Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Кафедра історії

Керівництво

Завідувач кафедри: Заслужений працівник освіти України, доктор історичних наук, професор Трофимович Володимир Васильович

Контактна інформація: старомонастирський корпус
тел. (03654) 3-08-32
e-mail: volodymyr.trofymovych@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-18.00, обідня перерва: 12.30-13.30

Заступник завідувача кафедри: Близняк Микола Богданович, кандидат історичних наук, доцент

Контактна інформація: старомонастирський корпус
тел. (03654) 3-08-32
e-mail: mykola.blyzniak@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-18.00, обідня перерва: 12.30-13.30

Методист кафедри: Бокайло Олександра Борисівна

Роб. тел.: (03654) 3-08-32 (деканат факультету міжнародних відносин)

Офісні години: Пн.- Пт. 9.00-18.00, Обідня перерва: 13.00-14.00

e-mail:  kafedra.istorii@oa.edu.ua

Загальна інформація про кафедру історії ім. М.П.Ковальського

Засновником та першим завідувачем кафедри був доктор історичних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної слов’янської академії наук, дійсний член Української вільної академії наук у США професор Микола Павлович Ковальський. Завдяки його організаційним заходам було сформовано постійний колектив. Кафедра історії в сучасному вигляді як базова кафедра за напрямом «Історія» була створена 9.12.1996 р. рішенням Вченої ради, її очолив кандидат історичних наук, доцент Віктор Борисович Атаманенко, а з квітня 2000 р. — доктор історичних наук, професор Володимир Васильович Трофимович.

Кафедра історії здійснює підготовку бакалаврів та магістрів спеціальності «032 Історія та археологія» галузі знань «03 Гуманітарні науки». Передбачена спеціалізація – «Історія України». Підготовка фахівців здійснюється на денній та заочній формах навчання.

Кафедра історії має магістеріум, стаціонарну та заочну аспірантуру, значну кількість прикріплених аспірантів та здобувачів, які готують кандидатські дисертації за спеціальністю  «032 Історія та археологія».

Кафедра щорічно випускає збірник «Наукові записки: історичні науки», що входить до переліку фахових видань з історичних наук (наказ МОН від 16.05.2016 р. № 515) та включений до міжнародних наукометричних баз РИНЦ (ліцензійний договір № 583-09/2014 від 29.09.2014 р.) і Slavic Humanities Index (http://slavus.ca/en/ukraine.html#toptext).

У 2018 р. відкрита Спеціалізована вчена рада для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 — історія України.

Підписані угоди про співпрацю кафедри історії з:

 • кафедрою історії Центральної та Східної Європи Львівського національного університету ім. І. Франка (м. Львів);
 • кафедрою міжкультурних досліджень Центрально-Східної Європи Варшавського університету, Польща;
 • кафедрою історії Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім.С.Дем’янчука (м.Рівне);
 • Інститутом українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України;
 • відділом історії Другої світової війни Інституту історії України НАН України;
 • Українським інститутом національної пам’яті;
 • Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України;
 • Центральним державним архівом зарубіжної україніки;
 • Кафедрою українських досліджень Торонтського університету, Канада.
 • Житомирським державним університетом імені Івана Франка.

Співробітництво відбувається у  сферах науково-дослідної роботи, навчально-методичного процесу, визначення спільних напрямків наукових досліджень, апробації результатів наукових досліджень через організацію наукових конференцій, семінарів, проведення спільних патріотично-виховних заходів. видання спільних монографій, збірників, журналів, підручників та методичних розробок, експертиза наукових проектів та розробок викладачів, аспірантів. Налагодження наукової студентської співпраці у формі реалізації спільних наукових проектів (підготовка магістерських та дипломних робіт, проведення конференцій, семінарів та круглих столів тощо); обмін друкованими працями, а також інформацією щодо можливостей публікацій результатів наукових досліджень, стажування та інших форм підвищення кваліфікації науковців - істориків.

 

На кафедрі працює Центр дослідження історії Волині;  державний реєстраційний номер теми — 0117U001305

Напрями роботи лабораторії:

Проблемні групи:

 1. Тема: «Підпільно-повстанський рух на західноукраїнських землях в роки Другої світової війни»
 2. Тема:  «Політика та історіописання в Україні»

При кафедрі діють наукові гуртки за такими тематиками: