*

Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука

Економічний факультет

Керівництво

Декан факультету: Новоселецький Олександр Миколайович, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій

Контактна інформація:
e-mail: oleksandr.novoseletskyy@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 8.30-17.30, обідня перерва: 12.30-13.30

Заступник декана з навчально-наукової роботи: Дем’янчук Ольга Іванівна, доктор економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту

Контактна інформація:
e-mail: olha.demianchuk@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок-п'ятниця: 8.30-17.30, обідня перерва 12.30-13.30

Заступник декана з навчально-виховної роботи: Фоміних Мар’яна Василівна, викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту

Контактна інформація:
e-mail: mariana.fominyh@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 8.30-17.30, обідня перерва: 12.30-13.30

Заступник декана з питань якості освіти: Козак Людмила Василівна, доктор економічних наук, доцент кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу

Контактна інформація:
e-mail: lyudmyla.kozak@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 8.30-17.30, обідня перерва: 12.30-13.30

Заступник декана з профорієнтаційної роботи: Новак Анна Федорівна, викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту

Контактна інформація:
e-mail: anna.novak@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 8.30-17.30, обідня перерва: 12.30-13.30

Старший лаборант: Галецька Тамара Володимирівна

Контактна інформація:
тел.: (03654) 3-01-39
e-mail: dekanat.ekonomichnyi@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 8.30-17.30, обідня перерва: 12.30-13.30

Загальна інформація про навчальні програми факультету

Економічний факультет є одним із найстаріших факультетів в НаУОА, який створено в 1995 році з метою підготовки конкурентоспроможних фахівців економічних спеціальностей.

У процесі навчання випускники факультету набувають:

  • концептуальні знання, що адаптовані до сучасних вимог ринку праці;
  • уміння та навички розв’язувати складні задачі та проблеми, що потребують інтеграції знань у майбутній практичній діяльності;
  • здатність провадження дослідницької та інноваційної діяльності за своїм фаховим спрямуванням.

Студенти мають можливість поглиблено вивчати іноземні мові за програмами, що адаптовані до вимог кожної спеціальності.

Зміст навчальних програм, система організації начального процесу в університеті сприяє розвитку творчого мислення та комунікативних навичок у студентів, набуття ними здатності до автономного прийняття рішень у складних непередбачуваних умовах, що є невід’ємною складовою фахових компетенцій сучасного економіста.

Перелік спеціальностей

Бакалаврат (І рівень вищої освіти):

Магістратура (ІІ рівень вищої освіти):

Аспірантура (ІІІ освітньо-науковий рівень):

Наукова діяльність факультету

Напрями наукових досліджень:

Комплексна науково-дослідна тема кафедри фінансів, обліку і аудиту «Забезпечення сталого розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації», номер державної реєстрації 0102U005190, науковий керівник - доктор економічних наук, професор Мамонтова Н. А.

Комплексна науково-дослідна тема кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу «Теоретико-методологічні та практичні аспекти підвищення якості системи управління підприємствами та організаціями», номер державної реєстрації 0120U105285, науковий керівник – доктор економічних наук, доцент Козак Л. В.

Комплексна науково-дослідна тема кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій «Математичне та комп’ютерне моделювання природних, техногенних та економічних процесів та розробка інформаційних систем», номер державної реєстрації 0119U001222.

Наукові фахові видання:

Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка».
Видання входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» на підставі Наказу МОН України № 515 від 16 травня 2016 р.

Журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre. Paris, France): ISSN 2311-5149 (друкований) Журнал входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» на підставі Наказу МОН України № 975 від 11.07.2019 – категорія «Б».

Журнал додано до міжнародних наукометричних баз і каталогів наукових видань:

INDEX COPERNICUS (ICV 2017 = 74,48); EBSCO Publishing, Inc.; ResearchBib; Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory); DOI: 10.25264/2311-5149; Російський індекс наукового цитування (РИНЦ); Google Академія (h-індекс 9); Національна бібліотека ім. В. І. Вернадського; Бібліометрика української науки; Україніка наукова; Український реферативний журнал «Джерело».

Наукові конференції

Щорічна міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку».

Щорічна всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих учених та студентів «Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації».

Кафедри