Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я". 229 Громадське здоров'я

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Галузь знань: 22 Охорона  здоров’я

Спеціальність: 229 Громадське здоров’я

Гарант освітньої програми: Лях Юрій Єремійович, доктор біологічних наук, професор

Мета освітньо-професійної програми:

Підготувати фахівця, який спроможний вирішувати складні теоретичні та практичні проблеми у сфері громадського здоров’я на основі здобутих особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для розв’язання комплексних проблем у галузі професійної діяльності, оволодіння методологією з оцінки ризиків для життя і здоров'я населення на індивідуальному та популяційному рівні.

Особливості ОПП: 

Здобуття фахових компетентностей, необхідних для підготовки та реалізації заходів щодо впровадження загальнонаціонального принципу «Охорона здоров’я в усіх політиках держави» при розбудові вітчизняної системи охорони громадського здоров’я, покращення стану навколишнього середовища, попередження/усунення біологічних загроз, формування здорового способу життя.

ОП передбачає проходження ознайомчої, навчально-дослідної, виробничої практик, які проходять на базі науково-дослідних центрів НаУОА «Екології людини та охорони громадського здоров’я» та «Інноваційних та неінвазивних технологій в охороні здоров’я», спеціалізованих профільних установ та організацій задіяних у сфері громадського здоров`я (у т.ч. лабораторних центрів МОЗ України, Центрів громадського здоров’я, територіальні установи Держпродспоживслужби та їх структурні підрозділи, лікувально-профілактичних установ за різними напрямками діяльності).

Компоненти освітньої програми

Код

н/д
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів
1 2 3
1. Обов’язкові компоненти ОП
1.1 Цикл загальної підготовки
10.301 Англійська мова 16
07.101 Історія України 3
09.101 Філософія 3
10.320 Українська мова за професійним спрямуванням 3
13.112 Основи педагогіки та психології 3
26.172 Історія культури та Острозької академії 3
05.101 Сучасні інформаційні технології 3
1.2. Цикл професійної підготовки
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 12
03.101 Біостатистика  5
03.102 Біобезпека 5
03.103 Основи анатомії та фізіології людини 6
14.101 Основи патології 4
10.329 Латинська мова та медична термінологія  6
02.210 Вступ до спеціальності 4
14.102 Громадське здоров'я 6
03.110 Біофізика 5
14.129 Фізична реабілітація 3
14.103 Загальна гігієна 10
19.102 Психічне здоров'я 3
14.104 Епідеміологія: інфекційні хвороби 6
14.106 Промоція здоров'я 3
14.105 Епідеміологія: неінфекційні хвороби 6
03.105 Біоетика з основами медичного права 3
03.104 Основи здорового способу життя 3
19.103 Психосоматика 3
08.299 Основи економіки та управління охорони здоров'я 3
03.111 Біохімія з основами фармакології
22.101 Соціально-гігієнічний моніторинг 3
14.107 Спецпрактикум із збереження здоров'я 3
14.108 Паліативна й хоспісна допомога 4
14.128 Лабораторна справа 3
08.205 Основи діяльності ВООЗ 3
19.105 Психологія здоров'я 3
14.118 Основи соціальної медицини 3
30.101 Основи наукових досліджень 3
30.102 Курсова робота 3
1.3 Цикл практичної підготовки
31.117 Ознайомча практика 3
31.170 Навчально-дослідна практика 3
31.105 Виробнича практика 6
31.107 Кваліфікаційна робота 6
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 180
2. Вибіркові компоненти  ОПП
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240

Компоненти освітньої програми

Код

н/д
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів
1 2 3
1. Обов’язкові компоненти ОП
1.1 Цикл загальної підготовки
10.301 Англійська мова 16
07.101 Історія України 3
09.101 Філософія 3
10.320 Українська мова за професійним спрямуванням 3
13.112 Основи педагогіки та психології 3
26.172 Історія культури та Острозької академії 3
05.101 Сучасні інформаційні технології 3
1.2. Цикл професійної підготовки
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 12
03.101 Біостатистика  5
03.102 Біобезпека 5
03.103 Основи анатомії та фізіології людини 6
14.101 Основи патології 4
10.329 Латинська мова та медична термінологія  6
02.210 Вступ до спеціальності 4
14.102 Громадське здоров'я 6
03.110 Біофізика 5
14.129 Фізична реабілітація 3
14.103 Загальна гігієна 10
19.102 Психічне здоров'я 3
14.104 Епідеміологія: інфекційні хвороби 6
14.106 Промоція здоров'я 3
14.105 Епідеміологія: неінфекційні хвороби 6
03.105 Біоетика з основами медичного права 3
03.104 Основи здорового способу життя 3
19.103 Психосоматика 3
08.299 Основи економіки та управління охорони здоров'я 3
03.111 Біохімія з основами фармакології
22.101 Соціально-гігієнічний моніторинг 3
14.107 Спецпрактикум із збереження здоров'я 3
14.108 Паліативна й хоспісна допомога 4
14.128 Лабораторна справа 3
08.205 Основи діяльності ВООЗ 3
19.105 Психологія здоров'я 3
14.118 Основи соціальної медицини 3
30.101 Основи наукових досліджень 3
30.102 Курсова робота 3
1.3 Цикл практичної підготовки
31.117 Ознайомча практика 3
31.170 Навчально-дослідна практика 3
31.105 Виробнича практика 6
31.107 Кваліфікаційна робота 6
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 180
2. Вибіркові компоненти  ОПП
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240

Компоненти освітньої програми

Код

н/д
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів
1 2 3
1. Обов’язкові компоненти ОП
1.1 Цикл загальної підготовки
10.301 Англійська мова 16
07.101 Історія України 3
09.101 Філософія 3
10.320 Українська мова за професійним спрямуванням 3
13.112 Основи педагогіки та психології 3
26.172 Історія культури та Острозької академії 3
05.101 Сучасні інформаційні технології 3
1.2. Цикл професійної підготовки
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 12
03.101 Біостатистика  5
03.102 Біобезпека 5
03.103 Основи анатомії та фізіології людини 6
14.101 Основи патології 4
10.329 Латинська мова та медична термінологія  6
02.210 Вступ до спеціальності 4
14.102 Громадське здоров'я 6
03.110 Біофізика 5
14.129 Фізична реабілітація 3
14.103 Загальна гігієна 10
19.102 Психічне здоров'я 3
14.104 Епідеміологія: інфекційні хвороби 6
14.106 Промоція здоров'я 3
14.105 Епідеміологія: неінфекційні хвороби 6
03.105 Біоетика з основами медичного права 3
03.104 Основи здорового способу життя 3
19.103 Психосоматика 3
08.299 Основи економіки та управління охорони здоров'я 3
03.111 Біохімія з основами фармакології
22.101 Соціально-гігієнічний моніторинг 3
14.107 Спецпрактикум із збереження здоров'я 3
14.108 Паліативна й хоспісна допомога 4
14.128 Лабораторна справа 3
08.205 Основи діяльності ВООЗ 3
19.105 Психологія здоров'я 3
14.118 Основи соціальної медицини 3
30.101 Основи наукових досліджень 3
30.102 Курсова робота 3
1.3 Цикл практичної підготовки
31.117 Ознайомча практика 3
31.170 Навчально-дослідна практика 3
31.105 Виробнича практика 6
31.107 Кваліфікаційна робота 6
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 180
2. Вибіркові компоненти  ОПП
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240

Компоненти освітньої програми

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

1. Обов'язкові компоненти ОПП

1.1 Цикл загальної підготовки

10.301

Англійська мова

16

07.101

Історія України

3

09.101

Філософія

3

10.320

Українська мова за професійним спрямуванням

3

13.112

Основи педагогіки та психології 

3

26.172

Історія культури та Острозької академії

3

05.101

Сучасні інформаційні технології

3

Всього за циклом:

31

1.2 Цикл професійної підготовки

10.302

Англійська мова за професійним спрямуванням

12

03.101

Біостатистика

5

03.102

Біобезпека

5

03.103

Основи анатомії та фізіології людини

7

14.101

Основи патології

3

10.329

Латинська мова та медична термінологія 

6

02.210

Вступ до спеціальності

4

14.102

Громадське здоров’я

10

03.110

Біофізика

4

19.127

Психофізична реабілітація

4

14.103

Загальна гігієна 

9

19.102

Психічне здоров’я

4

14.104

Епідеміологія: інфекційні хвороби

6

14.106

Промоція здоров'я

3

14.105

Епідеміологія: неінфекційні хвороби

6

03.105

Біоетика з основами медичного права

3

03.104

Основи здорового способу життя

3

19.103

Психосоматика

3

08.203

Менеджмент в охороні здоров'я

3

08.201

Економіка охорони здоров’я 

4

22.101

Соціально-гігієнічний моніторинг

4

14.107

Спецпрактикум із збереження здоров’я

4

14.108

Паліативна і хоспісна допомога

4

08.205

Основи діяльності ВООЗ

3

19.105

Психологія здоров'я

3

14.118

Основи соціальної медицини

3

30.102

Курсова робота

6

Всього за циклом:

127

1.3 Цикл практичної підготовки

31.117

Ознайомча практика

3

31.170

Навчально-дослідна практика

3

31.105

Виробнича практика

6

31.107

Кваліфікаційна робота

6

Всього за циклом:

18

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

180

2. Вибіркові компоненти ОПП

Вибіркові компоненти ОПП

60

Загальний обсяг освітньої програми

240

Назва ОПП

«Громадське здоров’я»

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність

22 Охорона здоров’я

229 Громадське здоров’я

Мета освітньо-професійної програми

Формування фахівця, який спроможний вирішувати складні теоретичні та практичні проблеми у сфері громадського здоров’я на основі здобутих особою знань, умінь, навичок та компетентностей, достатніх для впровадження практичної діяльності, оволодіння методологією з оцінки ризиків для життя і здоров'я населення на індивідуальному та популяційному рівні.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма має академічну та прикладну орієнтацію.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Отримання знань та навичок із оцінки стану середовища життєдіяльності людини, здоров’я населення та детермінант, що на нього впливають, моніторингу загроз для громадського здоров’я на індивідуальному та популяційному рівні, промоцію здоров’я та профілактику захворювань, захисту здоров’я населення, менеджменту здоров’я та стратегічного управління в галузі охорони здоров’я, організації та проведенні профілактичних та протиепідемічних заходів в осередках небезпечних інфекцій та в екстремальних ситуаціях у сфері громадського здоров’я, а також політики, та заходи, що спрямовані на збереження та зміцнення здоров'я та соціального благополуччя населення.

Ключові слова: громадське здоров’я, фактори середовища життєдіяльності людини, промоція здоров’я, менеджмент здоров’я, епідеміологія та біостатистика, профілактика захворювань, захист та збереження здоров’я населення.

Програмні результати

ПРН1. Застосовувати знання основних форм і законів абстрактно-логічного мислення, основ методології наукового пізнання, форм і методів вилучення, аналізу, оброблення та синтезу інформації в предметній галузі.

ПРН2. Оцінювати та інтерпретувати основні епідеміологічні та демографічні показники, значення детермінант здоров’я, використовувати методи статистичного дослідження в галузі охорони здоров’я.

ПРН3. Уміти організовувати та надавати послуги, які покращують психічне здоров’я, безпеку та фізичне благополуччя за допомогою захисних та адаптивних методів, а також для ефективної превенції, профілактики та відновлення психічного стану особистості.

ПРН4. Оцінювати ризики та брати участь в заходах при надзвичайних ситуаціях у сфері громадського здоров’я.

ПРН5. Керувати проектами та розробляти їх в галузі громадського здоров’я.

ПРН6. Аналізувати результати наукових досліджень, впроваджувати їх у наукові проекти, медичну практику та суспільство.

ПРН7.Прогнозувати медико-демографічну ситуацію в окремих регіонах із визначенням тенденцій, причин та моделюванням можливих варіантів її поліпшення.

ПРН8. Демонструвати вміння спілкуватися державною та іноземною мовою, налагоджувати професійну комунікацію; володіти необхідним лексичним мінімумом іноземної мови в межах потреби своєї професійної діяльності. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника.

ПРН9. Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для поінформованої аудиторії, формулювати розгорнутий аналіз та тези досліджень.

ПРН10. ОБрати участь у розробці заходів, спрямованих на покращення стану середовища життєдіяльності людини, збереження та зміцнення здоров’я населення, впровадження загальнонаціонального принципу «Охорона здоров’я в усіх політиках держави» та оцінювати їх ефективність.

ПРН11. Визначати поняття профілактики захворювань та брати участь в організації профілактичних заходів на різних рівнях управління системи охорони здоров’я.

ПРН12. Розробляти та організовувати заходи з промоції здоров’я.

ПРН13. Аналізувати економічну ефективність прийнятих управлінських рішень на регіональному та місцевому рівні та пропонувати заходи щодо підвищення такої ефективності.

ПРН14. Знати та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності. Демонструвати здатність діяти на основі принципів моралі та деонтології.

ПРН15. Знати і аналізувати принципи структурно-функціональної організації, механізми регуляції та адаптації людини та інших живих організмів. Розуміти роль еволюційної ідеї органічного світу. Застосовувати моделі, методи і дані анатомії і психофізіології у процесі навчання і забезпечення професійної діяльності

ПРН16. Використовувати методологію системного аналізу об’єктів, процесів і систем для задач аналізу, прогнозування, управління та проектування динамічних процесів в економічних, технічних, технологічних і фінансових об’єктах в галузі охорони здоров’я.

ПРН17.Здійснювати пошук інформації з різних джерел для вирішення професійних завдань, у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

ПРН18.Слідувати етичним принципам та нормам медичного права та біоетики при плануванні досліджень, зборі інформації та її використанні.

Форма навчання

Денна

Термін навчання

3 роки 10 місяців.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту (на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів), а також на основі молодшого спеціаліста або які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра. Виконання правил прийому до НаУОА.

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Всього - 240 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 176 кредитів;

- вибіркові компоненти – 64 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів;

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

1. Обов'язкові компоненти ОПП

1.1 Цикл загальної підготовки

10.320

Українська мова за професійним спрямуванням

3

07.101

Історія України

3

07.128

Історія української культури та Острозької академії

3

10.301

Іноземна мова

16

09.101

Філософія

3

21.101

Основи педагогіки та психології

3

Всього за циклом:

31

1.2 Цикл професійної підготовки

10.302

Англійська мова за професійним спрямуванням

12

03.101

Біостатистика

5

03.102

Біобезпека

6

03.103

Основи анатомії та фізіології людини

8

14.101

Основи патології

4

10.329

Латинська мова та медична термінологія 

6

14.102

Громадське здоров’я

10

02.210

Вступ до спеціальності

4

14.103

Загальна гігієна 

9

19.102

Психічне здоров’я

5

14.104

Епідеміологія: інфекційні хвороби

6

14.106

Промоція здоров'я

4

14.105

Епідеміологія: неінфекційні хвороби

6

03.105

Біоетика з основами медичного права

3

03.104

Основи здорового способу життя

4

19.103

Психосоматика

3

08.203

Менеджмент в охороні здоров'я

4

19.105

Психологія здоров’я

4

08.201

Економіка охорони здоров’я 

3

14.107

Спецпрактикум із збереження здоров’я

5

14.108

Паліативна і хоспісна допомога

3

22.101

Соціально-гігієнічний моніторинг

4

19.104

Патопсихологія

3

30.102

Курсова робота

6

Всього за циклом:

127

1.3 Цикл практичної підготовки

31.117

Ознайомча практика

3

31.118

Дослідна практика

3

31.105

Виробнича практика

6

31.106

Науково-дослідна практика

6

Всього за циклом:

18

 

Загальний обсяг обов’язкових компонентів

176

2. Вибіркові компоненти ОПП

 

Вибіркові компоненти ОПП

64

 

Загальний обсяг освітньої програми

240