Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я". 229 Громадське здоров'я

Рівень вищої освіти: другий (маґістерський)

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я

Спеціальність: 229 Громадське здоров’я

Гарант освітньої програми: Гущук Ігор Віталійович, доктор медичних наук, професор

Мета освітньо-професійної програми:

Підготувати фахівців до самостійної науково-практичної та викладацької діяльності у сфері громадського здоров’я, здатних розв’язувати складні задачі і
проблеми у зазначеній сфері, в умовах невизначеності, шляхом набуття
загальних і спеціальних компетентностей з організаційної, управлінської, експертної, контрольно-аналітичної, проектної, науково-дослідної діяльності в т.ч. щодо промоції здоров’я та впровадження загальнонаціонального принципу «охорона здоров’я в усіх політиках держави» на всіх рівнях управління національному, регіональному, місцевому та на рівні ОТГ.

Особливості ОПП:

Здобуття компетентностей, необхідних для поглиблення знань, навичок та умінь з підготовки та реалізації заходів при розбудові вітчизняної системи охорони громадського здоров’я, в т.ч. щодо стратегічного управління галуззю охорони здоров’я, програмного та комунікаційного менеджменту із впровадження загальнонаціонального принципу «охорона здоров’я в усіх політиках держави», створення дієвої системи державного моніторингу за дермінантами здоров’я, покращення стану безпечного середовища життєдіяльності людини, попередження/усунення біологічних та інших загроз для громадського здоров’я, формування здорового способу життя, профілактику захворювань, збереження та зміцнення здоров’я, соціального та санітарно-епідемічного благополуччя населення в цілому.

ОПП передбачає широку академічну мобільність здобувачів в т.ч. за міжнародними програмами, підготовку магістерської роботи на базі науково-дослідних центрів НаУОА «Екології людини та охорони громадського здоров’я» та «Інноваційних та неінвазивних технологій в охороні здоров’я», спеціалізованих профільних науково-дослідних установ та інших компетентних організацій задіяних у сфері громадського здоров`я (у т.ч. Центрах контролю та профілактики хвороб МОЗ України, Центрів громадського здоров’я, територіальні установи Держпродспоживслужби та їх структурні підрозділи, лікувально-профілактичних установ за різними напрямками діяльності, інших державних та недержавних організацій).

Освітньою програмою передбачено педагогічну (асистентську) та науково-дослідницьку практики.

Працевлаштування:

Випускники за освітньою програмою «Громадське здоров’я» можуть працювати на посадах– державних службовців на різних рівнях управління.

Первинні посади для працевлаштування в системі охорони громадського здоров’я відповідно до національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (розділ 2 «Професіонали», код 2225.2, підклас «Професіонали в галузі медико-профілактичної справи», професійне угруповання «Лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи»):

  • фахівець з громадського здоров’я;
  • фахівець з довкілля і здоров’я.

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість

кредитів

1 2 3
1. Обов’язкові компоненти ОП
1.1 Цикл загальної підготовки
10.356 Ділова англійська мова 3
13.166 Основи педагогіки вищої школи 4
14.140 Доказова медицина 4
14.143 Діяльність Всесвітньої організації охорони здоров’я та Європейського регіонального бюро 3
14.135 Лідерство та стратегічне управління в охороні здоров’я 3
30.143 Методологія наукових досліджень 4
1.2. Цикл професійної підготовки
03.111 Біобезпека територій 4
19.271 Психологічна реабілітація 3
14.132 Моніторинг та реагування на надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я 3
12.250 Правове забезпечення в охороні здоров’я 3
14.133 Громадське здоров'я: концептуальні підходи та стратегія розвитку 4
30.141 Використання методів статистичного аналізу у сфері громадського здоров’я 4
14.136 Загальна та спеціальна епідеміологія 6
14.138 Охорона материнства та дитинства 4
08.363 Фінансовий менеджмент програм громадського здоров'я 3
15.101 Фармацевтичне забезпечення в системі охороні здоров’я 3
14.142 Організація державного санітарно-епідеміологічного нагляду 4
14.130 Організація охорони здоров’я в Україні та світі 4
1.3. Практична підготовка
31.104 Асистентська практика 6
31.106 Науково-дослідна практика «Громадське здоров’я» 9
30.144 Кваліфікаційна робота 9
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 90
2. Вибіркові компоненти ОПП
Загальний обсяг вибіркових компонент: 30
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 120

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість

кредитів

1 2 3
1. Обов’язкові компоненти ОП
1.1 Цикл загальної підготовки
10.356 Ділова англійська мова 3
13.166 Основи педагогіки вищої школи 4
14.140 Доказова медицина 4
14.143 Діяльність Всесвітньої організації охорони здоров’я та Європейського регіонального бюро 3
14.135 Лідерство та стратегічне управління в охороні здоров’я 3
30.143 Методологія наукових досліджень 4
1.2. Цикл професійної підготовки
03.111 Біобезпека територій 4
19.271 Психологічна реабілітація 3
14.132 Моніторинг та реагування на надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я 3
12.250 Правове забезпечення в охороні здоров’я 3
14.133 Громадське здоров'я: концептуальні підходи та стратегія розвитку 4
30.141 Використання методів статистичного аналізу у сфері громадського здоров’я 4
14.136 Загальна та спеціальна епідеміологія 6
14.138 Охорона материнства та дитинства 4
08.363 Фінансовий менеджмент програм громадського здоров'я 3
15.101 Фармацевтичне забезпечення в системі охороні здоров’я 3
14.142 Організація державного санітарно-епідеміологічного нагляду 4
14.130 Організація охорони здоров’я в Україні та світі 4
1.3. Практична підготовка
31.104 Асистентська практика 6
31.106 Науково-дослідна практика «Громадське здоров’я» 9
30.144 Кваліфікаційна робота 9
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 90
2. Вибіркові компоненти ОПП
Загальний обсяг вибіркових компонент: 30
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 120

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість

кредитів

1 2 3
1. Обов’язкові компоненти ОП
1.1 Цикл загальної підготовки
10.356 Ділова англійська мова 3
13.166 Основи педагогіки вищої школи 4
14.140 Доказова медицина 4
14.143 Діяльність Всесвітньої організації охорони здоров’я та Європейського регіонального бюро 3
14.135 Лідерство та стратегічне управління в охороні здоров’я 3
30.143 Методологія наукових досліджень 4
1.2. Цикл професійної підготовки
03.111 Біобезпека територій 4
19.271 Психологічна реабілітація 3
14.132 Моніторинг та реагування на надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я 3
12.250 Правове забезпечення в охороні здоров’я 3
14.133 Громадське здоров'я: концептуальні підходи та стратегія розвитку 4
30.141 Використання методів статистичного аналізу у сфері громадського здоров’я 4
14.136 Загальна та спеціальна епідеміологія 6
14.138 Охорона материнства та дитинства 4
08.363 Фінансовий менеджмент програм громадського здоров'я 3
15.101 Фармацевтичне забезпечення в системі охороні здоров’я 3
14.142 Організація державного санітарно-епідеміологічного нагляду 4
14.130 Організація охорони здоров’я в Україні та світі 4
1.3. Практична підготовка
31.104 Асистентська практика 6
31.106 Науково-дослідна практика «Громадське здоров’я» 9
30.144 Кваліфікаційна робота 9
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 90
2. Вибіркові компоненти ОПП
Загальний обсяг вибіркових компонент: 30
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 120