Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Навчально-науковий інститут лінгвістики

Перелік спеціальностей

Бакалаврат (І рівень вищої освіти):

Магістратура (ІІ рівень вищої освіти):

Навчально-науковий інститут лінгвістики – правонаступник факультету романо-германських мов. Розпочав своє функціонування 1 вересня 2023 року. Факультет романо-германських мов створений згідно з наказом ректора НаУОА від 2 січня 2001 р. Факультет акредитований за ІV рівнем акредитації відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 30.07.2014р., протокол № 111 (наказ МОН України від 31.07.2014 р. №2657л).

Випускники інституту знають основні положення і концепції у сфері теорії та історії англійської мови та літератури, теорії комунікації, філологічного аналізу й інтерпретації тексту, мають уявлення про історію, сучасний стан та перспективи розвитку філології, вільно володіють англійською, німецькою/французькою мовами, які вивчаються в їх літературній формі, володіють основними методами та прийомами різних типів усної та письмової комунікації англійською мовою, а також мають розвинуті навички комп’ютерної обробки та аналізу природної мови, усного та письмового перекладу з використанням сучасних застосунків автоматичного перекладу та лексикографічних систем.

Навчання у Навчально-науковому інституті лінгвістики НаУОА це:

 • концептуальні знання, що адаптовані до сучасних вимог ринку праці;
 • уміння та навички розв’язувати складні задачі та проблеми, що потребують інтеграції знань у майбутній практичній діяльності;
 • здатність провадження дослідницької та інноваційної діяльності за фаховими спрямуваннями;
 • потужна матеріально-технічна база (лінгафонні лабораторії, комп’ютерні класи, сучасна цифрова мультимедійна апаратура);
 • ефективна система онлайн-навчання (платформа Moodle, застосунки Google Meet, Google Class, Zoom тощо), зручні інформаційні е-системи («Розклад», «QA», «LitPro»);
 • система грантової підтримки від випускників, меценатів, української діаспори;
 • тьюторська та психологічна підтримка здобувачів освіти з метою ефективної адаптації та формування навичок саморегульованого навчання;
 • широкі можливості навчально-наукових досліджень (регіональний ресурсний центр вивчення іноземних мов, відеоцентр, медіа-центр), наукові фахові збірники тощо.

Додаткові можливості:

 • участь у міжнародних освітніх, стипендійних, грантових програмах та навчання за кордоном;
 • паралельне заочне навчання на іншому інституті/факультеті НаУОА з метою отримання додаткової спеціальності;
 • поглиблення власних знань завдяки сертифікатним програмам та участі в позанавчальних проєктах;
 • спілкування з провідними менеджерами культурної, соціальної та громадської сфери та мотиваційні зустрічі з успішними випускниками.

Керівництво

Директор інституту: Ковальчук Інна В’ячеславівна, кандидат психологічних наук, доцент

Контактна інформація:
e-mail: inna.kovalchuk@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00 – 15.00 


Заступник директора з наукової роботи: Костюк Оксана Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент

Контактна інформація:
e-mail: oksana.kostyuk@oa.edu.ua
Офісні години:  понеділок - п'ятниця: 9.00 – 15.30 


Заступник директора з виховної роботи: Мараренко Оксана Іванівна, аспірантка, викладач.

Контактна інформація:
e-mail: oksana.mararenko@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00 – 15.30


Заступник директора з питань якості освіти: Коцюк Леся Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент

Контактна інформація:
e-mail: lesya.kotsyuk@oa.edu.ua
Офісні години:  понеділок - п'ятниця: 9.00 – 15.30


Старший лаборант: Зарічна Інна Борисівна

Контактна інформація:
e-mail: dekanat.rhm@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця:8.45 – 17.00, обідня перерва: 13.00 - 13.30


Напрями наукових досліджень:

Комплексна науково-дослідна тема кафедри англійської мови та літератури – «Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури», державний реєстраційний номер 0120U103937.

Комплексна науково-дослідна тема кафедри мовної медіації – «Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації», державний реєстраційний номер 0116U003900.

Комплексна науково-дослідна тема кафедра міжкультурної комунікації – “Професійна англійська мова для студентів немовних спеціальностей у ЗВО” (Specialized English for Non-Linguist Students in Higher Educational Institutions), державний  реєстраційний номер 0120U105113.

Комплексна науково-дослідна тема  кафедра англійської філології – «Лексична і фразеологічна семантика та дискурс-аналіз», державний  реєстраційний номер 0120U105117.

Наукові фахові видання:

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». Видання входить до «Переліку наукових фахових видань, Категорія Б, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук». Збірник проіндексовано наукометричною базою Index Copernicus ICV 2020 = 65.18. та Google Scholar.

Наукові конференції

Інститут має досвід проведення регіональних та міжнародних наукових конференцій, симпозіумів та круглих столів. Зокрема, у 2002 р. працювала міжнародна літня школа “American Studies in Ukraine”,  65 викладачів провідних ЗВО України та Східної Європи і 15 професорів з США та Європи обговорювали питання вивчення американознавства протягом 10 днів. Проведена робота, за оцінкою провідних фахівців і представників посольства США, була досить результативною і організована на високому рівні.

У квітні 2002 року на базі факультету було проведено TESOL Всеукраїнську студентську наукову конференцію по лінії TESOL. Учасниками конференції стали представники з усіх регіонів України.

У 2007 році започатковано щорічну  Міжнародну науково-практичну конференцію «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість», яку в 2016 році змінила Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації».

У 2010 році започатковано щорічну Міжнародну Інтернет-конференцію «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації».

У 2011 році вперше організовано Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію «Лінгвосоціокультурні аспекти комунікації». 

У 2011 році започатковано Симпозіум з канадознавства, який продовжився у 2015 та 2017 роках.

2013 рік став відкриттям щорічних Канадських наукових читань та Всеукраїнської науково-практичної заочної інтернет-конференції «ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES».

У 2015 році започатковано щорічну Заочну Інтернет-конференцію з міжнародною участю «Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури».

У вересні 2018 року факультет приймав учасників ІХ Конгресу іспаністів України.

З 2017 р. по 2019 р. згідно з наказами Міністерства освіти і науки України «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади» на базі факультету проводився II етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Англійська мова та література».

Наукові гуртки та семінари:

 • Структурно-семантичні особливості фразеологізмів у різносистемних мовах (доц. Поліщук В. Л.);
 • Лінгвістика тексту, дискурс-аналіз, когнітивна лінгвістика (проф. Худолій А. О.);
 • Студія художнього перекладу (ст. в. Пелипенко О. А.);
 • Семантика мови і тексту (доц. Крайчинська Г. В.);
 • Лінгвокогнітивні, прагматичні та соціокультурні аспекти комунікації (доц. Ковальчук І. В.);
 • Навчально-методичний семінар «New Trends in TESL» (кафедра міжнародної комунікації);
 • Науково-методичний семінар «Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури» (відповідальна – доц. Костюк О. Ю.).

Мовні клуби:

 • English-Speaking Club (англомовний клуб),
 • Англомовний клуб Chatter Box
 • польськомовний клуб «Polskie wieczorki»,
 • французькомовний клуб «Panorama»,
 • німецькомовний клуб «Loreley».

Навчально-науковий інститут лінгвістики співпрацює з навчальними закладами, освітніми установами України та зарубіжжя:

 • Волинським національним університетом імені Лесі Українки (м. Луцьк),
 • Житомирським державним університетом імені Івана Франка (м. Житомир),
 • Вінницьким педагогічним університетом (м. Вінниця),
 • Національним університетом ім. T. Шевченка (м. Київ),
 • Львівським національним університетом ім. І. Франка (м. Львів),
 • Тернопільським національним педагогічним університетом ім. В. Гнатюка (м.Тернопіль),
 • Нортумбрійським університетом (Нью Касл, Великобританія)
 • Університетом імені Яна Кохановського (м. Кєльце, Польща),
 • Варшавським та Краківським університетами,
 • Міжнародною гуманітарною школою (Варшава, Польща),
 • Католицьким інститутом в Парижі (Франція),
 • Європейським університетом Гете,
 • Інститутом Сервантеса (Іспанія),
 • Жешівським університетом (Польща),
 • Ренським університетом (Франція).

Корисні посилання: