Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Економічний факультет

Перелік спеціальностей

Бакалаврат (І рівень вищої освіти):

Магістратура (ІІ рівень вищої освіти):

Аспірантура (ІІІ освітньо-науковий рівень):

Економічний факультет є одним із перших факультетів, який був у витоках відродження славетної Острозької академії, осередку знань та мудрості. З початку свого заснування (1995р.) і до сьогоднішнього дня метою його діяльності є підготовка конкурентоспроможних та висококваліфікованих фахівців економічних спеціальностей та фахівців у сфері комп’ютерних наук і інформаційних технологій.

Зміст освітніх програм, а також система організації навчального процесу в університеті сприяє розвитку аналітичного мислення та комунікативних навичок у студентів, набуття ними здатності до автономного прийняття рішень у складних непередбачуваних умовах, що є невід’ємною складовою фахових компетентностей сучасного економіста та айтішника.

Навчання на Економічному факультеті НаУОА це:

 • концептуальні знання, що адаптовані до сучасних вимог ринку праці;
 • практично-орієнтована система викладання дисциплін;
 • набуття навиків роботи з сучасними інформаційними технологіями в цифровому світі;
 • аналітичне мислення при вирішенні кібернетичних, фінансових, маркетингових та облікових задач;
 • оволодіння технологіями Data Science
 • вміння проектувати, розробляти та тестувати інформаційні системи; 
 • інтенсивне вивчення англійської мови на рівні B2;
 • здатність провадження дослідницької та інноваційної діяльності за фаховими спрямуваннями;
 • потужна матеріально-технічна база (інтерактивні аудиторії з мультимедійним обладнанням, комп’ютерні класи, лабораторії та центри, кімната психологічного розвантаження, Wi-Fi тощо);
 • вивчення різних іноземних мов за програмами, що адаптовані до вимог кожної спеціальності;
 • ефективна система онлайн-навчання (платформа Moodle, застосунки Google Meet, Google Class, Zoom тощо), зручні інформаційні е-системи («Розклад», «QA», «LitPro»);
 • система грантової підтримки від випускників, меценатів, української діаспори;
 • тьюторська та психологічна підтримка здобувачів освіти з метою ефективної адаптації та формування навичок саморегульованого навчання;
 • широкі можливості навчально-наукових досліджень, можливість публікацій у науковому фаховому збірнику тощо.

Додаткові можливості:

 • навчання на третьому (аспірантському) освітньо-науковому рівні зі спеціальностей Менеджмент та Прикладна математика;
 • участь у міжнародних освітніх, стипендійних, грантових програмах та навчання за кордоном;
 • паралельне заочне навчання на іншому інституті/факультеті НаУОА з метою отримання додаткової спеціальності;
 • поглиблення власних знань завдяки сертифікатним програмам та участі в позанавчальних проєктах;
 • спілкування з провідними менеджерами культурної, соціальної та громадської сфери та мотиваційні зустрічі з успішними випускниками.

Керівництво

Декан факультету: Новоселецький Олександр Миколайович, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій

Контактна інформація:
e-mail: oleksandr.novoseletskyy@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 8.30-17.30, обідня перерва: 12.30-13.30

Заступник декана з навчально-наукової роботи: Дем’янчук Ольга Іванівна, доктор економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту

Контактна інформація:
e-mail: olha.demianchuk@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок-п'ятниця: 8.30-17.30, обідня перерва 12.30-13.30

Заступник декана з навчально-виховної роботи: Фоміних Мар’яна Василівна, викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту

Контактна інформація:
e-mail: mariana.fominyh@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 8.30-17.30, обідня перерва: 12.30-13.30

Заступник декана з питань якості освіти: Козак Людмила Василівна, доктор економічних наук, доцент кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу

Контактна інформація:
e-mail: lyudmyla.kozak@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 8.30-17.30, обідня перерва: 12.30-13.30

Заступник декана з профорієнтаційної роботи: Новак Анна Федорівна, викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту

Контактна інформація:
e-mail: anna.novak@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 8.30-17.30, обідня перерва: 12.30-13.30

Старший лаборант: Галецька Тамара Володимирівна

Контактна інформація:
e-mail: dekanat.ekonomichnyi@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 8.30-17.30, обідня перерва: 12.30-13.30


Студентське життя є найкращим періодом для огранювання себе як особистості та формування себе як фахівця. Ти маєш можливість взяти участь у спортивному та/або культурно-мистецькому житті університету, відстоювати свою соціальну позицію будучи учасником волонтерської програми, набувати комунікативні навички у обмінних міжнародних програмах. Це все є ти!

Окрім цього, на факультеті існує студентське самоврядування, що є потужним органом, який долучається до організації освітнього процесу. Представники студентської ради на чолі із студдеканом є членами ради економічного факультету, де мають можливість брати участь у формуванні стратегії розвитку факультету, модернізації освітнього процесу та вирішенні поточних питань. Студенти мають всі можливості для реалізації себе!

Напрями наукових досліджень:

 1. Кафедра фінансів, обліку і аудиту
  «Забезпечення сталого розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації», номер державної реєстрації 0102U005190, науковий керівник - доктор економічних наук, професор Мамонтова Н. А.
 2. Кафедра економічної теорії, менеджменту та маркетингу
  «Теоретико-методологічні та практичні аспекти підвищення якості системи управління підприємствами та організаціями», номер державної реєстрації 0120U105285, науковий керівник – доктор економічних наук, доцент Козак Л. В.
 3. Кафедра економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій
  «Математичне та комп’ютерне моделювання природних, техногенних та економічних процесів та розробка інформаційних систем», номер державної реєстрації 0119U001222, науковий керівник - доктор фізико-математичних наук, доцент Нікітін А.В.

Наукові фахові видання:

Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка».

Видання входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» на підставі Наказу МОН України № 515 від 16 травня 2016 р.

Журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre. Paris, France): ISSN 2311-5149 (друкований) Журнал входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» на підставі Наказу МОН України № 975 від 11.07.2019 – категорія «Б».

Журнал додано до міжнародних наукометричних баз і каталогів наукових видань:

INDEX COPERNICUS (ICV 2017 = 74,48); EBSCO Publishing, Inc.; ResearchBib; Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory); DOI: 10.25264/2311-5149; Російський індекс наукового цитування (РИНЦ); Google Академія (h-індекс 9); Національна бібліотека ім. В. І. Вернадського; Бібліометрика української науки; Україніка наукова; Український реферативний журнал «Джерело».

Наукові конференції

 1. Щорічна міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку».
 2. Щорічна всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих учених та студентів «Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації».

Корисні посилання: