*

Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука

Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарного менеджменту

Керівництво

Директор інституту: Карповець Максим Вячеславович, кандидат філософських наук, доцент

Контактна інформація:
e-mail: maksym.karpovets@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-18.00, обідня перерва: 13.00-14.00

Заступник директора з навчально-виховної та профорієнтаційної роботи: Мініч Лариса Степанівна, кандидат філологічних наук, доцент

Контактна інформація:
e-mail: larysa.minich@oa.edu.ua 
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-18.00, обідня перерва: 13.00-14.00

Заступник директора з наукової роботи та питань якості освіти: Столяр Зоя Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач

Контактна інформація:
e-mail: zoya.stoliar@oa.edu.ua 
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-18.00, обідня перерва: 13.00-14.00

Старший лаборант: Дацюк Юлія Вікторівна

Контактна інформація:
e-mail: dekanat.shm@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 8.30-17.30, обідня перерва: 13.00-14.00

Загальна інформація про навчальні програми інституту

Інститут соціально-гуманітарного менеджменту створено наказом ректора Національного університету «Острозька академія» № 55 від 31 травня 2021 р.

У своїй діяльності інститут керується завданнями з трансформації гуманітарної освіти відповідно до Закону України «Про освіту», програми «Освіта XXI століття». Цей процес вимагає застосування новітніх методик і технологій навчання.

Інститут формує сучасних лідерів, які здатні впливати на соціальні та гуманітарні процеси України на засадах патріотизму, креативності й відповідальності. Освітні програми формуються завдяки поєднанню студентських рекомендацій, відгуків стейкхолдерів і сучасних вимог ринку праці. Особлива увага надається практичній складовій, яка реалізовується завдяки активному залученню фахівців-практиків і стажуванню студентів в Україні та за кордоном.

Спеціальності інституту соціально-гуманітарного менеджменту НаУОА пропонують:

 • концептуальні знання, адаптовані до сучасних вимог ринку праці;
 • потужну матеріально-технічну базу;
 • інноваційні методи викладання соціально-гуманітарних дисциплін;
 • ґрунтовну практичну підготовку та професійні майстер-класи від провідних фахівців, лідерів суспільної думки;
 • розвиток критичного й аналітичного мислення, формування навичок проєктної діяльності та здатності вирішувати комплексні завдання;
 • інтенсивне вивчення англійської мови на рівні B2;
 • формування навичок ефективного спілкування в будь-яких життєвих і професійних ситуаціях; 
 • створення різностильових текстів відповідно до сфери діяльності;
 • ефективну систему онлайн-навчання (платформа Moodle, застосунки Google Meet, Zoom тощо).

Додаткові можливості:

 • участь у міжнародних освітніх,  стипендійних, грантових програмах та навчання за кордоном;
 • паралельне заочне навчання на іншому інституті/факультеті НаУОА з метою здобуття другого диплома про вищу освіту;
 • реалізація позанавчальних проєктів;
 • спілкування з успішними менеджерами культурної, соціальної та громадської сфери;
 • поглиблення власних знань завдяки сертифікатним програмам;
 • регулярні зустрічі з успішними випускниками;
 • долучення до органу студентського самоврядування з можливістю власного становлення й утвердження в системі лідерства.

Перелік спеціальностей

Бакалаврат (І рівень вищої освіти):

Магістратура (ІІ рівень вищої освіти):

Аспірантура (ІІІ освітньо-науковий рівень):

Кафедри

Рада інституту

Склад ради інституту соціально-гуманітарного менеджменту на 2021–2022 н.р.: :

 1. Карповець Максим Вячеславович, кандидат філософських наук, доцент, директор інституту соціально-гуманітарного менеджменту – голова ради;
 2. Мініч Лариса Степанівна, кандидат філологічних наук, доцент, заступник директора з навчально-виховної та профорієнтаційної роботи – заступник голови;
 3. Альошина Оксана Анатоліївна, кандидат історичних наук, доцент – секретар;
 4. Столяр Зоя Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач, заступник директора з наукової роботи та питань якості освіти
 5. Матласевич Оксана Володимирівна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології та педагогіки;
 6. Петрушкевич Марія Стефанівна, доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії та культурного менеджменту;
 7. Гущук Ігор Віталійович, доктор медичних наук, доцент, завідувач кафедри громадського здоров’я та фізичного виховання;
 8. Максимчук Віталій Васильович, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови і літератури;
 9. Шулик Роман Тарасович, кандидат філологічних наук, старший викладач, завідувач кафедри журналістики та PR менеджменту;
 10. Гандзілевська Галина Борисівна, доктор педагогічних наук, професор;
 11. Нікітчук Уляна Ігорівна, кандидат психологічних наук, старший викладач;
 12. Кулеша Наталя Петрівна, кандидат психологічних наук, старший викладач;
 13. Костюченко Олексій Миколайович, кандидат психологічних наук, доцент;
 14. Якуніна Катерина Ігорівна, кандидат історичних наук, старший викладач;
 15. Шляхова Ольга Анатоліївна, кандидат філософських наук, викладач;
 16. Рабчук Ірина Юріївна, викладач;
 17. Сергій Давидюк, студент групи Ж-21, голова студентської ради інституту;
 18. Олександра Шелест, студентка групи Ж-11, заступниця голови студентської ради інституту.

Науково-дослідні теми:

1. Кафедра української мови і літератури:

 • «Лексико-стилістичні параметри української мови і мовлення в семантичному і комунікативному вимірі». Державний реєстраційний номер 0119U101111. Відповідальний – проф. Хом’як І. М.
 • «Проблематика ідентичності, пам'яті й етосу в українській літературі». Державний реєстраційний номер - 0119U103385. Відповідальні - проф. Кочерга С. О., доц. Пухонська О. Я.

2. Кафедра культурології та філософії: «Соціокультурні виклики в умовах сучасності». Державний реєстраційний номер 0121U09151. Відповідальна доц. Петрушкевич М.С.

3. Кафедра громадського здоров`я та фізичного виховання: "Соціально-гігієнічний моніторинг та оцінка ризиків у контексті розбудови системи громадського здоров’я України". Державний реєстраційний номер - 0117U007510. Відповідальний – доц. Гущук І.В.

4. Кафедра психології та педагогіки: "Розвиток суб’єктів освітньої діяльності в умовах кіберпростору". Державний реєстраційний номер - №0121U112964. Відповідальний - доц. Матласевич О.В.

Наукові фахові видання:

В інституті функціюють такі лабораторії, наукові гуртки, школи, студії

Кафедра української мови і літератури:

 • Науковий гурток «Genius loci» (керівник — проф. Кочерга С. О.);
 • Лексикографічна лабораторія «Острозький неограф» (керівник — доц. Максимчук В. В.);
 • Культуромовний гурток «Мовленнєвий путівник» (керівник — ст. викл. Карповець Х.М.);
 • Літературна студія (керівник – доц. Пухонська О. Я.).

Кафедра філософії та культурного менеджменту:

 • Гурток «Антропологічний дискурс» (керівник — проф. Зайцев М.О.);
 • Наукова лабораторія гендерних досліджень (керівник — доц. Петрушкевич М. С.);
 • Науковий гурток «Етнорелігійна конфліктологія» (керівник — ст. викладач Якуніна К.І.).

Кафедра психології та педагогіки:

 • Науковий гурток «Життєві сценарії: теорія і практика» (керівник — проф. Гандзілевська Г.Б.);
 • Науковий гурток «Математика навколо нас» (керівник — проф. Пасічник Я.А.);
 • Науковий гурток «Духовно-моральне виховання у початковій школі» (керівник — проф. Жуковський В.М.);
 • Науковий гурток «У дзеркалі слова» (керівник — ст. викл. Столяр З.В.);
 • Науковий гурток «Професійні сценарії успішних педагогів» (керівники — проф. Плиска Ю.С., викл. Тимощук Є.А.);
 • Науково-дослідний гурток з когнітивної психології (керівник — викл. Ткачук О.В.);
 • Корекційно-розвиваюча робота з дітьми з особливами потребами за допомогою глини (керівник — ст. викл. Гільман А.Ю.).

Кафедра журналістики та PR менеджменту:

 • Науково-практична лабораторія журналістської майстерності JLab (керівник — доц. Шулик Р. Т.);
 • Гурток «Телевізійна журналістика» (керівник — доц. Костюченко О. М.).

Кафедра громадського здоров’я та фізичного виховання:

 • Науковий гурток «Екологія людини» (керівник — доц. Гущук І. В.).

Партнери

Інститут співпрацює з навчальними закладами, освітніми установами України та зарубіжжя.

Кафедра психології та педагогіки співпрацює з Варшавським університетом природничих наук SGGW, Стокгольмським університетом (Швеція), Католицьким університетом у Любліні імені Яна Павла ІІ, Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки, Прикарпатським національним університет імені В. Стефаника, Київським Гештальт університетом, Українським католицьким університетом, Болонським університетом (Італія), Вільнюським університетом (Литва), Коледж Назарет у Рочестері (США), Зеленогурським університетом (Польща).

Кафедра культурології та філософії підтримує тісні зв'язки з кафедрою культурології Національного університету "Києво-Могилянська академія", Ягелонським університетом, кафедрою культурології Рівненського державного гуманітарного університету, кафедрою філософії Національного університету водного господарства та природокористування, Інститутом філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, кафедрою фольклористики та Центром українознавства філософського факультету Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, Міжнародною культурологічною асоціацією “Новий Акрополь”, Інститутом вищої освіти НАПН України, Українським товариством філософії освіти, Інститутом філософії Університету в Зеленій Гурі (Польща), факультетом гуманітарних і соціальних наук Університету Внутрішньої Бейри (Португалія).

Кафедра української мови і літератури уклала угоди про співпрацю між Національним університетом «Острозька академія» та Інститутом української мови НАН України, між Національним університетом «Острозька академія» та Інститутом педагогіки НАПН України, між Національним університетом «Острозька академія» та Рівненським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, між Національним університетом «Острозька академія» та Хмельницьким національним університетом, між Національним університетом «Острозька академія» та Миколаївським Національним університетом імені В. О. Сухомлинського.

Кафедра журналістики із 2011 співпрацює з фундацією «Nove Media» (м.Варшава, Польща). В контексті цієї співпраці кафедрою реалізується проект “Project W”, у межах якого студенти мають змогу відвідувати майстер-класи та семінари із онлайнової журналістики, що проводяться у редакціях варшавських ЗМІ. Координатором проекту є викладач кафедри журналістики Назарук В.М. Під час реалізації проекту студенти мали змогу побувати у редакції найбільшої молодіжної радіомережі Польщі «ESKA-ROCK», редакції часопису «Newsweek-Polska», газет «Rzeczpospolita». У липні 2012 року студенти стали учасниками українсько-польсько-білоруського семінару «Журналісти – активісти» у партнерстві з фундацією «Nove Media» (м.Варшава). У 2014 році у студенти-журналісти пройшли десятиденну виробничу практику у польському виданні «Gazeta Wyborcza» у Любліні (Польща), а також з регіональними телеканалами «РТБ», «Рівне 1», «Сфера» і видавництвами.

Студентська рада

Активну допомогу деканату та кафедрам щодо організації освітнього процесу надає орган студентського самоврядування «Студентська рада інституту соціально-гуманітарного менеджменту». Представники студентської ради беруть участь у щомісячній раді інституту, де активно впливають на освітній процес. Студенти також займають активну соціальну позицію, будучи учасниками волонтерських, обмінних програм.

Виховна робота

Виховна робота відбувається згідно з освітнім процесом. До неї входять інформування студентів щодо організації освітнього процесу в університеті; допомога студентам у підготовці до загальнодержавних та університетських свят; здійснення педагогічного контролю за дотриманням студентами моральних, етичних норм поведінки, статуту і внутрішнього розпорядку Національного університету «Острозька академія» та ін. Серед основних форм виховної роботи тьюторів є години тьюторів, які відбуваються у формі бесід, «круглих столів», дискусійних клубів, конференцій, семінарів та інших заходів виховного впливу (із залученням фахівців різного профілю); культпоходів історичними місцями рідного краю, до музеїв, театрів, картинних галерей, на виставки тощо; індивідуальної виховної роботи зі студентами з урахуванням особистісного підходу.