*

Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука

Психологічна служба

Керівник психологічної служби НаУОА Кондратюк Вікторія Владиславівна практичний психолог, заступник директора НЦ Саногенна педагогіка, викладач, тренер міжнародних програм: «Емоційна Аптечка», «Школа для Батьків та Вихователів».

Контактна інформація:
тел.: (068)331-68-40
e-mail: viktoriia.v.kondratiuk@oa.edu.ua 

У своїй роботі керуюсь професіоналізмом та відданістю. Працюю в напрямку Екзистенціальної Психології.

Моє життєве кредо: «вимагайте від себе, хоч би й інші від вас нічого не вимагали» - Йоан Павло ІІ.

Психологічна служба НаУОА залишається університетською структурою і надає психологічні послуги всім студентам та працівникам НаУОА. Психологічна служба в своїй діяльності керується Конституцією України (254 к/96-ВР), Законами України «Про освіту» (1060-12), «Про вищу освіту» (2984-14), наказом Міністерства освіти і науки № 2148 від 30.12.09 «Про покращення соціально-педагогічного і психологічного супроводу навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації», Типовим Положенням про психологічну службу ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації та  Положення про психологічну службу у системі освіти України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-18#Text , Етичним кодексом практичного психолога.

Метою діяльності психологічної служби НаУОА (далі – ПС) є психологічний супровід та підвищення ефективності педагогічного процесу, сприяння особистісному та професійному зростанню, соціальному благополуччю та збереженню психологічного здоров’я усіх його учасників: студентів, викладачів та співробітників. Як і будь-яке організаційне утворення, психологічна служба спирається  на принципи, які обумовлюють форми та зміст її діяльності.

Враховуючи мету, принципи, комплекс завдань, які покликана вирішувати вища школа в Україні та соціально психологічна служба ВНЗ III-IV рівнів акредитації, визначаються основні напрямки, види роботи та модель діяльності психологічної служби НаУОА.

Основні види діяльності ПС:

 1. Психологічна просвіта – у формі проведення лекцій, бесід, презентацій, видання брошур, листівок, буклетів, ведення спеціальної колонки в університетській газеті з метою розповсюдження психологічних знань та підвищення психологічної культури студентів та співробітників всіх підрозділів університету та високих стандартів споживання ними психологічних послуг.
 2. Індивідуальне консультування усіх учасників педагогічного процесу з метою надання психологічної підтримки та допомоги у кризових життєвих ситуаціях, самопізнанні, вирішенні особистісних проблем, налагодженні міжособистісних стосунків, особистісному розвитку, формуванні соціально корисної життєвої перспективи.
 3. Психологічна діагностика (індивідуальна та групова) – проведення досліджень з актуальних проблем, які виникають у навчальному процесі з метою з’ясування змісту і умов індивідуального розвитку студентів, їх особистісних ресурсів, визначення причин, які ускладнюють їх розвиток та навчання, сприяння самопізнанню та саморозвитку.
 4. Психологічна корекція – здійснення психолого-педагогічних заходів у вигляді групових тренінгових програм, коучінгу, ділових ігор. Реалізується через групову роботу особистісної спрямованості (розвиток особистісних характеристик, внутрішніх станів особистості – навичок саморегуляції та ін.) та групову роботу соціально-психологічної спрямованості (тематика: командоутворення, психологічний клімат колективу, формування навичок партнерського спілкування, упевненості у собі, ефективного розподілу часу (time-менеджмент, тощо).
 5. Профілактика – попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі.
 6. Організаційно-методична – експертна, аналітична робота за наслідками діяльності служби; планування роботи; створення баз даних, пакетів методичних рекомендацій; аналіз отриманих результатів роботи.
 7. Науково-дослідницька – залучення викладачів і студентів факультету психології до експериментальної, науково-дослідницької діяльності з метою відпрацювання методик, технологій, набуття професійних навичок, підвищення фахового рівня.
 8. Зв'язок з громадськістю – співпраця з обласним психолого-медико-педагогічним центром, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, засобами масової комунікації, бізнес-організаціями, органами влади тощо.

Мета діяльності ПС:

 • сприяти створенню позитивного соціально-психологічного клімату у колективах студентської молоді, професорсько-викладацького складу та осіб, залучених до навчально-виховного процесу;
 • надавати психологічні, соціально-педагогічні та інформаційні послуги всім учасникам навчально-виховного процесу;
 • сприяти формуванню особистісного, інтелектуального потенціалу здобувачів, їх соціально-психологічній адаптації;
 • створювати психологічні умови для розвитку творчих здібностей, пізнавальної та мотиваційної сфери кожної особистості.

Основні завдання ПС:

 • надання психологічної допомоги студентам та співробітникам університету у складних життєвих ситуаціях;
 • формування у студентів та співробітників університету високого рівня психологічної культури;
 • психологічна просвіта: ознайомлення студентів та викладачів з основами психології;
 • формування потреб у психологічних знаннях;
 • вивчення психологічних труднощів студентів НаУОА та підготовка пропозицій з оптимізації навчання;
 • сприяння особистісному розвитку студентів.

Види діяльності:

 • індивідуальне консультування;
 • психологічна діагностика (індивідуальна і групова);
 • групова робота соціально-психологічної спрямованості (тематика: командоутворення, формування навичок партнерського спілкування, упевненості у собі, ефективного розподілу часу (time-менеджмент, тощо);
 • групова робота особистісної спрямованості.

Пріоритетні напрямки діяльності:

 • соціально-психологічна адаптація студентів до навчання у ВНЗ;
 • професійне самовизначення студентської молоді;
 • здоровий спосіб життя;
 • психологічна культура особистості.