громадськості про гібридні загрози за допомогою Інтернет-ресурсів НУОА (Moodle, науковий блог НУОА, електронна бібліотека).

Вплив реалізації багатостороннього проекту ЄС та появи нових партнерських організацій можна розглядати як:

 • розвиток особистісних та професійних компетентностей викладачів;
 • використання досвіду, набутого в подальшій роботі зі студентами та взаємодії з колегами;
 • вдосконалення навчального процесу шляхом модернізації методів навчання;
 • проведення власних спостережень за розвитком цієї теми та використання їх у подальшому розвитку навчальних планів;
 • актуалізація академічної співпраці та підвищення ваги відгуків партнерів для спільного аналізу досягнутих результатів.