Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Наукові центри

Керівник: Трофимович Володимир Васильович , завідувач кафедри історії ім. М.П.Ковальського, доктор історичних наук, професор
e-mail: kafedra.istorii@oa.edu.ua
Тел.: (03654) 3-08-32 (деканат факультету міжнародних відносин)
Офісні години: понеділок-п’ятниця: 10.00- 17.00, обідня перерва: 13.00- 14.00

Заступник: Близняк Микола Богданович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії
e-mail: kafedra.istorii@oa.edu.ua
Тел.:  (0365) 3-08-32
Офісні години: понеділок-п’ятниця: 10.00- 17.00, обідня перерва: 13.00- 14.00

Методист: Бокайло Олександра Борисівна, ст.лаборант кафедри історії
e-mail: kafedra.istorii@oa.edu.ua
Тел.:  (03654) 3-08-32
Офісні години: понеділок-п’ятниця: 10.00- 17.00, обідня перерва: 13.00- 14.00

Співробітники:

Яремчук Віталій Петрович, доктор історичних наук, професор
Атаманенко Віктор Борисович, кандидат історичних наук, доцент
Смирнов Андрій Іванович, кандидат історичних наук, доцент
Марчук Володимир Станіславович, кандидат історичних наук, ст. викладач

Коротка історія створення

Лабораторія дослідження актуальних проблем української історії та історіографії модерної доби  розпочала свою діяльність у 2009 році. Науково-дослідна тема  «Актуальні проблеми української історії та історіографії модерної доби» зареєстрована в Укр НТІ у вересні 2013 року (державний реєстраційний номер теми – 0113U007061).

Створена з метою координації наукових досліджень викладачів, аспірантів та студентів спеціальності «історія».

Основні завдання

 • Проаналізувати актуальні проблеми української історії та історіографії модерної доби;
 • дослідити український національно-визвольний рух в ХХ столітті;
 • проаналізувати урбанізаційні процеси на Волині;
 • дослідити етноконфесійні трансформації в Україні;
 • вивчити український історіографічний мікроренесанс;
 • простежити процес розвитку української та зарубіжної історіографії.

Плани та напрями діяльності

У планах роботи лабораторії видання підручника з історії України, видання індивідуальних монографій та наукових статей, проведення наукових конференцій та круглих столів, захисти кандидатських та докторських дисертацій.

Заплановані захисти дисертацій на 2015 рік:

Атаманенко В.Б. Магнатське господарство Волині другої половини ХVІ – першої половини ХVІІ ст.: джерела статистичного характеру та методи їх аналізу. 2016 р.
Галішевський В.А. Суспільно-політична діяльність Михайла Брайчевського. 2015 р.

Запланована робота проблемних груп:

Тема: «Західна Україна в роки Другої світової війни та післявоєнний період.». Керівник: — проф. В. В. Трофимович.
Тема: «Політика та історіописання в Україні». Керівник – проф. Яремчук В. П.

та наукових студентських гуртків:

Українські землі у ранньоновий час. Атаманенко В. Б., доцент, канд.іст. наук
Історія Православної церкви в Україні. Смирнов А.І., канд.іст. наук
Україна і світ. Трофимович В. В., проф., докт.іст. наук
Міста Волині др. пол. ХУІІІ-перш. пол. ХІХ ст. Близняк М. Б. доцент, канд. іст. наук
Історія історичної науки. Яремчук В. П., проф., докт. іст. наук
Волинь в другій половині ХІХ- першій половині ХХ ст.Марчук В. С., ст. викл., канд. іст. наук

Реалізовані проекти (заходи)

У 2014 р. кафедрою в рамках науково-дослідної теми проведено 5 наукових конференцій:.

 1. Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 70-річчю вигнання німецьких загарбників із західних областей України, Острог, 27 січня 2014 р.
 2. Наукові читання, присвячені 85-й річниці з дня народження проф. М. Ковальського, 19 березня 2014 р.
 3. Дні Науки. Викладацько-студентська звітна наукова конференція, організовано 5 секцій, в складі яких виступило 66 учасників, з них 44 – студенти університету; березень, 2014 р.
 4. Підсумкова науково-практична конференція Всеукраїнського конкурсу студентських робіт з історичних наук. 25 березня 2014 р., м. Острог.
 5. Всеукраїнська наукова конференція «Волинь у військово-політичній історії Центрально-Східної Європи (до 500-річчя битви під Оршею, 100-річчя початку Першої світової війни та 70-річчя вигнання  з України німецьких загарбників), 24-25 жовтня 2014 р., м. Острог.

У рамках науково-дослідної теми виконана і захищена кандидатська дисертація аспіранта Мазепи О.М. “Геральдичні та генеалогічні дослідження в діаспорі (1945-1991рр.)», вересень 2014 року, Інститут археографії та джерелознавства М.С.Грушевського.

Видано навчальний посібник  з грифом МОН України: «Нариси воєнно-політичної історії України. Навчальний посібник». Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (№ 1/11 – 4090 від 24 березня 2014 року). – Острог, 2014. – 396 с.

Видано «Методичні рекомендації до вивчення курсу «Історія України». – Острог: Вид-во НУОА, 2014. – 112 с.

Викладачами кафедри в 2014 році опубліковано 27 статей, тез конференцій.

Видано «Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки» (Острог, 2014. Вип. 22). Збірник входить до переліку фахових видань з історичних наук (постанова ВАК України від 10.03.2010 № 1-05/2) та включений до міжнародної наукометричної бази РИНЦ (ліцензійний договір № 583-09/2014 від 29.09.2014 р.).

Виданий збірник студентських наукових записок. «Матеріали V регіональної наукової наукової конференції «Актуальні питання історії та культури України і світу» (Вип.4. Острог, 14 травня 2014 р., де опубліковано матеріали наукових досліджень студентів та аспірантів.

Керівник: Кулаковський Петро Михайлович, завідувач кафедри країнознавства, доктор історичних наук, професор
e-mail: petro.kulakovskyi@oa.edu.ua 
Тел.: (03654) 3-08-32 
Офісні години: вівторок, четвер: 11.00 - 14.00

Заступник: Подворна Олена Геннадіївна, кандидат політичних наук, доцент кафедри країнознавства
e-mail: olena.podvorna@oa.edu.ua 
Тел.: (03654) 3-08-32 
Офісні години: середа, четвер: 11.00 - 14.00

Методист: Волинчук Ірина Олександрівна, аспірантка кафедри країнознавства, викладач кафедри міжнародних відносин
e-mail: iryna.volynchuk@oa.edu.ua 
Тел.: (03654) 3-08-32 
Офісні години: понеділок - четвер: 9.00- 18.00, обідня перерва: 12.30 - 13.30

Співробітники:

Сидорук Тетяна Віталіївна, доктор політичних наук, професор кафедри країнознавства;
Павлюк Віктор Володимирович, кандидат історичних наук, професор кафедри країнознавства;
Шишкін Іван Геннадійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри країнознавства.

Коротка історія створення

Лабораторія створена при кафедрі країнознавства Національного університету «Острозька академія» у 2010 році. Метою роботи лабораторії є визначення ролі України у формуванні системи міжнародних відносин у Центральній і Східній Європі  X–XХІ ст., а також встановлення впливу цієї системи відносин на внутрішньополітичний і етнонаціональний розвиток українських земель.

Основні завдання

 • простежити динаміку співвідношення сил в регіоні Центральної і Східної Європи протягом досліджуваного періоду;
 • встановити фактори вивищення тих чи інших держав – економічні, політичні, ресурсні, цивілізаційні;
 • визначити ініціаторів, мету й зміст геополітичних проектів «великих» держав, об’єктом яких виступала Україна;
 • дослідити ступінь зіткнення інтересів різних геополітичних проектів в ході їх реалізації щодо України;
 • проаналізувати ступінь реалізації тих чи інших геополітичних проектів;
 • встановити значення «шахової» гри «великих» держав для України, їх негативну чи позитивну роль;
 • простежити процес пошуку українською політичною елітою своєї ніші у великій геополітичній грі в Східній Європі, продемонструвати наявність/відсутність єдності в ній (еліті), визначити її конструктивну чи деструктивну роль;
 • дослідити, який варіант системи міжнародних відносин у Центральній і Східній Європі був більш корисний Україні – «малий концерт» (рівновеликий вплив декількох країн) чи домінація однієї «великої» країни.

Плани та напрями діяльності

У планах роботи лабораторії видання колективної монографії з тематики «Політика великих держав у Центрально-Східній Європі», видання індивідуальних монографій та наукових статей, проведення студентських наукових конференцій та круглих столів.

Напрями діяльності: європейська інтеграція середини ХХ - початку ХХІ ст., національна і регіональна безпека, українсько-польські відносини, інкорпораційні процеси ЦСЄ.

Значимість проекту полягає в істотному розширенні інформаційно-аналітичних знань щодо інтеграційних та інкорпораційних процесів, які відбувалися в регіоні Центральної і Східної Європи та Європі в цілому. У ході дослідженні планується підтвердити гіпотезу, що різновекторність була найбільш ефективним інструментом ведення ефективної української зовнішньої політики. З огляду на це, зважаючи на факт, що Україна продовжує залишатися на перехресті геополітичних устремлінь різних держав, практичне значення проекту полягає у врахуванні сучасною українською дипломатією досвіду пограничної ролі України в системі міжнародних відносин і у винесенні уроків з її дипломатичних поразок.

Реалізовані проекти (заходи)

Розробленні та впроваджуються навчальні програми професійної підготовки такі, як: «Інтеграційні процеси в сучасній Європі», «ЄС: політика, економіка, право», «Інституційна система ЄС» (керівник – докт. пол. наук, проф. Сидорук Т.В.); «Історія української дипломатії» (керівник – канд. іст. наук, проф. Павлюк В.В.); «Зовнішня політика України», «Зовнішня політика країн світу», «Проблеми національної та регіональної безпеки» (керівник – канд. пол. наук, доц. Подворна О.Г.); «Українсько-польські стосунки у ХХ ст.» (керівник -  канд. іст. наук, доцент Шишкін І.Г.), «Історія Чехії» (керівник – канд. іст. наук, доц. Шаправський С.А.); «Польща: країна та її регіони», «Політичні системи країн Центрально-Східної Європи на сучасному етапі» (керівник – канд. пол. наук, ст. викл. Семенович А.С.). Слухачі вказаних навчальних програм отримують знання у сфері міжнародних відносин у регіоні Центрально-Східної Європи, вивчають історію, політичні системи, зовнішню і внутрішню політику, особливості розвитку країн регіону, проблеми національної та регіональної безпеки.

За період роботи лабораторії видано два випуски «Наукових записок. Серія «Міжнародні відносини», два випуски студентських «Наукових записок. Серія «Країнознавство», проведено 5 студентських наукових конференцій «Міжнародні відносини та туризм: сучасність та ретроспектива», за результатами яких видруковано збірники матеріалів.

Монографії:

Сидорук Т.В. Європейська політика сусідства та відносини Україна-ЄС. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2008. – 210 с.
Сидорук Т. В. Політика сусідства Європейського Союзу у Східній Європі: модель інтеграції без членства : монографія / Т. В. Сидорук. – Львів : ПАІС, 2012. – 444 с.

Навчально-методичні посібники:

Сидорук Т. В. Інтеграційні процеси в сучасній Європі: Навч. посібник з Грифом МОН України. – Львів: Піраміда, 2010. – 354 с.
Європейська інтеграція України : навч. посіб. / Т. В. Сидорук, В. В. Павлюк, В. П. Малькін. – Львів : ПАІС, 2011. – 278 с.
та понад 100 наукових статей у вітчизняних та закордонних виданнях.

Керівник: Атаманенко Алла Євгенівна, доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних відносин 
e-mail: alla.atamanenko@oa.edu.ua
Тел.: (03654) 3-08-32 
Офісні години: понеділок-п'ятниця: 9.00–18.00, обідня перерва: 12.30–13.30.

Заступник: Плевако Ігор Григорович, кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин.
e-mail: ihor.plevako@oa.edu.ua 
Тел.: (03654) 3-08-32 
Офісні години: понеділок-п'ятниця: 9.00–18.00, обідня перерва: 12.30–13.30.

Методист: Матвійчук Наталія Володимирівна, ст. лаборант кафедри міжнародних відносин.
e-mail: natalia.matviichuk@oa.edu.ua
Тел.: (03654) 3-08-32 
Офісні години: понеділок-п'ятниця: 8.45–17.45 обідня перерва: 12.30–13.30.

Співробітники:

Рудько Сергій Олексійович – доцент, кандидат історичних наук;
Конопка Наталія Олегівна – доцент, кандидат історичних наук;
Семенович Андрій Сергійович – ст. викладач, кандидат політичних наук;
Корнійчук Любов Володимирівна – ст. викладач, кандидат історичних наук.

Коротка історія створення

Лабораторія «Актуальні проблеми міжнародних відносин та інтереси України» є структурним підрозділом кафедри міжнародних відносин Національного університету "Острозька академія". Діяльність лабораторії було розпочато у січні 2012 року. Створена з метою створення теоретичних і практичних умов для професійного зростання викладачів кафедри міжнародних відносин, а також забезпечення глибокого оволодіння студентами-міжнародниками навчальними дисциплінами відповідно до галузевих стандартів.

Основні завдання

 • проводити навчальні програми та тренінги, наукові гуртки та проблемні групи із актуальних проблем міжнародних відносин;
 • практичне консультування органів державної влади, службовців, студентів та учнівської молоді з метою поширення найкращих традицій держави на зовнішньополітичному рівні;
 • вивчити стратегії та стилі поведінки держав на сучасній політичній карті світу;
 • дослідити геополітичні та геоекономічні можливості інших держав, особливості ведення ними зовнішньої діяльності та адаптації України до умов сучасного соціокультурного, політичного та економічного простору.

Плани та напрями діяльності

Розробка та впровадження навчальних програм, спрямованих на оволодіння студентами системою знань із історії, теорії та практики міжнародних відносин; проведення наукових досліджень у сфері практики міжнародних відносин та політології, спеціалізованих лекцій, науково-практичних семінарів, конференцій, розробка тестів на визначення професійного рівня фахівців. Основні напрями міжнародної співпраці лабораторії: обмін досвідом роботи, спільна розробка наукових проектів; підготовка та видання друкованих праць, обмін і взаємне стажування викладачів; виконання наукових робіт на основі здобуття грантів, установлених фондами зарубіжних країн. Наукові дослідження в лабораторії виконуються науковими, науково-педагогічними працівниками кафедр факультету міжнародних відносин Національного університету «Острозька академія», фахівцями з інших ВЗО, України та зарубіжжя, які працюють на основі підписаних угод про співпрацю університету та факультету, аспірантами та студентами НаУОА.

Реалізовані проекти (заходи)

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини» / ред. кол. : І. Д. Пасічник, А. Є. Атаманенко, І. Г. Плевако та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 3. – 312 с.
Співробітниками лабораторії опубліковано понад 60 статей у вітчизняних та закордонних виданнях.
Розробленні та впроваджуються навчальні програми професійної підготовки: «Етнополітичні проблеми України та країн світу» (доктор іст. наук, професор Атаманенко А.Є.); «Зовнішня політика та актуальні питання міжнародних відносин країн Азії, Африки і Латинської Америки» (канд. істор. наук, доцент Плевако І.Г.); «Актуальні проблеми зовнішньої політики країн Європи» (канд. істор. наук, доцент Рудько С.О.), Актуальні проблеми зовнішньої політики України (канд. істор. наук, ст. викл. Корнійчук Л.В.).
Робота студентських наукових гуртків:
«Міграційні процеси в сучасному світі та закордонне українство» (керівник – д. іст. наук, проф. Атаманенко А.Є.);
«Латиноамериканський напрям міжнародних відносин» (керівник – канд. іст. наук, доц. Плевако І.Г.);
Дискусійний клуб «Геополіс» (керівник – канд. політ. наук, ст. викл. Семенович А.С.);
«Discussion Club» (за участю представників ООН) (керівник – канд. іст. наук, доц. Конопка Н.О.);
«Міжнародні відносини у ХХ – ХХІ ст.: теорія і практика» (керівники – канд. іст. наук, ст. викл. Корнійчук Л.В., викл. Волинчук І.О.).

Наукова діяльність лабораторії спрямована на впровадження прикладного наукового дослідження на тему: «Актуальні проблеми міжнародних відносин та інтереси України». Номер державної реєстрації теми: 0110U007987».

Навчально-методичні посібники:
Рудько С. О. Історія Центрально-Східної Європи (кін. ХVІІІ ― поч. ХХІ ст.). [Навч.-метод. посібн.]. - Вид.2, доп. - Острог, 2010. - 220 с.
Плевако І. Г. Країни СНД у сучасних міжнародних відносинах: Навчально-методичний посібник / І.Г.Плевако. – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2011. – 175 с.
Рудько С.О. Зовнішня політика країн Західної Європи в постбіполярний період: навчально-методичний посібник із курсу / С.Рудько. – Острог : Національний університет «Острозька академія», 2012. – 412 с.
Конопка Н.О. Зв’язки з громадськістю: навчально-методичний посібник для студентів факультету міжнародних відносин спеціальності «Міжнародні відносини» та «Країнознавство» / Н.О. Конопка. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 112 с.
Атаманенко А. Українська діаспора. Навчально-методичний посібник. - Острог, 2014.
Плевако І.Г., Кучик О.С. Країни Співдружності Незалежних Держав у сучасних міжнародних відносинах. – Острог-Львів, 2014. – 310 с.
Підручники:
Рудько С. О. Зовнішня політика та політичні системи Французької Республіки та Федеративної Республіки Німеччини. – Підручник з курсу. – Острог.– 2015. – 300 с.