Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Кафедра історії ім. проф. М.П. Ковальського

Керівництво

Завідувач кафедри: Близняк Микола Богданович, кандидат історичних наук, доцент

Контактна інформація: старомонастирський корпус
e-mail: mykola.blyzniak@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 08.30-17.00, обідня перерва: 13.00-13.30


Заступник завідувача кафедри: Смирнов Андрій Іванович, доктор історичних наук, професор

Контактна інформація: старомонастирський корпус
e-mail: andrii.smyrnov@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 08.30-17.00, обідня перерва: 13.00-13.30


Лаборант кафедри: Білявська Даяна Валеріївна

Офісні години: понеділок - п'ятниця: 08.30-17.15, обідня перерва: 13.00-13.30

e-mail:  kafedra.istorii@oa.edu.ua

Загальна інформація про кафедру історії ім. проф. М.П.Ковальського

Засновником та першим завідувачем кафедри був доктор історичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної слов’янської академії наук, дійсний член Української вільної академії наук у США Микола Павлович Ковальський (1929-2006). Завдяки його організаційним заходам було сформовано постійний колектив. Кафедра історії в сучасному вигляді як базова кафедра за напрямом «Історія» була створена 9.12.1996 р. рішенням Вченої ради, її очолив кандидат історичних наук, доцент Віктор Борисович Атаманенко,  з квітня 2000 р. — доктор історичних наук, професор Володимир Васильович Трофимович, а з вересня 2020 р. – кандидат історичних наук, доцент Микола Богданович Близняк.

Кафедра історії здійснює підготовку бакалаврів та магістрів спеціальності 032 Історія та археологія галузі знань 03 Гуманітарні науки. Підготовка фахівців здійснюється на денній та заочній формах навчання.

Кафедра історії має магістеріум, денну та вечірню аспірантуру, докторантуру, (за спеціальністю  032 Історія та археологія).

Кафедра щорічно випускає науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» (Серія «Історичні науки»), що входить до переліку фахових видань з історичних наук (наказ МОН від 24.09.2020 р. № 1188 (категорія “Б”.) Видання за спеціальністю 032 Історія та археологія включене до міжнародної наукометричної бази Slavic Humanities Index (http://slavus.ca/en/ukraine.html#toptext).

Угоди про співпрацю кафедри історії:

  • кафедрою історії Центральної та Східної Європи Львівського національного університету ім. І. Франка (м. Львів);
  • Інститутом українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України (м. Львів);
  • відділом історії Другої світової війни Інституту історії України НАН України;
  • Державним історико-культурним заповідником у м. Луцьк;
  • Державним історико-культурним заповідником м. Дубна;
  • Рівненським державним гуманітарним університетом;
  • Житомирським державним університетом імені Івана Франка.

Співробітництво відбувається у  сферах науково-дослідної роботи, навчально-методичного процесу, визначення спільних напрямків наукових досліджень, апробації результатів наукових досліджень через організацію наукових конференцій, семінарів, проведення спільних патріотично-виховних заходів, видання монографій, ”Наукових записок”, журналів, підручників і методичних розробок, експертиза наукових проектів та розробок викладачів, аспірантів. Налагодження наукової студентської співпраці у формі реалізації спільних наукових проектів (підготовка кваліфікаційних робіт, проведення конференцій, семінарів та круглих столів тощо); обмін друкованими працями, а також інформацією щодо можливостей публікацій результатів наукових досліджень, стажування та інших форм підвищення кваліфікації науковців - істориків.

На кафедрі працює Центр досліджень історії Волині.

Науково-дослідна робота співробітників кафедри історії реалізовується в рамках зареєстрованої в УкрІНТЕІ державної теми (реєстраційний номер- 0121U108030).

При кафедрі діють: