Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Кафедра громадського здоров’я та фізичного виховання

Керівництво

Завідувач кафедри: Гущук Ігор Віталійович, доктор медичних наук, професор

e-mail: ihor.hushchuk@oa.edu.ua
Офісні години: вівторок - четвер: 9.00-17.00, обідня перерва: 13.00-14.00


Старший лаборант кафедри: Денисюк Тетяна Петрівна

e-mail: kafedra.hz@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-18.00, обідня перерва: 13.00-14.00

Загальна інформація про кафедру

Громадське здоров’я (Public Health) - популярна спеціальність американських та європейських університетів, яка нещодавно з’явилася в Україні та спочатку була ліцензована лише у двох (!) університетах. Її поява була викликана необхідністю проведення медичної реформи, розбудови національної системи охорони громадського здоров’я за принципом «охорона здоров’я в усіх політиках держави» та підготовки нових кадрів у сфері міжсекторального управління.

Кафедра громадського здоров’я створена у липні 2017 року на базі факультету політико-інформаційного менеджменту.

Програма підготовки за спеціальністю «Громадське здоров’я» передбачає підготовку нової генерації фахівців для органів державного управління, місцевого самоврядування, охорони здоров’я, суб’єктів господарювання різних форм власності в т.ч. недержавних організацій у сфері громадського здоров’я, які б сприяли удосконаленню та впровадженню державної політики і державного управління спрямованих на вирішення проблем, пов’язаних із демографічною кризою, зростанням захворюваності, інвалідизації та смертності серед населення, значною суспільною стратифікацією у доступі до послуг з медичного обслуговування, низькою економічною ефективністю діяльності галузі охорони здоров’я, незадоволенням значної частини громадян станом медичної допомоги та захистом прав пацієнтів, необхідністю розвитку міжгалузевої та міжсекторальної співпраці з охорони громадського здоров’я в Україні за загальнонаціональним принципом «охорона здоров’я в усіх політиках держави».

Кафедра здійснює підготовку за двома рівнями вищої освіти

Бакалавр громадського здоров’я

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я
Спеціальність – 229 Громадське здоров’я

Мета освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 229 «Громадське здоров’я» – підготувати фахівця, який спроможний вирішувати складні теоретичні та практичні проблеми у сфері громадського здоров’я на основі здобутих особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для розв’язання комплексних проблем у галузі професійної діяльності, оволодіння методологією з оцінки ризиків для життя і здоров'я населення на індивідуальному та популяційному рівні.

Магістр громадського здоров’я

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я
Спеціальність – 229 Громадське здоров’я

Мета освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти 229 «Громадське здоров’я» – підготувати фахівців до самостійної науково-практичної та викладацької діяльності у сфері громадського здоров’я, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми у зазначеній сфері, в умовах невизначеності, шляхом набуття загальних і спеціальних компетентностей з організаційної, управлінської, експертної, контрольно-аналітичної, проектної, науково-дослідної діяльності в т.ч. щодо промоції здоров’я та впровадження загальнонаціонального принципу «охорона здоров’я в усіх політиках держави» на всіх рівнях управління національному, регіональному, місцевому та на рівні ОТГ.

Можливості працевлаштування і кар’єрного зростання:

Сфери профілактичної медицини, менеджменту в охороні здоров’я, медичного права та біотетики, економіки охорони здоров’я, екології та захисту довкілля, соціального забезпечення та обслуговування населення, діяльність у соціально-інформаційній(комунікаційній) сфері.

У серпні 2020 року в Україні у розділ 4.2. «Професіонали» були введені до національного класифікатора професій ДК 003:20102 нові професії за шифром 2225.2:

 • фахівець з громадського здоров`я;
 • фахівець з довкілля та здоров`я.

У відповідності до постанови КМУ від 07.07.21. №762 шифр спеціальності 229 «Громадське здоров`я» уніфікується до 4 шифрів Міжнародного стандарту класифікації освіти:

 • 0413 - Management and administration (Управління та адміністрування);
 • 0988 - Inter-disciplinary programmes and qualifications involving health and welfare (Міждисциплінарні програми та кваліфікації, що стосуються охорони здоров’я та добробуту);
 • 1021 - Community sanitation (Громадська гігієна та санітарія);
 • 1022 - Occupational health and safety (Охорона праці та безпека).

Наукові центри та гуртки

 • Науково-дослідний центр «Екології людини та охорони громадського здоров’я» (керівник – Гущук Ігор Віталійович, доктор медичних наук, професор). Основна мета центру – сприяння розбудови системи охорони громадського здоров’я в Україні, виконання фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт щодо вивчення та оцінки ризиків впливу негативних факторів середовища життєдіяльності людини.
 • Науково-дослідний центр «Інноваційних та неінвазивних технологій в охороні здоров’я» (керівник – Лях Юрій Єремійович, доктор біологічних наук, професор). Центр є науковим, діагностичним, профілактичним і навчальним підрозділом Національного університету «Острозька академія».
 • Науково проблемна група «Аналіз біомедичної інформації в пакеті Medstat». (керівник - Лях Юрій Єремійович, доктор біологічних наук, професор).
 • Науково проблемна група «Неінвазивні термографічні обстеження і дослідження молочної залози». (керівник – Лях Марина Володимирівна, викладач кафедри громадського здоров’я та фізичного виховання).
 • Науково проблемна група «English for Public health». (керівник - Попчук Марія Анатоліївна, викладач кафедри індоєвропейських мов).

Партнери

Здобувачі вищої освіти, що навчаються за спеціальністю «Громадське здоров’я», мають можливість брати участь у національній кредитній мобільності на основі укладених угод, зокрема між Національним університетом «Острозька академія» й Національним університетом “Києво-Могилянська академія” (Школа охорони здоров’я), Львівським національним медичним університетом імені Данила Галицького, ДУ «Інститут громадського здоров’я НАМН України», Сумським державним університетом тощо.

Здобувачі вищої освіти мають можливість брати участь у програмах міжнародної академічної мобільності Еrasmus+ на основі укладених угод про співпрацю між НаУОА та Університет Масарика в м. Брно; Інститут громадського здоров’я Ягеллонського університету в м. Краків. Кафедра також співпрацює з клінікою психіатрії, бойового стресу та психотравматології Центрального шпиталю МОН Військового медичного інституту у м. Варшава.