*

Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука

Романо-германських мов

Керівництво

Декан факультету: Ковальчук Інна В’ячеславівна, кандидат психологічних наук, доцент

Контактна інформація:
e-mail: inna.kovalchuk@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00 – 15.00 

Заступник декана з наукової роботи: Костюк Оксана Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент

Контактна інформація:
e-mail: oksana.kostyuk@oa.edu.ua
Офісні години:  понеділок - п'ятниця: 9.00 – 15.30 

Заступник декана з виховної роботи: Попчук Марія Анатоліївна, магістр психології, викладач.

e-mail: mariia.popchuk@oa.edu.ua
Контактна інформація:
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00 – 15.30

Заступник декана з питань якості освіти: Коцюк Леся Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент

Контактна інформація:
e-mail: lesya.kotsyuk@oa.edu.ua
Офісні години:  понеділок - п'ятниця: 9.00 – 15.30

Старший лаборант: Кір’янчук Катерина Федорівна, 

Контактна інформація:
e-mail: dekanat.rhm@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця:8.45 – 17.00, обідня перерва: 13.00 - 13.30 

Загальна інформація про навчальні програми факультету

Факультет романо-германських мов створений згідно з наказом ректора НаУОА від 2 січня 2001 р. Факультет акредитований за ІV рівнем акредитації відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 30.07.2014р., протокол № 111 (наказ МОН України від 31.07.2014 р. №2657л).

На факультеті здійснюється освітня підготовка бакалаврів та магістрів за спеціальністю 035.04 Філологія, спеціалізацією 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська .

Випускники факультету знають основні положення і концепції у сфері теорії та історії англійської мови та літератури, теорії комунікації, філологічного аналізу й інтерпретації тексту, мають уявлення про історію, сучасний стан та перспективи розвитку філології, вільно володіють англійською, німецькою/французькою мовами, які вивчаються в їх літературній формі, володіють основними методами та прийомами різних типів усної та письмової комунікації англійською мовою.

Перелік програм

Бакалаврат (І рівень вищої освіти):

Магістратура (ІІ рівень вищої освіти):

Наукова діяльність факультету

Напрями наукових досліджень:

Комплексна науково-дослідна тема кафедри англійської мови та літератури – «Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури», державний реєстраційний номер 0120U103937.

Комплексна науково-дослідна тема  кафедри індоєвропейських мов – «Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації», державний реєстраційний номер 0116U003900.

Комплексна науково-дослідна тема  кафедра міжнародної мовної комунікації – “Професійна англійська мова для студентів немовних спеціальностей у ЗВО” (Specialized English for Non-Linguist Students in Higher Educational Institutions), державний  реєстраційний номер 0120U105113.

Комплексна науково-дослідна тема  кафедра англійської філології – «Лексична і фразеологічна семантика та дискурс-аналіз», державний  реєстраційний номер 0120U105117.

Наукові фахові видання:

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». Видання входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук». Збірник проіндексовано наукометричною базою Index Copernicus ICV 2016: 69.48. та Google Scholar.

Наукові конференції

Факультет має досвід проведення регіональних та міжнародних наукових конференцій, симпозіумів та круглих столів. Зокрема, у 2002 р. працювала міжнародна літня школа “American Studies in Ukraine”,  65 викладачів провідних ВЗО України та Східної Європи і 15 професорів з США та Європи обговорювали питання вивчення американознавства протягом 10 днів. Проведена робота, за оцінкою провідних фахівців і представників посольства США, була досить результативною і організована на високому рівні.

У квітні 2002 року на базі факультету було проведено TESOL Всеукраїнську студентську наукову конференцію по лінії TESOL. Учасниками конференції стали представники з усіх регіонів України.

У 2007 році започатковано щорічну  Міжнародну науково-практичну конференцію «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість», яку в 2016 році змінила Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації».

У 2010 році започатковано щорічну Міжнародну Інтернет-конференцію «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації».

У 2011 році вперше організовано Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію «Лінгвосоціокультурні аспекти комунікації». 

У 2011 році започатковано Симпозіум з канадознавства, який продовжився у 2015 та 2017 роках.

2013 рік став відкриттям щорічних Канадських наукових читань та Всеукраїнської науково-практичної заочної інтернет-конференції «ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES».

У 2015 році започатковано щорічну Заочну Інтернет-конференцію з міжнародною участю «Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури».

У вересні 2018 року факультет приймав учасників ІХ Конгресу іспаністів України.

На факультеті функціонують:

Наукові гуртки та семінари:

 • «Структурно-семантичні особливості фразеологізмів у різносистемних мовах»(ст. в. Поліщук В. Л.)
 • Лінгвістика тексту, дискурс-аналіз, когнітивна лінгвістика (проф. Худолій А. О.)
 • Прикладні аспекти лінгвістичних досліджень: лексикографія, термінознавство, корпусна лінгвістика, переклад (доц. Коцюк Л. М.)
 • Студія художнього перекладу (ст. в. Пелипенко О. А.)
 • Студія сучасного перекладу та локалізації (науковий керівник Заблоцький Ю.В.)
 • Семінар «Гендерна освітня політика у навчальних закладах Європи» (координатор ст. в. Лушпай Л.І.)
 • Семантика мови і тексту (доц. Крайчинська Г. В.)
 • Лінгвокогнітивні, прагматичні та соціокультурні аспекти комунікації (доц. Ковальчук І. В.)
 • Соціо- та психолінгвістичні студії (доц. Новоселецька С. В.)
 • Навчально-методичний семінар «New Trends in TESL»;
 • Науково-методичний семінар «Новітні технології у навчанні англійської мови» (відповідальна – ст.в. Ломінська Н. В.);
 • Науковий гурток Літературознавчі студії; (керівник: доцент, кандидат філологічних наук Зелінська Л.В.)

Клуби:

 • English-Speaking Club (англомовний клуб) (керівник: викладач кафедри англійської мови та літератури К.В.Сімак),
 • Англомовний клуб Chatter Box
 • польськомовний клуб «Polskie wieczorki» (керівник: викладач кафедри індоєвропейських мов Ю.К.Кратюк),  
 • французькомовний клуб «Panorama» (керівник: викладач кафедри індоєвропейських мов С.М.Білецька),
 • німецькомовний клуб  «Loreley» (керівник: кандидат філол. наук, ст. викладач кафедри індоєвропейських мов В. Л. Поліщук).


До послуг студентів: лінгафонні лабораторії, комп’ютерний клас, сучасна цифрова мультимедійна апаратура, регіональний ресурсний центр вивчення іноземних мов, відеоцентр, медіа-центр.

Кафедри

Партнери

Факультет співпрацює з навчальними закладами, освітніми установами України та зарубіжжя:

 • Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки (м. Луцьк),
 • Житомирським державним університетом імені Івана Франка (м. Житомир),
 • Вінницьким педагогічним університетом (м. Вінниця),
 • Національним університетом ім. T. Шевченка (м. Київ),
 • Львівським національним університетом ім. І. Франка (м. Львів),
 • Тернопільським національним педагогічним університетом ім. В. Гнатюка (м.Тернопіль),
 • Нортумбрійським університетом (Нью Касл, Великобританія)
 • Університетом імені Яна Кохановського (м. Кєльце, Польща),
 • Варшавським та Краківським університетами,
 • Міжнародною гуманітарною школою (Варшава, Польща),
 • Католицьким інститутом в Парижі (Франція),
 • Європейським університетом Гете,
 • Інститутом Сервантеса (Іспанія),
 • Жешівським університетом (Польща),
 • Ренським університетом (Франція).