Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Кафедра національної безпеки та політології

Керівництво

Завідувач кафедри: Романов Микола Степанович, доктор юридичних наук, ст. науковий співробітник, доцент, полковник у відставці

Контактна інформація: новоакадемічний корпус
e-mail: mykola.romanov@oa.edu.ua
Офісні години: Пн. - Пт.: 9.00-18.00, обідня перерва: 13.00-14.00, консультації: Пн. 16.30 - 17.30


Старша лаборантка кафедри: Мацієвська Світлана Антонівна

Контактна інформація: новоакадемічний корпус
e-mail: kafedra.politologii@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-18.00, обідня перерва: 13.00-14.00

Загальна інформація про кафедру

Кафедра національної безпеки та політології створена у 2001 році. До відкриття спеціальності «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)» у 2017 році називалася «кафедра політології».

Кафедра здійснює підготовку фахівців за двома спеціальностями:

 • 052 Політологія – повний цикл (бакалавр, магістр, доктор філософії);
 • 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) – бакалавр, магістр.

У 2013 році магістерська програма з політології приєдналася до програми «Studia Wschodnie» Варшавського університету. Спільна програма дає можливість отримати одразу два дипломи: магістра політології Острозької академії та магістра програми «Studia Wschodnie» Варшавського університету.

Викладацький склад кафедри – це двадцять фахівців, які працюють на постійній основі та за сумісництвом. Дванадцять викладачів є штатними працівниками кафедри. Серед запрошених професорів – викладачі НаУКМА, Варшавського університету, Люблінського католицького університету ім. Яна Павла ІІ, Університету Матея Бела (Банська Бистриця, Словаччина), Карлового університету (Прага, Чеська Республіка).

Напрями наукових досліджень

Колектив кафедри працює над комплексною науково-дослідною темою: «Політичні трансформації в Україні: теоретичний та емпіричний аналіз», номер державної реєстрації 0119U103085. Науковий керівник: доктор політ. н., проф. Ю.В. Мацієвський.

У 2019 році кафедра стала учасником міжнародного проєкту Європейського Союзу «Еразмус+ WARN – «Academic Response to Hybrid Threats» (610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP), що виконується у партнерстві з університетами України, Франції, Естонії, Португалії та Фінляндії. 

Дослідницькі центри та лабораторії

Наукові гуртки

 • «Аналіз та візуалізація даних в соціальних науках». Керівник – доц. В. М. Лебедюк 
 • «Соціальна політика в системі національної безпеки України». Керівник – викл. С. Ю. Кардаш.
 • «Пропаганда і контрпропаганда». Керівник – доц. О. І. Санжаревський 

Міжнародна співпраця

Програма академічної мобільності Erasmus+:

 • Академія ім. Якуба з Парадижа в Гожуві Вєлькопольському (Польща); 
 • Варшавський університет (Польща); 
 • Карлів університет (Прага, Чеська Республіка); 
 • Люблінський католицький університет ім. Яна Павла ІІ (Польща); 
 • Університет Масарика (Брно, Чеська Республіка); 
 • Університет Матея Бела (Банська Бистриця, Словаччина);

Спільні проєкти

Особливості програм 

Бакалавр національної безпеки

 • Галузь знань – 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону.
 • Спеціальність – 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності).

Мета програми – забезпечити публічний сектор кваліфікованими фахівцями, які мають системні знання у сфері безпеки і суміжних галузях, уміють критично мислити і вирішувати широке коло прикладних завдань у сфері національної безпеки в умовах динамічних змін і сучасних викликів.

Можливості працевлаштування і кар’єрного зростання:

Випускники програми можуть працювати у правоохоронних, військових та безпекових структурах (відповідно до штатного розпису), антикорупційних органах, у секторі безпеки державних органів влади на таких посадах: експерт із питань національної безпеки; радник, консультант, помічник керівників підприємств, установ, організацій та підрозділів з економічної безпеки, безпеки персоналу, інформаційної безпеки; інспектор правоохоронних органів, кримінально-виконавчої служби, воєнізованої охорони, приватний детектив та фахівець із дізнання; інспектор прикордонної служби; інструктор з організаційної та безпекової роботи; інспектор із моніторингу безпекової діяльності; аналітик з питань національної безпеки; менеджер з безпеки підприємства; фахівець з безпеки морських портів та аеропортів. 

Під час навчання студенти мають можливість оволодіти іноземною мовою на рівні міжнародного сертифікату В2, а також пройти програму фізично-бойової підготовки з навчанням на одній із військових кафедр Національної академії Служби безпеки України чи Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Здобувачі мають можливість брати участь у програмах міжнародної мобільності в університетах-партнерах, стажуватися у Центрі інформації і документації НАТО в Україні, представництві Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Україні, Національному інституті стратегічних досліджень при Президентові України, Департаменті безпеки Української спілки промисловців та підприємців, структурах Державної міграційної служби, безпекових структурах банків, комерційних організацій, охорони судових органів управління Міністерства юстиції тощо.

Магістр національної безпеки

 • Галузь знань – 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону.
 • Спеціальність – 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності).

Мета програми – забезпечити публічний сектор України висококваліфікованими фахівцями в галузі управління національною безпекою та сформувати нове покоління фахівців, які володіють належними компетентностями, вміють системно та інноваційно мислити, спроможні вирішувати прикладні проблеми в умовах динамічних змін та сучасних викликів.

Можливості працевлаштування і кар’єрного зростання:

Випускники-магістри можуть бути працевлаштовані на керівних посадах структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади, в органах управління сил територіальної оборони, безпекового сектору держави та приватного бізнесу: управителі з підбору, забезпечення та використання персоналу, систем з інформаційної безпеки. Керівники підрозділів (служби, управління, департаменту та ін.) з безпеки (фінансово-економічної, інформаційної) інші професіонали державної служби, а також в галузі правоохоронної діяльності, з організації інформаційної безпеки, захисних та охоронних служб. Вони зможуть працювати у якості наукових співробітників, керівниками наукових проєктів та програм, професіоналами в галузі інформації та інформаційні аналітики.

Бакалавр політології

 • Галузь знань - 05 Соціальні та поведінкові науки.
 • Спеціальність - 052 Політологія.

Програма орієнтована на підготовку фахівців широкого профілю для потреб регіону і країни загалом, які володіють теоретичними знаннями і практичними навичками для роботи в органах державної влади, місцевого самоврядування, громадських і політичних об’єднаннях та ЗМІ. Програма має виразну емпіричну орієнтацію з наголосом на використання кількісних методів у теоретичних і прикладних політичних дослідженнях. 

Можливості працевлаштування та траєкторії кар’єри:

Бакалавр політології може працювати в апараті органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, політичних партій, громадських організацій, професійних спілок тощо. Керівником підрозділів з реклами та зв’язків з громадськістю; керівником проектів та програм, менеджером з дослідження ринку та вивчення суспільної думки у комерційних структурах, засобах масової інформації, наукових та аналітичних центрах або продовжують навчання у магістратурі в українських чи іноземних університетах. 

Магістр політології

 • Галузь знань - 05 Соціальні та поведінкові науки.
 • Спеціальність - 052 Політологія.

Магістр політології – це фахівець з вивчення політичних явищ та процесів, що відбуваються в Україні і світі. Діяльність політолога полягає в описі, поясненні та аналізі політичних подій, що також передбачає вироблення рекомендацій у різних галузях суспільного життя. Фах політолога дає можливість брати участь у політиці, вивчати її, чи впливати на її здійснення на різних рівнях. 

Можливості працевлаштування та траєкторії кар’єри:

Магістр політології може працювати на керівних посадах у системі державного управління, аналітичних структурах, політичних та громадських організаціях, науково-дослідних установах, ЗМІ, закладах освіти або продовжити навчання в аспірантурі в Україні чи за кордоном.

Доктор філософії

 • Галузь знань - 05 Соціальні та поведінкові науки.
 • Спеціальність - 052 Політологія.

Програма має виразну дослідницьку орієнтацію, яка поєднує теоретичну, практичну і дидактичну складові. Теоретична складова забезпечується методологічними курсами, які дозволяють поглибити соціальні та професійні навички. Практична складова, крім підготовки дисертації, дозволяє поглибити дослідницькі компетентності шляхом написання статей і їх презентації на наукових заходах. Дидактична складова сприяє розвитку педагогічної майстерності під час проходження аспірантської практики. Набуті компетентності можуть бути реалізовані у дослідницькій, експертній, освітній, громадській та суспільно-політичній сферах.

Можливості працевлаштування та траєкторії кар’єри: 

Наукова, експертна та управлінська діяльність у дослідницьких, аналітичних та освітніх установах, органах влади усіх рівнів, громадських організацій та органів місцевого самоврядування. Керівні посади у відділах наукових установ, профільних кафедр університетів; управління спеціалізованими освітніми, дослідницькими чи професійними програмами, дослідницькими проєктами в Україні та за кордоном; докторантура/габілітація в українських чи закордонних університетах.