Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Наукові центри

Голова центру: Михайло Михайлович Якубович, кандидат історичних наук, доцент
E-mail: mykhaylo.yakubovych@oa.edu.ua

Коротка історія створення

Центр ісламознавчих досліджень при Національному університеті "Острозька академія" створено у вересні 2015 року. Основною метою діяльності Центру є дослідження ісламської спадщини західної України, зокрема місцевих татарсько-мусульманських громад, одна з яких понад 500 років існувала й в Острозі. Пріоритетними напрямками дослідження також визначено ісламську інтелектуальну традицію на українських земелях, що входили до складу Кримського ханства, включно із дослідженням відповідних арабомовних і османомовних рукописів. При Центрі заплановано створення ресурсного кабінету з метою упорядкування й каталогізації наявних матеріалів з історії ісламу в Україні. Налагоджується співпраця з провідними науковими та релігійними інституціями ісламознавчого профілю в Україні та поза її межами.

Напрями діяльності

До напрямків діяльності центру також належить переклад, редагування і видання ісламських першоджерел українською мовою, як класичних текстів, так і праць класичного й сучасного періодів.

Керівник: Шулик Роман Тарасович, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри журналістики
E-mail: roman.shulyk@oa.edu.ua

Коротка історія створення

Лабораторія журналістської майстерності J.Lab – це творчий хаб неформальної медійної освіти, який утворився і працює при кафедрі журналістики Національного університету «Острозька академія». Хаб – це коворкінговий простір, де кожен охочий студент чи команда може знайти все необхідне для навчання, творчості та реалізації власного медійного проекту.

Лабораторія активно діє 4 дні на тиждень, під час яких проводяться різноманітні активітети, розподілені за групами (відповідно до провідної гарвардської методики навчання Leaders of learning Річарда Елмора): індивідуальна ієрархічна (робота з ментором), індивідуальна дистрибутивна (самостійна робота), колективна ієрархічна (тренінги, майстер-класи), колективна дистрибутивна (навчання у групі однодумців, проектна робота).

Основні завдання

Створити середовище, де студенти можуть займатися практичною журналістикою. Дати можливість та ресурси для постійної практики. Спонукати студентів до роботи та створення власного медійного портфоліо ще під час навчання. 

Плани та напрями діяльності

 • Презентація проекту «Майстерня громадської активності»
 • Тренінг «Базові знання про фотографію»
 • Практичне заняття «Метод проведення прямого ефіру через програму Ustream»
 • Практичне заняття «Робота з суфлером»

Курс тренінгів медійного проекту «Live Red» на базі J.Lab

 • Тренінг «Робота з аудіо матеріалами: запис, начитка, монтаж»
 • Тренінг «Відео: зйомка, монтаж, створення сюжетів
 • Тренінг «Фото»
 • Тренінг «Тексти. Написання та робота з текстами»
 • Тренінг «Веб-дизайн»
 • Практиктичний курс тривалістю 5-7 днів «Як працює видання» 

Реалізовані проекти (заходи)

За весь період існування у  J.Lab студенти мали змогу відвідати зустрічі з:

 • Артемом Наавгустом
 • Засновник проекту Speech for life - онлайн проект по навчанню публічних виступів.
  Засновник Центру Персонального Розвитку "СІД".
  Засновник/ведучий "Школи публічного виступу".
  Автор книги "12 способов увеличения продаж в малом бизнесе".
  Незалежний бізнес-консультант

 • Райаном Гілкрестом
 • Заступник головного редактора Daily Press (США)

 • Енді Петріні
 • Редактор спортивного відділу газети Daily Press (США)

 • Оленою Степаненко
 • Екс-редактор 5 Каналу.
  Письменниця.

 • Іваном Омеляном
 • Професійний оратор.

 • Настею Станко
 • Журналіст Громадського Телебачення.
  Поетеса.
  Арт-менеджер.
  PR-спеціаліст.

Проекти:

 • «Фотосушка 2014»
 • в часі якої було здійснено благодійний збір коштів на розвиток лабораторії.
 • Проект громадянської журналістики «SELO»
 • офіційна презентація проекту сьогодні о 15.30 (03.12.14); selo.jlab.com.ua
 • проект було презентовано в школах Острога (профорієнтаційна кампанія);
 • керівник проекту Яна Загурська пройшла на програму стажування MediaStream школи журналістики УКУ, де буде презентувати свій проект.
 • Проект громадянської журналістики «TheView»
 • керівник проекту Катерина Комолова пройшла на програму стажування MediaStream школи журналістики УКУ, де буде презентувати свій проект.
 • Наразі проект перебуває на етапі становлення. TheView.jlab.com.ua

Керівник – Вокальчук Галина Миколаївна, доктор філологічних наук, професор кафедри української мови і літератури
e-mail: vokal_neo@ukr.net
тел.: (+38) 097 979-86-79

Заступник керівника – Максимчук Віталій Васильович, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови і літератури
e-mail: vitalykmaks@gmail.com
тел.: (+38) 096 129-03-74

Коротка історія створення

Історія лексикографічної лабораторії «Острозький неограф» бере початок із 2007 р., коли на кафедрі української філології Національного університету «Острозька академія» було створено науковий гурток «Українська індивідуально-авторська неографія», мета якого залучити студентів до активної участі в тривалому лексикографічному проекті «Українська індивідуально-авторська неографія», що передбачав наукове опрацювання і словникове представлення авторських лексичних новотворів у поезії ХХ ст.

У жовтні 2009 р. на засіданні вченої ради Національного університету «Острозька академія» науковий гурток отримав статус лабораторії і почав іменуватися лексикографічна лабораторія «Острозький неограф».

Основні завдання

 • активно залучати студентів і молодих викладачів НаУОА та інших ВНЗ України до науково-пошукової і дослідницької роботи, що, своєю чергою, сприятиме підвищенню рівня фахової підготовки філологів, поліпшенню якості навчальної роботи;
 • розширювати всеукраїнські та міжнародні наукові й освітні контакти, спільні публікації, упроваджувати результати дослідження в навчальний процес;
 • сформувати електронний ресурс емпіричної бази для створення загального словника «Авторські лексичні новотвори в українській поезії ХХ ст.»;
 • досліджувати словотворчі практики найактивніших поетів-«словотворців» ХІХ–ХХІ ст.;
 • аналізувати лексико-семантичні особливості одиниць індивідуально-авторської номінації як специфічних репрезентантів національної мовно-поетичної картини світу;
 • досліджувати психолінгвістичні засади творення індивідуально-авторських інновацій та їхню роль у самореалізації української мовної креативної особистості;
 • обґрунтувати теоретичні засади створення різножанрових словників авторської неологічної лексики;
 • укладати й публікувати загальні та персональні словники авторських новотворів в українській поезії ХІХ–ХХІ ст.;
 • публікувати випуски лексикографічної серії «Українська індивідуально-авторська неографія» (відп. ред. – проф. Г. М. Вокальчук).

Плани та напрямки діяльності

Лексикографічна лабораторія «Острозький неограф» здійснює наукові дослідження за темами, що поглиблюють і розвивають навчальний процес, сприяють активному залученню студентів до наукової діяльності: письменницька лексикографія, індивідуально-авторська неографія, неологія, лінгвостилістика, ідіосилістика, лінгвопоетика, історія української мови, історія української літератури; розробляє потрібні для навчального процесу у ВНЗ України наукові та навчально-методичні матеріали; робота лабораторії передбачає проведення наукових семінарів, круглих столів з актуальних проблем сучасної лексикографії, лексикології, неології, лінгво- й ідіостилістики.

Цілеспрямована діяльність членів лексикографічної лабораторії «Острозький неограф» дасть змогу: 1) дослідити еволюцію індивідуально-авторської номінації в українській поезії ХІХ–ХХІ ст.; 2) оцінити внесок окремих поетів та представників різних літературних угруповань у розвиток національної літературної мови загалом та словника української поезії ХІХ–ХХІ ст. зокрема; 3) підготувати посібники й підручники з української індивідуально-авторської неології та неографії; 4) збагатити емпіричну базу письменницької лексикографії; 5) створити загальний словник «Авторські лексичні новотвори в українській поезії ХХ ст.».

Реалізовані проекти (заходи)

Видано 6 випусків серії «Українська індивідуально-авторська неографія»: 1) Проблеми й перспективи авторської лексикографії. „Регіональний” словник поетичних неолексем (Рівненщина) / [відп. ред. Г. М. Вокальчук ; вид. 2-е, випр. і доп.]. – Острог : Вид-во НаУ „Острозька академія”, 2008. – 192 с. – (Лексикографічна серія „Українська індивідуально-авторська неографія ; вип. 1); 2) Київські неокласики: словотворчість / Н. В. Гаврилюк ; відп. ред. Г. М. Вокальчук. – Острог : Вид-во НаУ „Острозька академія”, 2009. – 216 с. – (Лексикографічна серія „Українська індивідуально-авторська неографія ; вип. 2); 3) Словотворчість шістдесятників. Ліна Костенко. Микола Вінграновський : [збірник наукових праць ; відп. ред. Г. М. Вокальчук]. – Острог : Вид-во НаУ „Острозька академія”, 2010. – 178 с. – (Лексикографічна серія „Українська індивідуально-авторська неографія” ; вип. 3); 4) Словотворчість шістдесятників. Василь Стус. Ігор Калинець. Іван Світличний. Григорій Чубай : [збірник наукових праць ; відп. ред. Г. М. Вокальчук]. – Острог : Вид-во НаУ „Острозька академія”, 2010. – 492 с. – (Лексикографічна серія „Українська індивідуально-авторська неографія” ; вип. 4); 5) Мовотворчість Павла Тичини у дзеркалі третього тисячоліття : [збірник наукових праць ; відп. ред. Г. М. Вокальчук]. – Острог : Вид-во НаУ „Острозька академія”, 2011. – 268 с. – (Лексикографічна серія „Українська індивідуально-авторська неографія” ; вип. 5); 6) Неологічні назви осіб у сучасних слов’янських мовах : [монографія] / Г. М. Вокальчук, А. М. Архангельська, О. А. Стишов ; відп. ред. Г. М. Вокальчук]. – Рівне ; Оломоуць : Вид-во НаУ “Острозька академія”, 2011. – 356 с. – (Лексикографічна серія „Українська індивідуально-авторська неографія” ; вип. 6).

Проведено круглий стіл «Поет планетарного масштабу (мовосвіт Павла Тичини» (15 лютого 2011 року); круглий стіл «Ниточку між нами слово-човник тягне…» (31 березня 2011 року); майстер-клас «Теорія і практика індивідуально-авторської неографії» (24 квітня 2012 року); круглий стіл «Українська індивідуально-авторська неологія на зламі тисячоліть» (19 вересня 2012 року); Всеукраїнський науковий семінар «Актуальні проблеми української неографії» (21–22 лютого 2013 року); студентську науково-практичну конференцію “Словотворчість українських поетів ХХ–ХХІ сторіч» (18 листопада 2014 року).

Розроблено й упроваджено в навчальний процес курс «Українська індивідуально-авторська неографія» (проф. Г. М. Вокальчук, ст. викл. В. В. Максимчук).

За тематикою досліджень лабораторії захищено кандидатську дисертацію «Авторські лексичні новотвори поетів Рівненщини середини ХХ – початку ХХІ сторіч» (ст. викл. В. В. Максимчук); підготовлено кваліфікаційні й курсові роботи, які будуть основою для подальших випусків лексикографічної серії «Українська індивідуально-авторська неографія».

Разом із кафедрою української мови і літератури лабораторія виконує наукову тему «Лексико-стилістичні параметри української мови і мовлення в семантичному і комунікативному вимірі» (державний реєстраційний номер – 0114U000088).

Керівник: Кирилкова Наталія Василівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури
e-mail: KirilkovaVolyn@ukr.net  
Тел.: (03654) 3-00-23

Коротка історія створення

Лабораторія «Діалектологічні студії на теренах Рівненщини» є науковим підрозділом кафедри української мови і літератури та наукової бібліотеки   НаУ«ОА».

Підрозділ підпорядковується науковому керівникові проекту «Діалектологічні студії на теренах Рівненщини», який реалізовують члени кафедри української мови та літератури Національного університету «Острозька академія» з 2014 р.

Основні завдання

Основна мета наукової діяльності діалектологічної лабораторії – створення в Національному університеті наукової школи української діалектології та етнолінгвістики:

1) активне залучення, студентів і молодих викладачів НаУ «ОА» та інших BHЗ та коледжів Рівненської області до науково-пошукової і дослідницької роботи, що сприятиме підвищенню рівня фахової підготовки філологів, покращенню якості навчальної роботи;
2) розширення всеукраїнських і міжнародних наукових і освітніх контактів, спільні публікації, впровадження результатів дослідженні в навчальний процес  НаУ«ОА» та інших вузів;
3) формування ресурсу емпіричної бази для вивчення говірок Рівненщини;
4) вивчення мовних явищ традиційної народної культури, записаних від її носіїв;
5) формування ресурсу словника «Лексика природи у горівках Рівненщини», картографічне представлення матеріалу;
6) публікація випусків діалектологічної серії «Голоси Полісся і Волині» (випускається у вид-ві НаУ«ОА»з 2014 року, відповідальний редактор - канд. філол. н. доцент Н. В. Кірілкова).

Плани та напрями діяльності

Основні напрямки діяльності:

 • діалектологічна лабораторія – структурний підрозділ кафедри української мови і літератури НаУ«ОА» і здійснює наукові дослідження в тісному зв’язку з навчальним та дослідницьким процесом університету та Наукової бібліотеки НаУ«ОА»;
 • діалектологічна лабораторія здійснює наукові дослідження на теми, що поглиблюють і розвивають навчальний процес, сприяють активному залученню студентів університету до наукової діяльності;
 • діалектологічна лабораторія розробляє необхідні для навчального процесу ВНЗ України наукові та навчально-методичні матеріали;
 • наукові дослідження діалектологічною лабораторією здійснюються в таких напрямах сучасної філології: діалектологія, етнолінгвістика, історія української мови;
 • робота діалектологічної лабораторії передбачає проведення наукових семінарів,  круглих столів з актуальних проблем сучасної діалектології, етнолінгвістики;
 • опрацювання актуальних тем із проблем сучасної філології передбачає  подальше їхнє поглиблене дослідження, зокрема переростання діалектологічних студій у майбутні дисертаційні роботи випускників НаУ«ОА».

Перспективи наукової діяльності

Цілеспрямована діяльність членів лабораторії «Діалектологічні студії на теренах Рівненщини» дасть змогу:

 • фіксувати «живе» діалектне мовлення (записи за програмою і тексти), опублікувати його кращі зразки;
 • провадити опис мовних аспектів духовної і матеріальної культури волинян і поліщуків;
 • підготувати посібники для вивчення говірок Рівненщини;
 • створити словник «Лексика природи у говірках Рівненщини»;
 • здійснити монографічні описи ареальних явищ.

Реалізовані проекти (заходи)

Проведено науково-практичний семінар молодих дослідників «Діалектологічні студії на теренах Рівненщини» (19 травня 2014 р.); «Говірки рівненського Полісся: завдання та перспективи вивчення» (22 травня 2015 р.).

Учасники лабораторії (Ковтунович Вікторія Анатоліївна та Томілович Аліна Миколаївна) стали переможцями ІІІ Подільського краєзнавчого конкурсу серед студентської та учнівської молоді (23 березня 2015 р.).

Розроблено й упроваджено в навчальний процес курс «Українська діалектологія», «Сучасні мовознавчі студії: етнолінгвістика» (доц. Кирилкова Н.В.).

Керівник: Филипчук Світлана Василівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри релігієзнавства і теології Національного університету «Острозька академія»
e-mail: : kafedra.rt@oa.edu.ua 
Тел.: (03654) 3-05-97
Офісні години: вівторок - четвер: 09.00-18.00, обідня перерва: 13.00-14.00

Заступник керівника: Жилюк Сергій Іванович, доктор історичних наук, професор кафедри релігієзнавства і теології Національного університету «Острозька академія»
e-mail: serhii.zhyliuk@oa.edu.ua
Тел.: (03654) 3-05-97
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 8.45-17.45, обідня перерва: 13.00-14.00

Методист: Новак-Голубєва Юлія Валеріївна, аспірант кафедри релігієзнавства і теології Національного університету «Острозька академія»
e-mail: yuliia.novak@oa.edu.ua
Тел.: (03654) 3-05-97
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00 – 13.00

Коротка історія створення

Практична лабораторія «Релігійна журналістика» є структурним підрозділом Національного університету "Острозька академія".   Лабораторія розпочала свою діяльність у 2010 році. На перших початках робота лабораторії полягала у підготовці та виданні інформаційно-аналітичного видання «Рівненщина релігійна» (журнал зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Рівненській області, свідоцтво про державну реєстрацію: Серія РВ № 554/107-Р). На сьогодні журнал має електронну версію та розміщений у блогах на порталі OGO.ua  (електронне посилання: blog.ogo.ua/blogs/author/rivnenshuna_religiyna).

Мета практичної лабораторії:

 «Релігійна журналістика»: ознайомити студентів з релігійною та церковною проблематикою у світських ЗМІ; навчити вирізняти в інформаційному просторі України стереотипи та міфи щодо певних церков, релігій, конфесій, пояснити їх природу; познайомити з конфесійними виданнями українських релігійних спільнот; виховувати толерантність та критичне мислення.

Основні завдання

 • Означити специфіку роботи журналістів з релігійною інформацією.
 • Вивчити сучасні богословські концепції щодо проблем ЗМІ та відображення в них релігійної проблематики.
 • Здійснити спробу осмислити завдання конфесійних ЗМІ, опрацювати тематику релігійної преси, журналів, сайтів тощо. Виявити інформаційні зацікавлення.
 • Зосередити увагу на проблемі меж використання прийомів світських ЗМІ в контексті релігійних медіа.
 • Простежити співпрацю церков зі світськими ЗМІ.
 • Виявити сучасний громадянський вимір суспільно-релігійних відносин в Україні.
 • Навчити писати інформаційно-аналітичний звіт, аналітичну статтю, репортаж, замітку, інформацію тощо на релігійну тематику.

У результаті роботи в науково-дослідному гуртку студент повинен:

знати: інформаційну політику українських церков та релігійних організацій; провідні всеукраїнські видання, провідних журналістів, які пишуть матеріали на релігійну тематику; конфесійні друковані, телевізійні, радіо та електронні ЗМІ; перипетії та колізії сучасного релігійного життя України.

вміти:

 • Означити специфіку роботи журналістів з релігійною інформацією.
 • Вивчити сучасні богословські концепції щодо проблем ЗМІ та відображення в них релігійної проблематики.
 • Здійснити спробу осмислити завдання конфесійних ЗМІ, опрацювати тематику релігійної преси, журналів, сайтів тощо. Виявити інформаційні зацікавлення.
 • Зосередити увагу на проблемі меж використання прийомів світських ЗМІ в контексті релігійних медіа.
 • Простежити співпрацю церков зі світськими ЗМІ.
 • Виявити сучасний громадянський вимір суспільно-релігійних відносин в Україні.

Для практичного закріплення навичок створене та видається інформаційно-аналітичне видання «Рівненщина релігійна», яке покликане висвітлювати релігійне життя регіону. Студенти можуть реалізовувати свій потенціал релігієзнавців та аналітиків у церковно-релігійній сфері в межах видання.

Плани та напрями діяльності

 • Висвітлення членами лабораторії (студентами, викладачами, аспірантами, випускниками) релігійного життя Рівненщини на сторінках місцевих та регіональних ЗМІ, а також в інформаційно-аналітичному виданні «Рівненщина релігійна».
 • Регулярні планові зустрічі членів лабораторії, проведення тренінгів та практичних занять, співпраця з головою Острозької РДА.
 • Ознайомлення з роботою журналіста, видавця, агентств релігійної інформації тощо через екскурсійні поїздки, практичні семінари та круглі столи.

Реалізовані проекти (заходи)

2010 – 2015

Видання інформаційно-аналітичного журналу «Рівненщина релігійна» (електронне посилання: http://blog.ogo.ua/blogs/author/rivnenshuna_religiyna)

2011 – 2012

Проведення сертифікатних програм «Релігійна журналістика» з журналістом, медіа-менеджерем, головою Асоціації «Новомедіа» Русланом Кухарчуком

2011 р.

Зустріч та презентація роботи Релігійно-інформаційної служби України журналістами Оленою Кулигіною. Круглий стіл з блогером та релігійним журналістом, редактором социальних медіа порталу Infoporn.org.ua та координатором Data Journalism School. Миколою Малухою на тему: «Релігія в Інтернет-ЗМІ»

2012 – 2013

Зустрічі та круглі столи з Директором Східноєвропейського лідерського форуму Ярославом Лукасиком та його командою

Листопад 2013

Зустріч із журналістами Видавничого дому «ОГО» Віталієм Голубєвим, Ольгою Данилюк та Наталією Кулініч (м.Рівне). Обговорення теми «Етика журналіста в роботі з релігійною тематикою».

Лютий 2014

Зустріч із прес-секретарями християнських конфесій м.Рівне.

Травень 2014

Зустріч із секретарем Рівненської міжцерковної ради Олегом Абатуровим.

11 березня 2015 р.

Зустріч із журналістом Олексієм Гордєєвим на презентації книги «Церква на Майдані»

31 березня 2015 р.

Поїздка до Українського Католицького університету (Львів) в агентство релігійної інформації РІСУ, зустріч із директором РІСУ Тарасом Антошевським та редактором часопису «Патріярхат» Анатолієм Бабинським

Керівник: Жуковський Василь Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри англійської мoви та літератури.
e-mailchristian.lab@oa.edu.ua
Тел.: (+38) 067 779-47-05
Офісні години: понеділок- п’ятниця: 09.00- 18.00, обідня перерва: 13.00- 14.00

Заступник керівника: Власова Світлана Борисівна, спеціаліст.
e-mail: svitlanavlasova67@gmail.com
Тел.: (+38) 067 104-57-37
Офісні години: понеділок- п’ятниця: 09.00- 18.00, обідня перерва: 13.00- 14.00

Коротка історія створення

Науково-дослідницька лабораторія християнської етики, християнської психології та християнської педагогіки є структурним підрозділом Національного університету «Острозька академія». Розпочала свою діяльність у 2012 році. Створена лабораторія з метою формування інтегрованого світогляду молоді на основі християнських цінностей, розробки теоретико-методологічних засад навчально-виховного процесу в галузі християнської етики, християнської психології та християнської педагогіки, підготовки навчально-методичної літератури з курсів духовно-морального спрямування, організації та проведення курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників в сфері предметів духовно-морального спрямування.

Основні завдання

 • проводити координацію, рецензування, та впровадження навчальних програм, спецкурсів, навчально-методичних комплексів, посібників, підручників, методичних рекомендацій для навчально-виховних закладів дошкільної, загальної середньої, професійної та вищої освіти;
 • здійснювати розробку теоретико-методологічних засад навчально-виховного процесу в галузі християнської етики, християнської психології та християнської педагогіки;
 • організовувати та забезпечувати діяльність навчально-консультативних пунктів дистанційної освіти та ін.;
 • здійснювати викладання дисциплін духовно-морального спрямування та проводити наукові дослідження для перевірки ефективності цього процесу.
 • проводити наукові психологічні дослідження деструктивної поведінки людини з позиції теологічного підходу та здійснювати реабілітаційну діяльність серед осіб, залежних від психоактивних речовин.
 • працювати у межах загальної наукової концепції розвитку національної освіти та розвитку Національного університету «Острозька академія» як самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу (згідно з рішенням Кабінету Міністрів України від 29.07.2009р.).

Плани та напрями діяльності

 • формування інтегрованого світогляду молоді на основі християнських цінностей;
 • залучення потенціалу християнської психології та християнської педагогіки для формування характеру і поведінки людини;
 • розробка засобів навчання для курсів духовно-морального спрямування;
 • створення програм для християнських психологів-консультантів, реабілітологів;
 • розробка методичних програм реабілітації залежних від психоактивних речовин на основі християнської психології;
 • підготовка педагогічних кадрів для здійснення духовно-морального виховання;
 • залучення науковців Національного університету «Острозька академія» та інших наукових та навчальних закладів України та зарубіжжя, докторантів, аспірантів, студентів магістратури, студентів бакалаврату, педагогів-практиків, до наукової діяльності Лабораторії;
 • організація та координація науково-дослідницької діяльності науковців різних спеціальностей, пошукові інтереси яких орієнтовані на проблеми духовно-морального становлення особистості в Україні та за кордоном;
 • здійснення спільних досліджень та розробка методичних рекомендацій у сфері духовно-морального становлення особистості і застосування новітніх виховних технологій з метою оптимізації та адаптації їх до потреб розвитку особистості та суспільства;
 • публікація у вітчизняних та закордонних провідних наукових виданнях результатів наукових досліджень;
 • організація та участь у вітчизняних та міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах.

Реалізовані проекти (заходи)

 • Науково-дослідна робота за темою«Розробка функціональної моделі реабілітації осіб, залежних від психоактивних речовин, із застосуванням християнської психології» (Номер державної реєстрації НДР: 0112U008600);
 • Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Вчитель року з предметів духовно-морального спрямування» (щорічно);
 • Всеукраїнська олімпіада «Юні знавці Біблії» (щорічно);
 • Підготовлені та схвалені МОН навчальні комплекти (посібник, хрестоматія, зошит) з курсу «Християнська етика» для учнів 5-7 класів ЗОШ України;
 • Проведено курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників з предметів духовно-морального спрямування в Волинській, Житомирській, Сумській, Рівненській, Черкаській, ін. областях;
 • Проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю«Реабілітація осіб з адиктивною поведінкою на основі християнської психології» (20 листопада 2014 року);
 • Проведено щорічну Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Духовно-моральне виховання молодого покоління: вітчизняний та зарубіжний досвід».
 • Створено Всеукраїнську асоціацію педагогів з предметів духовно-морального спрямування.