Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Кафедра громадського здоров’я та фізичного виховання

Керівництво

Завідувач кафедри: Гущук Ігор Віталійович, кандидат медичних наук, доцент

Контактна інформація: вул. Семінарська, 2, м. Острог, Рівненська обл., 35800, Україна 
тел. роб.: (03654) 2-29-49
e-mail: ihor.hushchuk@oa.edu.ua
Офісні години: вівторок - четвер: 9.00-17.00, обідня перерва: 13.00-14.00

Лаборантка кафедри: Денисюк Тетяна Петрівна

Контактна інформація: вул. Семінарська, 2, м. Острог, Рівненська обл., 35800, Україна
тел. роб.: (03654) 2-29-49
e-mail: kafedra.hz@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-18.00, обідня перерва: 13.00-14.00

Загальна інформація про кафедру

Громадське здоров’я (Public Health) - популярна спеціальність американських та європейських університетів, яка нещодавно з’явилася в Україні та спочатку була ліцензована лише у двох(!) університетах. Її поява була викликана необхідністю проведення медичної реформи, розбудови національної системи охорони громадського здоров’я за принципом «охорона здоров’я в усіх політиках держави» та підготовки нових кадрів у сфері міжсекторального управління.

Кафедра громадського здоров’я створена у липні 2017 року на базі факультету політико-інформаційного менеджменту.

За спеціальністю «Громадське здоров’я» Ви зможете отримати:

 • ступінь бакалавра громадського здоров’я
 • Галузь знань – 22 Охорона здоров’я
 • Спеціальність 229 Громадське здоров’я
 • Кваліфікація – бакалавр громадського здоров’я

Програма підготовки бакалавра за спеціальністю «громадське здоров’я» передбачає підготовку нової генерації фахівців для органів державного управління, місцевого самоврядування, охорони здоров’я, суб’єктів господарювання різних форм власності в т.ч. недержавних організацій у сфері громадського здоров’я, які б сприяли удосконаленню та впровадженню державної політики і державного управління спрямованих на вирішення проблем, пов’язаних із демографічною кризою, зростанням захворюваності, інвалідизації та смертності серед населення, значною суспільною стратифікацією у доступі до послуг з медичного обслуговування, низькою економічною ефективністю діяльності галузі охорони здоров’я, незадоволенням значної частини громадян станом медичної допомоги та захистом прав пацієнтів, необхідністю розвитку міжгалузевої та міжсекторальної співпраці з охорони громадського здоров’я в Україні за загальнонаціональним принципом «охорона здоров’я в усіх політиках держави».

Мета освітньої програми 229 «Громадське здоров’я» – підготувати фахівця, який спроможний вирішувати складні теоретичні та практичні проблеми у сфері громадського здоров’я на основі здобутих особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для розв’язання комплексних проблем у галузі професійної діяльності, оволодіння методологією з оцінки ризиків для життя і здоров'я населення на індивідуальному та популяційному рівні.

Навчальні плани ОП “Громадське здоров’я» передбачають такі групи професійно-орієнтованих дисциплін за напрямами:

«Менеджмент охорони здоров’я»: Основи діяльності ВООЗ; Стратегічне управління; Менеджмент людських ресурсів; Здоров’я матері та дитини; Екологічна психологія; Медичне право; Екологічне право; Екстрена медична допомога.

«Промоція здоров’я»: Основи здорового способу життя; Основи саногенного мислення; Репродуктивне здоров’я; Основи медицини катастроф; Психологія кризових станів; Професійне здоров’я та профілактика травматизму; Комунікаційний менеджмент; Основи соціальної реклами.

«Епідеміологія та біостатистика»: Загальна епідеміологія; Інфекційні хвороби та їх профілактика; Неінфекційні хвороби та їх профілактика; Основи соціальної медицини; Основи демографії; Медична статистика; Основи державного санітарно-епідеміологічного нагляду; Надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я.

 Галузі та сектори працевлаштування студентів:

 • Діяльність у сфері профілактичної медицини;
 • Діяльність у сфері менеджменту в охороні здоров’я;
 • Діяльність у сфері медичного права та біотетики;
 • Діяльність у сфері економіки охорони здоров’я;
 • Діяльність у сфері екології;
 • Діяльність у сфері соціального забезпечення та обслуговування населення;
 • Діяльність у соціально-інформаційній(комунікаційній) сфері.

У серпні 2020 року в Україні вперше введено нові професії: фахівець з громадського здоров’я та фахівець з довкілля та здоров’я
/наказ Мінекономіки від 18.08.2020 № 1574 "Про затвердження Зміни № 9 до національного класифікатора ДК 003:2010"/.

Наукові центри та гуртки

На базі кафедри діє науково-дослідний центр «Екології людини та охорони громадського здоров’я».Керівником центру є кандидат медичних наук, доцент Гущук Ігор Віталійович.

Науково-дослідний центр «Екології людини та охорони громадського здоров’я» є науково-дослідним підрозділом, що створений в складі Національного університету “Острозька академія” для сприяння розбудови системи охорони громадського здоров’я в Україні, виконання фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт щодо вивчення та оцінки ризиків впливу негативних факторів середовища життєдіяльності людини.

Наукові гуртки

 • Науковий гурток «Екологія людини» (Керівник – Гущук Ігор Віталійович, доктор медичних наук, доцент). Контакт: ihor.hushchuk@oa.edu.ua
 • Науковий гурток «Корекція негативних психічних станів у практиці фахівця в галузі громадського здоров’я» (Керівник – Гільман Анна Юріївна, кандидат психологічних наук, старший викладач). Контакт: anna.hilman@oa.edu.ua
 • Науковий гурток «Особливості паліативної та хоспісної допомоги» (Керівник – Кулеша Наталя Петрівна, кандидат психологічних наук, старший викладач). Контакт: nataliia.kulesha@oa.edu.ua