Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Наукові заходи

План наукових заходів на 2023-2024 н.р.

Наукові конференції, симпозіуми, форуми

№ за/п Назва заходу, відповідальний за проведення Форма проведення (очна, заочна, онлайн) Дата проведення (число, місяць, рік) 
Вересень
1 Наукова конференція «Почаївська Лавра та її вплив на формування української православної ідентичності» (Смирнов А.І.) змішана 28 вересня 2023 
2 Наукова конференція «Здолбунів в історико-культурному просторі Волині» (Марчук В.С.) очна 29 вересня 2023
Жовтень
3 Онлайн-форум «Наші перемоги» (Шевчук Д. М., Бендюк М. М.) змішана 02 жовтня 2023 
4 Міжнародна наукова конференція «Солідарність між народами»(Шевчук Д.М., Штурхецький С.В.) очна 19-20 жовтня 2023 
5 Всеукраїнська конференція «Актуальні проблеми формування ціннісно-моральних орієнтацій здобувачів освіти як детермінанта освітньої діяльності закладів фахової передвищої освіти» (Жуковський В.М.) змішана 12.10.2023
6 XIII Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації, мовної медіації» (І.В. Ковальчук) онлайн 26 жовтня 2023
7 Проведення міжнародної конференції «Security Studies: conceptions, methodology, education» в рамках реалізації програми Erasmus+ напрямку Jean Monnet проєкт «Self-Regulated Studies of Hybrid Threats and European Security» (кафедра міжкультурної комунікації Навчально-наукового інституту лінгвістики)  онлайн жовтень 2023 
Листопад
8 Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку» (Дем’янчук О.І.) онлайн 24 листопада 2023
9 Міжнародна науково-практична конференція “Малиновські читання - 2023”; відповідальні: Балацька О.Р. змішана листопад 2023
10 XIX з'їзд Всеукраїнського лікарського товариства (ВУЛТ)
“Кадрова політика у сфері громадського здоров'я” (Гущук І.В.)
очно 17 листопада 2023
Грудень
11 Всеукраїнська урочиста академія до Різдва Христового (Жуковський В.М.) очно 22 грудня 2023
Січень
12 XІX Всеукраїнський фестиваль Різдвяних піснеспівів (Жуковський В.М., Гефтер Ю.О.) очно 25 грудня – 07 січня 2024
Лютий
13 XVІІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс з міжнародною участю «Учитель року предметів духовно-морального спрямування» для вихователів закладів дошкільної освіти, вчителів ЗЗСО та викладачів закладів професійно-технічної і вищої освіти України та з-за кордону (В.М. Жуковський, С.Б. Власова) онлайн 09-10 та 25 лютого 2024
Березень
14 Березневі читання пам'яті Василя Попелюшка (Герасимчук О.П.) змішана 29-30 березня 2024 
15 XXІІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів «Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації» (Козак Л.В.) онлайн 22 березня 2024 
16 ІІІ Всеукраїнська науково-практична заочна Інтернет-конференція «Сучасні технології викладання іноземних мов та інтерпретації текстів світової літератури», кафедра англійської мови та літератури Навчально-наукового інституту лінгвістики (Ковальчук І.В.) заочна 14 березня 2024 
17 Всеукраїнська науково-практична конференція «Ословлення простору у світлі сучасних філологічних наук» (Вісич О.А., Столяр З.В.) дистанційно кінець березня
18 Острозькі культурологічні читання (Шевчук Д.М.) очно/онлайн  березень 2024
Квітень
19 VII Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації» (Ресурсний центр вивчення іноземних мов ім. Олексія Ізмєнтінова ННІ лінгвістики) змішана квітень 2024 
20 Міжнародна наукова конференція «Проблеми ідентичності в ситуації діалогу культур» (Петрушкевич М.С.) очно/онлайн квітень 2024 
Травень
21 Щорічна науково-практична конференція «Бібліотечна справа у сучасних інформаційно-комунікативних процесах: тенденції та перспективи» (Цеп’юк Г.П., Охріменко Г.В.) онлайн, дистанційно травень 2024 
22 VI Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку» (Романов М.С., Мартинюк Р.С., Ничипорук М.В.) очна і онлайн травень 2024 
23 Міжнародний форум “Відносини Україна-ЄС в умовах глобальних викликів” (Іnternational Forum “EU-Ukraine relations in the face of global challenges); відп.: Балацька О.Р.  змішана травень 2024
24 Міжнародний форум “Відносини Україна-ЄС в умовах глобальних викликів” (Іnternational Forum “EU-Ukraine relations in the face of global challenges) (відп.: Балацька О.Р.)  змішана травень 2024
25 Дні науки НаУОА - 2024 змішана 13-17 травня 2024
Червень
25 Х Міжнародна наукова конференція «Українська діаспора: проблеми дослідження» (Атаманенко А.Є.) змішана 7 червня 2024

 

Круглі столи, дискусії, семінари, тренінги

№ за/п Назва заходу, відповідальний за проведення Форма проведення (очна, заочна, онлайн) Дата проведення (число, місяць, рік)
Вересень
1 Проведення семінару на тему «Бібліотечні інформаційні ресурси: підтримка науки, освіти, досліджень» (Цеп’юк Г.П., Денисенко Н., Конторук О.) Google-meet  вересень 2023
2 Тренінг на тему «LitPro. Взаємодія бібліотеки та кафедр» (Денисенко Н.) Наукова бібліотека, Zoom  вересень 2023
3 Круглий стіл: «Фінансово-економічні наслідки війни для національної економіки України та Рівненської області» (Дем’янчук О.І.) очна та онлайн 29 вересня 2023
4 Науково-методичний семінар кафедри «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції», тема: «Тандем-технології як сучасні технології навчання іноземних мов» (Поліщук В.Л.) очна, онлайн вересень 2023
5 Науково-методичний семінар кафедри «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції», тема: «Методи компонентного аналізу і компонентного синтезу в сучасних ономасіологічних дослідженнях» (Архангельська А.М.) онлайн вересень 2023
Жовтень
6 Мережеве кафе ЄС (EU Networking Café) - відкриття Центру досконалості Жана Моне в НаУОА (Балацька О.Р., Лотиш Т.В.) очна жовтень 2023
7 Міжкафедральний науковий семінар для аспірантів (Дробуш І.В., Блащук Т.В.) змішана жовтень 2023
8 Серія тренінгів «Використання ІС Moodle у навчальному процесі»:

1. -Розміщення навчальний матеріалів у курсах.

2. -Створення завдань тестового типу та проведення тестувань.

3. -Використання журналу оцінювання (Житніковська А.)

Комп’ютерні аудиторії / Zoom  жовтень 2023
9 Науково-методичний семінар кафедри «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції», тема: «Концепція самоефективності при вивченні іноземних мов» (Попчук М.А.) очна, онлайн жовтень 2023
Листопад
10 Круглий стіл «УНР: постаті і події» (Близняк М.Б.) очна, онлайн 7 листопада 2023
11 Науково-методичний семінар кафедри англійської мови та літератури «Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури». Тема: «Лексичні зміни в сучасній англійській мові: абревіатури та скорочені слова» (Новоселецька С.В.) очна, онлайн листопад 2023
12 Науково-методичний семінар кафедри «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції», тема: «Evaluating a Poster Presentation Event in Teaching Academic English» (Чепіль О.Я.) онлайн листопад 2023
13 Круглий стіл до Всесвітнього дня філософії (Петрушкевич М.С.) очно/онлайн листопад 2023
Грудень
14 Науково-методичний семінар кафедри англійської мови та літератури «Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури, тема: Індивідуалізація навчання студентів немовних спеціальностей (Жуковський В.М.) очна, онлайн грудень 2023
15 Науково-методичний семінар кафедри «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції», тема: «Написання резюме як одна із найважливіших навичок у вивченні іноземної мови на рівні В2» (Білецька С.М.) онлайн грудень 2023
16 Проведення круглого столу «Training of Specialists in the Field of Psychological and Pedagogical Education of Children through the Prism of Adaptation to Emergencies: Resilience Approach» в рамках виконання проєкту Міжнародного Вишеградського фонду «Resilience approach in cross-cultural training of future teachers in Ukraine and V4 countries», Project ID: 22220170 очна, онлайн грудень 2023
17 Організація та проведення круглого столу на тему «Проблемні питання у сфері громадського здоров’я та шляхи їх вирішення» (Гущук І.В.) очно/онлайн до 22.12.2023

 

Лютий
18 Тренінг «Самодепонування наукових праць до університетського репозитарію» (Цеп’юк Г.П.) Наукова бібліотека/ Zoom лютий 2024
19 Науково-методичний семінар кафедри англійської мови та літератури «Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури», тема: Важливість розрізнення варіантів вимови англійської мови у викладанні англійської мови (Засєкіна С.А.) очна, онлайн лютий 2024
20 Науково-методичний семінар кафедри англійської мови та літератури «Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури», тема: «Використання техніки TEST-TEACH-TEST для пояснення граматики та лексики, з метою першочергового виявлення прогалин у знаннях студентів» (Мараренко О.І.) очна, онлайн лютий 2024
21 Науково-методичний семінар кафедри англійської мови та літератури «Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури», тема: «Практичні пропозиції для навчання вимови» (Пелипенко О.О.) очна, онлайн лютий 2024
22 Науково-методичний семінар кафедри «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції», тема: «Фільми як джерело збагачення словникового запасу при вивченні польської мови» (Новак Б.С.) очна, онлайн лютий 2024
23 Науково-методичний семінар кафедри «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції», тема: «Introduction to computational linguistics» (Белявська О.О.)  онлайн лютий 2024
Березень
24 Круглий стіл «Гібридна війна: український досвід протидії гібридним загрозам», Лабораторія протидії гібридним загрозам.(Атаманенко А.Є.) онлайн 21 березня 2024
25 Науково-методичний семінар кафедри англійської мови та літератури «Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури», тема: «Розвиток комунікативних і аналітичних навичок першокурсників під час проведення літературної дискусії» (Зелінська Л.В.) очна, онлайн березень 2024
26 Науково-методичний семінар кафедри англійської мови та літератури «Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури», тема: «Case Study як сучасний метод викладання англійської мови» (Івченко-Чехолка Ю.В.)

 

очна, онлайн березень 2024
27 Науково-методичний семінар кафедри англійської мови та літератури «Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури», тема: «Автентичний фільм як засіб вивчення англійських лексичних одиниць для рівнів intermediate та advanced» (Юрчук Т.І.) очна, онлайн березень 2024
28 Науково-методичний семінар кафедри «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції», тема: «Використання платформи https://apprendre.tv5monde.com/fr на практичних заняттях з французької мови» (Захарчук О.М.) очна, онлайн березень 2024
Квітень
29 Дискусія “Політичні партії на передодні чергових виборів в Україні: чинник російської війни проти України”, ШПА Поліс.

доц.Лебедюк В.М.

онлайн 25 квітня 2024
30 Семінар на тему «Бібліографічний опис — використання у наукових публікаціях; Н. Денисенко Наукова бібліотека, читальна зала ім. Василишиних / Zoom  квітень 2024
31 Міжнародна панельна дискусія «ЄС-НАТО та український статус-кво» змішана квітень 2024
32 Міжкафедральний науковий семінар для аспірантів (Дробуш І.В., Блащук Т.В.) очна квітень 2024
33 Науково-методичний семінар кафедри англійської мови та літератури «Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури», тема: «Формування граматичної компетентності» (Шапран Н.В.) очна, онлайн квітень 2024
34 Науково-методичний семінар кафедри англійської мови та літератури «Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури», тема: «Гейміфікація в контексті навчання іноземної мови» (Єсіпова К.В.) очна, онлайн квітень 2024
35 Науково-методичний семінар кафедри «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції», тема: «Проєктна робота як форма самостійної роботи студента» (Олійник Д.Б.) очна, онлайн квітень 2024
Травень
36 Круглий стіл, присвячений актуальним питанням відносин України та Європейського Союзу в умовах російсько-української війни (Сидорук Т.В.) онлайн травень 2024
37 Науково-практичний круглий стіл для студентів та молодих учених «Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні» (Охріменко Г.В.) очна, онлайн травень 2024
38 Круглий стіл «Політичні наслідки російської війни проти України» (Центр політичних досліджень, Мацієвський Ю.В.) онлайн травень 2024
39 Круглий стіл « Актуальні проблеми реалізації прав людини в умовах війни» онлайн травень 2024
40 Круглий стіл «Актуальні проблеми кримінального права та процесу» (Герасимчук О.П.) змішана травень 2024
41 Круглий стіл «Правове регулювання прав людини у сфері приватного права» (Блащук Т.В.,Балацька О.Р.,Шминдрук О.Ф., Лідовець Т.М.) очна травень 2024
42 Круглий стіл: «Актуальні питання економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій» (Новоселецький О.М.) очна та онлайн травень 2024
43 Круглий стіл: «Сучасні ІТ-технології для бізнесу», в рамках заходу Дні науки очна та онлайн травень 2024
44 Круглий стіл: «Менеджмент організацій в Україні: проблеми, інновації, перспективи розвитку», у рамках заходу Дні науки (Козак Л.В.) очна та онлайн травень 2024
45 Круглий стіл: «Організація обліку, аудиту, аналізу та оподаткування діяльності суб’єктів господарювання в умовах воєнного стану»,

у рамках заходу Дні науки (Мамонтова Н.А.)

очна та онлайн травень 2024
46 Круглий стіл: «Особливості управління публічними фінансами в умовах воєнного стану», у рамках заходу Дні науки (Дем’янчук О.І.) очна та онлайн травень 2024
47 Науково-методичний семінар кафедри англійської мови та літератури «Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури», тема: «Як прокачати мовні навички прогресивних студентів» (Костюк О.Ю.) очна, онлайн травень 2024
48 Науково-методичний семінар кафедри англійської мови та літератури «Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури», тема: «Використання методу ситуативних рольових ігор для закріплення вивченого граматичного матеріалу студентами рівня intermediate та upper-intermediate» (Дідик Л.І.). очна, онлайн травень 2024
49 Науково-методичний семінар кафедри «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції», тема: «Методи емоційної регуляції в процесі навчання польської мови» (Кратюк Ю.К.) очна, онлайн травень 2024
50 Круглий стіл на гендерну тематику «Жіночі історії війни: 2014-2024» очно/онлайн 14 травня 2024
51 Організація та проведення круглого столу на тему «Роль та місце фахівців з громадського здоров'я в післявоєнній розбудові держави” (Гущук І.В.) очно/онлайн до 17.05.2024
Червень
52 Науково-методичний семінар кафедри «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції», тема: «Комунікативний підхід у процесі навчання французької мови» (Ткач А.С.) очна, онлайн червень 2024
53 Проведення круглого столу «Developing Security Studies in Ukraine: the experience of EU’s countries» в рамках реалізації програми Erasmus+ напрямку Jean Monnet проєкт «Self-Regulated Studies of Hybrid Threats and European Security». очна, онлайн червень 2024

 

2.3. Літні школи

№ за/п Назва, відповідальний за проведення Форма проведення (очна, заочна, онлайн) Дата проведення (число, місяць, рік)
1 Табір ЄС «Відкритий ЄС: Освіта та інформація» (EU Camp «Open EU: Education and information»)

ННІ права ім. І. Малиновського
очна травень - червень 2024
2 Осіння, зимова та весняна бізнес-школа Національного університету «Острозька академія» (Харчук Ю.Ю., Дем’янчук О.І., Мамонтова Н.А., Ногінова Н.М. очна та онлайн жовтень-грудень 2023;

січень-лютий 2024,

березень-травень

02-05.05.2024