Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Інститути, центри та лабораторії

Факультету політико-інформаційного менеджменту

Керівник: Шугай Марія Анатоліївна, директор Інституту практичної психології та психотерапії,  кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки.
e-mail: mariia.shuhai@oa.edu.ua
Тел.: (+38) 050 375-45-76
Офісні години: понеділок- четвер: 10.00- 18.00, обідня перерва: 13.00- 14.00

Заступник директора: Гандзілевська Галина Борисівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки
e- mail: halyna.handzilevska@oa.edu.ua
Тел.: (+38) 098 223-00-65
Офісні години: понеділок- четвер: 10.00- 18.00, обідня перерва: 13.00- 14.00

Методист: Гільман Анна Юріївна, аспірантка НаУОА, викладач кафедри психології та педагогіки
e-mail: anna.hilman@oa.edu.ua
Тел.: (+38) 096 453-74-06
Офісні години: понеділок- четвер: 10.00- 18.00, обідня перерва: 13.00- 14.00

Сайт: psychology.oa.edu.ua 

Коротка історія створення

Інститут практичної психології та психотерапії є структурним підрозділом Національного університету "Острозька академія".   Розпочав свою діяльність у 2015 році. Створений з метою  підготовки психологів,  як практиків що вміють здійснювати допомогу у вирішенні психологічних проблем. Особлива увага приділяється навчанню і підвищенню кваліфікації спеціалістів, які проводять психосоціальну реабілітацію осіб, які пережили кризову ситуацію. 

Основні завдання  

 • проводити  навчальні,  навчально-терапевтичні сертифікатні програми та тренінги  із практичної психології та психотерапії;
 • психологічне консультування, індивідуальна та групова психотерапевтична допомога;
 • вивчити стратегії та стилі поведінки особистості в психотравмуючих ситуаціях, дослідити її адаптивні можливості, особистісні ресурси, особливості їх мобілізації, механізми збереження самоідентичності особистості та її успішної соціальної адаптації в умовах сучасного українського соціокультурного, політичного та економічного простору;
 • розробити та апробувати комплексну модель психосоціальної реабілітації учасників бойових дій, їхніх сімей та інших осіб, що пережили екстремальну (психотравмуючу) ситуацію, яка включатиме в себе формування саногенного мислення, відновлення та збереження національної ідентичності, психічного та духовного здоров’я українського населення;
 • створити програму інформаційного супроводу фахівців-психологів, що працюють із особами, які пережили психотравмуючу життєву ситуацію;
 • вивчати специфіку, динаміку когнітивних процесів людини, а саме  процесів пам’яті, сприйняття, уваги, мислення особистості в умовах навчального процесу.

Плани та  напрями 

Діяльності інституту такі, як: розробка та впровадження навчальних,  навчально-терапевтичних програм спрямованих на оволодіння студентами системою знань із практичної психології та психотерапії, навичками психологічного консультування; проведення наукових досліджень у відповідних галузях,  інтервізійних груп практикуючих психологів,  спеціалізованих лекцій, науково-практичних семінарів, конференцій; вирішення комплексних задач психологічної діагностики, психокорекції, експертизи, розробка та адаптація особистісних психологічних тестів. Основні  напрями  міжнародної співпраці інституту: обмін досвідом роботи, спільна розробка наукових проектів; підготовка та  видання друкованих праць, обмін і взаємне стажування викладачів; виконання  наукових  робіт для здобуття грантів, установлених фондами зарубіжних країн. Наукові  дослідження  в інституті виконуються науковими, науково-педагогічними  працівниками  кафедр університету,   аспірантами   та  докторантами, студентами.

Реалізовані проекти (заходи)

Розробленні та впроваджуються навчальні програми професійної підготовки  такі, як: «Практична психологія»(керівник - канд.психол.наук, доцент Шугай М.А.); «Організаційна психологія» (керівник-канд.психол.наук Нікітчук У.І.), «Психологія травмуючих ситуацій» (керівник- канд.психол.наук Харченко В.Є.) , «Мистецтво самопрезентації»(керівник- канд.психол.наук, доцент Гандзілевська Г.Б.) ,  "Психологічне консультування"(керівник- аспірантка кафедри психології та педагогіки Нижник А.Є.) . Учасники вказаних  програм засвоять сучасні методи психотерапії,  які  успішно використовуються на практиці з таких напрямків як: психодрама, гештальт-терапія, арт-терапія, дитяча психотерапія, психосоматика, тілесно-орієнтована психотерапія, сімейна психотерапія, символдрама.

Наукова діяльність інституту спрямована на впровадження прикладного наукового дослідження на тему: "Психологічна підтримка та реабілітація   осіб, що пережили ( переживають) кризову ситуацію в Україні".  Створена науково-практична лабораторія «Психосоціальна підтримка та реабілітація постраждалих унаслідок бойових дій" (керівник - канд.психол.наук, доцент Ширяєва Т.М.) як підрозділ інституту. Впроваджуються результати науково-дослідної роботи на тему: «Дослідження психолого-екологічних та соціально-демографічних ризиків і фобій з обґрунтуванням наслідків для здоров’я молоді» (керівник - доктор психологічних наук, професор Каламаж Р.В.). Здійснюється розробка фундаментального наукового дослідження на тему: «Інтерференція як феномен пам’яті та метапам’яті» (керівник - доктор психологічних наук, професор Пасічник І.Д.),  що виконується на базі структурного підрозділу інституту Науково-дослідної лабораторії когнітивної психології ( керівник - аспірантка кафедри психології та педагогіки  Волошина В.О.).  З метою розвитку та вдосконалення  у студентів-психологів навичок практичної роботи  створена «Майстерня практичного психолога» (керівник - канд.психол.наук, доцент, завідувач кафедри психології та педагогіки Матласевич О.В.),  яка ще й виконує функції психологічної служби ВНЗ. Основною метою діяльності Майстерні є: підвищення ефективності навчально-виховного процесу засобами практичної психології та підтримка й захист психічного здоров’я всіх його учасників – студентів, викладачів та співробітників.   

Впроваджується проект " Друге дихання" , мета якого психосоціальна реабілітація  переміщених осіб. Проведені семінари: "Короткострокова психологічна допомога учасникам бойових дій" (Матласевич О.В., Гандзілевська Г.Б., Ширяєва Т.М.), "Робота психолога із ПТСР",  "Робота з травмою: вітчизняний та зарубіжний досвід", "Депресія: симптоми, методи роботи" (Харченко В.Є.); науково-практичний семінар «Психологічна допомога дітям та батькам, що постраждали під час військових подій" (Шугай М.А., Харченко В.Є.), семінари-лекції на тему: ”Теоретичні аспекти виникнення стресу та посттравматичного стресового розладу і розвиток навичок психологічного відновлення". 

Керівник: Гущук Ігор Віталійович, експерт за напрямом громадське здоров’я, профілактична медицина, гігієна та професійна патологія, кандидат медичних наук, доцент кафедри психології та педагогіки, радник Голови Держсанепідслужби України з питань громадського здоров'я, заступник Голови правління ГО «Українська асоціація громадського здоров'я».

Контакти:

Aдреса: вул. Семінарська, 2, м. Острог, Рівненська обл., 35800, Україна

e-mail: asoc_ses@ukr.net ; igorgus2014@gmail.com

Тел.: (+38) 050 771-02-99

Офісні години:  щосереди з 16:00 до 17:00

Коротка історія створення

Науково-дослідний центр «Екології людини та охорони громадського здоров’я» (далі - Центр) є науково-дослідним підрозділом, що створений в складі Національного університету “Острозька академія” (далі-Університет) для сприяння розбудови системи охорони громадського здоров’я в Україні, виконання фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт щодо вивчення та оцінки ризиків впливу негативних факторів середовища життєдіяльності людини.

Центр розпочав свою діяльність у жовтні 2013 року як НДЦ «Екології людини». З березня 2016 року перейменований у НДЦ «Екології людини та охорони громадського здоров’я». Основною метою є сприяння розбудові системи охорони громадського здоров’я України через запровадження, на національному рівні принципу «Охорона здоров’я - в усіх політиках держави», зміцненню пріоритетності профілактичного напрямку у сфері охорони здоров’я, визначення та оцінка впливу негативної дії факторів середовища життєдіяльності людини на здоров’я населення, вивчення соціально-демографічних та медико-екологічні ризиків і фобій серед людей на індивідуальному та популяційному рівні.

Основні завдання, плани та  напрями:

 1. Розвиток міжгалузевого та міжсекторального партнерства у сфері охорони громадського здоров’я.
 2. Розробка, затвердження та впровадження методології з оцінки ризиків для життя і здоров’я людини.
 3. Організація, координація та проведення наукових досліджень по вивченню факторів середовища життєдіяльності людини (біологічних, хімічних, фізичних, соціальних), які можуть негативно впливати на життя та здоров’я людини відповідно до тематичного плану фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт Університету, в т.ч. згідно з договорами Університету з іншими вітчизняними та зарубіжними установами.
 4. Вивчення та оцінка демографічної ситуації на місцевому, регіональному та національному рівні.
 5. Аналіз захворюваності населення на місцевому, регіональному та національному рівні.
 6. Вивчення соціально-економічних умов проживання людей в сільській місцевості на основі вибіркового анкетного опитування.
 7. Дослідження рівнів негативного впливу факторів середовища життєдіяльності людини на захворюваність та виникнення фобій серед людей в т.ч. молодого віку (молоді та/або підлітків).
 8. Дослідження особливостей переживання українськими громадянами (учасники військового конфлікту в Україні, члени їхніх сімей, вимушено переміщені та інші особи), соціально-екологічної кризи, що виникла внаслідок військового конфлікту в Україні з подальшою розробкою та апробацією відповідної комплексної моделі психосоціальної реабілітації та просвіти.
 9. Вивчення особливостей екологічного мислення та психологічних механізмів його формування у громадян.
 10. Участь в обґрунтуванні, розробці та впровадженні ефективних методів щодо формування екологічного мислення на індивідуальному та популяційному рівні.
 11. Розрахунок реальних та прогнозованих соціально-економічних збитків, пов’язаних з погіршенням демографічної та санітарно-епідемічної ситуації, збільшенням захворюваності та смертності серед населення.
 12. Обґрунтування економічної ефективності профілактичних заходів у сфері охорони громадського здоров’я.
 13. Участь в розробці нормативно-методичного забезпечення процедури по відшкодуванню нанесених збитків здоров’ю та життю людини на індивідуальному та популяційному рівні.
 14. Участь в розробці та обговоренні проектів законодавчих актів та інших нормативних документів в сфері охорони громадського здоров’я.
 15. Популяризація і сприяння розповсюдженню знань щодо здорового способу життя.
 16. Вивчення потреби у спеціалістах в регіонах та сприяння працевлаштуванню молодих спеціалістів у сфері охорони громадського здоров’я.
 17. . Сприяння в організації цільової перепідготовки та стажування спеціалістів у сфері охорони громадського здоров’я.
 18. Участь в розробці та вдосконаленні навчальних планів та програм підготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері охорони громадського здоров’я;
 19. Сприяння публікації наукових здобутків викладачів та студентів Університету в спеціальних виданнях, які пропагують досягнення української та зарубіжної науки і практики у сфері охорони громадського здоров’я та охорони довкілля на засадах збалансованого розвитку.
 20. Організація та проведення науково – практичних конференцій та семінарів; проведення тематичних виставок та інших громадських заходів.
 21. Підготовка підручників, книг, монографій, фільмів, телепередач, довідників, плакатів та інших посібників у сфері охорони громадського здоров’я.
 22. Підтримка наукових досліджень молодих вчених, спеціалістів і обдарованих студентів, залучення їх до діючих та формування нових наукових шкіл Університету.
 23. Вступ до Асоціації шкіл громадського здоров’я в Європейському регіоні (ASPHER), формування мережі шкіл громадського здоров’я.
 24. Організація впровадження результатів досліджень і розробок у виробництво та навчальний процес.

Основні  напрями  міжнародної співпраці Центру:

 • обмін досвідом роботи, спільна розробка наукових проектів;
 • підготовка та  видання друкованих праць, обмін і взаємне стажування викладачів та студентів Університету;
 • виконання  наукових  робіт для здобуття грантів, установлених фондами зарубіжних країн та ін.

Керівник: Шершньова Олена Володимирівна - кандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри документознавства та інформайційної діяльності
e-mail: olena.shershniova@oa.edu.ua
Tел.: (+38) 067 465-01-30, (+38) 050 435-01-30

Коротка історія створення

Лабораторію будо створено як логічне продовження систематичного проведення круглого столу «Інформаційне суспільство: історія і сучасність», участь у якому брали викладачі та студенти спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність», починаючи з вересня 2006 року.

На установчих зборах основними принципами роботи Лабораторії було визначено:

 • принцип організаційної динамічності, що полягає в забезпеченні можливостей коригування інформаційно-змістового наповнення науково-комунікативних заходів Лабораторії;
 • принцип гнучкості та партнерства, що полягає в побудові проведення науково-комунікативних заходів Лабораторії так, щоб зміст обговорення й шляхи досягнення основних висновків освіти та професійної підготовки відповідали індивідуальним потребам і можливостям кожного зі залучених до діяльності Лабораторії;
 • принцип пріоритетності змістової й організаційної самостійності та зворотного зв’язку, що полягає у створенні умов науково-пошукової діяльності, що вимірюється та оцінюється результатами самостійної пізнавальної діяльності студентів та колективу кафедри документознавства та інформаційної діяльності;
 • принцип інноваційності, що полягає у використанні ефективного науково-дослідного інструментарію й інформаційних технологій, що сприяють якісній підготовці фахівців з вищою освітою та входженню в єдиний інформаційний та освітній простір.

Мета діяльності лабораторії — активізація науково-дослідної діяльності та самостійно-творчої пізнавальної діяльності студентів та колективу кафедри документознавства та інформаційної діяльності.

Основні завдання лабораторії

 • сприяння самостійній науково-дослідній діяльності в сфері інформаційно-комунікаційного менеджменту;
 • тримання нових знань, постановка, вирішення та практична реалізація актуальних проблем гуманітарного, суспільного, політичного та інформаційного профілів і тих напрямів, що розвиваються на межі споріднених наук та міждисциплінарних зв’язків;
 • висвітлення і поширення результатів науково-дослідного пошуку, науково-дослідних робіт та проектів;
 • зв'язок з навчально-виховним процесом, залучення викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів до вирішення важливих науково-практичних завдань;
 • обговорення нових концептуальних теорій розвитку інформаційного суспільства, його основних характеристик та структурних елементів;
 • обговорення нових теорій та методик аналізу інформаційно-комунікативних ресурсів та масивів.

Плани

 • систематичне проведення відкритих обговорень, круглих столів, конференцій

Реалізовані проекти

 • Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні [Текст] : Третя всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих (5 березня 2015 р., м. Острог.)
 • Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні [Текст] : матеріали Другої всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р., м. Острог.)
 • Аналіз сайтів офіційних сайтів 8 областей України щодо виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»: презентація проектного завдання
 • Техніки фріз-лайтнінгу в сучасній фотозйомці: workshop

Відкриті обговорення:

 • Сучасний стан та перспективи розвитку розважальних телевізійних проектів в Україні (на прикладі телеканалу “СТБ”) (30.10.2014)
 • Використання технологій лінгвістичної маніпуляції з класом та з параметрами порівняння (на матеріалах політичних ток-шоу в Російській Федерації у 2013-2014 рр.) (13.11.2014)
 • Специфіка процесів перетворення закритої та таємної інформації у публічну (на прикладі матеріалів сайту WikiLeaks) (27.11.2014)
 • Медіавірусні технології в організації флешмобів у період після Євромайдану в Україні (19.02.2015)
 • Особливості інформаційного супроводу діяльності Національної Гвардії та Збройних Сил України у період проведення АТО (2013-2014 рр.) (26.02.2015)
 • Специфіка використання національної символіки в комерційній рекламі на українському телебаченні після подій Євромайдану (19.03.2015)
 • Сучасні інструменти маркетингу в діяльності спеціалізованих Інтернет-магазинів з продажу одягу (26.03.2015)

Видання

 • Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні [Текст] : матеріали Третьої всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих (5 березня 2015 р., м. Острог.) / за заг. ред. О. В. Шершньової. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 246 с.
 • Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні [Текст] : матеріали Другої всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р., м. Острог.) / за заг. ред. канд. держ. упр. О.В. Шершньової. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 364 с.

Керівник: Мацієвський Юрій Володимирович, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології
e-mail: yurii.matsiievskyi@oa.edu.ua
Тел.: (+38) 066 145-20-61
Офісні години: щосереди з 16:00 до 17:00

Коротка історія створення

Центр політичних досліджень (CPR) був створений у жовтні 2010 р. як громадська  ініціатива викладачів факультету політико-інформаційного менеджменту Національного Університету «Острозька академія».

Зростання кількості дослідницьких центрів, захищених дисертацій, опублікованих текстів на жаль, в цілому, не покращують якості українського наукового продукту у галузі політичних досліджень. Українська політична наука, як і більшість соціальних наук, не витримує конкуренції на міжнародному ринку.

Мета та завдання - подолання надмірної описовості, ціннісно-забарвлених суджень, методологічної еклектики шляхом проведення політичних досліджень на якісно новому рівні.

Плани

 • Підняти статус політичних досліджень та налагодити професійний діалог з усіма зацікавленими вітчизняними і закордонними вченими. У центрі нашої уваги – мало чи поверхнево вивчені теми, осердям яких є процеси політичних трансформацій,  що тривають в Україні від здобуття незалежності.
 • Проведення фундаментальних і прикладних досліджень та презентація їх результатів з метою поповнення  публічної сфери якісним науковим продуктом. Присутність у публічному просторі є невід’ємною частиною діяльності інтелектуала.

Керівник: Лебедюк Віталій Миколайович, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри політології

e-mail: vitalii.lebediuk@oa.edu.ua
Тел.: (+38) 097 887-04-87
Офісні години: Чт. - Пт.: 9.00-18.00, обідня перерва: 13.00-14.00
Сайт: polis.oa.edu.ua

Коротка історія створення

З ініціативи студентів у 2001 році був створений студентський політологічний клуб «Поліс», у вересні 2006 р. реорганізований у студентсько-викладацьку науково-дослідну лабораторію і громадську організацію «Школа політичної аналітики «Поліс». Засідання Школи відбувається у вигляді презентацій аналітичних доповідей студентів, дискусій, зустрічей з політиками, представниками державної влади та органів місцевого самоврядування. У 2013 року ШПА «Поліс» приєднується до мережі «Асоціація регіональних аналітичних центрів». За фінансової підтримки Європейського Союзу, «Школа політичної аналітики «Поліс», бере участь у проекті «Асоціація регіональних аналітичних центрів: інструмент для підвищення ефективності управління в регіонах України» і «Регіональна політика в Україні: громадський моніторинг стратегій регіонального розвитку».

Мета діяльності – дослідження та аналіз суспільно-політичних процесів в Україні.

Для досягнення зазначеної мети Школа ставить перед собою такі основні завдання:

 • вивчення соціально-політичних та економічних процесів у державі;
 • моніторинг діяльності основних інститутів політичної системи: президента, парламенту, уряду, політичних партій тощо;
 • розробка та впровадження моделей та схем аналізу політичних процесів;
 • сприяння формуванню у студентів об’єктивності, неупередженості, незаангажованості при дослідженнях суспільно-політичної сфери життя, а також конструктивних елементів свідомості та політичної культури.

Участь у проектах

Проект «Регіональна політика в Україні: громадський моніторинг стратегій регіонального розвитку», який реалізується протягом 2014-2016 рр. Поліським фондом міжнародних та регіональних досліджень (м. Чернігів) у партнерстві з Асоціацією регіональних аналітичних центрів, Інститутом громадянського суспільства (м. Київ), Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад», Офісом Ради Європи в Україні за підтримки Європейського Союзу та Швейцарсько-українського проекту з підтримки децентралізації в Україні (DESPRO).

Проект «Асоціація регіональних аналітичних центрів (АРАЦ): інструмент для підвищення ефективності управління в регіонах України» тривав протягом вересня 2013 року та вересня 2014 року.

Проект «Стан та перспективи розвитку інфраструктури регіонів», що реалізовувався протягом січень-липень 2014 року Регіональним представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні у співпраці із Поліським фондом міжнародних досліджень та Асоціацією регіональних аналітичних центрів.

Керівник: Волошина Вікторія Олександрівна, магістр психології, викладач кафедри психології та педагогіки
e-mail: viktoriia.voloshyna@oa.edu.ua
Тел.: (+38) 097 800-75-53
Офісні години: з 09:00  до 18:00

Заступник керівника: Довгалюк Тарас Анатолієвич, магістр психології, викладач кафедри психології та педагогіки
e-mail: taras.dovhaliuk@oa.edu.ua
Тел.: (+38) 098 884-76-95
Офісні години: з 09:00  до 15:00

Коротка історія створення

Науково-дослідна лабораторія когнітивної психології заснована у 2009 році. Ідея її створення  належить спільній ідеї двох психологів Ігорю Демидовичу Пасічнику (ректор НаУОА, Україна) та Фредріку Ульфу Джонсону (Стокгольмський університет, Швеція), яка надалі була підтримана Русланою Володимирівною Каламаж та ініціативою кафедри психолого-педагогічних дисциплін (НаУОА).

Мета та завдання

Основна мета та завдання науково-дослідної лабораторії когнітивної психології спрямовані на системне та ґрунтовне  вивчення психологічних особливостей функціонування когнітивних процесів особистості в умовах навчальної діяльності та соціальної взаємодії; проведення експериментальних досліджень у руслі вирішення проблемних питань когнітивної психології та вдосконалення теоретико-методологічної бази такого виду досліджень.

Плани

 • вивчення специфіки та динаміки когнітивних процесів людини, а саме  процесів пам’яті, сприйняття, уваги, мислення  в умовах навчального процесу;
 • вивчення індивідуально-психологічних особливостей розвитку та формування когнітивних функцій особистості (проблематика дослідження когнітивних стилів, інтелекту та ментальних презентацій);
 • вивчення метапроцесів (метамислення, метапам’яті, метапізнання) в умовах навчальної діяльності та соціальних сферах взаємодії особистості;
 • вивчення особливостей тактильного сприймання у розрізі метакогнітивних процесів особистості;
 • вивчення процесів забування (інтерференції) та проблема формування неправдивих спогадів (віковий аспект);
 • розробка, апробація та стандартизація тестів і опитувальників для діагностики когнітивної сфери особистості;
 • підготовка наукових статей, методичних рекомендацій, посібників, монографій; виконання курсових, кваліфікаційних, магістерських і дисертаційних робіт та участь у конкурсних загальнодержавних психолого-педагогічних проектах.

Реалізовані проекти (заходи)

Перелік проведених наукових конференцій та семінарів:

1. 23.03. – 24.06.2012 р. Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» (IICRACP-2012). Конференція була присвячена обговоренню актуальних питань сучасної когнітивної психології, а саме: соціального пізнання, пам‘яті та метапам’яті, психофізіології та нейропсихології, когнітивно-стильових особливостей та ментальних репрезентацій, когніції та мовлення, творчості в контексті когнітивної психології, особистості у віртуальному просторі та ін. Усі матеріали конференції розміщенні на сайті конференції (www.pim.oa.edu.ua/internetkonferencii/iicracp2012).  У підсумку в конференції прийняло участь 102 особи, з них 85 учасників із України та 17 учасників із зарубіжних країн (Індія, Швеція, Німеччина, Болгарія, Польща).

2. 20.03.2013 р. XVIIІ наукова  викладацько-студентська конференція «Дні науки». Проведено секцію на тему: «Сучасні дослідження когнітивної психології».

3. 15.05.2013 р. Всеукраїнська конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» (UCRACP – 2013).

4. 06.13.2013 р. Науковий семінар «Напрями досліджень, що виконуються на базі НД ЛКП» (зустріч із першим курсом). Волошина В.О. та учасники науково-дослідного гуртка когнітивної психології.

5. 13.11.13 р. Науково-методичний семінар на тему: «Наукова діяльність у міжнародних електронних базах: як підвищити видимість роботи науковця». Волошина В.О.

6. 15.05 – 15.06. 2014р. Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» (IICRACP-2014). Конференція була присвячена обговоренню актуальних питань сучасної когнітивної психології, а саме: соціального пізнання, пам‘яті та матапам‘яті, когнітивно-стильових особливостей та ментальних репрезентацій, когніції та мовлення, творчості в контексті когнітивної психології, особистості у віртуальному просторі, розвитку когнітивних функцій із точки зору гендерного підходу та морального когнітивізму та ін. Усі матеріали конференції розміщення на сайті конференції (http://pim.oa.edu.ua/preview/internetkonferencii/iicracp2014). У підсумку в конференції прийняло участь 102 особи, з них 60 учасників із України та 10 учасників із зарубіжних країн (Швеція (1 учасник), Німеччина (1 учасник), Австрія (2 учасники), Польща (4 учасники), Росія (2 учасники)).

Міжнародна та міжвузівська наукова співпраця:

Стокгольмський університет, м. Стокгольм, Швеція; продовження виконання спільних наукових проектів із завідувачем лабораторії пам’яті та метапізнання, Джонсоном Ф.У.. Проведено: два спільних експериментальних дослідження в контексті ( вивчення особливостей «testing effect» та  вивчення особливостей образної та семантичної пам’яті.

Залучення грантів:

1. Науково-дослідна робота, що фінансується із коштів державного бюджету «Психологічні особливості впливу моніторингу метапам’яті особистості на прогностичну валідність засвоєння, відтворення та зберігання навчального матеріалу у студентів ВНЗ» (Номер державної реєстрації теми: 0112U000994). Керівник проекту: доктор психологічних наук, професор, Пасічник Ігор Демидович. (2012-2014 рр.).

2. Науково-дослідна робота, що фінансується із коштів державного бюджету «Інтерференція як феномен пам’яті та метапам’яті» (№ державної реєстрації НДР: 0114U000574). Керівник проекту: доктор психологічних наук, професор, Пасічник Ігор Демидович. (2015-2019 рр.).

Видання

Підручники та посібники:

Каламаж Р. В. Професійна самосвідомість: теорія та практика формування у ВНЗ : [навчально-методичний посібник] / Р. В. Каламаж. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – 148 с.
Методичні рекомендації до написання випускних робіт за напрямом «Психологія» / Укл. О.В. Матласевич, В.О. Волошина. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 96 с.
Методичні рекомендації до написання курсових робіт за напрямом «Психологія / Укл. О.В. Матласевич, В.О. Волошина. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 64 с.

Збірники наукових статей:

 • Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. Тематичний випуск “Актуальні проблеми когнітивної психології”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Вип. 20. – 336 с.
 • Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Випуск 1 – 212 с.
 • Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. Тематичний випуск “Актуальні проблеми когнітивної психології”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2013. – Вип. 24. – 172 с.
 • Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2014. – Випуск 2 – 232 с.
 • Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. Тематичний випуск “Актуальні проблеми когнітивної психології”. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2014. – Вип. 28. – 184 с.

Керівник: Охріменко Ганна Валеріївна - кандидат історичних наук, старший викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності
e-mail: anna.okhrimenko@oa.edu.ua
Tел.: (+38) 098 991-82-57

Заступник: Прасюк Оксана Валентинівна - старший викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності
e-mail: oksana.prasiuk@oa.edu.ua
Tел.: (+38) 050 232-47-20

Мета діяльності лабораторії: отриманнянових знань, постановка і вирішення актуальних проблем гуманітарного, суспільного, політичного та інформаційного профілів.

Основні завдання лабораторії

 • висвітлення і поширення результатів наукового пошуку, наукових робіт;
 • зв'язок з навчальним процесом, залучення викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів до вирішення важливих наукових завдань;
 • ситемна розробка, апробування, освоєння та зберігання наукових та соціально значущих нововведень, умов їх забезпечення та впровадження;

сприяння в організації інформаційно-рекламної діяльності кафедри документознавства та інформаційної діяльності та факультету вцілому.

Керівник: Матласевич  Оксана Володимирівна, кандидат психологічник наук, доцент, завідувач кафедри психології та педагогіки, практикуючий психолог, гештальт- консультант, ведуча тренінгових груп
e-mail: oksana.matlasevych@oa.edu.ua
Тел. роб.: (03654) 2-34-96  
Тел. моб.: (+38) 096 397-06-98
Офісні години: щодня (крім вихідних) з 15.30 до 18.00

Коротка історія створення

«Майстерня практичного психолога» створена, передусім, з метою розвитку та вдосконалення  у студентів-психологів навичок практичної роботи психолога.  Однак, паралельно вона ще й виконує функції психологічної служби ВНЗ.

Основною метою діяльності Майстерні практичного психолога є: підвищення ефективності навчально-виховного процесу засобами практичної психології та, одночасно, підтримка та захист психічного здоров’я всіх його учасників – студентів, викладачів та співробітників.

Пріоритетними напрямами діяльності Майстерні є

 • соціально-психологічна адаптація студентів до навчання у ВНЗ;
 • професійне самовизначення студентської молоді, вирішення завдань розвитку мотивації до професійної діяльності, самовдосконалення і самоактуалізації, формування навиків саморегуляції, комунікативної компетентності тощо;
 • формування позитивної життєвої перспективи та здорового способу життя (своєчасне попередження відхилень у міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі, попередження наркоманії, алкоголізму, аморального способу життя);
 • надання психолого-педагогічної допомоги студентам, які перебувають у кризовій життєвій ситуації, з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності в університеті.

Під керівництвом викладачів-наставників студенти-волонтери, починаючи з третього курсу, консультують студентів з питань самоорганізації і планування часу, психологічної готовності до сесії і поведінки на іспиті, навчають прийомам релаксації та саморегуляції, допомагають справитися з емоційними труднощами в період адаптації, вирішують проблеми міжособистісних відносин і спілкування в студентських групах.

Крім основних видів діяльності (індивідуальне консультування; індивідуальна і групова психологічна діагностика), проводиться ще групова тренінгова робота особистісної і соціально-психологічної спрямованості (створення команди, формування навичок партнерського спілкування, впевненості у собі, ефективного розподілу часу (time-менеджмент тощо); опитування студентів з метою визначення найактуальніших проблем їх життєдіяльності; проведення науково-практичних досліджень (індивідуальні стилі навчання; проблема адаптації до навчання у ВНЗ); висвітлюються проблеми та надаються рекомендації практичного психолога на сторінках університетської газети "Психолог і Я".

Студентам, викладачам і співробітникам університету пропонуються тренінги:

 • “Тренінг адаптації та згуртування колективу”,
 • “Тренінг ефективного спілкування”,
 • “Тренінг вирішення конфліктів”,
 • “Здоровий спосіб життя”,
 • “Самопізнання”,
 • “Толерантність”,
 • ”Комунікативні уміння та навички”.

Робота зі студентами планується відповідно до основних етапів професійного навчання: адаптації, інтенсифікації та ідентифікації.

На першому курсі (етап адаптації) – основна увага спрямована на надання допомоги студентові в адаптації до нових умов життєдіяльності.

На цьому етапі передбачена:

 • діагностика готовності до навчально-пізнавальної діяльності, мотивів навчання, ціннісних орієнтацій, соціально-психологічних установок;
 • допомога в розвитку учбових умінь і регуляції своєї життєдіяльності;
 • психологічна підтримка першокурсників у подоланні труднощів самостійного життя і вибудовуванні комфортних взаємин з однокурсниками і викладачами;
 • консультування першокурсників, що розчарувалися у вибраній спеціальності;
 • корекція професійного самовизначення при компромісному виборі професії.

На другому і третьому курсах (відносно благополучний етап інтенсифікації):

 • проводиться діагностика особистісного й інтелектуального розвитку;
 • надається допомога у вирішенні проблем, що виникають у взаєминах з однолітками і викладачами, а також в особистих стосунках.

На четвертому і п'ятому курсах (етап ідентифікації):

 • здійснюється «фінішна» діагностика професійних здібностей;
 • надається допомога в знаходженні професійного поля реалізації себе;
 • здійснюється підтримка в знаходженні сенсу майбутньої життєдіяльності.

Актуальні завдання Майстерні щодо її розвитку

 • створення банку адаптованих (групових і індивідуальних) комп’ютерних програм діагностики особистості;
 • розробка психодіагностичних засобів вивчення і контролю розвитку психічних станів та професійно важливих особистісних властивостей студентів;
 • розробка системи психогігієнічного і соціально-психологічного консультування абітурієнтів, студентів, науково-педагогічних і керівних кадрів ВНЗ.

Цілеспрямована і продуктивна робота Майстерні практичного психолога сприяє підвищенню ефективності навчально-методичної і виховної роботи ВНЗ, повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку студентів на всіх етапах навчання, формуванню у студентів здібностей до саморозвитку і самовиховання, формуванню соціально-активної особистості.

До участі в роботі Майстерні  практичного психолога запрошуються усі бажаючі студенти 1-5 курсів спеціальності «Психологія».

Інституту права ім. І. Малиновського

Контакти:

Aдреса: вул. Семінарська, 2, м. Острог, Рівненська обл.
E-mail: pravo@oa.edu.ua
Телефон: (03654) 2-39-30

Інформація про керівника:

Попелюшко Василь Олександрович, директор Інституту права ім. І. Малиновського, доктор юридичних наук, професор

Інформація про співробітників:

Герасимчук Олег Павлович, кандидат юридичних наук, доцент
Сенчак Ігор Іванович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри муніципального права та адміністративно-правових дисциплін
Боржецька Наталія Леонідівна, викладач кафедри державно-правових дисциплін
Максимчук Оксана Олексіївна, викладач-стажист кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін

Мета роботи Центру:

Дослідження наукової, освітньої, громадської та політичної спадщини академіка І. Малиновського, видатного острожанина-правника

Напрями роботи Центру:

 • дослідження біографії І. Малиновського
 • переклад робіт академіка І. Малиновського на сучасну мову, перевидання цих робіт
 • актуалізація студентських досліджень спадщини І. Малиновського
 • проведення наукових та науково-практичних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів), присвячених пам’яті І. Малиновського, дослідженню його робіт
 • встановлення контактів із закордонними вищими навчальними та науковими установами, в яких працював академік І. Малиновський, та іншими закладами

Керівник: Попелюшко Василь Олександрович, директор Інституту права ім. І. Малиновського, доктор юридичних наук, професор
e-mail: pravo@oa.edu.ua
Тел.: +38 (03654) 2-39-30
Офісні години: понеділок- четвер: 10.00- 18.00, обідня перерва: 13.00- 14.00

Заступник: Гонгало Сергій Йосипович, доцент кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін, кандидат юридичних наук
e-mail: pravo@oa.edu.ua, serhij.gongalo@oa.edu.ua
Тел.: (+38) 067 525-86-34
Офісні години: понеділок- четвер: 10.00- 18.00, обідня перерва: 13.00- 14.00

Коротка історія створення

Сектор криміналістики Інституту права ім.  І Малиновськогоє структурним підрозділом Національного університету "Острозька академія".   Розпочав свою діяльність у 2012 році. Створений з метою підготовки правників,  як практиків що вміють застосовувати криміналістичні знання у практичній діяльності як адвокати, нотаріуси, слідчі, судді та інші фахівці у галузі права. Особлива увага приділяється навчанню студентів у напрямку «Судова експертологія».  

Основні завдання

Наукові криміналістичні дослідження документів, почерку, теоретичних аспектів криміналістичної експертизи холодної зброї, проблемних питань криміналістичної тактики та методики, координація криміналістичних досліджень студентів.

Напрями роботи сектору

 • опанування основ експертної діяльності в Україні;
 • надання практичних навичок студентам з підготовки та проведення окремих видів експертиз;
 • дослідження можливостей криміналістичної експертизи рукописних документів на сучасному етапі розвитку криміналістики та психології, а також експертно-криміналістичного дослідження як традиційних, аналогових, так і новітніх, електронних, документів;
 • координація студентських наукових пошукових робіт із проблем сучасної криміналістики.

Плани та напрями діяльності

Розробка та впровадження навчальних спрямованих на оволодіння студентами системою знань і навичок з судово-експертної діяльності, вміння надавати консультації з питань призначення та проведення експертиз; проведення наукових досліджень у відповідних галузях криміналістики.

Основні  напрями  співпраці сектору: обмін досвідом наукової роботи зі співробітниками Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, спільна розробка наукових проектів; підготовка та  видання друкованих праць, обмін і взаємне стажування викладачів; виконання  наукових  робіт для здобуття грантів, установлених фондами зарубіжних країн.

Наукові  дослідження  в Секторі криміналістики виконуються науковими, науково-педагогічними  працівниками  кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін, аспірантами та докторантами, студентами.

Реалізовані проекти (заходи)

Заключено договір про наукову співпрацю з Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз (2012 р).

Налагоджено співпрацю з Науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України при УМВС України в Рівненській області. На базі центру проводяться практичні заняття з криміналістики.

В рамках роботи сектору здійснено підготовку студентів-правників по напряму «Основи експертної діяльності в Україні». У 2014 році сертифікат отримала студентка Фесок Оксана Володимирівна. У 2015 році сертифікати отримають одинадцять студентів, які пройшли курс навчання та успішно здали іспити.

Факультету романо-германських мов

Контактна інформація: адміністративний корпус, вул. Семінарська 2, м. Острог
Tел.: (03654) 3-02-58

Директор: Полковський Валерій Полікарпович, доктор філософії, президент компанії «Східноєвропейські можливості» (м. Сейнт-Альберт, Канада) 
e-mail: valerii@shaw.ca 

Наукові співробітники:
Юр’єва Оксана Юріївна, старший викладач кафедри міжнародної мовної комунікації, кандидат педагогічних наук  
e-mail:  oksana.iurieva@oa.edu.ua

Засєкіна Світлана Анатоліївна,  викладач кафедри міжнародної мовної комунікації 
e-mail:  svitlana_zasiekina@hotmail.com

Костюк Ольга Олександрівна, викладач кафедри англійської мови та  літератури
e-mail:  olgakostiuk@ukr.net

Сімак Катерина Віталіївна, викладач кафедри англійської мови та  літератури
e-mail:  kateryna.simak@oa.edu.ua

Тимейчук Ірина Миколаївна, старший викладач кафедри міжнародних відносин, кандидат філологічних наук
e-mail: rysik2210@rambler.ru

Пол Бродовей, запрошений викладач англійської мови у  Національному університеті «Острозька академія» (м. Едмонтон, Канада)
e-mail: paulbrodoway@yahoo.ca

Коротка історія створення

Центр канадознавства є структурним підрозділом Національного університету “Острозька академія”, який розпочав свою діяльність у вересні 2010 року. Центр канадознавства Національного університету “Острозька академія” створено з  метою  дослідження суспільно-політичного устрою Канади, економічної системи, мовної політики та канадського варіанту англійської та французької мов, культури та літератури, освітньої сфери, внутрішньої та зовнішньої політики Канади тощо.

Основні завдання

 • Проведення наукових досліджень з канадознавчої проблематики.
 • Організація конференцій, круглих столів та семінарів з канадознавства.
 • Розробка та впровадження канадознавчих дисциплін та канадознавчого компонента у існуючі дисципліни.
 • Підтримка бібліотечного фонду НаУОА та створення бібліотеки Центру канадознавства.

Плани та напрями діяльності

Відповідно до мети та завдань діяльності Центр канадознавства працює за такими напрямами:
1. Проведення наукових досліджень у галузі канадських студій за такими напрямами:

 • канадський варіант англійської мови;
 • франкофонія в Канаді;
 • канадська література; 
 • система вищої та середньої освіти у Канаді;
 • гендерні дослідження в Канаді; 
 • релігійна толерантність Канади.

2. Запрошення викладачів та фахівців у різних галузях із Канади та України для проведення занять, семінарів та презентацій на кандознавчу тематику.
3. Проведення Симпозіумів з канадознавства та Канадських читань а також тематичних круглих столів і семінарів з канадознавства
4. Впровадження канадознавчого компонента у навчальні курси.
5. Дослідження бізнесових можливостей та бізнес-проектів України та Канади.
6. Поповнення фонду наукової бібліотеки та ресурсного центру вивчення іноземних мов Національного університету “Острозька академія” літературою з канадознавства.

Реалізовані проекти (заходи)

За період діяльності Центром канадознавства було проведено низку заходів, зокрема, Симпозіуми з канадознавства (2011 р., 2015 р.) та конференції “Канадські наукові читання” (2013 р., 2014 р.), метою яких було зібрати коло зацікавлених дослідників канадської проблематики, сприяти процесу обміну знаннями та досвідом і розвитку канадознавчих досліджень в Україні. Перший Симпозіум з канадознавства у 2011 році відвідала Ляриса Блавацька, радник Посольства Канади в Україні. На другий Симпозіум у 2015 році завітав Роман Ващук, Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні.

Центр канадознавства регулярно проводить семінари та круглі столи на канадознавчу тематику, співпрацює з волонтерами з Канади, які викладають в університеті. Завдяки діяльності Центру постійно поповнюється літературою з Канади фонд наукової бібліотеки та ресурсний центр вивчення іноземних мов Національного університету “Острозька академія”.

Центр канадознавства залучає молодь до вивчення та дослідження різних аспектів канадського життя. Зокрема, у 2013 році Центром було проведено конкурс студентських наукових робіт, у якому було обрано двох переможців і нагороджено почесними грамотами та заохочувальними призами. Центр постійно підтримує зв'язки з Гощанською районною школою-гімназією, організовує постачання літератури з Канади; наукові співробітники центру проводять презентації у цьому навчальному закладі.

Спіробітники Центру канадознавства працюють над науковими дослідженнями канадознавчої проблематики. Зокрема, у 2014 році співробітниками захищено кандидатські дисертації на тему «Гендерна освіта бакалаврів гуманітарних спеціальностей у вищих навчальних закладах Канади» з педагогіки та «Дискурс Іншого в романах-дистопіях Маргарет Етвуд» з філології. Виконуються дисертаційні роботи з педагогіки на такі теми: «Гендерне виховання учнів у середніх навчальних закладах Канади», «Виховання релігійної толерантності школярів у середніх навчальних закладах Канади», «Тенденції розвитку академічної мобільності студентів у системі вищої освіти Канади».

Керівник: Коцюк Леся Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент
Адреса: 35800 LEXILAB, Національний університет "Острозька академія", вул. Семінарська 2, м. Острог, Рівненська обл., Україна
e-mail: LexiLab@oa.edu.ua, lesya.kotsyuk@oa.edu.ua
Тел.: (03654) 3-02-58
Адреса сайту: lexilab.oa.edu.ua 

Коротка історія створення

Лексикографічна лабораторія функціонує при кафедрі англійської філології факультету романо-германських мов Національного університету “Острозька академія”.

Основні завдання

дослідження, впровадження та методичний супровід змісту, методів, технологій та засобів сучасної лексиколології та лексикографії, а саме:

 • накопичення текстового матеріалу (створення корпусів) для забезпечення прикладами лексикографічні роботи та для навчальних і перекладацьких цілей;
 • створення фонду електронних та друкованих словників різних типів;
 •  включення в навчальний процес факультету романо-германських мов наукового доробку LEXILAB у зміст спецкурсів, наукових семінарів, наукових робіт студентів, аспірантів;
 • вивчення вітчизняного і зарубіжного досвіду розвитку науково-дослідницьких систем у сфері лексикології, лексикографії, корпусної лінгвістики, термінознавства та термінографії; поширення педагогічних інновацій та новітніх освітніх технологій, досягнень науки та передових ідей в практику;
 • створення словників одного чи декількох письменників, словників авторів одного літературного напрямку чи часового періоду, навчальних словників для ВНЗ та шкіл, термінологічних словників та лексикографічних баз даних для систем автоматичного перекладу та електронних словників;
 • створення студентських проблемних груп “Лексикографічні аспекти дослідження сучасної англійської (німецької, французької, іспанської, польської, української) мови” та “Мовна екологія та лінгвокраїнознавство”, члени яких братимуть участь у наукових студентських конференціях, виконуватимуть та захищатимуть дипломні роботи з цього напрямку, організовуватимуть, проводитимуть та відвідуватимуть семінари-практикуми з вказаних напрямків.

Діючі проекти лабораторії LEXILAB:

 • Створення енциклопедичного словника-довідника лінгвістичних термінів і понять. – керівник проекту Коцюк Л.М.
 • Створення словника-тезауруса фразеологічних одиниць англійської мови. – керівник проекту Крайчинська Г.В.
 • Створення українсько-польського словника. - керівник проекту Крайчинська Г.В.
 • Створення спеціалізованих лексикографічних баз даних Multiterm автоматичної системи перекладу TRADOS (сфера комп'ютерних систем та мереж, страхування, Google). - керівник проекту Коцюк Л.М.
 • Організація навчально-методичних семінарів «Корпуси текстів у лінгвістичних дослідженнях», «Ефективне використання словників», «Новинки у сфері лексикографії».

Структура LEXILAB

У лабораторії працюють науковці, аспіранти, пошукувачі, студенти, які формують:

Галузеву раду – мовознавці, які безпосередньо працюють з мовним матеріалом:

Коцюк Леся Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент
Крайчинська Галина Вацлавівна, кандидат філологічних наук, доцент
Новоселецька Світлана Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент
Ковальчук Інна В’ячеславівна, кандидат психологічних наук, доцент
Поліщук Вікторія Леонідівна, аспірант
Панасюк Діна Вячеславівна, пошукувач
Тишко Олена Василівна, пошукувач
Пелипенко Ольга Олександрівна, старший викладач

Керівник: Ковальчук Інна Вячеславівна, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри індоєвропейських мов

e-mail: inna.kovalchuk@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок- четвер: 09.00- 15.00, обідня перерва: 12.30- 13.30

Коротка історія створення

В рамках наукової теми кафедри індоєвропейських мов функціонує науково-практична лабораторія «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції». Основне завдання предмету «Іноземна мова» полягає у формуванні комунікативної компетенції, тобто здатності та готовності здійснювати ефективне міжкультурне спілкування. Виходячи з вищесказаного створення науково-практичної лабораторії “Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції” є актуальною.

Основні проекти та завдання над якими працює  лабораторія:

 • дослідження наукових підходів до технології формування іншомовної мовленнєвої компетенції;
 • дослідження вітчизняних та зарубіжних підходів до визначення рівня комунікативної компетенції та її складових;
 • розробка навчальних посібників, навчально-методичних комплексів;
 • укладання підручників;
 • проведення науково-методичних семінарів «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції»;
 • організація науково-практичних тренінгів спільно з вчителями іноземних мов загальноосвітніх середніх шкіл з метою вдосконалення сучасних технологій викладання іноземних мов;
 • організація та проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій;
 • проведення семінарів – тренінгів та практикумів для студентів факультету романо-германських мов;
 • проведення регіональних семінарів по методиці розробки авторських програм і курсів;
 • розробка концепції стандартизованого контролю за якістю знань студентів;
 • розробка концепції проектних видів діяльності на заняттях з іноземної мови та творчих видів контролю;
 • створення центру вивчення іноземних мов (сертифікатні програми);
 • проведення науково-практичного семінару по темі: «Формування комунікативної компетенції  в читанні та аудіюванні»;
 • регіональний науково-практичний семінар на  тему: «Метод проектів»;
 • регіональний науково-практичний семінар на  тему: «Міжкультурна комунікація та сучасні комунікативні технології».

Міжнародні проекти 

 • Виконання  спільних проектів з лабораторією PREFICS університету Рен ІІ(Франція) та посольством Франції в Україні;
 • Співпраця з паризькою лінгвістичною школою “Globy mundus”: спільні семінари з лінгводидактики та лінгвокраїнознавства, організація лінгвістичних курсів;
 • Виконання докторської дисертації докторантки Жешувського університету. Участь у конференціях, публікація статей.

Реалізовані проекти (заходи)

Організовано науково-методичні семінари:

Регіональний науково-практичний семінар для вчителів іноземних мов по темі: «Стратегії підготовки учнів старшої школи для успішного написання тестів на уроках іноземної мови»;

Регіональний науково-практичний семінар: «Використання стратегічної компетенції при підготовці учнів до зовнішнього незалежного тестування з іноземної мови»;

Проведення міжкафедрального семінару для викладачів іноземних мов на тему: «Використання техніки анкетування для розвитку комунікативної компетенції на заняттях іноземної мови»;

Регіональний науково-методичний семінар для вчителів польської мови регіону на тему «Викладання польської мови в Україні: проблеми та перспективи»;

Використання літературних текстів на заняттях з польської мови;

Формування іншомовної комунікативної культури у студентів ВНЗ;

Науково-методичний семінар на тему «Використання Інтернет-ресурсів у навчанні іноземних мов», доповідач;

Науково-методичний семінар на тему «Психологія організації альтернативного навчання іноземних мов у ВНЗ».

Проведено наукові конференції:

 • Всеукраїнська студентська наково-практична конференція «Лінгвосоціокультурні аспекти комунікації», 2008-2011 р.
 • Міжнародна науково-практична конференції «Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість», 2006-2015 рр.
 • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації». 2012 – 2015 рр.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців з міжнародною участю «Лінгвосоціокультурні аспекти комунікації». 2012-2015 рр.

Видано збірники Наукових записок. Серія «Філологічна»:

 1. Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”,– Випуски 23-27,29,30,33-39,42-46,48,51,53,54.
 2. Студентські «Наукові записки. Серія «Філологічна» . – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, Випуски 1-7.

Факультету міжнародних відносин

Керівник: Трофимович Володимир Васильович , завідувач кафедри історії ім. М.П.Ковальського, доктор історичних наук, професор
e-mail: kafedra.istorii@oa.edu.ua
Тел.: (03654) 3-08-32 (деканат факультету міжнародних відносин)
Офісні години: понеділок-п’ятниця: 10.00- 17.00, обідня перерва: 13.00- 14.00

Заступник: Близняк Микола Богданович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії
e-mail: kafedra.istorii@oa.edu.ua
Тел.:  (0365) 3-08-32
Офісні години: понеділок-п’ятниця: 10.00- 17.00, обідня перерва: 13.00- 14.00

Методист: Бокайло Олександра Борисівна, ст.лаборант кафедри історії
e-mail: kafedra.istorii@oa.edu.ua
Тел.:  (03654) 3-08-32
Офісні години: понеділок-п’ятниця: 10.00- 17.00, обідня перерва: 13.00- 14.00

Співробітники:

Яремчук Віталій Петрович, доктор історичних наук, професор
Атаманенко Віктор Борисович, кандидат історичних наук, доцент
Смирнов Андрій Іванович, кандидат історичних наук, доцент
Марчук Володимир Станіславович, кандидат історичних наук, ст. викладач

Коротка історія створення

Лабораторія дослідження актуальних проблем української історії та історіографії модерної доби  розпочала свою діяльність у 2009 році. Науково-дослідна тема  «Актуальні проблеми української історії та історіографії модерної доби» зареєстрована в Укр НТІ у вересні 2013 року (державний реєстраційний номер теми – 0113U007061).

Створена з метою координації наукових досліджень викладачів, аспірантів та студентів спеціальності «історія».

Основні завдання

 • Проаналізувати актуальні проблеми української історії та історіографії модерної доби;
 • дослідити український національно-визвольний рух в ХХ столітті;
 • проаналізувати урбанізаційні процеси на Волині;
 • дослідити етноконфесійні трансформації в Україні;
 • вивчити український історіографічний мікроренесанс;
 • простежити процес розвитку української та зарубіжної історіографії.

Плани та напрями діяльності

У планах роботи лабораторії видання підручника з історії України, видання індивідуальних монографій та наукових статей, проведення наукових конференцій та круглих столів, захисти кандидатських та докторських дисертацій.

Заплановані захисти дисертацій на 2015 рік:

Атаманенко В.Б. Магнатське господарство Волині другої половини ХVІ – першої половини ХVІІ ст.: джерела статистичного характеру та методи їх аналізу. 2016 р.
Галішевський В.А. Суспільно-політична діяльність Михайла Брайчевського. 2015 р.

Запланована робота проблемних груп:

Тема: «Західна Україна в роки Другої світової війни та післявоєнний період.». Керівник: — проф. В. В. Трофимович.
Тема: «Політика та історіописання в Україні». Керівник – проф. Яремчук В. П.

та наукових студентських гуртків:

Українські землі у ранньоновий час. Атаманенко В. Б., доцент, канд.іст. наук
Історія Православної церкви в Україні. Смирнов А.І., канд.іст. наук
Україна і світ. Трофимович В. В., проф., докт.іст. наук
Міста Волині др. пол. ХУІІІ-перш. пол. ХІХ ст. Близняк М. Б. доцент, канд. іст. наук
Історія історичної науки. Яремчук В. П., проф., докт. іст. наук
Волинь в другій половині ХІХ- першій половині ХХ ст.Марчук В. С., ст. викл., канд. іст. наук

Реалізовані проекти (заходи)

У 2014 р. кафедрою в рамках науково-дослідної теми проведено 5 наукових конференцій:.

 1. Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 70-річчю вигнання німецьких загарбників із західних областей України, Острог, 27 січня 2014 р.
 2. Наукові читання, присвячені 85-й річниці з дня народження проф. М. Ковальського, 19 березня 2014 р.
 3. Дні Науки. Викладацько-студентська звітна наукова конференція, організовано 5 секцій, в складі яких виступило 66 учасників, з них 44 – студенти університету; березень, 2014 р.
 4. Підсумкова науково-практична конференція Всеукраїнського конкурсу студентських робіт з історичних наук. 25 березня 2014 р., м. Острог.
 5. Всеукраїнська наукова конференція «Волинь у військово-політичній історії Центрально-Східної Європи (до 500-річчя битви під Оршею, 100-річчя початку Першої світової війни та 70-річчя вигнання  з України німецьких загарбників), 24-25 жовтня 2014 р., м. Острог.

У рамках науково-дослідної теми виконана і захищена кандидатська дисертація аспіранта Мазепи О.М. “Геральдичні та генеалогічні дослідження в діаспорі (1945-1991рр.)», вересень 2014 року, Інститут археографії та джерелознавства М.С.Грушевського.

Видано навчальний посібник  з грифом МОН України: «Нариси воєнно-політичної історії України. Навчальний посібник». Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (№ 1/11 – 4090 від 24 березня 2014 року). – Острог, 2014. – 396 с.

Видано «Методичні рекомендації до вивчення курсу «Історія України». – Острог: Вид-во НУОА, 2014. – 112 с.

Викладачами кафедри в 2014 році опубліковано 27 статей, тез конференцій.

Видано «Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки» (Острог, 2014. Вип. 22). Збірник входить до переліку фахових видань з історичних наук (постанова ВАК України від 10.03.2010 № 1-05/2) та включений до міжнародної наукометричної бази РИНЦ (ліцензійний договір № 583-09/2014 від 29.09.2014 р.).

Виданий збірник студентських наукових записок. «Матеріали V регіональної наукової наукової конференції «Актуальні питання історії та культури України і світу» (Вип.4. Острог, 14 травня 2014 р., де опубліковано матеріали наукових досліджень студентів та аспірантів.

Керівник: Кулаковський Петро Михайлович, завідувач кафедри країнознавства, доктор історичних наук, професор
e-mail: petro.kulakovskyi@oa.edu.ua 
Тел.: (03654) 3-08-32 
Офісні години: вівторок, четвер: 11.00 - 14.00

Заступник: Подворна Олена Геннадіївна, кандидат політичних наук, доцент кафедри країнознавства
e-mail: olena.podvorna@oa.edu.ua 
Тел.: (03654) 3-08-32 
Офісні години: середа, четвер: 11.00 - 14.00

Методист: Волинчук Ірина Олександрівна, аспірантка кафедри країнознавства, викладач кафедри міжнародних відносин
e-mail: iryna.volynchuk@oa.edu.ua 
Тел.: (03654) 3-08-32 
Офісні години: понеділок - четвер: 9.00- 18.00, обідня перерва: 12.30 - 13.30

Співробітники:

Сидорук Тетяна Віталіївна, доктор політичних наук, професор кафедри країнознавства;
Павлюк Віктор Володимирович, кандидат історичних наук, професор кафедри країнознавства;
Шишкін Іван Геннадійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри країнознавства.

Коротка історія створення

Лабораторія створена при кафедрі країнознавства Національного університету «Острозька академія» у 2010 році. Метою роботи лабораторії є визначення ролі України у формуванні системи міжнародних відносин у Центральній і Східній Європі  X–XХІ ст., а також встановлення впливу цієї системи відносин на внутрішньополітичний і етнонаціональний розвиток українських земель.

Основні завдання

 • простежити динаміку співвідношення сил в регіоні Центральної і Східної Європи протягом досліджуваного періоду;
 • встановити фактори вивищення тих чи інших держав – економічні, політичні, ресурсні, цивілізаційні;
 • визначити ініціаторів, мету й зміст геополітичних проектів «великих» держав, об’єктом яких виступала Україна;
 • дослідити ступінь зіткнення інтересів різних геополітичних проектів в ході їх реалізації щодо України;
 • проаналізувати ступінь реалізації тих чи інших геополітичних проектів;
 • встановити значення «шахової» гри «великих» держав для України, їх негативну чи позитивну роль;
 • простежити процес пошуку українською політичною елітою своєї ніші у великій геополітичній грі в Східній Європі, продемонструвати наявність/відсутність єдності в ній (еліті), визначити її конструктивну чи деструктивну роль;
 • дослідити, який варіант системи міжнародних відносин у Центральній і Східній Європі був більш корисний Україні – «малий концерт» (рівновеликий вплив декількох країн) чи домінація однієї «великої» країни.

Плани та напрями діяльності

У планах роботи лабораторії видання колективної монографії з тематики «Політика великих держав у Центрально-Східній Європі», видання індивідуальних монографій та наукових статей, проведення студентських наукових конференцій та круглих столів.

Напрями діяльності: європейська інтеграція середини ХХ - початку ХХІ ст., національна і регіональна безпека, українсько-польські відносини, інкорпораційні процеси ЦСЄ.

Значимість проекту полягає в істотному розширенні інформаційно-аналітичних знань щодо інтеграційних та інкорпораційних процесів, які відбувалися в регіоні Центральної і Східної Європи та Європі в цілому. У ході дослідженні планується підтвердити гіпотезу, що різновекторність була найбільш ефективним інструментом ведення ефективної української зовнішньої політики. З огляду на це, зважаючи на факт, що Україна продовжує залишатися на перехресті геополітичних устремлінь різних держав, практичне значення проекту полягає у врахуванні сучасною українською дипломатією досвіду пограничної ролі України в системі міжнародних відносин і у винесенні уроків з її дипломатичних поразок.

Реалізовані проекти (заходи)

Розробленні та впроваджуються навчальні програми професійної підготовки такі, як: «Інтеграційні процеси в сучасній Європі», «ЄС: політика, економіка, право», «Інституційна система ЄС» (керівник – докт. пол. наук, проф. Сидорук Т.В.); «Історія української дипломатії» (керівник – канд. іст. наук, проф. Павлюк В.В.); «Зовнішня політика України», «Зовнішня політика країн світу», «Проблеми національної та регіональної безпеки» (керівник – канд. пол. наук, доц. Подворна О.Г.); «Українсько-польські стосунки у ХХ ст.» (керівник -  канд. іст. наук, доцент Шишкін І.Г.), «Історія Чехії» (керівник – канд. іст. наук, доц. Шаправський С.А.); «Польща: країна та її регіони», «Політичні системи країн Центрально-Східної Європи на сучасному етапі» (керівник – канд. пол. наук, ст. викл. Семенович А.С.). Слухачі вказаних навчальних програм отримують знання у сфері міжнародних відносин у регіоні Центрально-Східної Європи, вивчають історію, політичні системи, зовнішню і внутрішню політику, особливості розвитку країн регіону, проблеми національної та регіональної безпеки.

За період роботи лабораторії видано два випуски «Наукових записок. Серія «Міжнародні відносини», два випуски студентських «Наукових записок. Серія «Країнознавство», проведено 5 студентських наукових конференцій «Міжнародні відносини та туризм: сучасність та ретроспектива», за результатами яких видруковано збірники матеріалів.

Монографії:

Сидорук Т.В. Європейська політика сусідства та відносини Україна-ЄС. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2008. – 210 с.
Сидорук Т. В. Політика сусідства Європейського Союзу у Східній Європі: модель інтеграції без членства : монографія / Т. В. Сидорук. – Львів : ПАІС, 2012. – 444 с.

Навчально-методичні посібники:

Сидорук Т. В. Інтеграційні процеси в сучасній Європі: Навч. посібник з Грифом МОН України. – Львів: Піраміда, 2010. – 354 с.
Європейська інтеграція України : навч. посіб. / Т. В. Сидорук, В. В. Павлюк, В. П. Малькін. – Львів : ПАІС, 2011. – 278 с.
та понад 100 наукових статей у вітчизняних та закордонних виданнях.

Керівник: Атаманенко Алла Євгенівна, доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних відносин 
e-mail: alla.atamanenko@oa.edu.ua
Тел.: (03654) 3-08-32 
Офісні години: понеділок-п'ятниця: 9.00–18.00, обідня перерва: 12.30–13.30.

Заступник: Плевако Ігор Григорович, кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин.
e-mail: ihor.plevako@oa.edu.ua 
Тел.: (03654) 3-08-32 
Офісні години: понеділок-п'ятниця: 9.00–18.00, обідня перерва: 12.30–13.30.

Методист: Матвійчук Наталія Володимирівна, ст. лаборант кафедри міжнародних відносин.
e-mail: natalia.matviichuk@oa.edu.ua
Тел.: (03654) 3-08-32 
Офісні години: понеділок-п'ятниця: 8.45–17.45 обідня перерва: 12.30–13.30.

Співробітники:

Рудько Сергій Олексійович – доцент, кандидат історичних наук;
Конопка Наталія Олегівна – доцент, кандидат історичних наук;
Семенович Андрій Сергійович – ст. викладач, кандидат політичних наук;
Корнійчук Любов Володимирівна – ст. викладач, кандидат історичних наук.

Коротка історія створення

Лабораторія «Актуальні проблеми міжнародних відносин та інтереси України» є структурним підрозділом кафедри міжнародних відносин Національного університету "Острозька академія". Діяльність лабораторії було розпочато у січні 2012 року. Створена з метою створення теоретичних і практичних умов для професійного зростання викладачів кафедри міжнародних відносин, а також забезпечення глибокого оволодіння студентами-міжнародниками навчальними дисциплінами відповідно до галузевих стандартів.

Основні завдання

 • проводити навчальні програми та тренінги, наукові гуртки та проблемні групи із актуальних проблем міжнародних відносин;
 • практичне консультування органів державної влади, службовців, студентів та учнівської молоді з метою поширення найкращих традицій держави на зовнішньополітичному рівні;
 • вивчити стратегії та стилі поведінки держав на сучасній політичній карті світу;
 • дослідити геополітичні та геоекономічні можливості інших держав, особливості ведення ними зовнішньої діяльності та адаптації України до умов сучасного соціокультурного, політичного та економічного простору.

Плани та напрями діяльності

Розробка та впровадження навчальних програм, спрямованих на оволодіння студентами системою знань із історії, теорії та практики міжнародних відносин; проведення наукових досліджень у сфері практики міжнародних відносин та політології, спеціалізованих лекцій, науково-практичних семінарів, конференцій, розробка тестів на визначення професійного рівня фахівців. Основні напрями міжнародної співпраці лабораторії: обмін досвідом роботи, спільна розробка наукових проектів; підготовка та видання друкованих праць, обмін і взаємне стажування викладачів; виконання наукових робіт на основі здобуття грантів, установлених фондами зарубіжних країн. Наукові дослідження в лабораторії виконуються науковими, науково-педагогічними працівниками кафедр факультету міжнародних відносин Національного університету «Острозька академія», фахівцями з інших ВЗО, України та зарубіжжя, які працюють на основі підписаних угод про співпрацю університету та факультету, аспірантами та студентами НаУОА.

Реалізовані проекти (заходи)

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини» / ред. кол. : І. Д. Пасічник, А. Є. Атаманенко, І. Г. Плевако та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 3. – 312 с.
Співробітниками лабораторії опубліковано понад 60 статей у вітчизняних та закордонних виданнях.
Розробленні та впроваджуються навчальні програми професійної підготовки: «Етнополітичні проблеми України та країн світу» (доктор іст. наук, професор Атаманенко А.Є.); «Зовнішня політика та актуальні питання міжнародних відносин країн Азії, Африки і Латинської Америки» (канд. істор. наук, доцент Плевако І.Г.); «Актуальні проблеми зовнішньої політики країн Європи» (канд. істор. наук, доцент Рудько С.О.), Актуальні проблеми зовнішньої політики України (канд. істор. наук, ст. викл. Корнійчук Л.В.).
Робота студентських наукових гуртків:
«Міграційні процеси в сучасному світі та закордонне українство» (керівник – д. іст. наук, проф. Атаманенко А.Є.);
«Латиноамериканський напрям міжнародних відносин» (керівник – канд. іст. наук, доц. Плевако І.Г.);
Дискусійний клуб «Геополіс» (керівник – канд. політ. наук, ст. викл. Семенович А.С.);
«Discussion Club» (за участю представників ООН) (керівник – канд. іст. наук, доц. Конопка Н.О.);
«Міжнародні відносини у ХХ – ХХІ ст.: теорія і практика» (керівники – канд. іст. наук, ст. викл. Корнійчук Л.В., викл. Волинчук І.О.).

Наукова діяльність лабораторії спрямована на впровадження прикладного наукового дослідження на тему: «Актуальні проблеми міжнародних відносин та інтереси України». Номер державної реєстрації теми: 0110U007987».

Навчально-методичні посібники:
Рудько С. О. Історія Центрально-Східної Європи (кін. ХVІІІ ― поч. ХХІ ст.). [Навч.-метод. посібн.]. - Вид.2, доп. - Острог, 2010. - 220 с.
Плевако І. Г. Країни СНД у сучасних міжнародних відносинах: Навчально-методичний посібник / І.Г.Плевако. – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2011. – 175 с.
Рудько С.О. Зовнішня політика країн Західної Європи в постбіполярний період: навчально-методичний посібник із курсу / С.Рудько. – Острог : Національний університет «Острозька академія», 2012. – 412 с.
Конопка Н.О. Зв’язки з громадськістю: навчально-методичний посібник для студентів факультету міжнародних відносин спеціальності «Міжнародні відносини» та «Країнознавство» / Н.О. Конопка. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 112 с.
Атаманенко А. Українська діаспора. Навчально-методичний посібник. - Острог, 2014.
Плевако І.Г., Кучик О.С. Країни Співдружності Незалежних Держав у сучасних міжнародних відносинах. – Острог-Львів, 2014. – 310 с.
Підручники:
Рудько С. О. Зовнішня політика та політичні системи Французької Республіки та Федеративної Республіки Німеччини. – Підручник з курсу. – Острог.– 2015. – 300 с.

Гуманітарного факультету

Голова центру: Михайло Михайлович Якубович, кандидат історичних наук, доцент
E-mail: mykhaylo.yakubovych@oa.edu.ua

Коротка історія створення

Центр ісламознавчих досліджень при Національному університеті "Острозька академія" створено у вересні 2015 року. Основною метою діяльності Центру є дослідження ісламської спадщини західної України, зокрема місцевих татарсько-мусульманських громад, одна з яких понад 500 років існувала й в Острозі. Пріоритетними напрямками дослідження також визначено ісламську інтелектуальну традицію на українських земелях, що входили до складу Кримського ханства, включно із дослідженням відповідних арабомовних і османомовних рукописів. При Центрі заплановано створення ресурсного кабінету з метою упорядкування й каталогізації наявних матеріалів з історії ісламу в Україні. Налагоджується співпраця з провідними науковими та релігійними інституціями ісламознавчого профілю в Україні та поза її межами.

Напрями діяльності

До напрямків діяльності центру також належить переклад, редагування і видання ісламських першоджерел українською мовою, як класичних текстів, так і праць класичного й сучасного періодів.

Керівник: Шулик Роман Тарасович, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри журналістики
E-mail: roman.shulyk@oa.edu.ua

Коротка історія створення

Лабораторія журналістської майстерності J.Lab – це творчий хаб неформальної медійної освіти, який утворився і працює при кафедрі журналістики Національного університету «Острозька академія». Хаб – це коворкінговий простір, де кожен охочий студент чи команда може знайти все необхідне для навчання, творчості та реалізації власного медійного проекту.

Лабораторія активно діє 4 дні на тиждень, під час яких проводяться різноманітні активітети, розподілені за групами (відповідно до провідної гарвардської методики навчання Leaders of learning Річарда Елмора): індивідуальна ієрархічна (робота з ментором), індивідуальна дистрибутивна (самостійна робота), колективна ієрархічна (тренінги, майстер-класи), колективна дистрибутивна (навчання у групі однодумців, проектна робота).

Основні завдання

Створити середовище, де студенти можуть займатися практичною журналістикою. Дати можливість та ресурси для постійної практики. Спонукати студентів до роботи та створення власного медійного портфоліо ще під час навчання. 

Плани та напрями діяльності

 • Презентація проекту «Майстерня громадської активності»
 • Тренінг «Базові знання про фотографію»
 • Практичне заняття «Метод проведення прямого ефіру через програму Ustream»
 • Практичне заняття «Робота з суфлером»

Курс тренінгів медійного проекту «Live Red» на базі J.Lab

 • Тренінг «Робота з аудіо матеріалами: запис, начитка, монтаж»
 • Тренінг «Відео: зйомка, монтаж, створення сюжетів
 • Тренінг «Фото»
 • Тренінг «Тексти. Написання та робота з текстами»
 • Тренінг «Веб-дизайн»
 • Практиктичний курс тривалістю 5-7 днів «Як працює видання» 

Реалізовані проекти (заходи)

За весь період існування у  J.Lab студенти мали змогу відвідати зустрічі з:

 • Артемом Наавгустом
 • Засновник проекту Speech for life - онлайн проект по навчанню публічних виступів.
  Засновник Центру Персонального Розвитку "СІД".
  Засновник/ведучий "Школи публічного виступу".
  Автор книги "12 способов увеличения продаж в малом бизнесе".
  Незалежний бізнес-консультант

 • Райаном Гілкрестом
 • Заступник головного редактора Daily Press (США)

 • Енді Петріні
 • Редактор спортивного відділу газети Daily Press (США)

 • Оленою Степаненко
 • Екс-редактор 5 Каналу.
  Письменниця.

 • Іваном Омеляном
 • Професійний оратор.

 • Настею Станко
 • Журналіст Громадського Телебачення.
  Поетеса.
  Арт-менеджер.
  PR-спеціаліст.

Проекти:

 • «Фотосушка 2014»
 • в часі якої було здійснено благодійний збір коштів на розвиток лабораторії.
 • Проект громадянської журналістики «SELO»
 • офіційна презентація проекту сьогодні о 15.30 (03.12.14); selo.jlab.com.ua
 • проект було презентовано в школах Острога (профорієнтаційна кампанія);
 • керівник проекту Яна Загурська пройшла на програму стажування MediaStream школи журналістики УКУ, де буде презентувати свій проект.
 • Проект громадянської журналістики «TheView»
 • керівник проекту Катерина Комолова пройшла на програму стажування MediaStream школи журналістики УКУ, де буде презентувати свій проект.
 • Наразі проект перебуває на етапі становлення. TheView.jlab.com.ua

Керівник – Вокальчук Галина Миколаївна, доктор філологічних наук, професор кафедри української мови і літератури
e-mail: vokal_neo@ukr.net
тел.: (+38) 097 979-86-79

Заступник керівника – Максимчук Віталій Васильович, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови і літератури
e-mail: vitalykmaks@gmail.com
тел.: (+38) 096 129-03-74

Коротка історія створення

Історія лексикографічної лабораторії «Острозький неограф» бере початок із 2007 р., коли на кафедрі української філології Національного університету «Острозька академія» було створено науковий гурток «Українська індивідуально-авторська неографія», мета якого залучити студентів до активної участі в тривалому лексикографічному проекті «Українська індивідуально-авторська неографія», що передбачав наукове опрацювання і словникове представлення авторських лексичних новотворів у поезії ХХ ст.

У жовтні 2009 р. на засіданні вченої ради Національного університету «Острозька академія» науковий гурток отримав статус лабораторії і почав іменуватися лексикографічна лабораторія «Острозький неограф».

Основні завдання

 • активно залучати студентів і молодих викладачів НаУОА та інших ВНЗ України до науково-пошукової і дослідницької роботи, що, своєю чергою, сприятиме підвищенню рівня фахової підготовки філологів, поліпшенню якості навчальної роботи;
 • розширювати всеукраїнські та міжнародні наукові й освітні контакти, спільні публікації, упроваджувати результати дослідження в навчальний процес;
 • сформувати електронний ресурс емпіричної бази для створення загального словника «Авторські лексичні новотвори в українській поезії ХХ ст.»;
 • досліджувати словотворчі практики найактивніших поетів-«словотворців» ХІХ–ХХІ ст.;
 • аналізувати лексико-семантичні особливості одиниць індивідуально-авторської номінації як специфічних репрезентантів національної мовно-поетичної картини світу;
 • досліджувати психолінгвістичні засади творення індивідуально-авторських інновацій та їхню роль у самореалізації української мовної креативної особистості;
 • обґрунтувати теоретичні засади створення різножанрових словників авторської неологічної лексики;
 • укладати й публікувати загальні та персональні словники авторських новотворів в українській поезії ХІХ–ХХІ ст.;
 • публікувати випуски лексикографічної серії «Українська індивідуально-авторська неографія» (відп. ред. – проф. Г. М. Вокальчук).

Плани та напрямки діяльності

Лексикографічна лабораторія «Острозький неограф» здійснює наукові дослідження за темами, що поглиблюють і розвивають навчальний процес, сприяють активному залученню студентів до наукової діяльності: письменницька лексикографія, індивідуально-авторська неографія, неологія, лінгвостилістика, ідіосилістика, лінгвопоетика, історія української мови, історія української літератури; розробляє потрібні для навчального процесу у ВНЗ України наукові та навчально-методичні матеріали; робота лабораторії передбачає проведення наукових семінарів, круглих столів з актуальних проблем сучасної лексикографії, лексикології, неології, лінгво- й ідіостилістики.

Цілеспрямована діяльність членів лексикографічної лабораторії «Острозький неограф» дасть змогу: 1) дослідити еволюцію індивідуально-авторської номінації в українській поезії ХІХ–ХХІ ст.; 2) оцінити внесок окремих поетів та представників різних літературних угруповань у розвиток національної літературної мови загалом та словника української поезії ХІХ–ХХІ ст. зокрема; 3) підготувати посібники й підручники з української індивідуально-авторської неології та неографії; 4) збагатити емпіричну базу письменницької лексикографії; 5) створити загальний словник «Авторські лексичні новотвори в українській поезії ХХ ст.».

Реалізовані проекти (заходи)

Видано 6 випусків серії «Українська індивідуально-авторська неографія»: 1) Проблеми й перспективи авторської лексикографії. „Регіональний” словник поетичних неолексем (Рівненщина) / [відп. ред. Г. М. Вокальчук ; вид. 2-е, випр. і доп.]. – Острог : Вид-во НаУ „Острозька академія”, 2008. – 192 с. – (Лексикографічна серія „Українська індивідуально-авторська неографія ; вип. 1); 2) Київські неокласики: словотворчість / Н. В. Гаврилюк ; відп. ред. Г. М. Вокальчук. – Острог : Вид-во НаУ „Острозька академія”, 2009. – 216 с. – (Лексикографічна серія „Українська індивідуально-авторська неографія ; вип. 2); 3) Словотворчість шістдесятників. Ліна Костенко. Микола Вінграновський : [збірник наукових праць ; відп. ред. Г. М. Вокальчук]. – Острог : Вид-во НаУ „Острозька академія”, 2010. – 178 с. – (Лексикографічна серія „Українська індивідуально-авторська неографія” ; вип. 3); 4) Словотворчість шістдесятників. Василь Стус. Ігор Калинець. Іван Світличний. Григорій Чубай : [збірник наукових праць ; відп. ред. Г. М. Вокальчук]. – Острог : Вид-во НаУ „Острозька академія”, 2010. – 492 с. – (Лексикографічна серія „Українська індивідуально-авторська неографія” ; вип. 4); 5) Мовотворчість Павла Тичини у дзеркалі третього тисячоліття : [збірник наукових праць ; відп. ред. Г. М. Вокальчук]. – Острог : Вид-во НаУ „Острозька академія”, 2011. – 268 с. – (Лексикографічна серія „Українська індивідуально-авторська неографія” ; вип. 5); 6) Неологічні назви осіб у сучасних слов’янських мовах : [монографія] / Г. М. Вокальчук, А. М. Архангельська, О. А. Стишов ; відп. ред. Г. М. Вокальчук]. – Рівне ; Оломоуць : Вид-во НаУ “Острозька академія”, 2011. – 356 с. – (Лексикографічна серія „Українська індивідуально-авторська неографія” ; вип. 6).

Проведено круглий стіл «Поет планетарного масштабу (мовосвіт Павла Тичини» (15 лютого 2011 року); круглий стіл «Ниточку між нами слово-човник тягне…» (31 березня 2011 року); майстер-клас «Теорія і практика індивідуально-авторської неографії» (24 квітня 2012 року); круглий стіл «Українська індивідуально-авторська неологія на зламі тисячоліть» (19 вересня 2012 року); Всеукраїнський науковий семінар «Актуальні проблеми української неографії» (21–22 лютого 2013 року); студентську науково-практичну конференцію “Словотворчість українських поетів ХХ–ХХІ сторіч» (18 листопада 2014 року).

Розроблено й упроваджено в навчальний процес курс «Українська індивідуально-авторська неографія» (проф. Г. М. Вокальчук, ст. викл. В. В. Максимчук).

За тематикою досліджень лабораторії захищено кандидатську дисертацію «Авторські лексичні новотвори поетів Рівненщини середини ХХ – початку ХХІ сторіч» (ст. викл. В. В. Максимчук); підготовлено кваліфікаційні й курсові роботи, які будуть основою для подальших випусків лексикографічної серії «Українська індивідуально-авторська неографія».

Разом із кафедрою української мови і літератури лабораторія виконує наукову тему «Лексико-стилістичні параметри української мови і мовлення в семантичному і комунікативному вимірі» (державний реєстраційний номер – 0114U000088).

Керівник: Кирилкова Наталія Василівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури
e-mail: KirilkovaVolyn@ukr.net  
Тел.: (03654) 3-00-23

Коротка історія створення

Лабораторія «Діалектологічні студії на теренах Рівненщини» є науковим підрозділом кафедри української мови і літератури та наукової бібліотеки   НаУ«ОА».

Підрозділ підпорядковується науковому керівникові проекту «Діалектологічні студії на теренах Рівненщини», який реалізовують члени кафедри української мови та літератури Національного університету «Острозька академія» з 2014 р.

Основні завдання

Основна мета наукової діяльності діалектологічної лабораторії – створення в Національному університеті наукової школи української діалектології та етнолінгвістики:

1) активне залучення, студентів і молодих викладачів НаУ «ОА» та інших BHЗ та коледжів Рівненської області до науково-пошукової і дослідницької роботи, що сприятиме підвищенню рівня фахової підготовки філологів, покращенню якості навчальної роботи;
2) розширення всеукраїнських і міжнародних наукових і освітніх контактів, спільні публікації, впровадження результатів дослідженні в навчальний процес  НаУ«ОА» та інших вузів;
3) формування ресурсу емпіричної бази для вивчення говірок Рівненщини;
4) вивчення мовних явищ традиційної народної культури, записаних від її носіїв;
5) формування ресурсу словника «Лексика природи у горівках Рівненщини», картографічне представлення матеріалу;
6) публікація випусків діалектологічної серії «Голоси Полісся і Волині» (випускається у вид-ві НаУ«ОА»з 2014 року, відповідальний редактор - канд. філол. н. доцент Н. В. Кірілкова).

Плани та напрями діяльності

Основні напрямки діяльності:

 • діалектологічна лабораторія – структурний підрозділ кафедри української мови і літератури НаУ«ОА» і здійснює наукові дослідження в тісному зв’язку з навчальним та дослідницьким процесом університету та Наукової бібліотеки НаУ«ОА»;
 • діалектологічна лабораторія здійснює наукові дослідження на теми, що поглиблюють і розвивають навчальний процес, сприяють активному залученню студентів університету до наукової діяльності;
 • діалектологічна лабораторія розробляє необхідні для навчального процесу ВНЗ України наукові та навчально-методичні матеріали;
 • наукові дослідження діалектологічною лабораторією здійснюються в таких напрямах сучасної філології: діалектологія, етнолінгвістика, історія української мови;
 • робота діалектологічної лабораторії передбачає проведення наукових семінарів,  круглих столів з актуальних проблем сучасної діалектології, етнолінгвістики;
 • опрацювання актуальних тем із проблем сучасної філології передбачає  подальше їхнє поглиблене дослідження, зокрема переростання діалектологічних студій у майбутні дисертаційні роботи випускників НаУ«ОА».

Перспективи наукової діяльності

Цілеспрямована діяльність членів лабораторії «Діалектологічні студії на теренах Рівненщини» дасть змогу:

 • фіксувати «живе» діалектне мовлення (записи за програмою і тексти), опублікувати його кращі зразки;
 • провадити опис мовних аспектів духовної і матеріальної культури волинян і поліщуків;
 • підготувати посібники для вивчення говірок Рівненщини;
 • створити словник «Лексика природи у говірках Рівненщини»;
 • здійснити монографічні описи ареальних явищ.

Реалізовані проекти (заходи)

Проведено науково-практичний семінар молодих дослідників «Діалектологічні студії на теренах Рівненщини» (19 травня 2014 р.); «Говірки рівненського Полісся: завдання та перспективи вивчення» (22 травня 2015 р.).

Учасники лабораторії (Ковтунович Вікторія Анатоліївна та Томілович Аліна Миколаївна) стали переможцями ІІІ Подільського краєзнавчого конкурсу серед студентської та учнівської молоді (23 березня 2015 р.).

Розроблено й упроваджено в навчальний процес курс «Українська діалектологія», «Сучасні мовознавчі студії: етнолінгвістика» (доц. Кирилкова Н.В.).

Керівник: Филипчук Світлана Василівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри релігієзнавства і теології Національного університету «Острозька академія»
e-mail: : kafedra.rt@oa.edu.ua 
Тел.: (03654) 3-05-97
Офісні години: вівторок - четвер: 09.00-18.00, обідня перерва: 13.00-14.00

Заступник керівника: Жилюк Сергій Іванович, доктор історичних наук, професор кафедри релігієзнавства і теології Національного університету «Острозька академія»
e-mail: serhii.zhyliuk@oa.edu.ua
Тел.: (03654) 3-05-97
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 8.45-17.45, обідня перерва: 13.00-14.00

Методист: Новак-Голубєва Юлія Валеріївна, аспірант кафедри релігієзнавства і теології Національного університету «Острозька академія»
e-mail: yuliia.novak@oa.edu.ua
Тел.: (03654) 3-05-97
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00 – 13.00

Коротка історія створення

Практична лабораторія «Релігійна журналістика» є структурним підрозділом Національного університету "Острозька академія".   Лабораторія розпочала свою діяльність у 2010 році. На перших початках робота лабораторії полягала у підготовці та виданні інформаційно-аналітичного видання «Рівненщина релігійна» (журнал зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Рівненській області, свідоцтво про державну реєстрацію: Серія РВ № 554/107-Р). На сьогодні журнал має електронну версію та розміщений у блогах на порталі OGO.ua  (електронне посилання: blog.ogo.ua/blogs/author/rivnenshuna_religiyna).

Мета практичної лабораторії:

 «Релігійна журналістика»: ознайомити студентів з релігійною та церковною проблематикою у світських ЗМІ; навчити вирізняти в інформаційному просторі України стереотипи та міфи щодо певних церков, релігій, конфесій, пояснити їх природу; познайомити з конфесійними виданнями українських релігійних спільнот; виховувати толерантність та критичне мислення.

Основні завдання

 • Означити специфіку роботи журналістів з релігійною інформацією.
 • Вивчити сучасні богословські концепції щодо проблем ЗМІ та відображення в них релігійної проблематики.
 • Здійснити спробу осмислити завдання конфесійних ЗМІ, опрацювати тематику релігійної преси, журналів, сайтів тощо. Виявити інформаційні зацікавлення.
 • Зосередити увагу на проблемі меж використання прийомів світських ЗМІ в контексті релігійних медіа.
 • Простежити співпрацю церков зі світськими ЗМІ.
 • Виявити сучасний громадянський вимір суспільно-релігійних відносин в Україні.
 • Навчити писати інформаційно-аналітичний звіт, аналітичну статтю, репортаж, замітку, інформацію тощо на релігійну тематику.

У результаті роботи в науково-дослідному гуртку студент повинен:

знати: інформаційну політику українських церков та релігійних організацій; провідні всеукраїнські видання, провідних журналістів, які пишуть матеріали на релігійну тематику; конфесійні друковані, телевізійні, радіо та електронні ЗМІ; перипетії та колізії сучасного релігійного життя України.

вміти:

 • Означити специфіку роботи журналістів з релігійною інформацією.
 • Вивчити сучасні богословські концепції щодо проблем ЗМІ та відображення в них релігійної проблематики.
 • Здійснити спробу осмислити завдання конфесійних ЗМІ, опрацювати тематику релігійної преси, журналів, сайтів тощо. Виявити інформаційні зацікавлення.
 • Зосередити увагу на проблемі меж використання прийомів світських ЗМІ в контексті релігійних медіа.
 • Простежити співпрацю церков зі світськими ЗМІ.
 • Виявити сучасний громадянський вимір суспільно-релігійних відносин в Україні.

Для практичного закріплення навичок створене та видається інформаційно-аналітичне видання «Рівненщина релігійна», яке покликане висвітлювати релігійне життя регіону. Студенти можуть реалізовувати свій потенціал релігієзнавців та аналітиків у церковно-релігійній сфері в межах видання.

Плани та напрями діяльності

 • Висвітлення членами лабораторії (студентами, викладачами, аспірантами, випускниками) релігійного життя Рівненщини на сторінках місцевих та регіональних ЗМІ, а також в інформаційно-аналітичному виданні «Рівненщина релігійна».
 • Регулярні планові зустрічі членів лабораторії, проведення тренінгів та практичних занять, співпраця з головою Острозької РДА.
 • Ознайомлення з роботою журналіста, видавця, агентств релігійної інформації тощо через екскурсійні поїздки, практичні семінари та круглі столи.

Реалізовані проекти (заходи)

2010 – 2015

Видання інформаційно-аналітичного журналу «Рівненщина релігійна» (електронне посилання: http://blog.ogo.ua/blogs/author/rivnenshuna_religiyna)

2011 – 2012

Проведення сертифікатних програм «Релігійна журналістика» з журналістом, медіа-менеджерем, головою Асоціації «Новомедіа» Русланом Кухарчуком

2011 р.

Зустріч та презентація роботи Релігійно-інформаційної служби України журналістами Оленою Кулигіною. Круглий стіл з блогером та релігійним журналістом, редактором социальних медіа порталу Infoporn.org.ua та координатором Data Journalism School. Миколою Малухою на тему: «Релігія в Інтернет-ЗМІ»

2012 – 2013

Зустрічі та круглі столи з Директором Східноєвропейського лідерського форуму Ярославом Лукасиком та його командою

Листопад 2013

Зустріч із журналістами Видавничого дому «ОГО» Віталієм Голубєвим, Ольгою Данилюк та Наталією Кулініч (м.Рівне). Обговорення теми «Етика журналіста в роботі з релігійною тематикою».

Лютий 2014

Зустріч із прес-секретарями християнських конфесій м.Рівне.

Травень 2014

Зустріч із секретарем Рівненської міжцерковної ради Олегом Абатуровим.

11 березня 2015 р.

Зустріч із журналістом Олексієм Гордєєвим на презентації книги «Церква на Майдані»

31 березня 2015 р.

Поїздка до Українського Католицького університету (Львів) в агентство релігійної інформації РІСУ, зустріч із директором РІСУ Тарасом Антошевським та редактором часопису «Патріярхат» Анатолієм Бабинським

Керівник: Жуковський Василь Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри англійської мoви та літератури.
e-mailchristian.lab@oa.edu.ua
Тел.: (+38) 067 779-47-05
Офісні години: понеділок- п’ятниця: 09.00- 18.00, обідня перерва: 13.00- 14.00

Заступник керівника: Власова Світлана Борисівна, спеціаліст.
e-mail: svitlanavlasova67@gmail.com
Тел.: (+38) 067 104-57-37
Офісні години: понеділок- п’ятниця: 09.00- 18.00, обідня перерва: 13.00- 14.00

Коротка історія створення

Науково-дослідницька лабораторія християнської етики, християнської психології та християнської педагогіки є структурним підрозділом Національного університету «Острозька академія». Розпочала свою діяльність у 2012 році. Створена лабораторія з метою формування інтегрованого світогляду молоді на основі християнських цінностей, розробки теоретико-методологічних засад навчально-виховного процесу в галузі християнської етики, християнської психології та християнської педагогіки, підготовки навчально-методичної літератури з курсів духовно-морального спрямування, організації та проведення курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників в сфері предметів духовно-морального спрямування.

Основні завдання

 • проводити координацію, рецензування, та впровадження навчальних програм, спецкурсів, навчально-методичних комплексів, посібників, підручників, методичних рекомендацій для навчально-виховних закладів дошкільної, загальної середньої, професійної та вищої освіти;
 • здійснювати розробку теоретико-методологічних засад навчально-виховного процесу в галузі християнської етики, християнської психології та християнської педагогіки;
 • організовувати та забезпечувати діяльність навчально-консультативних пунктів дистанційної освіти та ін.;
 • здійснювати викладання дисциплін духовно-морального спрямування та проводити наукові дослідження для перевірки ефективності цього процесу.
 • проводити наукові психологічні дослідження деструктивної поведінки людини з позиції теологічного підходу та здійснювати реабілітаційну діяльність серед осіб, залежних від психоактивних речовин.
 • працювати у межах загальної наукової концепції розвитку національної освіти та розвитку Національного університету «Острозька академія» як самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу (згідно з рішенням Кабінету Міністрів України від 29.07.2009р.).

Плани та напрями діяльності

 • формування інтегрованого світогляду молоді на основі християнських цінностей;
 • залучення потенціалу християнської психології та християнської педагогіки для формування характеру і поведінки людини;
 • розробка засобів навчання для курсів духовно-морального спрямування;
 • створення програм для християнських психологів-консультантів, реабілітологів;
 • розробка методичних програм реабілітації залежних від психоактивних речовин на основі християнської психології;
 • підготовка педагогічних кадрів для здійснення духовно-морального виховання;
 • залучення науковців Національного університету «Острозька академія» та інших наукових та навчальних закладів України та зарубіжжя, докторантів, аспірантів, студентів магістратури, студентів бакалаврату, педагогів-практиків, до наукової діяльності Лабораторії;
 • організація та координація науково-дослідницької діяльності науковців різних спеціальностей, пошукові інтереси яких орієнтовані на проблеми духовно-морального становлення особистості в Україні та за кордоном;
 • здійснення спільних досліджень та розробка методичних рекомендацій у сфері духовно-морального становлення особистості і застосування новітніх виховних технологій з метою оптимізації та адаптації їх до потреб розвитку особистості та суспільства;
 • публікація у вітчизняних та закордонних провідних наукових виданнях результатів наукових досліджень;
 • організація та участь у вітчизняних та міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах.

Реалізовані проекти (заходи)

 • Науково-дослідна робота за темою«Розробка функціональної моделі реабілітації осіб, залежних від психоактивних речовин, із застосуванням християнської психології» (Номер державної реєстрації НДР: 0112U008600);
 • Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Вчитель року з предметів духовно-морального спрямування» (щорічно);
 • Всеукраїнська олімпіада «Юні знавці Біблії» (щорічно);
 • Підготовлені та схвалені МОН навчальні комплекти (посібник, хрестоматія, зошит) з курсу «Християнська етика» для учнів 5-7 класів ЗОШ України;
 • Проведено курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників з предметів духовно-морального спрямування в Волинській, Житомирській, Сумській, Рівненській, Черкаській, ін. областях;
 • Проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю«Реабілітація осіб з адиктивною поведінкою на основі християнської психології» (20 листопада 2014 року);
 • Проведено щорічну Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Духовно-моральне виховання молодого покоління: вітчизняний та зарубіжний досвід».
 • Створено Всеукраїнську асоціацію педагогів з предметів духовно-морального спрямування.