Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Кафедра міжнародних відносин

Керівництво

Завідувач кафедри - доктор політичних наук, професор Сидорук Тетяна Віталіївна

Офісні години: Пн.-Пт. 9.00-18.00
Обідня перерва: 12.30-13.30
e-mail: kafedra.mv@oa.edu.ua


Старший лаборант кафедри - Матвійчук Наталія Володимирівна

Офісні години: Пн.- Пт. 9.00-18.00
Обідня перерва: 12.30-13.30
e-mail: kafedra.mv@oa.edu.ua

Загальна інформація про кафедру

Кафедра міжнародних відносин створена 1 листопада 2010 р. шляхом реорганізації кафедри міжнародних відносин та країнознавства. Завідувач кафедри – доктор політичних наук, професор Сидорук Тетяна Віталіївна.

На кафедрі працюють 13 висококваліфікованих науково-педагогічних працівників. З-поміж них: 2 доктори наук – доктор політичних наук, професор Сидорук Т. В., доктор історичних наук, професор Атаманенко А. Є., 5 кандидатів наук – доцент Конопка Н. О., доцент Тимейчук І. М., доцент Августюк М. М., старший викладач Корнійчук Л. В., старший викладач Близняк О. А., 6 викладачів – Нікітюк Л. М., Савчук В. А., Сорока С. І., Новак Б. С., Олексійчук Ю. В., Ющук Т. Ф. Старший лаборант кафедри – кандидат історичних наук Матвійчук Н. В.

Викладачі кафедри є авторами низки посібників, які забезпечують навчально-методичну базу лекційних курсів та полегшують підготовку студентів до академічних занять:

  • Сидорук Т. В. Інтеграційні процеси в сучасній Європі: навч. посіб. – Львів : Піраміда, 2010. – 354 с.;
  • Сидорук Т. В., Павлюк В. В., Малькін В. П. Європейська інтеграція України : навч. посіб. – Львів : ПАІС, 2011. – 278 с.;
  • Августюк М. М. Vocabularu Builder Quiz Supplement: навч. посіб. Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2020. – 124 с.;
  • Конопка Н. О. PR в міжнародних відносинах: навч. посіб. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2020. – 124 с.;
  • Конопка Н. О. Зв’язки з громадськістю: навч. посіб. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2013. – 112 с.

Результати наукових досліджень викладачів опубліковано в монографіях:

  • Сидорук Т. В. Політика сусідства Європейського Союзу у Східній Європі: модель інтеграції без членства : монографія. – Львів : ПАІС, 2012. – 444 с.;
  • Сидорук Т. В. Європейська політика сусідства та відносини Україна–ЄС : монографія. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2008. – 210 с.;
  • Конопка Н. О. Микола Григорович Рєпнін: дипломат, політик, урядовець. – Острог; Нью-Йорк, 2016. – 214 с.;
  • Атаманенко А. Є. Українське історичне товариство: ідеї, постаті, діяльність. — Острог, 2010. – 672 с.

Навчальна діяльність кафедри

Кафедра міжнародних відносин готує бакалаврів, магістрів і докторів філософії зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» денної (бакалаври) та денної і заочної (магістри і доктори філософії) форм навчання.

Освітня програма «Міжнародні відносини» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти передбачає обов’язкове вивчення двох іноземних мов, проходження науково-дослідної практики, навчально-ознайомчої практики зі спеціальності та перекладацької практики, поглиблене вивчення зовнішньої політики держав. Зміст та структура програми дають можливість отримати знання та навички і здійснювати професійну діяльність у сферах зовнішньої політики та міжнародних відносин; обіймати первинні посади в органах державної влади різних рівнів, в міжнародних та недержавних організаціях, у дипломатичних представництвах, у комерційних структурах і науково-дослідницьких інституціях, такі як аташе, віце-консул, дипломатичний агент, дипломатичний кур'єр, інспектор з основної діяльності, інструктор з основної діяльності, консул, помічник керівника підприємства (установи, організації), посланник.

Освітня програма «Міжнародні відносини» другого (магістерського) рівня вищої освіти передбачає формування у студентів системи загальних та спеціальних компетентностей у сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики, інтеграційних та дезінтеграційних процесів, міжнародної і національної безпеки, аналітичної та дипломатичної діяльності, використання іноземних мов у фаховій діяльності, а також практичну підготовку за фахом. Випускники-магістри можуть обіймати посади аналітика, експерта, політичного оглядача, консультанта, консула, аташе, посланника та інші в органах державної влади та самоврядування різних рівнів, у міжнародних організаціях, у комерційних та недержавних структурах, в дипломатичних представництвах, а також здійснювати педагогічну та науково-дослідницьку діяльність.

Освітньо-наукова програма «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» третього рівня вищої освіти передбачає формування у здобувачів загальних та фахових компетентностей, достатніх для проведення наукових досліджень за спеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, участі у колективній науково-дослідній роботі у галузі міжнародних відносин, здійснення педагогічної діяльності, організації науково-методичної роботи профільної кафедри у закладі вищої освіти (науковій установі). Вона поєднує професійну теоретичну підготовку, проходження аспірантської (асистентської) практики та науково-дослідну роботу здобувачів.

Кафедра активно співпрацює з ДП “Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв”, Міністерством закордонних справ України, Міністерством оборони України, Представництвом НАТО в Україні, Посольством України в Турецькій Республіці, Національним інститутом стратегічних досліджень, де здобувачі проходять стажування та навчально-ознайомчу практику зі спеціальності. Студенти спеціальності також є учасниками міжнародних обмінних програм з університетами Канади, Німеччини, Польщі, Чехії, Словаччини, Литви та інших країн.

З метою забезпечення якісного навчання на бакалаврській та магістерській освітніх програмах кафедра залучає професіоналів-практиків до викладання фахових дисциплін, зокрема Цвєтков Олександр Глібович (проф., доктор історичних наук, Надзвичайний і Повноважний Посланник першого класу) читає навчальну дисципліну “Дипломатичний протокол та етикет”; Гуменюк Борис Іванович, (проф., доктор історичних наук, Надзвичайний і Повноважний Посланник першого класу) викладає навчальну дисципліну “Основи дипломатичної діяльності”.

Наукова діяльність викладачів кафедри

На кафедрі проводяться наукові дослідження за комплексною кафедральною тематикою «Міжнародне співробітництво та інтеграційні процеси в умовах формування нового світового порядку» (керівник – проф. Сидорук Т. В.). При кафедрі функціонує Центр європейських досліджень, основною метою діяльності якого є проведення сучасних досліджень у галузі європеїстики, опублікування їх результатів та впровадження їх в освітній процес. Співробітники кафедри є авторами низки статей з актуальних проблем міжнародних відносин у провідних фахових виданнях України, закордонних журналах, науково-популярних часописах, виступають із доповідями на конференціях, рецензують дисертаційні дослідження, готують аспірантів. Завідувач кафедри Сидорук Т. В. є головним редактором наукового журналу «Зовнішні справи». Кафедра видає збірник наукових праць «Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини» та «Наукові записки студентів та аспірантів. Серія «Міжнародні відносини».

Кафедра постійно координує науково-дослідну роботу студентів, тісно пов’язуючи її з навчальним процесом. Студенти під керівництвом викладачів беруть участь у наукових конференціях, публікують результати своїх досліджень. Про високий рівень якості підготовки студентів свідчать їх щорічні перемоги у Всеукраїнських студентських олімпіадах та Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії: М. Якимчук, диплом ІІІ ступеня, 2018 р.; В. Кліментьєва, диплом ІІІ ступеня, 2018 р.; В. Фурман, диплом І ступеня, 2019 р.; В. Мирончук, диплом ІІІ ступеня, 2019 р.; А. Стригуль, диплом ІІ ступеня, 2020 р.

На кафедрі функціонують наукові гуртки: «Європейські студії» (керівник – проф. Т. В. Сидорук), «Foreign Policy Club» (керівник – доц. Н. О. Конопка), «Актуальні проблеми світової політики та зовнішньої політики України» (керівники – Корнійчук Л. В., Матвійчук Н. В.). Викладачі іноземних мов, які працюють на кафедрі, керують роботою мовних клубів: Club for Young Translators and Interpreters (керівник – В. А. Савчук); English Reading Club (керівник – Т. Ф. Ющук).

Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з кафедрами міжнародних відносин вищих навчальних закладів Києва, Львова, Луцька, Вінниці, Чернівців, Харкова, Миколаєва, Дніпра, а також академічними і навчальними закладами, науковими товариствами і фундаціями в Польщі, Канаді, США, Німеччині, Австрії, Румунії, Чехії, Португалії, Словаччині.