Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОНП "МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ". 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)

Галузь знань: 29 Міжнародні відносини

Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Гарант освітньої програми: Сидорук Тетяна Віталіївна, доктор політичних наук, професор

Мета освітньо-наукової програми: підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого в європейський та світовий науково-освітній простір доктора філософії з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, здатного до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності в галузі міжнародних відносин та викладацької роботи в закладах вищої освіти.

Особливості ОНП: 

Освітньо-наукова програма поєднує професійну теоретичну підготовку, проходження аспірантської (асистентської) практики та науково-дослідну роботу здобувачів. Програма передбачає можливість вивчення окремих компонент англійською мовою.

Компоненти освітньої програми

 

Код

п/п

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики) Кількість

кредитів

Освітня складова
Нормативні дисципліни
Цикл загальної підготовки
30.131 Academic Writing 6
09.104 Філософія науки 3
05.115 Сучасні інформаційні технології в науковій та освітній діяльності 3
30.104 Управління науковими проєктами 3
Цикл професійної підготовки
30.128 Методологія та організація наукових досліджень у галузі міжнародних відносин 6
29.172 Сучасні тенденції світової політики 5
31.149 Аспірантська практика 4
Загальний обсяг обов'язкових компонент 30
Вибіркові навчальні дисципліни
Загальний обсяг вибіркових компонент 10
Загальний обсяг освітньої складової ОНП 40
Наукова складова
  Написання статей  
  Участь у наукових заходах  
  Написання десиртаційного дослідження  

Компоненти освітньої програми

 

Код

п/п

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики) Кількість

кредитів

Освітня складова
Нормативні дисципліни
Цикл загальної підготовки
30.131 Academic Writing 6
09.104 Філософія науки 3
05.115 Сучасні інформаційні технології в науковій та освітній діяльності 3
30.104 Управління науковими проєктами 3
Цикл професійної підготовки
30.128 Методологія та організація наукових досліджень у галузі міжнародних відносин 6
29.172 Сучасні тенденції світової політики 5
31.149 Аспірантська практика 4
Загальний обсяг обов'язкових компонент 30
Вибіркові навчальні дисципліни
Загальний обсяг вибіркових компонент 10
Загальний обсяг освітньої складової ОНП 40
Наукова складова
  Написання статей  
  Участь у наукових заходах  
  Написання десиртаційного дослідження  

Компоненти освітньої програми

 

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики)

Кількість кредитів

Освітня складова

Нормативні дисципліни

Цикл загальної підготовки

30.131

Academic Writing

6

09.104

Філософія науки

3

05.115

Сучасні інформаційні технології в науковій та освітній діяльності

3

30.104

Управління науковими проєктами

3

Цикл професійної підготовки

30.128

Методологія та організація наукових досліджень у галузі міжнародних відносин

6

29.172

Сучасні тенденції світової політики

5

31.149

Аспірантська практика

4

Загальний обсяг обов'язкових компонент

30

Вибіркові навчальні дисципліни

Загальний обсяг вибіркових компонент

10

Загальний обсяг освітньої складової ОНП

40

Наукова складова

Написання статей

Участь у наукових заходах

Написання десиртаційного дослідження

 

Компоненти освітньої програми

 

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики)

Кількість кредитів

Освітня складова

Нормативні дисципліни

Цикл загальної підготовки

30.131

Academic Writing

6

09.104

Філософія науки

3

05.115

Сучасні інформаційні технології в науковій та освітній діяльності

3

30.104

Управління науковими проєктами

3

Цикл професійної підготовки

30.128

Методологія та організація наукових досліджень у галузі міжнародних відносин

6

29.172

Сучасні тенденції світової політики

5

31.149

Аспірантська практика

4

Загальний обсяг обов'язкових компонент

30

Вибіркові навчальні дисципліни

Загальний обсяг вибіркових компонент

10

Загальний обсяг освітньої складової ОНП

40

Наукова складова

Написання статей

Участь у наукових заходах

Написання десиртаційного дослідження