Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Психологічна служба

Керівник психологічної служби НаУОА - Любомирський Вадим Олександрович, практичний психолог.

Контактна інформація:
тел.: (098) 862-89-40
e-mail: vadym.liubomyrskyi@oa.edu.ua


У своїй роботі керуюсь професіоналізмом, відданістю. Працюю в напрямку Тілесно-орієнтованої Психології.

Моє життєве кредо: «Досліджуйте найглибші простори власної особистості, експериментуйте, дійте! В такий спосіб, Вам відкриється Ваш власний рецепт щасливого, наповненого сенсом життя і кожен день стане часткою захоплюючої подорожі!»

Психологічна служба НаУОА залишається університетською структурою і надає психологічні послуги всім студентам та працівникам НаУОА. Психологічна служба в своїй діяльності керується Конституцією України (254 к/96-ВР), Законами України «Про освіту» (1060-12), «Про вищу освіту» (2984-14), наказом Міністерства освіти і науки № 2148 від 30.12.09 «Про покращення соціально-педагогічного і психологічного супроводу навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації», Типовим Положенням про психологічну службу ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації та Положення про психологічну службу у системі освіти України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-18#Text , Етичним кодексом практичного психолога.

Метою діяльності психологічної служби НаУОА (далі – ПС) є психологічний супровід та підвищення ефективності педагогічного процесу, сприяння особистісному та професійному зростанню, соціальному благополуччю та збереженню психологічного здоров’я усіх його учасників: студентів, викладачів та співробітників. Як і будь-яке організаційне утворення, психологічна служба спирається  на принципи, які обумовлюють форми та зміст її діяльності.

Враховуючи мету, принципи, комплекс завдань, які покликана вирішувати вища школа в Україні та соціально психологічна служба ВНЗ III-IV рівнів акредитації, визначаються основні напрямки, види роботи та модель діяльності психологічної служби НаУОА.

Основні види діяльності ПС:

 1. Психологічна просвіта – у формі проведення лекцій, бесід, презентацій, видання брошур, листівок, буклетів, ведення спеціальної колонки в університетській газеті з метою розповсюдження психологічних знань та підвищення психологічної культури студентів та співробітників всіх підрозділів університету та високих стандартів споживання ними психологічних послуг.
 2. Індивідуальне консультування усіх учасників педагогічного процесу з метою надання психологічної підтримки та допомоги у кризових життєвих ситуаціях, самопізнанні, вирішенні особистісних проблем, налагодженні міжособистісних стосунків, особистісному розвитку, формуванні соціально корисної життєвої перспективи.
 3. Психологічна діагностика (індивідуальна та групова) – проведення досліджень з актуальних проблем, які виникають у навчальному процесі з метою з’ясування змісту і умов індивідуального розвитку студентів, їх особистісних ресурсів, визначення причин, які ускладнюють їх розвиток та навчання, сприяння самопізнанню та саморозвитку.
 4. Психологічна корекція – здійснення психолого-педагогічних заходів у вигляді групових тренінгових програм, коучінгу, ділових ігор. Реалізується через групову роботу особистісної спрямованості (розвиток особистісних характеристик, внутрішніх станів особистості – навичок саморегуляції та ін.) та групову роботу соціально-психологічної спрямованості (тематика: командоутворення, психологічний клімат колективу, формування навичок партнерського спілкування, упевненості у собі, ефективного розподілу часу (time-менеджмент, тощо).
 5. Профілактика – попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі.
 6. Організаційно-методична – експертна, аналітична робота за наслідками діяльності служби; планування роботи; створення баз даних, пакетів методичних рекомендацій; аналіз отриманих результатів роботи.
 7. Науково-дослідницька – залучення викладачів і студентів факультету психології до експериментальної, науково-дослідницької діяльності з метою відпрацювання методик, технологій, набуття професійних навичок, підвищення фахового рівня.
 8. Зв'язок з громадськістю – співпраця з обласним психолого-медико-педагогічним центром, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, засобами масової комунікації, бізнес-організаціями, органами влади тощо.

Мета діяльності ПС:

 • сприяти створенню позитивного соціально-психологічного клімату у колективах студентської молоді, професорсько-викладацького складу та осіб, залучених до навчально-виховного процесу;
 • надавати психологічні, соціально-педагогічні та інформаційні послуги всім учасникам навчально-виховного процесу;
 • сприяти формуванню особистісного, інтелектуального потенціалу здобувачів, їх соціально-психологічній адаптації;
 • створювати психологічні умови для розвитку творчих здібностей, пізнавальної та мотиваційної сфери кожної особистості.

Основні завдання ПС:

 • надання психологічної допомоги студентам та співробітникам університету у складних життєвих ситуаціях;
 • формування у студентів та співробітників університету високого рівня психологічної культури;
 • психологічна просвіта: ознайомлення студентів та викладачів з основами психології;
 • формування потреб у психологічних знаннях;
 • вивчення психологічних труднощів студентів НаУОА та підготовка пропозицій з оптимізації навчання;
 • сприяння особистісному розвитку студентів.

Види діяльності:

 • індивідуальне консультування;
 • психологічна діагностика (індивідуальна і групова);
 • групова робота соціально-психологічної спрямованості (тематика: командоутворення, формування навичок партнерського спілкування, упевненості у собі, ефективного розподілу часу (time-менеджмент, тощо);
 • групова робота особистісної спрямованості.

Пріоритетні напрямки діяльності:

 • соціально-психологічна адаптація студентів до навчання у ВНЗ;
 • професійне самовизначення студентської молоді;
 • здоровий спосіб життя;
 • психологічна культура особистості.