Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Кафедра міжнародних відносин

Керівництво

Завідувач кафедри -доктор політичних наук, професор Сидорук Тетяна Віталіївна

Роб. тел.: (03654) 3-08-32
Офісні години: Пн.-Пт. 9.00-18.00
Обідня перерва: 12.30-13.30
e-mail: kafedra.mv@oa.edu.ua

 

 

Старший лаборант кафедри - Матвійчук Наталія Володимирівна
Роб. тел.: (03654) 3-08-32
Офісні години: Пн.- Пт. 9.00-18.00
Обідня перерва: 12.30-13.30
e-mail: kafedra.mv@oa.edu.ua

Загальна інформація про кафедру

Кафедра міжнародних відносин створена 1 листопада 2010 р. шляхом реорганізації кафедри міжнародних відносин та країнознавства. Її завідувачем призначено доктора історичних наук, професора Атаманенко Аллу Євгенівну. Від 2016 року кафедру очолює доктор політичних наук, професор Сидорук Тетяна Віталіївна.

На кафедрі працюють 12 висококваліфікованих науково-педагогічних працівників. З-поміж них: 2 доктори наук – доктор політичних наук, професор Сидорук Т. В., доктор історичних наук, професор Атаманенко А. Є., 5 кандидатів наук – доцент Конопка Н. О., доцент Тимейчук І. М., доцент Сахнюк О. С., доцент Августюк М. М., старший викладач Корнійчук Л. В., 5 викладачів – Нікітюк Л. М., Савчук В. А., Сорока С. І., Гуменна Н. В., Кучерявенко М. В.  Старший лаборант кафедри – кандидат історичних наук Матвійчук Н. В.

Кафедра готує бакалаврів, магістрів і докторів філософії  зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»  денної (бакалаври) та денної і заочної (магістри і доктори філософії) форм навчання.

Освітня програма «Міжнародні відносини» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти передбачає обов’язкове вивчення двох іноземних мов, проходження науково-дослідної практики, навчально-ознайомчої практики зі спеціальності та перекладацької практики, поглиблене вивчення зовнішньої політики держав. Зміст та структура програми дають можливість отримати знання та навички і здійснювати професійну діяльність у сфері зовнішньої політики, міжнародного співробітництва та міжнародних відносин; обіймати первинні посади в органах державної влади різних рівнів, в міжнародних та недержавних організаціях, у дипломатичних представництвах, у комерційних структурах і науково-дослідницьких інституціях, такі як аташе, віце-консул, дипломатичний агент, дипломатичний кур'єр, інспектор з основної діяльності, інструктор з основної діяльності, консул, помічник керівника підприємства (установи, організації), посланник.

Освітня програма «Міжнародні відносини» другого (магістерського) рівня вищої освіти передбачає формування у студентів системи загальних та спеціальних компетентностей у сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики, інтеграційних та дезінтеграційних процесів, міжнародної і національної безпеки, аналітичної та дипломатичної діяльності, використання іноземних мов у фаховій діяльності, а також практичну підготовку за фахом. Випускники-магістри спроможні обіймати посади аналітика, експерта, політичного оглядача, консультанта, консула, аташе, посланника та інші в органах державної влади та самоврядування різних рівнів, у міжнародних організаціях, у комерційних та недержавних структурах, в дипломатичних представництвах, а також здійснювати педагогічну та науково-дослідницьку діяльність.

Освітньо-наукова програма «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» третього рівня вищої освіти передбачає формування у здобувачів загальних та фахових компетентностей, достатніх для проведення наукових досліджень за спеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, участі у колективній науково-дослідній роботі у галузі міжнародних відносин, здійснення педагогічної діяльності, організації науково-методичної роботи профільної кафедри у закладі вищої освіти (науковій установі). Вона поєднує професійну теоретичну підготовку, проходження аспірантської (асистентської) практики та науково-дослідну роботу здобувачів.

На кафедрі проводяться наукові дослідження за комплексною кафедральною тематикою «Міжнародне співробітництво та інтеграційні процеси в умовах формування нового світового порядку», державний реєстраційний номер 0121U109142, керівник – проф. Сидорук Т. В. При кафедрі функціонує Центр європейських досліджень, основною метою діяльності якого є проведення сучасних досліджень у галузі європеїстики, опублікування їх результатів та впровадження у практичну діяльність в освітній процес.

Кафедра видає збірник наукових праць «Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини» та «Наукові записки студентів та аспірантів. Серія «Міжнародні відносини».

Кафедра постійно координує науково-дослідну роботу студентів, тісно пов’язуючи її з навчальним процесом. Студенти під керівництвом викладачів беруть участь у наукових конференціях, публікують результати своїх досліджень. Про високий рівень якості підготовки студентів свідчать їх щорічні перемоги у Всеукраїнських студентських олімпіадах та Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Студенти спеціальності – учасники міжнародних обмінних програм з університетами Канади, Німеччини, Польщі, Чехії, Білорусі та інших країн.

На кафедрі функціонують наукові гуртки:

  • «Європейські студії» (керівник – проф. Т. В. Сидорук),
  • «Foreign Policy Club» (керівник – доц. Н. О. Конопка).

Викладачі іноземних мов, які працюють на кафедрі, керують роботою мовних клубів:

  • Club for Young Translators and Interpreters (керівники – канд. філол. наук, доц. І.М. Тимейчук, В. А. Савчук);
  • English Reading Club (керівники – канд. філол. наук, доц. І.М. Тимейчук, В. А. Савчук);
  • Deutsch Klub (керівники – канд. філол. наук, доц. О.С. Сахнюк, викл. Л.М. Нікітюк).

Кафедра підтримує широкі наукові зв’язки з академічними і навчальними закладами, науковими товариствами і фундаціями в Польщі, Канаді, США, Німеччині, Австрії, Румунії, Чехії, Португалії, Словаччині.