*

Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Міжнародних відносин

Керівництво

Декан факультету: Атаманенко Алла Євгенівна, доктор історичних наук, професор 

Контактна інформація:
тел. (03654) 3-08-32
e-mail: alla.atamanenko@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-18.00, обідня перерва: 12.30-13.30

Заступник декана з навчально-виховної роботи, в.о. заступника декана з профорієнтаційної роботи: Новак Богдан Сергійович, викладач

Контактна інформація:
тел. (03654) 3-08-32
e-mail: bohdan.novak@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-17.00, обідня перерва: 12.30-13.30

Заступник декана з наукової роботи: Августюк Марія Миколаївна, кандидат психологічних наук, ст. викл. 

Контактна інформація:
тел. (03654) 3-08-32
e-mail: mariia.avgustiuk@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-18.00, обідня перерва: 12.30-13.30

Заступник декана з питань якості освіти: Сахнюк Оксана Степанівна, кандидат філологічних наук, ст. викл. 

Контактна інформація:
тел. (03654) 3-08-32
e-mail: oksana.sakhniuk@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-18.00, обідня перерва: 12.30-13.30

Старший лаборант деканату: Ющук Тетяна Федорівна

Контактна інформація:
тел. (03654) 3-08-32
e-mail: dekanat.MV@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок-четвер: 08.30-17.15, обідня перерва: 13:00-13:30; п'ятниця: 08.30-16.00, обідня перерва: 13:00-13:30

Загальна інформація про навчальні програми факультету

Створення у вересні 2008 року факультету міжнародних відносин було обумовлене необхідністю підготовки висококваліфікованих фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та магістр із міжнародних відносин, регіональних студій / країнознавства та історії.

У процесі навчання випускники факультету набувають:

  • концептуальні знання, що адаптовані до сучасних вимог ринку праці;
  • уміння та навички розв’язувати складні задачі та проблеми, що потребують інтеграції знань у майбутній практичній діяльності;
  • здатність провадження дослідницької та інноваційної діяльності за своїм фаховим спрямуванням.

Студенти мають можливість поглиблено вивчати іноземні мови за програмами, що адаптовані до вимог кожної спеціальності.
Зміст навчальних програм, система організації начального процесу в університеті сприяє розвитку творчого мислення та комунікативних навичок у студентів, набуття ними здатності до автономного прийняття рішень у складних непередбачуваних умовах, що є невід’ємним складником фахових компетенцій сучасного міжнародника та історика.

Перелік спеціальностей

Бакалаврат (І рівень вищої освіти):

Магістратура (ІІ рівень вищої освіти):

По закінченню магістеріуму студенти спеціальності «Історія та археологія» одержують кваліфікацію «Історик. Викладач історії», спеціальностей «Міжнародні відносини» та «Країнознавство» — «Політолог-міжнародник. Перекладач».

Аспірантура (ІІІ рівень вищої освіти):

Наукова діяльність факультету

Напрями наукових досліджень:

Комплексна науково-дослідна тема кафедри історії  «Актуальні проблеми української історії та історіографії модерної доби», номер державної реєстрації 0113U007061, науковий керівник доктор історичних наук, професор Трофимович Володимир Васильович.

Комплексна науково-дослідна тема кафедри країнознавства «Інтеграційні та інкорпораційні процеси в Центрально-Східній та Південно-Східній Європі ХVІ-ХХІ ст.», номер державної реєстрації 0116U005531, науковий керівник кандидат історичних наук, доцент Рудько Сергій Олексійович.

Комплексна науково-дослідна тема кафедри міжнародних відносин «Тенденції розвитку міжнародних відносин у Євроатлантичному регіоні в XXI ст.», номер державної реєстрації 0116U005530, науковий керівник доктор політичних наук, професор Сидорук Тетяна Віталіївна.

На факультеті велика увага приділяється вивченню іноземних мов:

  • студенти спеціальності «Міжнародні відносини» та «Країнознавство» згідно з навчальними планами вивчають англійську та польську мови, а  також за вибором - німецьку, французьку або іспанську;
  • студенти напряму підготовки «Історія та археологія» згідно з навчальними планами вивчають англійську, польську мови, а також старослов’янську та латину.

Всі студенти факультету можуть поглибити свої знання з вищеназваних мов завдяки сертифікатним програмам, а також додатково поглиблено вивчити китайську, італійську та інші мови.

На факультеті функціонує English Speaking Club, English Reading Club,  Club for Young Translators and Interpreters, групи покращення рівня знань з англійської мови для студентів початкових курсів, Клуб любителів німецької мови, Клуб любителів польської мови, наукові гуртки та проблемні групи за інтересами.

Кафедри

Лабораторії

На факультеті діє три наукові лабораторії:

  • Дослідження актуальних проблем історії України та історіографії модерної доби;
  • Актуальні проблеми міжнародних відносин та інтереси України;
  • Міжнародні відносини у Центрально-Східній Європі Х-ХХІ ст.

На факультеті діє аспірантура з історії України, а також з історіографії, джерелознавства і спеціальних історичних дисциплін, функціонує спеціалізована вчена рада по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності «07.00.01 — Історія України». Також можна  вступити до аспірантури з політології (спеціальність “Міжнародні відносини”).

Практики, обміни

Освітньо-професійна підготовка фахівців передбачає навчальні, виробничі та навчально-ознайомчі практики в установах та організація як в Україні, так і закордоном.

Студенти мають можливість слухати лекції професорів провідних університетів світу, що запрошуються керівництвом факультету й університету, а також брати участь в програмах культурного обміну зі студентами Канади, Польщі, США, Литви, Німеччини та інших країн.

Партнери

Факультет має угоди про співпрацю з факультетом політології Університету Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, Польща); факультетом журналістики і міжнародних відносин Варшавського університету, з філологічно-історичним відділенням Поморської академії в Слупську, з Вищою школою підприємництва в Торуні, Католицьким університетом (Люблін) та ін. Всі угоди передбачають можливість одержання  дипломів. Факультет підтримує можливість навчальної мобільності студентів, в т.ч. і в формі одночасного навчання в Острозькій академії та будь-якому університеті світу.

По закінченні магістеріуму, крім вступу в аспірантуру, студенти факультету мають можливість чотирирічної підготовки в рамках докторських програм Варшавського університету.

Ресурсні центри

До послуг студентів факультету ресурси Наукової бібліотеки НаУОА, в тому числі фонди електронних видань EBSCO, а також бібліотека  НДЦ "Інститут досліджень української діаспори НаУОА", які включають значну кількість книжкових та періодичних видань.

Методичний кабінет кафедр історії, країнознавства та міжнародних відносин достатньо укомплектований спеціальною науковою, навчальною і навчально-методичною українською та зарубіжною літературою (більше 300 позицій найновіших видань), періодикою.

Студентське життя 

Студентів факультету об’єднує студентсько-аспірантське наукове товариство ім. Олександра Оглоблина, діє молодіжна секція Наукового товаристваісторії дипломатії та міжнародних відносин, проводяться наукові конференції, видаються студентські збірники наукових досліджень, журнал «Terra incognita».  

Кожний студент має змогу відвідувати різні гуртки культурно-мистецького центру, а саме: академічний хоровий колектив, гуртки народного, класичного та східних танців, КВК, театральний гурток, музичні колективи, різноманітні спортивні секції: армреслінг, волейбол, футбол, фітнес, пілатес, шахи, шашки тощо. Братство спудеїв академії та факультету організовує численні акції. Вже традиційною є співпраця з будинками-інтернатами м. Острога, різноманітні благодійні акції, участь у різноманітних конкурсах, туристичні поїздки тощо.

Найпопулярнішим видом спорту в нашому університеті є футбол і щорічно проводяться змагання за Кубок Ректора з футболу, в яких команда нашого факультету неодноразово ставала переможцем.

За досягнення в громадській роботі студенти нагороджуються відзнаками, преміями, іменними стипендіями та туристичними поїздками.

Випускники факультету міжнародних відносин працевлаштовані у представництві ООН та Верховній Раді, Міністерстві закордонних справ України, посольствах інших країн, займаються туристичною діяльністю, працюють фахівцями різних рівнів у державних та приватних установах, перекладачами. Серед істориків є директори шкіл, музеїв та архівів, вчителі, викладачі вищих навчальних закладів України, помічники депутатів органів самоврядування різних рівнів та Верховної ради.

Багато років підряд студенти факультету стають переможцями всеукраїнських олімпіад з міжнародних відносин та історії, переможцями всеукраїнських конкурсів наукових робіт.

Серед студентів факультету є переможці конкурсу Стипендіальної програми Фонду Віктора Пінчука "Завтра.UA" та інших освітніх програм.

Випускники факультету незалежно від спеціальності продовжують навчання на докторських програмах в університетах США, Канади, Польщі, Португалії, Італії, Великобританії та ін. країн.