Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарного менеджменту

Перелік спеціальностей

Бакалаврат (І рівень вищої освіти):

Магістратура (ІІ рівень вищої освіти):

Аспірантура (ІІІ освітньо-науковий рівень):

Інститут соціально-гуманітарного менеджменту створено наказом ректора Національного університету «Острозька академія» № 55 від 31 травня 2021 р. Формує сучасних лідерів, які здатні впливати на соціальні та гуманітарні процеси України на засадах патріотизму, креативності й відповідальності. Освітні програми формуються завдяки поєднанню студентських рекомендацій, відгуків стейкхолдерів і сучасних вимог ринку праці. Особлива увага надається практичній складовій завдяки активному залученню фахівців-практиків і стажуванню студентів в Україні та за кордоном.

Навчання в Інституті соціально-гуманітарного менеджменту НаУОА це:

 • сучасні освітні програми з широкими можливостями вітчизняної та міжнародної академічної мобільності;
 • потужна матеріально-технічна база (інтерактивні аудиторії з мультимедійним обладнанням, комп’ютерні класи, лабораторії та центри, кімната психологічного розвантаження, Wi-Fi, тощо);
 • ефективна система викладання соціально-гуманітарних та поведінкових дисциплін із залученням інноваційних методів і технологій;
 • інтенсивне вивчення англійської мови на рівні B2;
 • широкі можливості навчально-наукових досліджень (НД лабораторія когнітивної психології, НЦ саногенної педагогіки та психології, Інститут практичної психології та психотерапії, НДЦ інноваційних і неінвазійних технологій в охороні здоров’я; цікаві емпіричні дослідження через застосування програми E-Prime), наукові фахові збірники тощо;
 • ефективна система онлайн-навчання (платформа Moodle, застосунки Google Meet, Google Class, Zoom тощо), зручні інформаційні е-системи («Розклад», «QA», «LitPro»);
 • система грантової підтримки від випускників, меценатів, української діаспори;
 • тьюторська та психологічна підтримка здобувачів освіти з метою ефективної адаптації та формування навичок саморегульованого навчання.

Додаткові можливості:

 • навчання на третьому (аспірантському) освітньо-науковому рівні зі спеціальностей Психологія, Філологія, Релігієзнавство, Філософія;
 • участь у міжнародних освітніх, стипендійних, грантових програмах та навчання за кордоном;
 • паралельне заочне навчання на іншому інституті/факультеті НаУОА з метою отримання додаткової спеціальності;
 • поглиблення власних знань завдяки сертифікатним програмам та участі в позанавчальних проєктах;
 • спілкування з провідними менеджерами культурної, соціальної та громадської сфери та мотиваційні зустрічі з успішними випускниками.

Керівництво

Директор інституту: Карповець Максим Вячеславович, кандидат філософських наук, доцент

Контактна інформація:
e-mail: maksym.karpovets@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-18.00, обідня перерва: 13.00-14.00

Заступник директора з навчально-виховної та профорієнтаційної роботи: Мініч Лариса Степанівна, кандидат філологічних наук, доцент

Контактна інформація:
e-mail: larysa.minich@oa.edu.ua 
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-18.00, обідня перерва: 13.00-14.00

Заступник директора з наукової роботи та питань якості освіти: Столяр Зоя Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач

Контактна інформація:
e-mail: zoya.stoliar@oa.edu.ua 
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-18.00, обідня перерва: 13.00-14.00

Старший лаборант: Поліщук Юлія Володимирівна

Контактна інформація:
e-mail: dekanat.shm@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 8.30-17.30, обідня перерва: 13.00-14.00


Активну допомогу деканату та кафедрам щодо організації освітнього процесу надає орган студентського самоврядування «Студентська рада інституту соціально-гуманітарного менеджменту». Представники студентської ради беруть участь у щомісячній раді інституту, де активно впливають на освітній процес. Студенти також займають активну соціальну позицію, будучи учасниками волонтерських, обмінних програм.

Науково-дослідні теми

1. Кафедра української мови і літератури:

 • «Лексико-стилістичні параметри української мови і мовлення в семантичному і комунікативному вимірі». Державний реєстраційний номер 0123U102640. Відповідальний – проф. Хом’як І. М.
 • «Проблематика ідентичности, пам'яті й етосу в українській літературі». Державний реєстраційний номер - 0123U104643. Відповідальні - проф. Кочерга С. О., доц. Пухонська О. Я.

2. Кафедра культурології та філософії: «Соціокультурні виклики в умовах сучасності». Державний реєстраційний номер 0121U09151. Відповідальна доц. Петрушкевич М.С.

3. Кафедра громадського здоров`я та фізичного виховання: "Соціально-гігієнічний моніторинг та оцінка ризиків у контексті розбудови системи громадського здоров’я України". Державний реєстраційний номер - 0117U007510. Відповідальний – доц. Гущук І.В.

4. Кафедра психології та педагогіки: "Розвиток суб’єктів освітньої діяльності в умовах кіберпростору". Державний реєстраційний номер - №0121U112964. Відповідальний - доц. Матласевич О.В.

Наукові фахові видання

В інституті функціюють такі лабораторії, наукові гуртки, школи, студії

Кафедра української мови і літератури:

 • Науковий гурток «Genius loci» (керівник — проф. Кочерга С. О.);
 • Лексикографічна лабораторія «Острозький неограф» (керівник — доц. Максимчук В. В.);
 • Культуромовний гурток «Мовленнєвий путівник» (керівник – ст. викл. Карповець Х. М.);
 • Літературна студія (керівник – доц. Пухонська О. Я.).

Кафедра філософії та культурного менеджменту:

 • Наукова лабораторія гендерних досліджень (керівник — доц. Петрушкевич М. С.);
 • Науковий гурток «Антропологічний дискурс» (керівник — проф. Зайцев М.О.);
 • Науковий гурток «Етнорелігійна конфліктологія» (керівник – ст. викладач Якуніна К.І.).

Кафедра психології та педагогіки:

 • Науковий гурток «Життєві сценарії: теорія і практика» (керівник — проф. Гандзілевська Г.Б.);
 • Науковий гурток «Математика навколо нас» (керівник — проф. Пасічник Я.А.);
 • Науковий гурток «У дзеркалі слова» (керівник — ст. викл. Столяр З.В.);
 • Науковий гурток «Професійні сценарії успішних педагогів» (керівники — проф. Плиска Ю.С., викл. Тимощук Є.А.);
 • Науково-дослідний гурток з когнітивної психології (керівник — викл. Ткачук О.В.);
 • Корекційно-розвиваюча робота з дітьми з особливами потребами за допомогою глини (керівник — ст. викл. Гільман А.Ю.).

Кафедра журналістики та PR менеджменту:

 • Науково-практична лабораторія журналістської майстерності JLab (керівник — доц. Шулик Р. Т.);
 • Гурток «Телевізійна журналістика» (керівник — доц. Костюченко О. М.);
 • Студентське радіо «ОстРадіо».

Кафедра громадського здоров’я та фізичного виховання:

 • Науково-дослідний центр «Екології людини та охорони громадського здоров’я» (керівник — доц. Гущук І. В.);
 • Науково-дослідний центр інноваційних і неінвазійних технологій в охороні здоров’я (керівник – Лях Юрій Єремійович, доктор біологічних наук, професор);
 • Науковий гурток «Екологія людини» (керівник – Гущук Ігор Віталійович, доктор медичних наук, доцент);
 • Науковий гурток «Корекція негативних психічних станів у практиці фахівця в сфері громадського здоров’я» (керівник – Гільман Анна Юріївна, кандидат психологічних наук, старший викладач);
 • Науковий гурток «Особливості паліативної та хоспісної допомоги» (керівник – Кулеша Наталя Петрівна, кандидат психологічних наук, старший викладач).

Інститут співпрацює з навчальними закладами, освітніми установами України та зарубіжжя.

Кафедра психології та педагогіки співпрацює з Варшавським університетом природничих наук SGGW, Стокгольмським університетом (Швеція), Католицьким університетом у Любліні імені Яна Павла ІІ, Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки, Прикарпатським національним університет імені В. Стефаника, Київським Гештальт університетом, Українським католицьким університетом, Болонським університетом (Італія), Вільнюським університетом (Литва), Коледж Назарет у Рочестері (США), Зеленогурським університетом (Польща).

Кафедра культурології та філософії підтримує тісні зв'язки з кафедрою культурології Національного університету "Києво-Могилянська академія", Ягелонським університетом, кафедрою культурології Рівненського державного гуманітарного університету, кафедрою філософії Національного університету водного господарства та природокористування, Інститутом філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, кафедрою фольклористики та Центром українознавства філософського факультету Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, Міжнародною культурологічною асоціацією “Новий Акрополь”, Інститутом вищої освіти НАПН України, Українським товариством філософії освіти, Інститутом філософії Університету в Зеленій Гурі (Польща), факультетом гуманітарних і соціальних наук Університету Внутрішньої Бейри (Португалія).

Кафедра української мови і літератури уклала угоди про співпрацю між Національним університетом «Острозька академія» та Інститутом української мови НАН України, між Національним університетом «Острозька академія» та Інститутом педагогіки НАПН України, між Національним університетом «Острозька академія» та Рівненським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, між Національним університетом «Острозька академія» та Хмельницьким національним університетом, між Національним університетом «Острозька академія» та Миколаївським Національним університетом імені В. О. Сухомлинського.

Кафедра журналістики із 2011 співпрацює з фундацією «Nove Media» (м.Варшава, Польща). В контексті цієї співпраці кафедрою реалізується проект “Project W”, у межах якого студенти мають змогу відвідувати майстер-класи та семінари із онлайнової журналістики, що проводяться у редакціях варшавських ЗМІ. Координатором проекту є викладач кафедри журналістики Назарук В.М. Під час реалізації проекту студенти мали змогу побувати у редакції найбільшої молодіжної радіомережі Польщі «ESKA-ROCK», редакції часопису «Newsweek-Polska», газет «Rzeczpospolita». У липні 2012 року студенти стали учасниками українсько-польсько-білоруського семінару «Журналісти – активісти» у партнерстві з фундацією «Nove Media» (м.Варшава). У 2014 році у студенти-журналісти пройшли десятиденну виробничу практику у польському виданні «Gazeta Wyborcza» у Любліні (Польща), а також з регіональними телеканалами «РТБ», «Рівне 1», «Сфера» і видавництвами.

Корисні посилання: