Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Кафедра педагогіки та методики початкового навчання

Керівництво

Завідувач кафедри: Столяр Зоя Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент
Контактна інформація: новоакадемічний корпус, авд. 215
e-mail: zoya.stoliar@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок – четвер: 9:00-17:15, п’ятниця – 9:00-16:00, перерва: 13:00-14:00.


Лаборант кафедри: Довга Аліна Володимирівна

Контактна інформація: новоакадемічний корпус, авд. 215
e-mail: kafedra.pnpm@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок – четвер: 8:45-17:45, п’ятниця – 8:45-16:00, перерва: 13:00-14:00

Загальна інформація про кафедру

Кафедру педагогіки та методики початкового навчання, яка функціює у складі Навчально-наукового інституту соціально-гуманітарного менеджменту Національного університету «Острозька академія», створено наказом ректора «Про внесення змін до організаційної структури НаУОА та затвердження її в новій редакції» № 88 від 28 вересня 2023 року, відповідно до якого зі складу кафедри психології та педагогіки було відокремлено секцію початкового навчання. В.о. завідувача кафедри призначено Столяр З.В., кандидата педагогічних наук, доцента.

Кафедра готує фахівців за спеціальністю 013 “Початкова освіта” і забезпечує освітній процес ОП “Початкова освіта з поглибленим вивченням англійської мови” першого (бакалаврського) рівня та ОП “Початкова освіта” другого (магістерського) рівня.

До викладання на освітніх програмах за спеціальністю 013 “Початкова освіта” залучено науковців, а також педагогів-практиків, які мають досвід наукової та викладацької роботи з учнями початкових класів. З 2023–2024 н.р. кафедра доєдналася до освітнього проєкту МОН України та фонду “The LEGO Foundation” щодо впровадження ігрових та діяльнісних методів навчання в освітній процес закладів освіти.

Особливості освітніх програм

ОП “Початкова освіта з поглибленим вивченням англійської мови” першого (бакалаврського) рівня

Галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність – 013 Початкова освіта

Мета освітньо-професійної програми:

Підготувати вчителів початкової школи, які володіють необхідними компетентностями для реалізації завдань спеціальності «Початкова освіта» відповідно до Державних стандартів, згідно з ціннісними орієнтирами концепції «Нова українська школа», з урахуванням специфіки навчання англійської мови молодших школярів, задля забезпечення якості освітнього процесу та психічного здоров'я його учасників.

Освітньо-професійна програма націлена на формування сучасних загальних і професійних компетентностей здобувачів зі спеціальності «Початкова освіта», передбачає ознайомлення з традиційними та інноваційними освітніми технологіями, особливостями організації позитивного (саногенного), психологічно безпечного, інклюзивного освітнього середовища крізь призму резилієнс підходу, з урахуванням особливостей первинної психологічної едукації (просвіти) батьків учнів молодшого шкільного віку задля забезпечення якості освітнього процесу та психічного здоров'я його учасників. Освітня програма передбачає поглиблене вивчення англійської мови, зокрема і під час навчальних дисцилін, мовою викладання яких є англійська

Бакалавр початкової освіти може працювати вчителем початкових класів у закладах загальної середньої освіти та в закладах позашкільної освіти. 

ОП “Початкова освіта” другого (магістерського) рівня

Галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність – 013 Початкова освіта

Мета освітньо-професійної програми:

Підготувати національно свідомих, науково ерудованих і конкурентоспроможних фахівців у галузі початкової освіти, здатних вирішувати складні педагогічні завдання та проблеми, провадити дослідницьку діяльність із питань теорії та методики початкової освіти, володіти усним і писемним професійним мовленням у різних комунікативних ситуаціях, надавати психологічну підтримку учасникам освітнього процесу і дбати про збереження психічного здоров’я учнів початкових класів. 

Освітня програма спрямована на формування й поглиблення фахових компетентностей майбутнього вчителя початкових класів, опанування здатністю надавати психологічну підтримку учням початкових класів і здійснювати педагогічний супровід учасників освітнього процесу, розробляти власну методичну систему у професійній діяльності, управляти освітнім процесом.

Особливість ОП – підготовка фахівців, які володіють ґрунтовними навичками з провадження наукових педагогічних досліджень у сфері початкової освіти; формування у майбутніх учителів початкових класів компетентностей надавати психологічну підтримку учням, виявляти ознаки психологічної травми та інших психологічних станів, організовувати безпечне освітнє середовище і дбати про збереження психічного здоров’я учнів початкових класів.

Магістр початкової освіти може працювати вчителем початкових класів у закладах загальної середньої освіти та в закладах позашкільної освіти; в науковій та освітній галузях; на викладацьких, науково-дослідних та адміністративних посадах у закладах вищої освіти; на викладацьких та адміністративних посадах у закладах загальної середньої освіти.