Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Юридичний відділ

Юрисконсульт: Лотиш Тетяна Василівна

Контактна інформація:
тел: +380 3654 22949
e-mail: tetiana.lotysh@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок-четвер: 08.30 - 17.30; п’ятниця: 08.30 - 16.30; обідня перерва: 13.00 - 14.00

Юрисконсульт: Клокова Анна Сергіївна

Контактна інформація:
тел: +380 3654 22949
e-mail: anna.klokova@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок-четвер: 08.30 - 17.30; п’ятниця: 08.30 - 16.30; обідня перерва: 13.00 - 14.00

Юридичний відділ Національного університету «Острозька академія» є самостійним підрозділом, який підпорядковується безпосередньо ректору та у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, підзаконними нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств і відомств, наказами та розпорядженнями ректора НаУОА, Статутом НаУОА та Положенням про юридичний відділ.

Основними завданнями юридичного відділу є:

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання порушенням вимог чинного законодавства Національним університетом «Острозька академія» та працівниками під час виконання покладених на них завдань та функціональних обов’язків;

кваліфікований юридичний супровід навчально-виховної, наукової, господарської та інших видів діяльності НаУОА, приведення договірної та нормативної бази НаУОА у точну відповідність з вимогами чинного законодавства, інтеграції у інноваційне освітнє правове поле та підвищення рівня правової освіти і правової культури працівників та спудеїв.

Основними функціональними напрямками діяльності юридичного відділу є:

• Правильне застосування НаУОА нормативно-правових актів та інших документів, подання ректору пропозицій щодо вирішення правових питань, пов’язаних з діяльністю НаУОА;

• Представництво, за дорученням ректора, інтересів НаУОА в судах усіх юрисдикцій, органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях, перед фізичними та юридичними особами;

• Організація та ведення претензійної та позовної роботи НаУОА, стягнення боргів за навчання, проживання в гуртожитках за минулі роки;

• Організація договірної роботи, підготовка, укладення та погодження договорів НаУОА;

• Надання роз’яснень та консультацій стосовно застосування норм чинного законодавства, що належать до компетенції НаУОА, розгляд звернень та запитів на інформацію, що відносяться до посадових обов’язків працівників юридичної служби;

• Розробка проектів актів та інших документів з питань діяльності НаУОА, а також проведення юридичної експертизи та погодження проектів актів та інших документів, підготовлених структурними підрозділами НаУОА, здійснення їх правової оцінки на предмет законності.