Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Гуманітарний

Керівництво

Декан факультету: Карповець Максим Вячеславович, кандидат філософських наук, доцент

Контактна інформація:
тел/факс: +380686899282 
e-mail: maksym.karpovets@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-18.00, обідня перерва: 13.00-14.00

Заступник декана з навчально-виховної роботи: Мініч Лариса Степанівна, кандидат філологічних наук, доцент

Контактна інформація:
тел/факс: +380686899282 
e-mail: larysa.minich@oa.edu.ua 
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-18.00, обідня перерва: 13.00-14.00

Заступник декана з питань якості освіти: Максимчук Віталій Васильович, кандидат філологічних наук, доцент

Контактна інформація:
тел/факс: +380686899282  
e-mail: vitalii.maksymchuk@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-18.00, обідня перерва: 13.00-14.00

Заступник декана з профоорієнтаційної роботи: Рабчук Ірина Юріївна викладач

Контактна інформація:
тел/факс: +380686899282  
e-mail: iryna.rabchuk@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-18.00, обідня перерва: 13.00-14.00

Заступник декана з наукової роботи: Якуніна Катерина Ігорівна, кандидат історичних наук, старший викладач

Контактна інформація:
Тел.: +380686899282 
E-mail: kateryna.yakunina@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-18.00, обідня перерва: 13.00-14.00

Старший лаборант: Дацюк Юлія Вікторівна

Контактна інформація:
Тел.: +380686899282 
E-mail: dekanat.humanitarnyy@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-18.00, обідня перерва: 13.00-14.00

Загальна інформація про навчальні програми факультету

Гуманітарний факультет створено наказом ректора НаУОА No 45 від 22 серпня 1995 р. 

У своїй діяльності факультет керується завданнями з трансформації гуманітарної освіти відповідно до Закону України «Про освіту», програми «Освіта XXI століття». Цей процес вимагає застосування новітніх методик і технологій навчання.

У процесі навчання випускники факультету набувають:

 • концептуальних знань, адаптованих до сучасних вимог ринку праці;
 • навичок критичного мислення, проєктної діяльності, вирішення комплексних завдань, самостійного управління процесом навчання;
 • здатності провадити наукові дослідження та інноваційної діяльності за своїм фаховим спрямуванням.

Зміст освітніх програм, система організації начального процесу в університеті сприяє розвитку творчого мислення та комунікативних навичок у студентів, що є невід’ємним складником фахових компетенцій сучасних фахівців.

Перелік спеціальностей

Бакалаврат (І рівень вищої освіти):

Магістратура (ІІ рівень вищої освіти):

Аспірантура (ІІІ освітньо-науковий рівень):

Кафедри

Кафедра культурології та філософії;

Кафедра української мови і літератури;

Кафедра журналістики.

Рада факультету

Склад ради гуманітарного факультету на 2020–2021 н. р.:

 1. Карповець Максим Вячеславович, кандидат філософських наук, доцент, декан гуманітарного факультету – голова ради;
 2. Мініч Лариса Степанівна, кандидат філологічних наук, доцент, заступник декана з навчально-виховної роботи – заступник голови;
 3. Альошина Оксана Анатоліївна, кандидат історичних наук, доцент – секретар;
 4. Максимчук Віталій Васильович, кандидат філологічних наук, доцент, заступник декана з питань якості освіти;
 5. Якуніна Катерина Ігорівна, кандидат історичних наук, ст. викл, заступник декана з наукової роботи;
 6. Рабчук Ірина Юріївна, викладач, заступник декана з профорієнтаційної роботи; 
 7. Петрушкевич Марія Стефанівна, доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри культурології і філософії;
 8. Вісич Олександра Андріївна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури;
 9. Шулик Роман Тарасович, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри журналістики;
 10. Пухонська Оксана Ярославівна, доктор філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури.
 11. Шаправський Сергій Анатолійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри культурології та філософії.
 12. Костюченко Олексій Миколайович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри журналістики;
 13. Столяр Зоя Володимирівна, кандидат педагогічних наук, ст. викл. кафедри української мови і літератури;
 14. Вікторія Конончук, студентка групи Ж-31, голова студентської ради факультету;
 15. Ірина Марченко, студентка групи Ж-31, заступник голови студентської ради факультету.

Науково-дослідні теми:

1. Кафедра української мови і літератури: «Лексико-стилістичні параметри української мови і мовлення в семантичному і комунікативному вимірі». Державний реєстраційний номер 0119U101111. Відповідальний – проф. Хом’як І. М.

2. Кафедра журналістики: «Новітні медіа – інструмент формування громадянського суспільства». Державний реєстраційний номер 0115U002275. Відповідальний доц. Шулик Р. Т.

3. Кафедра культурології та філософії: «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей». Державний реєстраційний номер 0113U002432. Відповідальний проф. Зайцев М. О.

 

Наукові фахові видання:

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». Збірник проіндексовано в наукометричній базі Index Copernicus ICV 2016: 69.48. та Google Scholar.

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія».

Щороку факультет видає науковий збірник «Студентські наукові записки» в електронному форматі. На засіданнях ради факультету розглядають питання щодо організації та проведення освітнього процесу, наукової діяльності, роботи кафедр тощо.

На факультеті функціюють такі лабораторії, наукові гуртки, школи, студії

Кафедра журналістики:

• Науково-практична лабораторія журналістської майстерності JLab (керівник — доц. Шулик Р. Т.);

• Гурток «Соціальні комунікації: міжнародний відділ» (керівник — ст. викл. Назарук В. М.);

• Гурток «Телевізійна журналістика» (керівник — доц. Костюченко О. М.);

Кафедра української мови і літератури:

• Науковий гурток «Genius loci» (керівник — проф. Кочерга С. О.);

• Лексикографічна лабораторія «Острозький неограф» (керівник — доц. Максимчук В. В.);

Кафедра культурології та філософії:

• Гурток «Антропологічний дискурс» (керівник — проф. Зайцев М.О.).

• Наукова лабораторія гендерних досліджень (керівник — доц. Петрушкевич М. С.).

Ресурсна база факультету

Ресурсний центр кафедри культурології та філософії створено завдяки благодійним пожертвам із домашніх бібліотек, фондів, від авторів. У центрі є Біблія, видана різними мовами (українською, єврейською, старослов’янською, англійською, німецькою, грецькою мовами), біблійні словники, Коран арабською мовою, стародавні молитовники, різноманітні книги на релігієзнавчу та богословську тематику, підручники, методичні матеріали. Існує можливість доступу до каталогу відео- та аудіо матеріалів. Ресурсний центр також укомплектований підручниками, методичними посібниками, монографіями з культурології та філософії, альбомами художнього мистецтва від античності до XXI ст., аудіо- та відеокасетами з матеріалами до навчальних дисциплін.

Практики та обміни

Освітньо-професійна підготовка фахівців передбачає навчальні, виробничі та навчально-ознайомчі практики в установах та організаціях як в Україні, так і закордоном.

Студенти мають можливість слухати лекції професорів провідних університетів світу, яких запрошує керівництво факультету й університету, а також брати участь у програмах культурного обміну зі студентами Польщі, Чехії, Португалії та інших країн.

Партнери

Факультет співпрацює з навчальними закладами, освітніми установами України та зарубіжжя.

Кафедра культурології та філософії підтримує тісні зв'язки з кафедрою культурології Національного університету "Києво-Могилянська академія", Ягелонським університетом, кафедрою культурології Рівненського державного гуманітарного університету, кафедрою філософії Національного університету водного господарства та природокористування, Інститутом філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, кафедрою фольклористики та Центром українознавства філософського факультету Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, Міжнародною культурологічною асоціацією “Новий Акрополь”, Інститутом вищої освіти НАПН України, Українським товариством філософії освіти, Інститутом філософії Університету в Зеленій Гурі (Польща).

Кафедра української мови і літератури уклала угоди про співпрацю між Національним університетом «Острозька академія» та Інститутом української мови НАН України, між Національним університетом «Острозька академія» та Інститутом педагогіки НАПН України, між Національним університетом «Острозька академія» та Рівненським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, між Національним університетом «Острозька академія» та Хмельницьким національним університетом, між Національним університетом «Острозька академія» та Миколаївським Національним університетом імені В. О. Сухомлинського.

Кафедра журналістики із 2011 співпрацює з фундацією «Nove Media» (м.Варшава, Польща). В контексті цієї співпраці кафедрою реалізується проект “Project W”, у межах якого студенти мають змогу відвідувати майстер-класи та семінари із онлайнової журналістики, що проводяться у редакціях варшавських ЗМІ. Координатором проекту є викладач кафедри журналістики Назарук В.М. Під час реалізації проекту студенти мали змогу побувати у редакції найбільшої молодіжної радіомережі Польщі «ESKA-ROCK», редакції часопису «Newsweek-Polska», газет «Rzeczpospolita». У липні 2012 року студенти стали учасниками українсько-польсько-білоруського семінару «Журналісти – активісти» у партнерстві з фундацією «Nove Media» (м.Варшава). У 2014 році у студенти-журналісти пройшли десятиденну виробничу практику у польському виданні «Gazeta Wyborcza» у Любліні (Польща), а також з регіональними телеканалами «РТБ», «Рівне 1», «Сфера» і видавництвами.

Студентська рада

Активну допомогу деканату та кафедрам щодо організації освітнього процесу надає орган студентського самоврядування «Студентська рада гуманітарного факультету». Представники студентської ради беруть участь у щомісячній раді гуманітарного факультету, де активно впливають на освітній процес. Студенти також займають активну соціальну позицію, будучи учасниками волонтерських, обмінних програм.

Виховна робота

Виховна робота відбувається згідно з освітнім процесом. До неї входять інформування студентів щодо організації освітнього процесу в університеті; допомога студентам у підготовці до загальнодержавних та університетських свят; здійснення педагогічного контролю за дотриманням студентами моральних, етичних норм поведінки, статуту і внутрішнього розпорядку Національного університету «Острозька академія» та ін. Серед основних форм виховної роботи тьюторів є години тьюторів, які відбуваються у формі бесід, «круглих столів», дискусійних клубів, конференцій, семінарів та інших заходів виховного впливу (із залученням фахівців різного профілю); культпоходів історичними місцями рідного краю, до музеїв, театрів, картинних галерей, на виставки тощо; індивідуальної виховної роботи зі студентами з урахуванням особистісного підходу.