*

Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та національної безпеки

Керівництво

Директор: Атаманенко Алла Євгенівна, доктор історичних наук, професор 

Контактна інформація:
e-mail: alla.atamanenko@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-18.00, обідня перерва: 12.30-13.30

Заступник директора з питань якості освіти: Конопка Наталія Олегівна, кандидат історичних наук, доцент 

Контактна інформація:
e-mail: natalia.konopka@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-18.00, обідня перерва: 12.30-13.30

Заступник директора з навчально-виховної роботи: Бондар Віталій Дмитрович, кандидат наук з державного управління, старший викладач

Контактна інформація:
e-mail: vitaliy.bondar@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 14.00-17.00

Заступник директора з наукової роботи: Августюк Марія Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент.

Контактна інформація:
e-mail: mariia.avgustiuk@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-18.00, обідня перерва: 12.30-13.30

Старший лаборант деканату: Конопка Юлія Андріївна

Контактна інформація:
e-mail: dekanat.mv.nb@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок-четвер: 08.30-17.15, обідня перерва: 13:00-13:30;
п'ятниця: 08.30-16.00, обідня перерва: 13:00-13:30

Загальна інформація про навчальні програми інституту

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та національної безпеки створено наказом ректора Національного університету «Острозька академія» № 55 від 31 травня 2021 р.

Місія інституту

Готувати лідерів - конкурентоспроможних фахівців у сферах, визначених освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами «Міжнародні відносини», «Міжнародні регіональні студії», «Національна безпека», «Політологія», «Історія та археологія», «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». В центрі освітнього процесу є студент. Метою діяльності колективу є формування високоосвіченої, ерудованої, національно свідомої, порядної, небайдужої та творчої особистості, яка вміє вдосконалюватись протягом життя, здобувати нові професійні навички, логічно і критично мислити.

Візія інституту

Головне призначення – творення фахової творчої атмосфери задля формування у студентів чіткої системи знань та навичок, що сприятимуть їх успішній реалізації у професійному та суспільному середовищі.

Наші цінності

Студентоцентричність і формування особистості

В центрі освітнього процесу є студент, у якому прагнемо сформувати найкращі людські та фахові якості: освіченість, відповідальність, патріотизм, вміння працювати в команді, бути лідером, постійно самовдосконалюватись.

Якість 

Ми впроваджуємо і дотримуємось найвищих стандартів у викладанні, навчанні та науковій діяльності.

Лідерство

Ми вчимо студентів бути активними в навчанні та суспільному житті, заохочуємо ініціативність та відповідальність в усіх сферах соціальної діяльності.

Зміст навчальних програм, система організації навчального процесу, залучення до роботи в інституті провідних українських та зарубіжних дослідників та практиків, повага до індивідуальної траєкторії студента, можливість участі у зарубіжних освітніх та наукових обмінах та інші інструменти розвивають комунікативні навички та формують здатність до усвідомленого навчання. Кожен випускник має стати самодостатньою особистістю, готовою критично мислити, вміти самовдосконалюватись, бути лідером, спроможним до вирішення різнопланових комплексних завдань.

Перелік спеціальностей

Бакалаврат (І рівень вищої освіти):

Магістратура (ІІ рівень вищої освіти):

Аспірантура (ІІІ рівень вищої освіти):

На факультеті діє Спеціалізована вчена рада Д 48.125.02. за спеціальністю 07.00.01 - історія України по захисту кандидатських та докторських дисертацій, а також докторантура.

Кафедри інституту

Наукова діяльність інституту

Напрями наукових досліджень:

Кафедра міжнародних відносин виконує комплексну науково-дослідну тему «Міжнародне співробітництво та інтеграційні процеси в умовах формування нового світового порядку», номер державної реєстрації 0121U109142, науковий керівник доктор політичних наук, професор Сидорук Тетяна Віталіївна. На кафедрі працює Центр європейських досліджень.

Кафедра регіональних студій разом із науково-дослідною лабораторією дослідження міжнародних відносин у Центрально-Східній Європі Х-ХХІ ст. виконує комплексну науково-дослідну тему «Інтеграційні та інкорпораційні процеси в Центрально-Східній та Південно-Східній Європі ХVІ-ХХІ ст.», номер державної реєстрації 0116U005531, науковий керівник кандидат історичних наук, доцент Рудько Сергій Олексійович.

Кафедра історії ім. проф. М.П. Ковальського виконує комплексну науково-дослідну тему «Актуальні проблеми української історії та історіографії модерної доби», номер державної реєстрації 0117U001305, науковий керівник кандидат історичних наук, доцент Близняк Микола Богданович. На кафедрі працює Центр досліджень історії Волині.

Кафедра національної безпеки та політології виконує комплексну науково-дослідну тему «Політичні трансформації в Україні: теоретичний та емпіричний аналіз», номер державної реєстрації 0119U103085. Науковий керівник: доктор політ. н., проф. Ю.В. Мацієвський. На кафедрі діють Школа політичної аналітики «Поліс», Центр політичних досліджень та лабораторія досліджень гібридних загроз національній безпеці.

Кафедра інформаційно-документаційних комунікацій виконує науково-дослідну тему «Теоретико-методологічні аспекти розуміння текстів культури», номер державної реєстрації 0109U001581, керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Бондарчук Ярослава Віталіївна.

Наукові фахові видання:

Кафедра історії ім. проф. М.П. Ковальського щорічно випускає науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки», що входить до переліку фахових видань з історичних наук (наказ МОН від 24.09.2020 р. № 1188 (категорія “Б”.) Видання включене до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, Наукова електронна бібліотека" (ліцензійний договір № 583-09/2014 від 29.09.2014 р.) і Slavic Humanities Index.

Практики, обміни

Студенти факультету мають можливість проходити практичну підготовку в Україні та за її межами, а також брати активну участь у програмах академічної мобільності.

Студентські організації

Студентів факультету об’єднує Cтудентсько-аспірантське наукове товариство ім. Олександра Оглоблина (керівник Назар Мартинюк), діє молодіжна секція Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин (керівник Роман Кіценко), проводяться наукові конференції, видаються студентські збірники наукових досліджень, студентські журнали «Terra Incognita» та «Ad Fontes».  

Студентське самоврядування представлене Студентською радою ННІМВНБ під керівництвом Іллі Свиденюка.

Контактна інформація: e-mail: illia.svydeniuk@oa.edu.ua.

Партнери

 • Академія ім. Якуба з Парадижа в Гожуві Вєлькопольському (Польща)
 • Білоруський торгівельно-економічний університет споживчої кооперації (Білорусь)
 • Поморська академія в Слупську (Польща)
 • Болонський Університет (Італія)
 • Варшавський університет (Польща)
 • Вища школа міжнародних відносин та суспільної комунікації у Хелмі (Польща)
 • Вища школа підприємництва в Торуні
 • Вільнюський університет (Литва)
 • Вроцлавський Університет (Польща)
 • Державна професійна вища школа імені Шимона Шимоновіца (Польща)
 • Житомирський державний університет ім. І. Франка
 • Карлів університет (Прага, Чеська республіка)
 • Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка
 • Коледж Назарет у Рочестері (США)
 • Люблінський католицький університет ім. Яна Павла ІІ (Польща)
 • Львівський національний університет ім. І. Франка
 • Національний Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника
 • Національний університет «Києво-Могилянська академія»
 • Прешувський університет (Словаччина)
 • Сілезький університет в Катовіцах (Польща)
 • Сухумський державний університет (Грузія)
 • Стокгольмський університет (Швеція)
 • Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської (Польща)
 • Університет МакГіл (Канада)
 • Університет Масарика (Чехія)
 • Університет Тарту (Естонія)
 • Університет Уппсала (Швеція)
 • Університет Матея Бела (Банська Бистриця, Словаччина)
 • Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
 • Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
 • Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин
 • Газета «День»
 • Стипендіальна програма Фонду Віктора Пінчука «Завтра.ua»