Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Гуманітарний

Керівництво

Декан факультету: Карповець Максим Вячеславович, кандидат філософських наук, доцент

Контактна інформація:
тел/факс: (03654) 2-29- 49 
e-mail: maksym.karpovets@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-18.00, обідня перерва: 13.00-14.00

Заступник декана з навчально-виховної роботи: Мініч Лариса Степанівна, кандидат філологічних наук, доцент

Контактна інформація:
тел/факс: (03654) 2-29-49 
e-mail: dekanat.humanitarnyy@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-18.00, обідня перерва: 13.00-14.00

Заступник декана з питань якості освіти: Максимчук Віталій Васильович, кандидат філологічних наук, доцент

Контактна інформація:
тел/факс: (03654) 2-29- 49 
e-mail: vitalii.maksymchuk@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-18.00, обідня перерва: 13.00-14.00

Заступник декана з науково-педагогічної та профоорієнтаційної роботи: Шляхова Ольга Анатоліївна, викладач

Контактна інформація:
тел/факс: (03654) 2-29- 49 
e-mail: olha.shliakhova@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-18.00, обідня перерва: 13.00-14.00

Старший лаборант: Андрійчук Юлія Валеріївна

Контактна інформація:
Тел.: (03654) 2-29-49
E-mail: dekanat.humanitarnyy@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-18.00, обідня перерва: 13.00-14.00

Загальна інформація про навчальні програми факультету

Гуманітарний факультет створений за наказом ректора НаУОА No 45 від 22 серпня 1995 р. 

У своїй діяльності факультет керується завданнями з трансформації гуманітарної освіти відповідно до Закону України «Про освіту», програми «Освіта XXI століття». Цей процес вимагає застосування новітніх методик і технологій навчання.

У процесі навчання випускники факультету набувають:

 • концептуальні знання, що адаптовані до сучасних вимог ринку праці;
 • навички критичного мислення, проектної діяльності, вирішення комплексних завдань, самостійного управління процесом навчання;
 • здатність здійснення наукових досліджень та інноваційної діяльності за своїм фаховим спрямуванням.

Зміст навчальних програм, система організації начального процесу в університеті сприяє розвитку творчого мислення та комунікативних навичок у студентів, що є невід’ємною складовою фахових компетенцій сучасних фахівців.

Перелік спеціальностей

Бакалаврат (І рівень вищої освіти):

Магістратура (ІІ рівень вищої освіти):

Аспірантура (ІІІ освітньо-науковий рівень):

Кафедри

Вчена рада факультету

Склад ради гуманітарного факультету на 2018–2019 н. р.:

 1. Карповець Максим Вячеславович, кандидат філософських наук, доцент, декан гуманітарного факультету – голова ради;
 2. Мініч Лариса Степанівна, кандидат філологічних наук, доцент, заступник декана з навчально-виховної роботи – заступник голови;
 3. Альошина Оксана Анатоліївна, кандидат історичних наук, доцент – секретар;
 4. Шляхова Ольга Анатоліївна, викладач, заступник декана з наукової та профорієнтаційної роботи;
 5. Максимчук Віталій Васильович, кандидат філологічних наук, доцент, заступник декана з питань якості освіти;
 6. Хом’як Іван Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, академік АН ВШ України, завідувач кафедри української мови і літератури;
 7. Зайцев Микола Олександрович, доктор філософських наук, професор завідувач кафедри культурології та філософії;
 8. Годунок Зоряна Валентинівна, кандидат філологічних наук, ст. викл., завідувач кафедри журналістики;
 9. Кралюк Петро Михайлович, доктор фіософських наук, професор, завідувач кафедри релігієзнавства і теології;
 10. Петрушкевич Марія Стефанівна, доцент кафедри культурології та філософії;
 11. Костюченко Олексій Миколайович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри журналістики;
 12. Шулик Роман Тарасович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики;
 13. Кочерга Світлана Олексіївна, доктор філологічних наук, професор кафедри української мови і літератури;
 14. Янковська Жанна Олександрівна, доктор філологічних наук, доцент кафедри культурології та філософії;
 15. Филипчук Світлана Василівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри релігієзнавства і теології;
 16. Шаправський Сергій Анатолійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри релігієзнавства і теології;
 17. Рабчук Ірина Юріївна, магістр філології, викладач, аспірант;
 18. Галапач Юлія, студентка групи У-31, голова студентської ради факультету;
 19. Шкрабій Маріанна, студентка групи Т-11, заступник голови студентської ради факультету;
 20. Буднік Марія, студентка групи Т-21, заступник голови студентської ради факультету.

Науково-дослідні теми:

1. Кафедра української мови і літератури: «Лексико-стилістичні параметри української мови і мовлення в семантичному і комунікативному вимірі». Державний реєстраційний номер 0119U101111. Відповідальний – проф. Хом’як І. М..

2. Кафедра журналістики: «Новітні медіа – інструмент формування громадянського суспільства». Державний реєстраційний номер 0115 U 002275. Відповідальна проф. Супрун Л. В.

3. Кафедра релігієзнавства і теології: «Релігійні фактори в контексті суспільних і світоглядних трансформацій». Державний реєстраційний номер 0116V001989. Відповідальний проф. Кралюк П.М.

4. Кафедра культурології та філософії: «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей». Державний реєстраційний номер 0113 U 002432. Відповідальний проф. Зайцев М. О.


Наукові фахові видання:

 • Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». Видання входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук». Збірник проіндексовано наукометричною базою Index Copernicus ICV 2016: 69.48. та Google Scholar.

 • Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія». Видання входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук».

На засіданнях ради факультету розглядаються питання щодо організації та проведення навчально-виховного процесу, наукової діяльності, роботи кафедр тощо.

На факультеті функціонують такі лабораторії, наукові гуртки, школи, студії

Кафедра журналістики:

• Науково-практична лабораторія журналістської майстерності JLab (керівник ст. викл. Шулик Р. Т.);

• Гурток «Соціальні комунікації: міжнародний відділ» (керівник ст. викл. Назарук В. М.);

• Гурток " Телевізійна журналістика" (керівник доц. Костюченко О. М.);

• Проблемна група «Школа універсального журналіста» (керівник викл.Голубєв В. Ю.).

Кафедра української мови і літератури:

• Науково-дослідна студія дидактичної лінгвістики (керівник — проф. Хом’як І. М.);

• Науковий гурток «Genius loci» (керівник — проф. Кочерга С. О.);

• Лексикографічна лабораторія «Українська індивідуально-авторська неографія» (керівник — ст. викл. Максимчук В. В.);

• Наукова лабораторія «Діалектологічні студії на теренах Рівненщини» (керівник — доц. Кирилкова Н. В.);

Кафедра релігієзнавства і теології:

• Наукова лабораторія «Релігійна журналістика» (керівник — доц. Филипчук )

Кафедра культурології та філософії:

• Кіноклуб «Імаґо» (керівник — доц. Карповець М. В.);

• Гурток «Антропологічний дискурс» (керівник — проф. Зайцев М.О.).

• Наукова лабораторія гендерних досліджень (керівник — доц. Петрушкевич М. С.);

Ресурсна база факультету

 Ресурсний центр кафедри релігієзнавства і теології створений у 2003 році завдяки благодійним пожертвам з домашніх бібліотек, фондів, від авторів. В наявності ресурсного центру є Біблія, видана різними мовами (українською, єврейською, старослов’янською, англійською, німецькою, грецькою мовами), біблійні словники, Коран арабською мовою, стародавні молитовники, різноманітні книги на релігієзнавчу та богословську тематику, підручники, методичні матеріали. Існує можливість доступу до каталогу відео- та аудіо матеріалів. Ресурсний центр кафедри культурології та філософії укомплектований підручниками, методичними посібниками, монографіями з культурології та філософії. В наявності є альбоми художнього мистецтва від античності до XXI ст., аудіо– та відеокасети з матеріалами до навчальних курсів.

Партнери

Факультет співпрацює з навчальними закладами, освітніми установами України та зарубіжжя.

Кафедра культурології та філософії підтримує тісні зв'язки з кафедрою культурології Національного університету "Києво-Могилянська академія", Ягелонським університетом, кафедрою культурології Рівненського державного гуманітарного університету, кафедрою філософії Національного університету водного господарства та природокористування, Інститутом філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, кафедрою фольклористики та Центром українознавства філософського факультету Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, Міжнародною культурологічною асоціацією “Новий Акрополь”, Інститутом вищої освіти НАПН України, Українським товариством філософії освіти, Інститутом філософії Університету в Зеленій Гурі (Польща).

Кафедра української мови і літератури уклала угоди про співпрацю між Національним університетом «Острозька академія» та Інститутом української мови НАН України, між Національним університетом «Острозька академія» та Інститутом педагогіки НАПН України, між Національним університетом «Острозька академія» та Рівненським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, між Національним університетом «Острозька академія» та Хмельницьким національним університетом, між Національним університетом «Острозька академія» та Миколаївським Національним університетом імені В. О. Сухомлинського.

Кафедра журналістики із 2011 співпрацює з фундацією «Nove Media» (м.Варшава, Польща). В контексті цієї співпраці кафедрою реалізується проект “Project W”, у межах якого студенти мають змогу відвідувати майстер-класи та семінари із онлайнової журналістики, що проводяться у редакціях варшавських ЗМІ. Координатором проекту є викладач кафедри журналістики Назарук В.М. Під час реалізації проекту студенти мали змогу побувати у редакції найбільшої молодіжної радіомережі Польщі «ESKA-ROCK», редакції часопису «Newsweek-Polska», газет «Rzeczpospolita». У липні 2012 року студенти стали учасниками українсько-польсько-білоруського семінару «Журналісти – активісти» у партнерстві з фундацією «Nove Media» (м.Варшава). У 2014 році у студенти-журналісти пройшли десятиденну виробничу практику у польському виданні «Gazeta Wyborcza» у Любліні (Польща), а також з регіональними телеканалами «РТБ», «Рівне 1», «Сфера» і видавництвами.

Кафедра релігієзнавства і теології співпрацює з  відділенням релігієзнавства Інституту філософії НАН України ім. Г. Сковороди, Чернівецьким національним університетом ім. Ю.Федьковича, кафедрами релігієзнавства Київського національного університету ім. Т.Шевченка та Донецького інституту штучного інтелекту, Українським католицьким університетом у Львові, Мединським університетом (Саудівська Аравія), релігійно-інформаційною службою України (РІСУ), асоціацією журналістів, видавців і мовців «Новомедіа».

Активну допомогу деканату та кафедрам щодо організації навчально-виховного процесу надає орган студентського самоврядування «Студентська рада гуманітарного факультету».

Виховна робота здійснюється у відповідності з навчальним процесом. До неї входять інформування студентів щодо організації навчального процесу в університеті; допомога студентам у підготовці до загальнодержавних та університетських свят; здійснення педагогічного контролю за дотриманням студентами моральних, етичних норм поведінки, статуту і внутрішнього розпорядку Національного університету «Острозька академія» та ін. Серед основних форм виховної роботи кураторів є кураторські години, які можуть проводитися у вигляді бесід, «круглих столів», дискусійних клубів, конференцій, семінарів та інших заходів виховного впливу в студентських аудиторіях і гуртожитках (із залученням фахівців різного профілю); культпоходів історичними місцями рідного краю, до музеїв, картинних галерей, на виставки, до театрів тощо; індивідуальна виховна робота зі студентами з урахуванням їх індивідуальних особливостей.