Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Кафедра інформаційно-документних комунікацій

Керівництво

Завідувач кафедри: Охріменко Ганна Валеріївна, доцент, кандидат історичних наук

Контактна інформація: Гуманітарний корпус
e-mail: anna.okhrimenko@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-17.00, консультації: середа 17.00.-18.00.


Методист кафедри: Наталія Вячеславівна Марченко

Контактна інформація: Гуманітарний корпус
e-mail: kafedra.doc@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - четвер: 8.45-17.45, п'ятниця: 8.45-17.00, обідня перерва: 12.30-13.30

Загальна інформація про кафедру

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво
Спеціальність: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти: Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Блоки вибіркових дисциплін:

 • Документознавство та інформаційна діяльність;
 • Менеджмент інформаційно-комунікаційними процесами.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти: Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Блоки вибіркових дисциплін:

 • Документознавство та інформаційна діяльність;
 • Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю.

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності створена у 1998 році на базі гуманітарного факультету, з 2005 року входить до складу факультету політико-інформаційного менеджменту. В листопаді 2018 року кафедра відсвяткувала 20-річний ювілей. Здійснює підготовку фахівців за двома рівнями вищої освіти, за денною та заочною формами навчання.

Основною метою освітньо-професійних програм здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа є підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних:

 1. надавати різноманітні інформаційно-аналітичні послуги;
 2. розробляти інформаційні продукти та алгоритми їх створення;
 3. володіти принципами, підходами та видами інформаційного менеджменту, документаційного забезпечення управління в установах, на підприємствах та організаціях;
 4. легко адаптуватися до нових професій, видів та форм зайнятості в інформаційній діяльності в умовах постійних змін соціально-економічного розвитку суспільства;
 5. самостійно проводити науково-дослідницьку діяльність в інформаційній сфері.

Навчальні плани першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти передбачають такі групи професійно-орієнтованих дисциплін:

І «Документні ресурси та інформаційна справа»: «Документознавство І», «Документознавство ІІ: Діловодство», «Документознавство ІІІ: Електронний документообіг та електронні ресурси документознавства», «Бібліотечна справа», «Архівна справа», «Документно-інформаційні комунікації», «Аналітико-синтетична переробка інформації».

ІІ «Інформаційний менеджмент»: «Теорія менеджменту», «Інформаційний менеджмент та менеджмент соціальних мереж», «Практикум з референтської та офісної діяльності», «Проєктний менеджмент», «Бренд-менеджмент в інформаційній діяльності», «Стратегічне управління інформаційно-комунікаційними процесами».

ІІІ «Соціальні комунікації та аналітична робота»: «Теорія і практика масової інформації», «Теорія і практика зв’язків з громадськістю», «Маркетинг інформаційних продуктів та послуг», «Прикладні соціально-комунікативні технології», «Інформаційно-аналітична діяльність», «Інтегровані маркетингові комунікації в інформаційній діяльності», «Системний аналіз інформаційних процесів».

Основні проєкти кафедри документознавства та інформаційної діяльності

З 2007 року кафедра організовує проведення щорічний студентський фестиваль соціальної реклами (координатори: доц. Охріменко Г.В., доц. Маслова Ю.П.).

З 2012 року на базі кафедри почав діяти Науково-дослідний центр «Інститут глобальних стратегій управління». Метою центру є сприяння прийняттю і ефективній реалізації програм, проєктів, управлінських стратегій і рішень на державному і місцевому рівнях у сфері інформаційної діяльності та публічного управління (керівники: проф. Руденко О.М., доц. Штурхецький С.В., доц. Охріменко Г.В., ст.в. Шершньова О.В.).

З 2015 року кафедра координує проведення Фестиваль ораторського мистецтва для привернення уваги громадськості до важливих соціально-культурних т.ем (координатор: доц. Маслова Ю.П.).

Щороку кафедра проводить тематичні наукові конференції:

 • «Бібліотечна справа в сучасних інформаційно-комунікаційних процесах: тенденції та перспективи» (спільно з Науковою бібліотекою Національного університету «Острозька академія»).
 • «Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку засобів масової комунікації в Україні».

Кафедра налагодила міжнародну співпрацю з Сілезьким університетом в Катовіцах (Республіка Польща) в межах проєкту Erasmus+ (2015-2020 рр.), з Університетом Казимира Великого в Бидгощі (Республіка Польща), з Прешувським університетом (Словаччина).

Наукові лабораторії та гуртки:

 • Науково-практична лабораторія Студія стратегічних комунікацій:
  Керівник: доц. Охріменко Г.В. 
 • Науковий гурток Документознавство та інформаційна діяльність: вивчення сучасних комунікаційних процесів  
  Керівник: cт. в. Бондар В.Д.
 • Науковий гурток «Школа гендерного парит«ету«Гендер і Ми»»  
  Керівник: доц. Маслова Ю.П.