Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського

Інформація про академіка І. Малиновського

Керівництво

Директор: Іщук Сергій Іванович, кандидат юридичних наук, доцент

Контактна інформація:
тел/факс: (03654) 2-39-30
e-mail: serhii.ishchuk@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок – четвер: 9.00-16.00, обідня перерва: 13.00 – 14.00, п’ятниця – бібліотечний день

Заступник директора з навчально-наукової роботи: Герасимчук Олег Павлович,   кандидат юридичних наук, доцент 

Контактна інформація:
тел/факс: (03654) 2-39-30

e-mail: oleh.herasymchuk@oa.edu.ua
Офісні години:
понеділок – п’ятниця: 14.00-16.00

Заступник директора з навчально-виховної роботи: Хомич Тетяна Миколаївна, викладач кафедри теорії та історії держави і права

Контактна інформація:
тел/факс: (03654) 2-39-30
e-mail: tetiana.khomych@oa.edu.ua
Офісні години:
понеділок – п’ятниця: 14.00-16.00

Заступник директора з питань якості освіти: Дробуш Ірина Вікторівна, доктор юридичних наук, доцент

Контактна інформація:
тел/факс: (03654) 2-39-30
e-mail: iryna.drobysh@oa.edu.ua
Офісні години:
Понеділок – четвер: 9.00-17.00, обідня перерва: 13.00–14.00

Фахівець: Рогозіна Ярослава Святославівна

Контактна інформація:
тел/факс: (03654) 2-39-30
e-mail: dekanat.ipm@oa.edu.ua
Офісні години:
понеділок – п’ятниця: 08.45-17.45, обідня перерва: 13.00 – 14.00

Загальна інформація про інститут та навчальні програми

Спеціальність «Право» була впроваджена в Національному університеті «Острозька академія» у 1996 році при гуманітарному факультеті й мала денну форму навчання. З 1 січня 1999 року дану спеціальність забезпечив створений правничий факультет. З 9 червня 2011 року наказом ректора № 38 з метою вшанування пам’яті Іонікія Малиновського, академіка Всеукраїнської академії наук, уродженця м. Острог, було утворено Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського

Перелік спеціальностей

Бакалаврат (І рівень вищої освіти):

Магістратура (ІІ рівень вищої освіти):

Аспірантура (ІІІ освітньо-науковий рівень):

Освітня програма підготовки фахівців права спрямована на врахування кардинальних змін в усіх сферах суспільного життя, що потребують підготовки юристів-фахівців високої кваліфікації.

Студенти Інституту права ім. І. Малиновського мають можливість реалізувати набуті теоретичні знання при проведенні практичних занять, ділових ігор в тому числі на базі судових та правоохоронних закладів, а також приймають активну участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Для набуття практичних навиків студенти проходять ознайомчу, виробничу, переддипломну практики на підприємствах, в організаціях, в  судових та правоохоронних органах, у вищих навчальних закладах, інших установах.

З ініціативи студентів та за сприяння благодійного фонду «Правничі ініціативи» у 2000 році створено юридичну клініку «Pro Bono» («Заради добра»), основною метою якої є застосування і втілення теоретичних знань в галузі юриспруденції на практиці, надання правової допомоги населенню, студентами проводяться тренінгові заняття з питань практичного права для учнів загальноосвітніх закладів міста та району.

Навчально-науковий Інститут права ім. І. Малиновського постійно вивчає та запроваджує новітні навчальні технології, сучасні форми та методи навчально-виховного процесу, що забезпечується завдяки розширенню сфери міжнародного співробітництва, пошуку нових ділових партнерів, розробці проектів та участі у грантах, міжнародних програмах із взаємообміну викладачами та студентами, стажування у кращих навчальних закладах Європи, США та Канади. 

За результатами соціологічних досліджень Інституту соціологічних досліджень Національного університету «Острозька академія» понад 95% випускників Інституту права ім. І. Малиновського працевлаштовані за фахом. Сфера працевлаштування є досить широкою: правоохоронні органи, судові органи, органи митної та податкової служб, юстиції, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, адвокатура, нотаріат, юридичні науково-дослідні та навчальні заклади, юридичні служби державних і недержавних підприємств та організацій.

Наукова діяльність Інституту права

Напрями наукових досліджень:

Комплексна науково-дослідна тема кафедри теорії та історії держави і права «Історія теорії та практики вітчизняного та зарубіжного конституціоналізму», номер державної реєстрації 0112U007515, науковий керівник кандидат юридичних наук, доцент Іщук С.І.

Комплексна науково-дослідна тема кафедри державно-правових дисциплін «Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні», номер державної реєстрації 0110U000890,науковий керівник доктор юридичних наук, професор Скрипнюк В.М.

Комплексна науково-дослідна тема кафедри цивільно-правових дисциплін «Проблеми здійснення особистих немайнових та майнових прав», номер державної реєстрації 0116U003797 , науковий керівник кандидат юридичних наук, доцент Лідовець Р.А.

Комплексна науково-дослідна тема кафедри муніципального права та адміністративно-правових дисциплін «Адміністративний метод правового регулювання у фінансових, адміністративних та трудових відносинах», номер державної реєстрації 0113U001049, науковий керівник кандидат юридичних наук Сенчак І.І.

Комплексна науково-дослідна тема кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін «Забезпечення справедливого правосуддя, захисту прав і законних інтересів особи в кримінальному судочинстві», номер державної реєстрації 0113U001049, а також тема «Актуальні проблеми кримінального права: ґенеза, тенденції розвитку, зв’язки з іншими галузями права, наука, якість кримінального закону» номер державної реєстрації 0112U000775, науковий керівник доктор юридичних наук, професор Попелюшко В.О.

Наукові фахові видання:

Часопис НаУОА. Серія «Право». У електронному науковому фаховому виданні публікуються наукові статті з актуальних питань держави і права, що можуть бути корисними для науковців, практиків, викладачів та студентів юридичних факультетів та вузів. Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова Президії ВАК України від 6 жовтня 2010 р., № 2-05/6. Перереєстровано в Переліку наукових фахових видань України наказом МОН №1021 від 07.10.2015 р.

Наукові конференції:

Наукові гуртки:

 • Криміналістика в правоохоронній діяльності;
 • Громадянське суспільство та місцеве самоврядування;
 • Legal English Speaking Club;
 • Актуальні проблеми фінансового та трудового права;
 • Сучасний український конституціалізм
 • Насильство в сім’ї: українські реалії та зарубіжний досвід;
 • Актуальні проблеми податкового та адміністративного права;
 • «Внутрішня і зовнішня політика України у сфері європейської інтеграції та північноатлантичного співробітництва»
 • Складання процесуальних документів у справах про адміністративні правопорушення
 • Особливості кваліфікації злочинів
 • Клуб захисників приватних інтересів

В Інституті права діє ресурсний центр навчальної, методичної, наукової літератури, фахової періодики, бібліотека якого формується дарчими примірниками викладачів та студентів. При Інституті створена віртуальна наукова бібліотека, у якій є необхідна література та джерела зі спеціальності.

Активну допомогу Інституту та кафедрам щодо організації навчального виховного процесу надає орган студентського самоврядування «Рада правників». Рада об’єднує найактивніших студентів кожної групи Інституту, проводить діяльність у всіх напрямках, які стосуються життя студентства.

Кафедри

Вчена рада Навчально-наукового Інституту права ім. І. Малиновського

Голова Вченої ради Інституту — доц. Іщук С.І.

Заступник — доц. Герасимчук О.П.

Секретар — ст.в. Стрельбіцька Л.Я.

Члени ради: доц. Гонгало С. Й., доц. Дробуш І. В., доц. Герасимчук О. П., доц. Іщук С. І., доц. Блащук Т.В., ст. в. Лідовець Р. А., Омельчук В.К., Михальчук Б. С.

Кожного місяця на засіданнях ради розглядаються питання щодо організації та проведення навчального-виховного процесу, наукової діяльності, роботи кафедр тощо.

Міжнародна співпраця

 • Печський університет (м. Печ, Угорщина),
 • Університет ім. Адама Міцкевича (Познань, Польща),
 • Варшавський університет (м. Варшава, Польща),
 • БІП – Інститут правознавства (м. Мінськ, Республіка Білорусь),
 • Ташкентський Державний Юридичний Університет (м. Ташкент, Республіка Узбекистан),
 • Казахстансько-Американський вільний університет (м. Усть-Каменогірськ, Республіка Казахстан),
 • Стамбульський цивілізаційний університет (м. Стамбул, Туреччина),
 • Белградський університет, (м. Белград, Сербія),
 • Університет Турку, (м. Турку, Фінляндія).