Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Кафедра психології та педагогіки

Керівництво

Завідувач кафедри: Матласевич Оксана Володимирівна, доцент, доктор психологічних наук  
Контактна інформація: 35800 Рівненська область, м. Острог, просп. Незаленості,
Тел.: (03654) 3-02-93 
e-mail: oksana.matlasevych@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок — пятниця: 9.00-16.00, консультації: вівторок, четвер 15.00.-16.00.

Лаборант кафедри: Осипенкова Марина Олександрівна

Контактна інформація: 35800 Рівненська область, м. Острог, просп. Незалежності,
Телефон роб. (03654) 3-02-93
e-mail: kafedra.psykhologii@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п’ятниця: 9.00- 18.00, обідня перерва: 13.00-14.00

Загальна інформація про кафедру

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 053 Психологія

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:  "Психологія", "Психологія креативності та інновацій"

Другий (магістерський) рівень вищої освіти: "Психологія"

Третій (доктор філософії) рівень вищої освіти: "Психологія"

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти: "Початкова освіта з поглибленим вивченням англійської мови"

Кафедра психології та педагогіки (до 2015 р. – кафедра психолого-педагогічних дисциплін) створена у 1999 році. Здійснює підготовку фахівців за трьома рівнями вищої освіти: бакалавр психології, магістр психології, доктор філософії, за денною та заочною формами навчання.

У 2012 р. відкрито спеціалізовану вчену раду Д 48.125.03 для захисту дисертацій для здобуття кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (з 2016 року - 053 Психологія).

З 2015 року розпочав свою діяльність Науковий центр «Інститут практичної психології та психотерапії», основною метою якого є навчання та підвищення кваліфікації психологів-практиків, що зможуть надавати допомогу у вирішенні різного роду психологічних проблем, а також проведення наукових досліджень із вивчення сутнісних аспектів психологічної та психотерапевтичної допомоги особистості. Керівником центру є кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки Шугай Марія Анатоліївна.

Сертифікатні програми

Студентам пропонуються такі сертифікатні програми:

  1. «Практична психологія»
  2. «Перезавантаження +»
  3. «Мистецтво самопрезентації»

Учасники вказаних освітніх програм освоюють сучасні методи психотерапії з таких  напрямів: психодрама, гештальттерапія, арт-терапія, дитяча психотерапія, психосоматика, тілесно-орієнтована психотерапія, сімейна психотерапія, символдрама.

Зусиллями працівників кафедри щороку проводяться міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції «Актуальні питання когнітивної психології»,  діє методологічний семінар, під час засідань якого викладачі та здобувачі спеціальності обговорюють актуальні проблеми психологічних досліджень.

Періодично видається фаховий збірник наукових праць «Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія»(друкується згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12..2019 р.). 

Кафедра психології та педагогіки  співпрацює з Варшавським університетом природничих наук SGGW, Стокгольмським університетом (Швеція), Католицьким університетом у Любліні імені Яна Павла ІІ, Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки, Прикарпатським національним університет імені В. Стефаника, Київським Гештальт університетом, Українським  католицьким університетом, Болонським університетом (Італія), Вільнюським університетом (Литва), Коледж Назарет у Рочестері (США), Зеленогурським університетом (Польща).

Наукові гуртки

Науково-дослідний гурток з когнітивної психології
Керівник:  викладач, Ткачук О.В.

Корекційно-розвиваюча робота з дітьми з особливами потребами за допомогою глини 
Керівник: старший викладач, кандидат психологічних наук Гільман А.Ю.

Життєві сценарії: теорія і практика
Керівник: професор, доктор психологічних наук Гандзілевська Г.Б.

Математика навколо нас
Керівник: професор Пасічник Я.А.

Професійні сценарії успішних педагогів
Керівники: професор Плиска Ю.С., Тимощук Є.А.

У дзеркалі слова
Керівник: доц. Столяр З. В.