Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Кафедра психології

Керівництво

Завідувач кафедри: Матласевич Оксана Володимирівна, доцент, доктор психологічних наук
Контактна інформація: 35800 Рівненська область, м. Острог, новоакадемічний корпус
e-mail: oksana.matlasevych@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок — п’ятниця: 9.00-17.00, консультації: вівторок 15.30-16.30.


Лаборант кафедри: Корнійчук Валерія Олегівна

Контактна інформація: 35800 Рівненська область, м. Острог, новоакадемічний корпус
e-mail: kafedra.psykhologii@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п’ятниця: 9.00- 18.00, обідня перерва: 13.00-14.00

Загальна інформація про кафедру

Кафедра психології (до 2015 р. – кафедра психолого-педагогічних дисциплін, з 2015 до 2023 – кафедра психології та педагогіки) створена у 1999 році.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальністю:

У 2009 році було засновано науково-дослідну лабораторію когнітивної психології, основна діяльність якої спрямована на системне та ґрунтовне вивчення психологічних особливостей функціонування когнітивних процесів особистості в умовах навчальної діяльності та соціальної взаємодії, а також проведення експериментальних досліджень у руслі вирішення проблемних питань когнітивної психології та вдосконалення теоретико-методологічної бази такого виду досліджень.

У 2012 р. відкрито спеціалізовану вчену раду Д 48.125.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія».

З 2015 року розпочав свою діяльність Науковий центр «Інститут практичної психології та психотерапії», основною метою якого є навчання та підвищення кваліфікації психологів-практиків, що зможуть надавати допомогу у вирішенні різного роду психологічних проблем, а також проведення наукових досліджень із вивчення сутнісних аспектів психологічної та психотерапевтичної допомоги особистості. Керівником центру є кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Кулеша Наталя Петрівна.

У 2019 році з метою напрацювання інноваційних методик, шляхів вирішення та розв’язання проблем у сфері саногенної (оздоровчої), транскультурної, корекційної педагогіки, психології та психолого-педагогічної терапії було створено Науковий центр «Саногенна педагогіка та психологія», діяльність якого очолює доктор психологічних наук, професор кафедри психології та педагогіки Гандзілевська Галина Борисівна.

Зусиллями працівників кафедри щороку проводяться міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції «Актуальні питання когнітивної психології», діє методологічний семінар, під час засідань якого викладачі та здобувачі спеціальності обговорюють актуальні проблеми психологічних досліджень.

Періодично видається науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Психологія» (фахове наукове видання, друкується згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 р.).

Колектив кафедри працює над комплексною науково-дослідною темою «Розвиток суб’єктів освітньої діяльності в умовах кіберпростору» (номер державної реєстрації 0121U112964); реалізовує дослідницькі проєкти «Соціально-психологічна реабілітація ветеранів та осіб, постраждалих від військових дій, шляхом формування метакогнітивного моніторингу» (номер державної реєстрації 0123U101555), «Медіапсихологічна едукація дітей, батьків та вчителів початкової школи: орф-підхід», а також міжнародний дослідницький проєкт «Resilience approach in cross-cultural training of future teachers in Ukraine and V4 countries» у рамках Вишеградського фонду.

Кафедра психології співпрацює зі Стокгольмським університетом (Швеція), Католицьким університетом у Любліні імені Яна Павла ІІ (Польща), Зеленогурським університетом (Польща), Варшавським університетом природничих наук SGGW (Польща), Університетом у Бєльско-Бяла (Польща), Жилінським університетом (Словаччина), Палацьким Університетом Оломоуц (Чехія), Болонським університетом (Італія), Українським католицьким університетом, Волинським національним університетом імені Лесі Українки, Прикарпатським національним університет імені В. Стефаника, Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, Київським гештальт-університетом.

Викладачі кафедри підвищують свою кваліфікацію, стажуючись у закордонних ЗВО, зокрема у Вищій Школі Бізнесу і Підприємництва у Островці Свєнтокшиському, університетах Варшави (Польща), Жилінському університеті (Словаччина), Університеті штату Нью-Йорк – Університет Олбані (США), Університеті внутрішніх справ Бейра (Португалія), Університеті Масарика (Чехія), Університеті Казимира Великого (Польща), Люблінському католицькому університеті Івана Павла ІІ (Польща). Свій рівень кваліфікації викладачі підвищували й у школі дітей з аутизмом Fundacja Porta vitae (Польща), у навчальній програмі, організованій проектом «Фінська підтримка реформи української школи» («Навчаємося разом»).

Сертифікатні програми

Студентам пропонуються такі сертифікатні програми:

 1. «Психологія саморегульованого навчання»
 2. «Організаційна психологія»

Наукові гуртки

 • Науково-дослідний гурток з когнітивної психології
  Керівник: доцент, кандидат психологічних наук Волошина-Нарожна В.О.
 • Корекційно-розвиваюча робота з дітьми з особливами потребами за допомогою глини
  Керівник: старший викладач, кандидат психологічних наук Гільман А.Ю.
 • Життєві сценарії: теорія і практика
  Керівник: професор, доктор психологічних наук Гандзілевська Г.Б.