Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та національної безпеки

Перелік спеціальностей

Бакалаврат (І рівень вищої освіти):

Магістратура (ІІ рівень вищої освіти):

Аспірантура (ІІІ освітньо-науковий рівень):

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та національної безпеки створено наказом ректора Національного університету «Острозька академія» № 55 від 31 травня 2021 р.

Зміст навчальних програм, система організації навчального процесу, залучення провідних українських та зарубіжних дослідників, експертів та практиків, повага до індивідуальної траєкторії студента, можливість участі у зарубіжних освітніх та наукових обмінах та інші інструменти розвивають комунікативні навички та відповідають вимогам регіонального та міжнародного ринку праці.

Навчання у ННІ міжнародних відносин та національної безпеки це:

 • уміння та навички розв’язувати складні задачі та проблеми, що потребують інтеграції знань у майбутній міжнародній, інформаційній, безпековій та науковій діяльності;
 • здатність провадження дослідницької та інноваційної діяльності за фаховими спрямуваннями;
 • потужна матеріально-технічна база (інтерактивні аудиторії із мультимедійним обладнанням, лінгафонні й комп’ютерні класи, наукові лабораторії та центри);
 • вивчення кількох іноземних мов за програмами, що адаптовані до вимог кожної спеціальності;
 • ефективна система онлайн-навчання (платформа Moodle, застосунки Google Meet, Google Class, Zoom тощо), зручні інформаційні е-системи («Розклад», «QA», «LitPro»);
 • система грантової підтримки від випускників, українських та закордонних меценатів;
 • тьюторська та психологічна підтримка здобувачів освіти з метою ефективної адаптації та формування навичок саморегульованого навчання.

Додаткові можливості:

 • навчання на третьому (аспірантському) освітньо-науковому рівні зі спеціальностей 291 Міжнародні відносини, 053 Політологія, 032 Історія та археологія;
 • участь у міжнародних освітніх, стипендійних, сертифікатних, грантових програмах та навчання за кордоном;
 • паралельне заочне навчання на іншому факультеті чи інституті НаУОА з метою отримання додаткової спеціальності.

Керівництво

Директор: Шершньова Олена Володимирівна, кандидат наук з державного управління

Контактна інформація:
e-mail: olena.shershniova@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-17.00, обідня перерва: 12.30-13.30


Заступник директора з питань якості освіти: Конопка Наталія Олегівна, кандидат історичних наук, доцент 

Контактна інформація:
e-mail: natalia.konopka@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-17.00, обідня перерва: 12.30-13.30


Заступник директора з навчально-виховної та профорієнтаційної роботи: Ющук Тетяна Федорівна

Контактна інформація:
e-mail: tetiana.yushchuk@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-17.00, обідня перерва: 12.30-13.30


Заступник директора з наукової роботи: Марчук Володимир Станіславович, кандидат історичних наук, доцент

Контактна інформація:
e-mail: volodymyr.marchuk@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-17.00, обідня перерва: 12.30-13.30


Лаборант деканату: Бугайчук Анна Юріївна

Контактна інформація:
e-mail: dekanat.mv.nb@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок-четвер: 08.30-17.15, обідня перерва: 13:00-13:30;
п'ятниця: 08.30-16.00, обідня перерва: 13:00-13:30


Місія інституту

Готувати лідерів - конкурентоспроможних фахівців у сферах, визначених освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами «Міжнародні відносини», «Міжнародні регіональні студії», «Національна безпека», «Політологія», «Історія та археологія», «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Метою є формування високоосвіченої, ерудованої, національно свідомої особистості, яка здатна вдосконалювати набуті професійні навички й здобувати нові, творчо та критично мислити.

Візія інституту

Створення фахової творчої атмосфери задля формування у студента чіткої системи знань та навичок, що сприятимуть їх успішній реалізації у професійному та суспільному середовищі.

Цінності

 • студентоцентричність і формування особистості;
 • якість;
 • лідерство.

Студентів інституту об'єднує Cтудентсько-аспірантське наукове товариство ім. Олександра Оглоблина (керівник Назар Мартинюк), діє Молодіжна секція Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин (керівник Ярослав Буркут), проводяться наукові конференції, видаються студентські збірники наукових досліджень, студентські журнали «Terra Incognita» та «Ad Fontes».

Студентське самоврядування представлене Студентською радою ННІМВНБ. Голова - Софія Дячук

Контактна інформація: e-mail: sofiia.diachuk@oa.edu.ua.

Напрями наукових досліджень:

Кафедра міжнародних відносин виконує комплексну науково-дослідну тему «Міжнародне співробітництво та інтеграційні процеси в умовах формування нового світового порядку», номер державної реєстрації 0121U109142, науковий керівник доктор політичних наук, професор Сидорук Тетяна Віталіївна. На кафедрі працює Центр європейських досліджень. Також разом із науково-дослідною лабораторією дослідження міжнародних відносин у Центрально-Східній Європі Х-ХХІ ст. виконує комплексну науково-дослідну тему «Інтеграційні та інкорпораційні процеси в Центрально-Східній та Південно-Східній Європі ХVІ-ХХІ ст.», номер державної реєстрації 0116U005531, науковий керівник кандидат історичних наук, доцент Рудько Сергій Олексійович.

Кафедра історії ім. проф. М.П. Ковальського виконує комплексну науково-дослідну тему «Актуальні проблеми української історії та історіографії модерної доби», номер державної реєстрації 0117U001305, науковий керівник кандидат історичних наук, доцент Близняк Микола Богданович. На кафедрі працює Центр досліджень історії Волині.

Кафедра національної безпеки та політології виконує комплексну науково-дослідну тему «Політичні трансформації в Україні: теоретичний та емпіричний аналіз», номер державної реєстрації 0119U103085. Науковий керівник: доктор політ. н., проф. Ю.В. Мацієвський. На кафедрі діють Школа політичної аналітики «Поліс», Центр політичних досліджень та лабораторія досліджень гібридних загроз національній безпеці.

Кафедра інформаційно-документаційних комунікацій виконує науково-дослідну тему «Теоретико-методологічні аспекти розуміння текстів культури», номер державної реєстрації 0109U001581, керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Бондарчук Ярослава Віталіївна.

Наукові фахові видання:

Кафедра історії ім. проф. М.П. Ковальського щорічно випускає науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки», що входить до переліку фахових видань з історичних наук (наказ МОН від 24.09.2020 р. № 1188 (категорія “Б”.) Видання включене до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, Наукова електронна бібліотека" (ліцензійний договір № 583-09/2014 від 29.09.2014 р.) і Slavic Humanities Index.

Практики, обміни

Студенти факультету мають можливість проходити практичну підготовку в Україні та за її межами, а також брати активну участь у програмах академічної мобільності.

Партнери

 • Академія ім. Якуба з Парадижа в Гожуві Вєлькопольському (Польща)
 • Поморська академія в Слупську (Польща)
 • Болонський Університет (Італія)
 • Варшавський університет (Польща)
 • Вища школа міжнародних відносин та суспільної комунікації у Хелмі (Польща)
 • Вища школа підприємництва в Торуні
 • Вільнюський університет (Литва)
 • Вроцлавський Університет (Польща)
 • Державна професійна вища школа імені Шимона Шимоновіца (Польща)
 • Житомирський державний університет ім. І. Франка
 • Карлів університет (Прага, Чеська республіка)
 • Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка
 • Коледж Назарет у Рочестері (США)
 • Люблінський католицький університет ім. Яна Павла ІІ (Польща)
 • Львівський національний університет ім. І. Франка
 • Національний Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника
 • Національний університет «Києво-Могилянська академія»
 • Прешувський університет (Словаччина)
 • Сілезький університет в Катовіцах (Польща)
 • Сухумський державний університет (Грузія)
 • Стокгольмський університет (Швеція)
 • Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської (Польща)
 • Університет МакГіл (Канада)
 • Університет Масарика (Чехія)
 • Університет Тарту (Естонія)
 • Університет Уппсала (Швеція)
 • Університет Матея Бела (Банська Бистриця, Словаччина)
 • Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
 • Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
 • Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин
 • Газета «День»
 • Стипендіальна програма Фонду Віктора Пінчука «Завтра.ua»

Корисні посилання: