Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Загальна інформація

Національний університет «Острозька академія» – наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів – Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Заснував академію у 1576 році князь Василь-Костянтин Острозький. Велику суму коштів на розбудову академії надала його племінниця – княжна Гальшка Острозька. В основу діяльності Острозької академії було покладено традиційне для середньовічної Європи, однак цілком незвичне для українського шкільництва, вивчення семи вільних наук (граматики, риторики, діалектики, арифметики, геометрії, музики, астрономії), а також вищих наук: філософії, богослів’я, медицини. Спудеї Острозької академії опановували п’ять мов: слов’янську, польську, давньоєврейську, грецьку, латинську. Унікальність та оригінальність цього вищого закладу освіти виявилися й у тому, що тут уперше поєдналися два типи культур: візантійська і західноєвропейська. З Острозькою академією пов’язується ренесанс українського народу.

Хроніка відродження Острозької академії в незалежній Україні починається у 1994 році з Указу Президента України. Завдяки наступним указам Президента України розбудова Острозької академії набрала нових обертів.

У жовтні 2000 року Острозька академія отримала статус національного університету, 23 серпня 2003 року був оприлюднений Указ Президента України, згідно з яким Національний університет «Острозька академія» переходив під патронат Президента України.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 798, НаУОА надано статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу.

Острозька академія відзначена 27-м призом «За якість» від Міжнародного трейд-клубу лідерів торгівлі у Парижі за активний розвиток і впровадження норм європейської освіти в життя.

Національний університет «Острозька академія» є членом Європейської Асоціації Університетів з 2010 року, членом Консорціуму українських університетів та Варшавського Університету, а також членом Східноєвропейської мережі університетів. У 2014 році Острозька академія увійшла в десятку рейтингу прозорості національних університетів (Центр дослідження суспільства).

Національний університет «Острозька академія» посів третю сходинку серед класичних університетів та шосту загалом у рейтингу вишів України за якісним показником абітурієнтів.

Острозька академія – десятиразовий номінант Книги рекордів України в категорії «Масові заходи».

 Університет двічі занесений до Книги рекордів Гіннеса у номінації «Найдовший поетичний марафон» за проведення безперервного 456 годинного марафону читання «Кобзаря» до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка та у номінації «Найбільша лекція з археології», у якій взяли участь 299 осіб.

Сьогодні університет – це навчально-науковий комплекс, який включає Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського, Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання, п’ять факультетів: гуманітарний, економічний, романо-германських мов, політико-інформаційного менеджменту, міжнародних відносин, 21 кафедри, навчально-методичний відділ, науковий відділ, відділ міжнародного співробітництва та фандрайзингу, інформаційно-рекламний відділ та ін.

До послуг працівників та студентів університету сучасна Наукова бібліотека, методичні кабінети, інформаційно-технічний центр, ресурсний центр, Музей історії Острозької академії, експозиційні зали, відділ працевлаштування студентів та випускників, стадіон, тенісні корти, їдальня та пункти харчування.

Станом на 01.01.2020 р. навчально-наукову та виховну роботу на 20 кафедрах здійснюють 206 науково-педагогічних працівників, з них: 44 – доктори наук та 115 – кандидати наук. В університеті працює: 3 академіки АН Вищої школи України, 24 Відмінників освіти України, 2 Заслужених діячі науки і техніки України, 11 Заслужених працівників освіти України, 6 Заслужених юристів України, 1 Заслужений економіст України; 1 кандидат в майстри спорту, 1 майстер спорту, 1 лауреат Державної премії в галузі архітектури, 1 лауреат Державної премії імені Т. Г. Шевченка, 1 член-кореспондент Академії педагогічних наук України, 1 член-кореспондент Академії правових наук України, 1 Герой України, 1 нагороджено орденом Ярослава Мудрого ІV та V ступенів, 2 – орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня, 1 – орденом Кирила та Мефодія.

Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів в університеті здійснюється в докторантурі та аспірантурі. Так, у 2016 році аспірантуру відкрито за 8-ма спеціальностями з ліцензованим обсягом 40 осіб: 031 Релігієзнавство – 5 осіб, 032 Історія та археологія – 5 осіб, 033 Філософія – 5 осіб, 035 Філологія – 5 осіб, 052 Політологія – 5 осіб, 053 Психологія – 5 осіб, 073 Менеджмент – 5 осіб, 081 Право – 5 осіб. У 2019 р. ще за 2-ма спеціальностями: 113 Прикладна математика – 5 осіб, 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії – 5 осіб.

Сьогодні в аспірантурі університету навчаються 83  особи, з яких 58 – за державним замовленням, 25 – за кошти фізичних та юридичних осіб. Зокрема, стаціонарної форми навчання 25 осіб за державним замовленням, вечірньої форми навчання – 58 осіб (33 – за державним замовленням та 25 – за кошти фізичних та юридичних осіб).

 

Національний університет «Острозька академія»
вул. Семінарська, 2, м. Острог, Рівненська область, 35800, Україна
тел/факс.: (03654) 2-29-49.
E-mail: oa@oa.edu.ua, press@oa.edu.ua
Веб-сайт: http://www.oa.edu.ua

Графік освітнього процесу і розклад навчальних занять формують деканати, інститут, навчально-науковий центр заочно-дистанційного навчання за погодженням з навчально-методичним відділом університету згідно з робочими навчальними планами за формами навчання.

Графік освітнього процесу:

 • навчальний рік починається 1 вересня і включає два семестри (осінній та весняний). Сукупна тривалість семестрів, практик та інших видів робіт упродовж навчального року (курсу) не може бути меншою за 40 тижнів;
 • тривалість теоретичного навчання на першому (бакалаврському) рівні складає 18 тижнів в осінньому семестрі та 17 (перший-другий курс), 15 (третій курс) – у весняному (за винятком останнього семестру освітнього рівня);
 • тривалість теоретичного навчання на другому (магістерському) рівні складає 18 тижнів в осінньому семестрі та 10 тижнів – у весняному (за винятком останнього семестру освітнього рівня);
 • поточний та підсумковий контроль проводять упродовж семестру за результатами виконання робочих програм навчальних дисциплін. Час на підготовку до екзамену повинен становити не менше 3-ох днів. З навчальної дисципліни може бути запланований тільки один вид підсумкового контролю, за винятком наскрізних навчальних дисциплін, які вивчають упродовж декількох семестрів;
 • сумарна тривалість канікул упродовж навчального курсу, окрім випускного, повинна становити не менше 8 тижнів.

Ректор – Пасічник Ігор Демидович, доктор психологічних наук, професор
тел.: (03654) 2-29-49
E-mail: oa@oa.edu.ua

Проректор з науково-педагогічної роботи – Шевчук Дмитро Михайлович, доктор філософських наук, професор
тел.: (03654) 2-29-49
E-mail: dmytro.shevchuk@oa.edu.ua

Проректор з навчально-виховної роботи – Каламаж Руслана Володимирівна, доктор психологічних наук, професор
тел.: (03654) 2-29-49
E-mail: ruslana.kalamazh@oa.edu.ua

Помічник ректора з адміністративно-господарської діяльності та розвитку – Мельничук Наталія Миколаївна, магістр архітектури
тел.: (03654)2-29-49
E-mail: natalia.melnychuk@oa.edu.ua


Помічник ректора зі стратегічного розвитку та забезпечення якості освіти - Шулик Юлія Віталіївна, кандидат економічних наук
тел.: (03654)2-29-49
e-mail: yulia.shulyk@oa.edu.ua

В університеті підготовку фахівців здійснюють за відповідними освітньо- професійними та освітньо-науковими програмами на таких рівнях вищої освіти:

 • перший (бакалаврський) – ступінь бакалавра;
 • другий (магістерський) – ступінь магістра;
 • третій (освітньо-науковий) – ступінь доктора філософії. 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає сьомому рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які формують в неї здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Бакалавр – це освітній ступінь, що заклад вищої освіти присуджує у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС. Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра визначається закладом вищої освіти.

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти або ступеня молодшого бакалавра.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідає восьмому рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та практичних знань, які формують в неї здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної діяльності та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Магістр – це освітній ступінь, що заклад вищої освіти присуджує у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувають за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми – 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків. 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти відповідає дев’ятому рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою здатності розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики. 

Ступінь доктора філософії присуджує спеціалізована вчена рада в результаті успішного виконання здобувачем відповідної освітньо-наукової програми (30-60 кредитів ЄКТС) та за результатами публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації.

Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра. Ступінь доктора філософії можна здобувати на основі ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста. 

Ступінь бакалавра

01 Освіта
013 Початкова освіта

02 Культура і мистецтво
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

03 Гуманітарні науки
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 Філологія
          035.01 Українська мова та література
          035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша-англійська

05 Соціальні та поведінкові науки
051 Економіка
052 Політологія
053 Психологія

06 Журналістика
061 Журналістика

07 Управління та адміністрування
071 Облік та оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування

08 Право
081 Право

22 Охорона здоров'я
229 Громадське здоров'я

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону
256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

29 Міжнародні відносини
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Ступінь магістра

02 Культура і мистецтво
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

03 Гуманітарні науки
031 Релігієзнавство
032 Історія та археологія
034 Культурологія
035 Філологія
          035.01 Українська мова та література
          035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша-англійська

05 Соціальні та поведінкові науки
051 Економіка
052 Політологія
053 Психологія

06 Журналістика
061 Журналістика

07 Управління та адміністрування
071 Облік та оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування

08 Право
081 Право

29 Міжнародні відносини
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Ступінь доктора філософії

03 Гуманітарні науки
031 Релігієзнавство
032 Історія та археологія
033 Філософія
035 Філологія

05 Соціальні та поведінкові науки

052 Політологія
053 Психологія

07 Управління та адміністрування
073 Менеджмент

08 Право
081 Право

11 Математика і статистика
113 Прикладна математика

29 Міжнародні відносини
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

Перший (бакалаврський) рівень освіти

Вступники 2020 року при вступі на навчання до Національного університету «Острозька академія» подають заяви до Приймальної комісії на перший (бакалаврський) рівень денної та/або заочної форми здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти тільки в електронному вигляді (електронна заява) через мережу Інтернет з 13.07.2020 р. по 22.07.2020 р. Представники пільгових категорій подають заяву в паперовій формі.

Для вступу абітурієнти подають такі документи:

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Оригінали документів при участі у конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти: 

 • особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10–14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 
 • особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди; 
 • особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення). Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію, вони зараховуються на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»).

Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за  кожний з них не менше ніж встановлений НаУОА мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста: 

 • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії ïx соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України; 
 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2020 року, зовнішнього незалежного оцінювання 2018–2020 років з англійської, французької, німецької, іспанської мов, 2017 – 2020 років – з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію на основі повної загальної середньої освіти, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти–1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

 • особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2020 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до Приймальної комісії НаУОА копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086–3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2020 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2020 років з англійської, французької, німецької, іспанської мов, 2017–2020 років — з інших предметів (у будь–яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію на основі повної загальної середньої освіти, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти–1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»). Для вступників з числа осіб з порушенням зору, які використовують(вали) в процесі навчання шрифт Брайля та потребують створення особливої (спеціальної) умови за кодом 0205 Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, вступні випробування з географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької та французької мов проводяться у НаУОА.

 • особи, які в 2020 році не брали участі в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета (ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до Приймальної комісії НаУОА одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа).

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року, та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018–2020 років з англійської, французької, німецької, іспанської мов, 2017–2020 років — з інших предметів 34 (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти–1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

 • особи, які проживають на тимчасово окупованій території (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2020 року.

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів (з урахуванням особливостей проходження державної підсумкової атестації в Освітніх центрах «Крим–Україна» або без такого врахування для осіб, які отримали документ про повну загальну середню освіту) та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за ïx вибором). Якщо громадяни України з числа таких осіб допущені до конкурсного відбору на відкриту конкурсну пропозицію, вони беруть участь у конкурсному відборі на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

 • громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період ïï проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки i оборони, відсічі i стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період ïx здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2020 року.

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за ïx вибором).

 • особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) починаючи з 01 грудня 2019 року включно; 
 • громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту за кордоном у період між 01 вересня 2019 року та 30 листопада 2020 року.

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне оцінювання).

Квота-1 встановлюються НаУОА у межах десяти відсотків максимального (загального) обсягу державного замовлення і оголошуються одночасно з оголошенням максимального державного замовлення.

Зарахування таких осіб відбувається в межах встановлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

Вступники, які не зараховані на навчання на визначені місця у межах встановлених квот, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного балу.

Зарахування вступників відбувається за конкурсним балом згідно рейтингу. Мінімальний конкурсний бал, який дає можливість взяти участь вступнику у конкурсі на державне замовлення  у 2020 році становить 125 балів на освітньо-професійні програми таких спеціальностей як: 013 «Початкова освіта», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 052 «Політологія», 053 «Психологія», 229 «Громадське здоров’я», 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська», 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 122 «Комп’ютерні  науки», 033 «Філософія», 034 «Культурологія», 035.01 «Українська мова та література», 061 «Журналістика», 032 «Історія та археологія».

Для спеціальностей 081 «Право» та 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональну студії» конкурсний бал має становити не менше 140.

 Для участі у конкурсі за кошти фізичних та/або юридичних осіб мінімальний бал сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання з предмету має становити 100 балів. 

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітнього ступеня бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифікатів ЗНО з конкурсних предметів (балів вступних іспитів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, що помножені на відповідні вагові коефіцієнти.

Більш детально з Правилами прийому на навчання до Національного університету «Острозька академія» в 2020 році можна ознайомитися за покликанням https://www.oa.edu.ua/ua/abiturijentovi/enter-2020

Другий (магістерський) рівень освіти

Вступники 2020 року при вступі на навчання до Національного університету «Острозька академія» подають заяви до Приймальної комісії на другий (магістерський) рівень денної та/або заочної форми здобуття освіти на основі диплома бакалавра, спеціаліста, магістра в електронному вигляді (електронна заява) через мережу Інтернет з 13.07.2020 р. по 22.07.2020 р. Представники пільгових категорій подають заяву в паперовій формі.

Для вступу необхідно подати такі документи:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство;
 • документ про здобутий освітній ступінь або освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього. Особи, які вступають на навчання за ступенем магістра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та/або ступеня магістра, подають дипломи (і додатки до них) про базову і про повну вищу освіту;
 • матеріали науково-дослідної та фахової творчої роботи (за наявності);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Для конкурсного відбору зараховуються:

 • результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування для освітньо-професійних програм спеціальностей: 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 052 «Політологія», 053 «Психологія», 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська», 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 031 «Релігієзнавство», 034 «Культурологія», 035.01 «Українська мова та література», 061 «Журналістика», 032 «Історія та археологія», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональну студії»;
 • результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови, фахового вступного випробування та додаткового вступного випробування (для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю).

Вступ відбувається на конкурсній основі шляхом проходження тестування з фахових навчальних дисциплін, вказаних у програмах вступних випробувань та ЄВІ з іноземної мови.

Для вступників на спеціальність 081 «Право» необхідним є складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування  - тесту з 8 базових правничих дисциплін, які відбуваються у форматі ЗНО).

Більш детально з Правилами прийому на навчання до Національного університету «Острозька академія» в 2020 році можна ознайомитися за покликанням https://www.oa.edu.ua/ua/abiturijentovi/enter-2020

Третій (науковий) рівень освіти

Вступ на третій (науковий) рівень освіти здійснюється відповідно до Правил прийому до аспірантури, які є додатком 11 до Правил прийому на навчання до Національного університету «Острозька академія» у 2020 році  https://www.oa.edu.ua/assets/files/vstup/2020/dodatok_11.pdf

Прийом до аспірантури НаУОА здійснюється на конкурсній основі за спеціальностями: 031 «Релігієзнавство»,  032 «Історія та археологія», 033 «Філософія», 035 «Філологія», 052 «Політологія», 053 «Психологія», 073 «Менеджмент», 081 «Право», 113 «Прикладна математика», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональну студії».

На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до НаУОА приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). Громадяни інших держав можуть бути прийняті до аспірантури на підставі міжнародних договорів України, загальнодержавних програм, договорів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами. 

Прийом заяв та документів відбувається з 3 до 31 серпня 2020 року.

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії. У заяві вступники вказують спеціальність, форму здобуття освіти, іноземну мову, з якої складатимуть вступний іспит тощо.

Під час подання заяви вступник пред’являє особисто: 

 • документ, що посвідчує особу; 
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних; 
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього. 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 

 • копію диплома про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або освітнього ступеня магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього; 
 • копію документа, що посвідчує особу; 
 • дві кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см;
 • особовий листок з обліку кадрів; 
 • копію трудової книжки (за наявності); 
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності);
 • рекомендацію Вченої ради (випускової кафедри) закладу вищої освіти (за наявності);
 • характеристику-рекомендацію;
 • сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності).

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються. 

Вступники до аспірантури можуть подавати документи для вступу до аспірантури не більше, ніж на дві спеціальності. У тому випадку, коли вступник до аспірантури рекомендується до вступу в аспірантуру за результатами конкурсу одразу за двома спеціальностями, освоювати освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії в аспірантурі за рахунок державного бюджету він може лише за однією спеціальністю, за іншою – на умовах контракту. 

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2015 року за № 614/27059.

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий вищим духовним навчальним закладом до 06 вересня 2014 року, обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту або рішення вченої ради цього вищого навчального закладу (цієї наукової установи) щодо визнання зазначених документів відповідно до Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 652.

Вступні випробування до аспірантури НаУОА складаються з:

 • вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • вступного іспиту з іноземної мови (за вибором вченої ради закладу вищої освіти (наукової установи) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом. 

Для конкурсного відбору осіб, які вступають до аспірантури для здобуття доктора філософії, зараховуються бали двох вступних іспитів та додаткові бали науково-дослідної та фахової творчої роботи.

Відповідно до Правил прийому вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

Додаткові вступні іспити передують вступним іспитам з іноземної мови та спеціальності. Оцінювання додаткових вступних іспитів відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «незараховано». У тому випадку, коли за додатковий вступний іспит вступник отримав оцінку «незараховано», він не допускається до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі.

Рішенням Приймальної комісії вступникам, які мають посвідчення про складання кандидатських іспитів зі спеціальності/філософії/іноземної мови можуть зараховуватися бали кандидатського мінімуму. 

Вступний іспит оцінюється за 100 бальною шкалою. Вступники, які на іспиті менше 60 балів, не допускаються до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі.

В Національному університеті «Острозька академія» діє в повному обсязі Європейська кредитно-трансферна система. Європейська кредитно-трансферна система (з англ. European Credit Transfer System – ECTS) – це система, що створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання. Вона розроблена для забезпечення мобільності студентів, спрощує розуміння і порівняння навчальних програм та навчальних досягнень студентів як між вітчизняними, так і іноземними навчальними закладами. Система ECTS заснована на оцінюванні всіх видів роботи студента, необхідних для досягнення цілей, зазначених у навчальній програмі: відвідування лекцій, підготовка і участь у семінарах і практичних заняттях, самостійна робота, складання іспитів, проходження стажування, підготовка та захист магістерських робіт тощо.

ECTS базується на угоді про те, що 60 кредитів складають навантаження студента/слухача очної форми навчання (стаціонару) впродовж академічного року.

Кредити ECTS є числовим еквівалентом оцінки (від 1 до 60), призначеної для розділів курсу, щоб охарактеризувати навчальне навантаження студента, що вимагається для їх завершення. Вони відображають обсяг навчальної роботи студента, якої вимагає кожен блок курсу відносно загальної кількості роботи, необхідної для завершення повного року академічного навчання в університеті, тобто лекції, практична робота, семінари, консультації, виробнича практика, самостійна робота – в бібліотеці чи вдома – і екзамени чи інші види діяльності, пов'язані з оцінюванням. ECTS, таким чином, базується на повному навантаженні студента, а не обмежується лише аудиторними годинами.

Загальне навантаження, необхідне для здобуття ступеня бакалавра, що вимагає 3-4 роки навчання, дорівнює 180-240 кредитам. Кредити розподіляються на всі освітні компоненти програми навчання (модулі, дисципліни, стажування, дипломна робота тощо) і відображають кількість роботи, необхідної для виконання кожного компоненту у зв’язку із загальною кількістю необхідної роботи для завершення повного року навчання за даною програмою. Успішність студента визначається за оцінювальною шкалою ECTS. Розподіл оцінок за балами в Національному університеті «Острозька академія» виглядає таким чином:

91-100 балів – відмінно - А;
83-90,9 балів – добре - В;
76-82,9 балів – добре – С;
68-75,9 балів – задовільно – D;
61-67,9 балів – задовільно – Е;
20-60,9 балів – незадовільно з можливістю повторного складання – FX;
0-19,9 балів – незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни – F.

Перезарахування навчальних досягнень студента з інших університетів здійснюється за процедурами та на основі документів KTS (угода про навчання, академічна довідка).

Консультаційну допомогу студент може отримати в деканаті факультету, інституті, на кафедрі, у студентському відділі кадрів.

У деканаті факультету / інституті студент може отримати інформацію щодо:

 • реєстрації студента на початку навчального року;
 • розкладу занять; довідки про навчання, академічної довідки;
 • навчального рейтингу, кількості опанованих кредитів;
 • стипендії: загальної, підвищеної, соціальної;
 • індивідуального плану опанування дисциплін студентом;
 • перезарахування дисциплін;
 • надання академічної відпустки, стажування, відрахування;
 • поновлення на навчання;
 • переведення на іншу спеціальність, форму навчання.

На кафедрі студент може отримати інформацію щодо:

 • навчального плану підготовки за певним напрямом або спеціальністю; індивідуального плану опанування дисциплін студентом;
 • запису на вибіркові дисципліни, сертифікатні програми;
 • інформаційну систему Litpro;
 • навчальну систему Moodle;
 • обрання тем курсових, кваліфікаційних робіт;
 • проходження практики.

На базі Інституту практичної психології та психотерапії студенти можуть отримати консультаційну допомогу щодо вирішення проблем психологічного характеру (адаптація до умов навчання в Університеті, вирішення конфліктних ситуацій, страх публічних виступів та оцінювання, психологічна допомога в стресових та кризових ситуаціях, підтримка та захист психічного здоров’я студентів тощо).