Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Наукові центри

Керівник: Шулик Роман Тарасович, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри журналістики
E-mail: roman.shulyk@oa.edu.ua

Коротка історія створення

Лабораторія журналістської майстерності J.Lab – це творчий хаб неформальної медійної освіти, який утворився і працює при кафедрі журналістики Національного університету «Острозька академія». Хаб – це коворкінговий простір, де кожен охочий студент чи команда може знайти все необхідне для навчання, творчості та реалізації власного медійного проекту.

Лабораторія активно діє 4 дні на тиждень, під час яких проводяться різноманітні активітети, розподілені за групами (відповідно до провідної гарвардської методики навчання Leaders of learning Річарда Елмора): індивідуальна ієрархічна (робота з ментором), індивідуальна дистрибутивна (самостійна робота), колективна ієрархічна (тренінги, майстер-класи), колективна дистрибутивна (навчання у групі однодумців, проектна робота).

Основні завдання

Створити середовище, де студенти можуть займатися практичною журналістикою. Дати можливість та ресурси для постійної практики. Спонукати студентів до роботи та створення власного медійного портфоліо ще під час навчання. 

Плани та напрями діяльності

 • Презентація проекту «Майстерня громадської активності»
 • Тренінг «Базові знання про фотографію»
 • Практичне заняття «Метод проведення прямого ефіру через програму Ustream»
 • Практичне заняття «Робота з суфлером»

Курс тренінгів медійного проекту «Live Red» на базі J.Lab

 • Тренінг «Робота з аудіо матеріалами: запис, начитка, монтаж»
 • Тренінг «Відео: зйомка, монтаж, створення сюжетів
 • Тренінг «Фото»
 • Тренінг «Тексти. Написання та робота з текстами»
 • Тренінг «Веб-дизайн»
 • Практиктичний курс тривалістю 5-7 днів «Як працює видання» 

Реалізовані проекти (заходи)

За весь період існування у  J.Lab студенти мали змогу відвідати зустрічі з:

 • Артемом Наавгустом
 • Засновник проекту Speech for life - онлайн проект по навчанню публічних виступів.
  Засновник Центру Персонального Розвитку "СІД".
  Засновник/ведучий "Школи публічного виступу".
  Автор книги "12 способов увеличения продаж в малом бизнесе".
  Незалежний бізнес-консультант

 • Райаном Гілкрестом
 • Заступник головного редактора Daily Press (США)

 • Енді Петріні
 • Редактор спортивного відділу газети Daily Press (США)

 • Оленою Степаненко
 • Екс-редактор 5 Каналу.
  Письменниця.

 • Іваном Омеляном
 • Професійний оратор.

 • Настею Станко
 • Журналіст Громадського Телебачення.
  Поетеса.
  Арт-менеджер.
  PR-спеціаліст.

Проекти:

 • «Фотосушка 2014»
 • в часі якої було здійснено благодійний збір коштів на розвиток лабораторії.
 • Проект громадянської журналістики «SELO»
 • офіційна презентація проекту сьогодні о 15.30 (03.12.14); selo.jlab.com.ua
 • проект було презентовано в школах Острога (профорієнтаційна кампанія);
 • керівник проекту Яна Загурська пройшла на програму стажування MediaStream школи журналістики УКУ, де буде презентувати свій проект.
 • Проект громадянської журналістики «TheView»
 • керівник проекту Катерина Комолова пройшла на програму стажування MediaStream школи журналістики УКУ, де буде презентувати свій проект.
 • Наразі проект перебуває на етапі становлення. TheView.jlab.com.ua

Керівник – Максимчук Віталій Васильович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури
e-mail:  vitalii.maksymchuk@oa.edu.ua 

Коротка історія створення

Історія лексикографічної лабораторії «Острозький неограф» бере початок із 2007 р., коли на кафедрі української філології Національного університету «Острозька академія» було створено науковий гурток «Українська індивідуально-авторська неографія», мета якого залучити студентів до активної участі в тривалому лексикографічному проєкті «Українська індивідуально-авторська неографія», що передбачав наукове опрацювання і словникову репрезентацію авторських лексичних новотворів у поезії ХХ ст.

У жовтні 2009 р. на засіданні вченої ради Національного університету «Острозька академія» науковий гурток отримав статус лабораторії і почав іменуватися лексикографічна лабораторія «Острозький неограф».

Основні завдання

 • активно залучати студентів і молодих викладачів НаУОА та інших ЗВО України до науково-пошукової і дослідницької роботи, що, своєю чергою, сприятиме підвищенню рівня фахової підготовки філологів, поліпшенню якості навчальної роботи;
 • розширювати всеукраїнські та міжнародні наукові й освітні контакти, спільні публікації, упроваджувати результати дослідження в навчальний процес;
 • сформувати електронний ресурс емпіричної бази для створення загального словника «Авторські лексичні новотвори в українській поезії ХХ ст.»;
 • досліджувати словотворчі практики найактивніших поетів-«словотворців» ХІХ–ХХІ ст.;
 • аналізувати лексико-семантичні особливості одиниць індивідуально-авторської номінації як специфічних репрезентантів національної мовно-поетичної картини світу;
 • досліджувати психолінгвістичні засади творення індивідуально-авторських інновацій та їхню роль у самореалізації української мовної креативної особистості;
 • обґрунтовувати теоретичні засади створення різножанрових словників авторської неологічної лексики;
 • укладати й публікувати загальні та персональні словники авторських новотворів в українській поезії ХІХ–ХХІ ст.;
 • публікувати випуски лексикографічної серії «Українська індивідуально-авторська неографія».

Плани та напрямки діяльності

Лексикографічна лабораторія «Острозький неограф» здійснює наукові дослідження за темами, що поглиблюють і розвивають освітній процес, сприяють активному залученню студентів до наукової діяльності: письменницька лексикографія, індивідуально-авторська неографія, неологія, лінгвостилістика, ідіосилістика, лінгвопоетика; розробляє потрібні для освітнього процесу у ЗВО України наукові та навчально-методичні матеріали; робота лабораторії передбачає проведення наукових семінарів, круглих столів з актуальних проблем сучасної лексикографії, лексикології, неології, лінгво- й ідіостилістики.

Цілеспрямована діяльність членів лексикографічної лабораторії «Острозький неограф» дасть змогу: 1) дослідити еволюцію індивідуально-авторської номінації в українській поезії ХІХ–ХХІ ст.; 2) оцінити внесок окремих поетів та представників різних літературних угруповань у розвиток національної літературної мови загалом та словника української поезії ХІХ–ХХІ ст. зокрема; 3) підготувати посібники й підручники з української індивідуально-авторської неології та неографії; 4) збагатити емпіричну базу письменницької лексикографії; 5) створити загальний словник «Авторські лексичні новотвори в українській поезії ХХ ст.».

Реалізовані проєкти (заходи)

Видано 8 випусків серії «Українська індивідуально-авторська неографія»:

1) Проблеми й перспективи авторської лексикографії. „Регіональний” словник поетичних неолексем (Рівненщина) / відп. ред. Г. М. Вокальчук ; вид. 2-ге, випр. і доп. – Острог : Вид-во НаУ „Острозька академія”, 2008. 192 с. (Лексикографічна серія „Українська індивідуально-авторська неографія ; вип. 1);

2) Київські неокласики: словотворчість / Н. В. Гаврилюк ; відп. ред. Г. М. Вокальчук. Острог : Вид-во НаУ „Острозька академія”, 2009. 216 с. (Лексикографічна серія „Українська індивідуально-авторська неографія ; вип. 2);

3) Словотворчість шістдесятників. Ліна Костенко. Микола Вінграновський : збірник наукових праць / відп. ред. Г. М. Вокальчук. Острог : Вид-во НаУ „Острозька академія”, 2010. 178 с. (Лексикографічна серія „Українська індивідуально-авторська неографія” ; вип. 3);

4) Словотворчість шістдесятників. Василь Стус. Ігор Калинець. Іван Світличний. Григорій Чубай : збірник наукових праць / відп. ред. Г. М. Вокальчук. Острог : Вид-во НаУ „Острозька академія”, 2010. 492 с. (Лексикографічна серія „Українська індивідуально-авторська неографія” ; вип. 4);

5) Мовотворчість Павла Тичини у дзеркалі третього тисячоліття : збірник наукових праць / відп. ред. Г. М. Вокальчук. Острог : Вид-во НаУ „Острозька академія”, 2011. 268 с. (Лексикографічна серія „Українська індивідуально-авторська неографія” ; вип. 5);

6) Неологічні назви осіб у сучасних слов’янських мовах : монографія / Г. М. Вокальчук, А. М. Архангельська, О. А. Стишов ; відп. ред. Г. М. Вокальчук. Рівне ; Оломоуць : Вид-во НаУ “Острозька академія”, 2011. 356 с. (Лексикографічна серія „Українська індивідуально-авторська неографія” ; вип. 6);

7) Максимчук В. В. Словотворчість сучасних поетів Рівненщини : монографія / за ред. Г. М. Вокальчук. Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2015. 386 с. (Лексикографічна серія “Українська індивідуально-авторська неографія” ; вип. 7);

8) Вокальчук Г. М., Радько О. Г. Індивідуально-авторські прикметники в поетичному дискурсі ХХ–ХХІ сторіч (лексикографічний аспект) : монографія. Луцьк : Вид-во «Терен», 2017. 388 с. (Лексикографічна серія “Українська індивідуально-авторська неографія”; вип. 8).

Проведено низку наукових заходів.

Розроблено й упроваджено в навчальний процес курс «Українська індивідуально-авторська неологія та неографія» (доц. Максимчук В. В.).

За тематикою досліджень лабораторії захищено кандидатські дисертації «Авторські лексичні новотвори поетів Рівненщини середини ХХ – початку ХХІ сторіч», 2014. (Максимчук В. В.), «Індивідуально-авторські назви статичних ознак в українській поезії ХХ сторіччя», 2017. (Радько О. Г.); підготовлено кваліфікаційні й курсові роботи, які будуть основою для подальших випусків лексикографічної серії «Українська індивідуально-авторська неографія».

Разом із кафедрою української мови і літератури лабораторія виконує наукову тему «Лексико-стилістичні параметри української мови і мовлення в семантичному і комунікативному вимірі» (державний реєстраційний номер – 0123U102640).

Керівник: Жуковський Василь Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри англійської мoви та літератури.
e-mailchristian.lab@oa.edu.ua
Тел.: (+38) 067 779-47-05
Офісні години: понеділок- п’ятниця: 09.00- 18.00, обідня перерва: 13.00- 14.00

Заступник керівника: Власова Світлана Борисівна, спеціаліст.
e-mail: svitlanavlasova67@gmail.com
Тел.: (+38) 067 104-57-37
Офісні години: понеділок- п’ятниця: 09.00- 18.00, обідня перерва: 13.00- 14.00

Коротка історія створення

Науково-дослідницька лабораторія християнської етики, християнської психології та християнської педагогіки є структурним підрозділом Національного університету «Острозька академія». Розпочала свою діяльність у 2012 році. Створена лабораторія з метою формування інтегрованого світогляду молоді на основі християнських цінностей, розробки теоретико-методологічних засад навчально-виховного процесу в галузі християнської етики, християнської психології та християнської педагогіки, підготовки навчально-методичної літератури з курсів духовно-морального спрямування, організації та проведення курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників в сфері предметів духовно-морального спрямування.

Основні завдання

 • проводити координацію, рецензування, та впровадження навчальних програм, спецкурсів, навчально-методичних комплексів, посібників, підручників, методичних рекомендацій для навчально-виховних закладів дошкільної, загальної середньої, професійної та вищої освіти;
 • здійснювати розробку теоретико-методологічних засад навчально-виховного процесу в галузі християнської етики, християнської психології та християнської педагогіки;
 • організовувати та забезпечувати діяльність навчально-консультативних пунктів дистанційної освіти та ін.;
 • здійснювати викладання дисциплін духовно-морального спрямування та проводити наукові дослідження для перевірки ефективності цього процесу.
 • проводити наукові психологічні дослідження деструктивної поведінки людини з позиції теологічного підходу та здійснювати реабілітаційну діяльність серед осіб, залежних від психоактивних речовин.
 • працювати у межах загальної наукової концепції розвитку національної освіти та розвитку Національного університету «Острозька академія» як самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу (згідно з рішенням Кабінету Міністрів України від 29.07.2009р.).

Плани та напрями діяльності

 • формування інтегрованого світогляду молоді на основі християнських цінностей;
 • залучення потенціалу християнської психології та християнської педагогіки для формування характеру і поведінки людини;
 • розробка засобів навчання для курсів духовно-морального спрямування;
 • створення програм для християнських психологів-консультантів, реабілітологів;
 • розробка методичних програм реабілітації залежних від психоактивних речовин на основі християнської психології;
 • підготовка педагогічних кадрів для здійснення духовно-морального виховання;
 • залучення науковців Національного університету «Острозька академія» та інших наукових та навчальних закладів України та зарубіжжя, докторантів, аспірантів, студентів магістратури, студентів бакалаврату, педагогів-практиків, до наукової діяльності Лабораторії;
 • організація та координація науково-дослідницької діяльності науковців різних спеціальностей, пошукові інтереси яких орієнтовані на проблеми духовно-морального становлення особистості в Україні та за кордоном;
 • здійснення спільних досліджень та розробка методичних рекомендацій у сфері духовно-морального становлення особистості і застосування новітніх виховних технологій з метою оптимізації та адаптації їх до потреб розвитку особистості та суспільства;
 • публікація у вітчизняних та закордонних провідних наукових виданнях результатів наукових досліджень;
 • організація та участь у вітчизняних та міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах.

Реалізовані проекти (заходи)

 • Науково-дослідна робота за темою«Розробка функціональної моделі реабілітації осіб, залежних від психоактивних речовин, із застосуванням християнської психології» (Номер державної реєстрації НДР: 0112U008600);
 • Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Вчитель року з предметів духовно-морального спрямування» (щорічно);
 • Всеукраїнська олімпіада «Юні знавці Біблії» (щорічно);
 • Підготовлені та схвалені МОН навчальні комплекти (посібник, хрестоматія, зошит) з курсу «Християнська етика» для учнів 5-7 класів ЗОШ України;
 • Проведено курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників з предметів духовно-морального спрямування в Волинській, Житомирській, Сумській, Рівненській, Черкаській, ін. областях;
 • Проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю«Реабілітація осіб з адиктивною поведінкою на основі християнської психології» (20 листопада 2014 року);
 • Проведено щорічну Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Духовно-моральне виховання молодого покоління: вітчизняний та зарубіжний досвід».
 • Створено Всеукраїнську асоціацію педагогів з предметів духовно-морального спрямування.

Керівник: Волошина-Нарожна Вікторія Олександрівна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології та педагогіки
e-mail: viktoriia.voloshyna@oa.edu.ua
Тел.: (+38) 097 800-75-53

Коротка історія створення

Науково-дослідна лабораторія когнітивної психології заснована у 2009 році. Ідея її створення  належить спільній ідеї двох психологів Ігорю Демидовичу Пасічнику (ректор НаУОА, Україна) та Фредріку Ульфу Джонсону (Стокгольмський університет, Швеція), яка надалі була підтримана Русланою Володимирівною Каламаж та ініціативою кафедри психолого-педагогічних дисциплін (НаУОА).

Мета та завдання

Основна мета та завдання науково-дослідної лабораторії когнітивної психології спрямовані на системне та ґрунтовне  вивчення психологічних особливостей функціонування когнітивних процесів особистості в умовах навчальної діяльності та соціальної взаємодії; проведення експериментальних досліджень у руслі вирішення проблемних питань когнітивної психології та вдосконалення теоретико-методологічної бази такого виду досліджень.

Плани

 • вивчення специфіки та динаміки когнітивних процесів людини, а саме  процесів пам’яті, сприйняття, уваги, мислення  в умовах навчального процесу;
 • вивчення індивідуально-психологічних особливостей розвитку та формування когнітивних функцій особистості (проблематика дослідження когнітивних стилів, інтелекту та ментальних презентацій);
 • вивчення метапроцесів (метамислення, метапам’яті, метапізнання) в умовах навчальної діяльності та соціальних сферах взаємодії особистості;
 • вивчення особливостей тактильного сприймання у розрізі метакогнітивних процесів особистості;
 • вивчення процесів забування (інтерференції) та проблема формування неправдивих спогадів (віковий аспект);
 • розробка, апробація та стандартизація тестів і опитувальників для діагностики когнітивної сфери особистості;
 • підготовка наукових статей, методичних рекомендацій, посібників, монографій; виконання курсових, кваліфікаційних, магістерських і дисертаційних робіт та участь у конкурсних загальнодержавних психолого-педагогічних проектах.

Реалізовані проекти (заходи)

Перелік проведених наукових конференцій та семінарів:

 1. 23.03 - 24.06.2012 р. Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» (IICRACP-2012).
 2. 20.03.2013 р. XVIIІ наукова  викладацько-студентська конференція «Дні науки». Проведено секцію на тему: «Сучасні дослідження когнітивної психології».
 3. 15.05.2013 р. Всеукраїнська конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» (UCRACP – 2013).
 4. 13.11.13 р. Науково-методичний семінар на тему: «Наукова діяльність у міжнародних електронних базах: як підвищити видимість роботи науковця». Волошина В.О.
 5. 15.05 - 15.06.2014р. Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» (IICRACP-2014).
 6. 24.03.2015 р. XХ наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки». Проведено секцію на тему: «Когнітивна психологія».
 7. 20.04.2016 р. XХІ наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки». Проведено секцію на тему: «Когнітивна психологія».
 8. 28.03.2017 р. XХІІ наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки». Проведено секцію на тему: «Когнітивна психологія».
 9. 27.03.2018 XХІІІ наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки». Проведено секцію на тему: «Актуальні проблеми когнітивної психології».
 10. 15.05.2020 р. Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні дослідження когнітивної психології".
 11. 31.05.2021 р. Міжнародна Інтернет-конференція "Сучасні дослідження когнітивної психології".

Міжнародна та міжвузівська наукова співпраця:

Стокгольмський університет, м. Стокгольм, Швеція; продовження виконання спільних наукових проектів із завідувачем лабораторії пам’яті та метапізнання, Джонсоном Ф.У.. Проведено: два спільних експериментальних дослідження в контексті ( вивчення особливостей «testing effect» та  вивчення особливостей образної та семантичної пам’яті.

Залучення грантів:

 1. Науково-дослідна робота, що фінансується із коштів державного бюджету «Психологічні особливості впливу моніторингу метапам’яті особистості на прогностичну валідність засвоєння, відтворення та зберігання навчального матеріалу у студентів ВНЗ» (Номер державної реєстрації теми: 0112U000994).
  Керівник проекту: доктор психологічних наук, професор, Пасічник Ігор Демидович. (2012-2013 рр.).
 2. Науково-дослідна робота, що фінансується із коштів державного бюджету «Інтерференція як феномен пам’яті та метапам’яті» (№ державної реєстрації НДР: 0114U000574).
  Керівник проекту: доктор психологічних наук, професор, Пасічник Ігор Демидович. (2014-2016 рр.).
 3. Науково-дослідна робота, що фінансується із коштів державного бюджету «Метапізнання в умовах індивідуально-психологічної та соціально-ситуативної детермінації» (№ державної реєстрації НДР: 0117U000683).
  Керівник проекту: доктор психологічних наук, професор, Пасічник Ігор Демидович. (2017-2019 рр.).

Видання

Підручники та посібники:

 • Каламаж Р. В. Професійна самосвідомість: теорія та практика формування у ВНЗ : [навчально-методичний посібник] / Р. В. Каламаж. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. 148 с.
 • Методичні рекомендації до написання випускних робіт за напрямом «Психологія» / Укл. О.В. Матласевич, В.О. Волошина. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. 96 с.
 • Методичні рекомендації до написання курсових робіт за напрямом «Психологія / Укл. О.В. Матласевич, В.О. Волошина. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. 64 с.
 • Психологія мислення: підручник / [І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, О. В. Матласевич, У. І. Нкітчук, Т.А. Довгалюк та ін.] ; за ред. І. Д. Пасічника. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. 560 с.
 • Нікітчук У. І. Психологічне тестування : навчально-методичний посібник / У. І. Нікітчук. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. 120 с.
 • Психологія професійної самосвідомості студентів: навчально-методичний посібник / Р. В. Каламаж. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. 200 с.
 • Методичні рекомендації щодо проходження науково-дослідної практики для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю «053 Психологія» / Укл. В.О. Волошина. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. 22 с.
 • Освітні програми й робочі програми навчальних дисциплін (syllabus) / За редакцією Каламаж Р.В. Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2018. 140 с.

Збірники наукових статей:

 • Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. Тематичний випуск “Актуальні проблеми когнітивної психології”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Вип. 20. – 336 с.
 • Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Випуск 1 – 212 с.
 • Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. Тематичний випуск “Актуальні проблеми когнітивної психології”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2013. – Вип. 24. – 172 с.
 • Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2014. – Випуск 2 – 232 с.
 • Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. Тематичний випуск “Актуальні проблеми когнітивної психології”. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2014. – Вип. 28. – 184 с.

Розклад засідань наукового гуртка кафедри психології та педагогіки «Когнітивна психологія» на 2021-2022 н. р.

Керівник: Гандзілевська Галина Борисівна, доктор психологічних наук, професорка кафедри психології та педагогіки.
Е-mail: halyna.handzilevska@oa.edu.ua

Заступник: Кондратюк Вікторія Владиславівна, практичний психолог НауОА, аспірантка кафедри психології та педагогіки
Е-mail: viktoriia.v.kondratiuk@oa.edu.ua

НЦ «Саногенна педагогіка та психологія» є структурним підрозділом навчально-наукового інституту соціально-гуманітарного менеджменту Національного університету «Острозька академія». Розпочав свою діяльність 29 листопада 2019 році. Створений з метою напрацювання інноваційних методик, шляхів вирішення та розв’язання проблем у сфері саногенної (оздоровчої), транскультурної, корекційної педагогіки, психології та психолого-педагогічної терапії.

Напрями досліджень:

 • конструктивні життєві стратегії та стилі поведінки особистості в стресових та кризових ситуаціях та в умовах інфодемії;
 • психологічні потреби та дидактичні запити освітян та осіб третього віку;
 • розвиток саногенного мислення та рефлексії, емоційного інтелекту та саморегуляції дітей, підлітків та дорослих;
 • стимулювання акмерозвитку особистості;
 • інноваційні технології у сферах само-менеджменту, управління персоналом, клієнтінгу та коучінгу; педагогічні техніки по відновленню позитивного ставлення дітей до навчання, методів емоційного навчання та виховання, комплексного розвитку здібностей (когнітивної (здатністю до пізнання) і емоційної (здатністю до любові) дітей, підлітків та дорослих;
 • специфіка інклюзивної освіти та білінгвального навчання;
 • методи психотерапії у сфері освіти;
 • психологічна, медіа- та кібер- безпека журналістів, психологів, вчителів та учнів.

Науковий Центр підтримує дослідження наукових тем:

 • «Педагогічні умови формування психологічного імунітету до кібербулінгу у дітей молодшого шкільного віку» (аспірант кафедри психології та педагогіки О. Ратінська);
 • «Особливості саморегуляції молодших школярів в умовах Нової української школи» (аспірант та викладач кафедри психології та педагогіки Є. Тимощук);
 • «Особливості формування психологічної безпеки вчителів початкової школи в умовах інфодемії» (аспірант, викладач кафедри психології та педагогіки, практичний психолог НауОА В.Кондратюк) та ін. 
 • Психоемоційний вплив засобів Орф-педагогіки на розвиток емоційного інтелекту студентів (аспірант, викладач кафедри психології та педагогіки Т. Черноус)

Розроблено та впроваджується тренінгові програми: «Перезавантаження плюс» («Професійне вигорання: ресурси відновлення»), «Резилієнс в освіті: виклики та перспективи», онлайн-курс «Як досягнути успіху: прикладна акмеологія для освітян», «Психологічні ресурси ефективної самопрезентації» (керівник – д. психол. наук, професор кафедри психології та педагогіки Гандзілевська Г. Б.), «Школа для батьків та вихователів», «Емоційна аптечка першої допомоги» − навчальна програма для майбутніх педагогів та психологів, (тренерка –Вікторія Кондратюк, фахівець у галузі дитячої та родинної психології).

Науковий Центр співпрацює з Школою освітніх інновацій університету, реалізовує дослідницькі проєкти «Медіапсихологічна едукація дітей, батьків та вчителі початкової школи: орф-підхід» та «Resilience approach in cross-cultural training of future teachers in Ukraine and V4 countries», та творчі проєкти (орф-оркестр).

Сторінка у ФБ: https://www.facebook.com/sanogennaOA