Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Економічний факультет

Керівництво

Декан факультету: Козак Людмила Василівна, доктор економічних наук, доцент кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу
Контактна інформація:
тел/факс: (03654) 3-01-39
e-mail: lyudmyla.kozak@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 8.30-17.30, обідня перерва: 12.30-13.30

Заступник декана з навчально-наукової роботи: Дем’янчук Ольга Іванівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту
Контактна інформація:
тел/факс: (03654) 3-01-39
e-mail: olha.demianchuk@oa.edu.ua

Офісні години: понеділок-п'ятниця: 8.30-17.30, обідня перерва 12.30-13.30

Заступник декана з навчально-виховної роботи:Фоміних Мар’яна Василівна, викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту
Контактна інформація:
тел/факс: (03654) 3-01-39
e-mail: mariana.fominyh@oa.edu.ua

Офісні години: понеділок - п'ятниця: 8.30-17.30, обідня перерва: 12.30-13.30

Заступник декана з питань якості освіти: Іванчук Наталія Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу
Контактна інформація:
тел/факс: (03654) 3-01-39
e-mail: natalia.ivanchuk@oa.edu.ua

Офісні години: понеділок - п'ятниця: 8.30-17.30, обідня перерва: 12.30-13.30

Заступник декана з профорієнтаційної роботи: Недзведовська Ольга Євгенівна, викладач кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу
Контактна інформація:
тел/факс: (03654) 3-01-39
e-mail: olga.nedzvedovska@oa.edu.ua

Офісні години: понеділок - п'ятниця: 8.30-17.30, обідня перерва: 12.30-13.30

Старший лаборант: Галецька Тамара Володимирівна

Контактна інформація:
тел/факс: (03654) 3-01-39
e-mail: dekanat.ekonomichnyi@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 8.30-17.30, обідня перерва: 12.30-13.30

Загальна інформація про навчальні програми факультету

Економічний факультет є одним із найстаріших факультетів в НаУОА, який створено в 1995 році з метою підготовки конкурентоспроможних фахівців економічних спеціальностей.

У процесі навчання випускники факультету набувають:

  • концептуальні знання, що адаптовані до сучасних вимог ринку праці;
  • уміння та навички розв’язувати складні задачі та проблеми, що потребують інтеграції знань у майбутній практичній діяльності;
  • здатність провадження дослідницької та інноваційної діяльності за своїм фаховим спрямуванням.

Студенти мають можливість поглиблено вивчати іноземні мові за програмами, що адаптовані до вимог кожної спеціальності.

Зміст навчальних програм, система організації начального процесу в університеті сприяє розвитку творчого мислення та комунікативних навичок у студентів, набуття ними здатності до автономного прийняття рішень у складних непередбачуваних умовах, що є невід’ємною складовою фахових компетенцій сучасного економіста.

Перелік спеціальностей

Бакалаврат (І рівень вищої освіти):

Магістратура (ІІ рівень вищої освіти):

Аспірантура (ІІІ освітньо-науковий рівень):

Наукова діяльність факультету

Напрями наукових досліджень:

Комплексна науково-дослідна тема кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу «Науково-методологічні та організаційні засади формування конкурентоспроможності національної економіки в ринкових умовах», номер державної реєстрації 0102U005190, науковий керівник доктор економічних наук., доцент Козак Л.В.

Комплексна науково-дослідна тема кафедри фінансів, обліку і аудиту «Забезпечення сталого розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації», номер державної реєстрації 0102U005190, науковий керівник доктор економічних наук., проф. Мамонтова Н. А.

Наукові фахові видання:

Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка».
Видання входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» на підставі Наказу МОН України № 515 від 16 травня 2016 р. Журнал включено до міжнародних наукометричних баз і каталогів наукових видань:Index Copernicus International, EBSCO Publishing, РІНЦ, Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського).

Наукові конференції

Щорічна міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку».

Щорічна всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих учених та студентів «Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації».

Кафедри