Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, редакційно-видавничий відділ, відділ зв’язків з громадськістю, Центр вивчення спадщини Острозької академії, відділ працевлаштування, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на шістнадцяти престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Гуманітарний

Керівництво

Декан факультету: Шевчук Дмитро Михайлович, доктор філософських наук, доцент

Контактна інформація:

тел/факс: (03654)2-29-49

e-mail: dmytro.shevchuk@oa.edu.ua

Офісні години: понеділок — п’ятниця: 14.00-17.00

Заступник декана: Мініч Лариса Степанівна, кандидат філологічних наук, доцент

Контактна інформація:
тел/факс: (03654) 2-29-49 
e-mail: dekanat.humanitarnyy@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-18.00, обідня перерва: 13.00-14.00

Заступник декана з наукової роботи: Карповець Максим Вячеславович, кандидат філософських наук, старший викладач

Контактна інформація:
тел/факс: (03654) 2-29- 49 
e-mail: maksym.karpovets@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-18.00, обідня перерва: 13.00-14.00

Заступник декана з питань якості освіти: Максимчук Віталій Васильович, кандидат філологічних наук, старший викладач

Контактна інформація:
тел/факс: (03654) 2-29- 49 
e-mail: vitalii.maksymchuk@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-18.00, обідня перерва: 13.00-14.00

Старший лаборант: Андрійчук Юлія Валеріївна

Контактна інформація:
Тел.: (03654) 2-29-49
E-mail: dekanat.humanitarnyy@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-18.00, обідня перерва: 13.00-14.00

Загальна інформація про навчальні програми факультету

Гуманітарний факультет створений за наказом ректора НаУОА No 45 від 22 серпня 1995 р. 

У своїй діяльності факультет керується завданнями з трансформації гуманітарної освіти відповідно до Закону України «Про освіту», програми «Освіта XXI століття». Цей процес вимагає застосування новітніх методик і технологій навчання.

У процесі навчання випускники факультету набувають:

 • концептуальні знання, що адаптовані до сучасних вимог ринку праці;
 • навички критичного мислення, проектної діяльності, вирішення комплексних завдань, самостійного управління процесом навчання;
 • здатність здійснення наукових досліджень та інноваційної діяльності за своїм фаховим спрямуванням.

Зміст навчальних програм, система організації начального процесу в університеті сприяє розвитку творчого мислення та комунікативних навичок у студентів, що є невід’ємною складовою фахових компетенцій сучасних фахівців.

Перелік спеціальностей

Бакалаврат (І рівень вищої освіти):

Магістратура (ІІ рівень вищої освіти):

Аспірантура (ІІІ освітньо-науковий рівень):

Кафедри

Вчена рада факультету

Склад ради гуманітарного факультету на 2016–2017 н. р.:

 1. Шевчук Дмитро Михайлович, доктор філософських наук, доцент, декан гуманітарного факультету – голова ради;
 2. Мініч Лариса Степанівна, кандидат філологічних наук, доцент, заступник декана з навчально-виховної роботи – заступник голови;
 3. Максимчук Віталій Васильович, кандидат філологічних наук, ст. викл., заступник декана з питань якості освіти – секретар;
 4. Карповець Максим В’ячеславович, кандидат філософських наук, ст. викл., заступник декана з наукової роботи;
 5. Хом’як Іван Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, академік АН ВШ України, завідувач кафедри української мови і літератури;
 6. Зайцев Микола Олександрович, доктор філософських наук, професор завідувач кафедри культурології та філософії;
 7. Супрун Людмила Вікторівна, доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри журналістики;
 8. Стоколос Надія Георгіївна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри релігієзнавства і теології;
 9. Петрушкевич Марія Стефанівна, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри гендерних досліджень;
 10. Костюченко Олексій Миколайович, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри журналістики;
 11. Кочерга Світлана Олексіївна, доктор філологічних наук, професор кафедри української мови і літератури;
 12. Жилюк Сергій Іванович, доктор історичних наук, професор кафедри релігієзнавства і теології;
 13. Янковська Жанна Олександрівна, доктор філологічних наук, доцент кафедри культурології та філософії;
 14. Круглик Наталія Богданівна, старший лаборант кафедри журналістики;
 15. Рабчук Ірина Юріївна, викладач, аспірант;
 16. Данильченко Владислав, студент групи Р-31, голова студентської ради факультету;
 17. Байда Дмитро, студент групи У-31, заступник голови студентської ради факультету;
 18. Пономаренко Аліна, студентка групи К-31, заступник голови студентської ради факультету.

На засіданнях ради факультету розглядаються питання щодо організації та проведення навчально-виховного процесу, наукової діяльності, роботи кафедр тощо.

Сертифікатні програми

Викладачі гуманітарного факультету пропонують такі сертифікатні програми:

- «Культура ділової української мови» (доц. Мініч Л. С.)

- «Критика та рецензування» (ст. викл. Карповець М. В.)

- «Практична журналістика» (викл. Голубєв В. Ю.)

На факультеті функціонують такі лабораторії, наукові гуртки, школи, студії

Кафедра журналістики:

• лабораторія журналістської майстерності JLab (керівник ст. в. Шулик Р. Т.);

• гурток «Соціальні комунікації: міжнародний відділ» (керівник викл. Назарук В. М.);

• гурток " Телевізійна журналістика" (керівник ст. в. Костюченко О. М.);

• проблемна група «Школа універсального журналіста» (керівник викл.Голубєв В. Ю.).

Кафедра української мови і літератури:

• науково-дослідна студія дидактичної лінгвістики (керівник — проф. Хом’як І. М.);

• науковий гурток «Genius loci» (керівник — проф. Кочерга С. О.);

• лексикографічна лабораторія «Українська індивідуально-авторська неографія» (керівник — ст. викл. Максимчук В. В.);

• лабораторія «Діалектологічні студії на теренах Рівненщини» (керівник — доц. Кирилкова Н. В.);

• літературна студія «РОВЕР» (керівник — викл. Криловець Р. А.).

Кафедра релігієзнавства і теології:

• Практична лабораторія «Релігійна журналістика» (керівник — доц. Филипчук )

Кафедра культурології та філософії:

• Кіноклуб «Імаґо» (керівник — ст. викл. Карповець М. В.);

• Гурток «Антропологічний дискурс» (керівник — проф. Зайцев М.О.).

Ресурсна база факультету

 Ресурсний центр кафедри релігієзнавства і теології створений у 2003 році завдяки благодійним пожертвам з домашніх бібліотек, фондів, від авторів. В наявності ресурсного центру є Біблія, видана різними мовами (українською, єврейською, старослов’янською, англійською, німецькою, грецькою мовами), біблійні словники, Коран арабською мовою, стародавні молитовники, різноманітні книги на релігієзнавчу та богословську тематику, підручники, методичні матеріали. Існує можливість доступу до каталогу відео- та аудіо матеріалів. Ресурсний центр кафедри культурології та філософії укомплектований підручниками, методичними посібниками, монографіями з культурології та філософії. В наявності є альбоми художнього мистецтва від античності до XXI ст., аудіо– та відеокасети з матеріалами до навчальних курсів.

Партнери

Факультет співпрацює з навчальними закладами, освітніми установами України та зарубіжжя.

Кафедра культурології та філософії підтримує тісні зв'язки з кафедрою культурології Національного університету "Києво-Могилянська академія", Ягелонським університетом, кафедрою культурології Рівненського державного гуманітарного університету, кафедрою філософії Національного університету водного господарства та природокористування, Інститутом філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, кафедрою фольклористики та Центром українознавства філософського факультету Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, Міжнародною культурологічною асоціацією “Новий Акрополь”, Інститутом вищої освіти НАПН України, Українським товариством філософії освіти, Інститутом філософії Університету в Зеленій Гурі (Польща).

Кафедра української мови і літератури уклала угоди про співпрацю між Національним університетом «Острозька академія» та Інститутом української мови НАН України, між Національним університетом «Острозька академія» та Інститутом педагогіки НАПН України, між Національним університетом «Острозька академія» та Рівненським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, між Національним університетом «Острозька академія» та Хмельницьким національним університетом, між Національним університетом «Острозька академія» та Миколаївським Національним університетом імені В. О. Сухомлинського.

Кафедра журналістики із 2011 співпрацює з фундацією «Nove Media» (м.Варшава, Польща). В контексті цієї співпраці кафедрою реалізується проект “Project W”, у межах якого студенти мають змогу відвідувати майстер-класи та семінари із онлайнової журналістики, що проводяться у редакціях варшавських ЗМІ. Координатором проекту є викладач кафедри журналістики Назарук В.М. Під час реалізації проекту студенти мали змогу побувати у редакції найбільшої молодіжної радіомережі Польщі «ESKA-ROCK», редакції часопису «Newsweek-Polska», газет «Rzeczpospolita». У липні 2012 року студенти стали учасниками українсько-польсько-білоруського семінару «Журналісти – активісти» у партнерстві з фундацією «Nove Media» (м.Варшава). У 2014 році у студенти-журналісти пройшли десятиденну виробничу практику у польському виданні «Gazeta Wyborcza» у Любліні (Польща), а також з регіональними телеканалами «РТБ», «Рівне 1», «Сфера» і видавництвами.

Кафедра релігієзнавства і теології співпрацює з  відділенням релігієзнавства Інституту філософії НАН України ім. Г. Сковороди, Чернівецьким національним університетом ім. Ю.Федьковича, кафедрами релігієзнавства Київського національного університету ім. Т.Шевченка та Донецького інституту штучного інтелекту, Українським католицьким університетом у Львові, Мединським університетом (Саудівська Аравія), релігійно-інформаційною службою України (РІСУ), асоціацією журналістів, видавців і мовців «Новомедіа».

Активну допомогу деканату та кафедрам щодо організації навчально-виховного процесу надає орган студентського самоврядування «Студентська рада гуманітарного факультету».

Виховна робота здійснюється у відповідності з навчальним процесом. До неї входять інформування студентів щодо організації навчального процесу в університеті; допомога студентам у підготовці до загальнодержавних та університетських свят; здійснення педагогічного контролю за дотриманням студентами моральних, етичних норм поведінки, статуту і внутрішнього розпорядку Національного університету «Острозька академія» та ін. Серед основних форм виховної роботи кураторів є кураторські години, які можуть проводитися у вигляді бесід, «круглих столів», дискусійних клубів, конференцій, семінарів та інших заходів виховного впливу в студентських аудиторіях і гуртожитках (із залученням фахівців різного профілю); культпоходів історичними місцями рідного краю, до музеїв, картинних галерей, на виставки, до театрів тощо; індивідуальна виховна робота зі студентами з урахуванням їх індивідуальних особливостей.