*

Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Кафедра української мови і літератури

Керівництво

Завідувач кафедри -  Вісич Олександра Андріївна, доктор філологічних наук,
доцент

Контактна інформація
тел. моб.: +380686899282 
email: oleksandra.visych@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок – четвер: 8.30-17.15, п’ятниця – 8.30-16.00,  перерва: 13.00-13.30

Заступник завідувача кафедри -  Максимчук Віталій Васильович, кандидат філологічних наук, доцент
Контактна інформація
email: vitalii.maksymchuk@oa.edu.ua

Старший лаборант кафедри -  Шостюк Зоряна Володимирівна
Контактна інформація
email: kafedra.ukr@oa.edu.ua 
Офісні години: понеділок – четвер: 8.30-17.15, п’ятниця – 8.30-16.00,  перерва: 13.00-13.30

Загальна інформація про кафедру

Кафедру української мови і літератури, яка функціює у складі гуманітарного факультету Національного університету «Острозька академія», створено наказом ректора «Про реорганізацію кафедр журналістики та літературознавства, української мови» №4 від 3 вересня 2012 року. Завідувачем кафедри призначено Хом’яка І. М., доктора педагогічних наук, професора, академіка АН ВШ України. . З вересня 2020 р. обов’язки завідувача виконує доктор філологічних наук, доцент Вісич Олександра Андріївна.

Кафедра готує фахівців за спеціальністю 035 Філологія спеціалізацією 035.01 Українська мова та література.  Суспільна доцільність функціювання цього напряму визначена необхідністю створення інтелектуального і духовно багатого потенціалу українського народу, потребою національного відродження, розбудови державності та демократизації суспільства, забезпечення регіону висококваліфікованими кадрами українських філологів.

Основна мета кафедри – підготовка бакалаврів та магістрів за напрямами базової вищої освіти. У своїй діяльності кафедра керується завданнями трансформації гуманітарної освіти згідно із Законом України «Про вищу освіту», програмою «Освіта XXI століття». Підготовка висококваліфікованих спеціалістів вимагає застосування новітніх методик і технологій навчання. У зв’язку з цим увесь навчально-виховний процес побудовано відповідно до Європейської кредитно-трансферної системи. Викладачі кафедри застосовують різні форми та методи навчання:

 • проблемні, візуалізовані лекції,
 • інтерактивні методи,
 • ігрові й неігрові методи навчання,
 • тестові та комбіновані форми контролю,
 • самостійну  роботу студентів,
 • науково-дослідну роботу;
 • дистанційне (онлайнове) навчання.

Виховна робота відбувається згідно з укладеним планом. До неї належить інформування студентів про організацію навчального процесу в університеті; допомога студентам у підготовці до загальнодержавних та університетських свят, пам’ятних днів філологічного календаря; педагогічний контроль за дотриманням морально-етичних норм поведінки, правил безпеки, статуту і внутрішнього розпорядку Національного університету «Острозька академія» тощо.

Наукові гуртки

При кафедрі української мови і літератури діють:

 • науковий гурток «Genius loci» (керівник – Кочерга Світлана Олексіївна, доктор філологічних наук, професор);
 • лексикографічна лабораторія «Острозький неограф» (керівник – Максимчук Віталій Васильович, кандидат філологічних наук, доцент);
 • Викладачі систематично оновлюють робочі програми навчальних курсів, модульні форми контролю знань студентів, тематику наукових есеїв, завдання для студентів на тижні самопідготовки. На кафедрі розроблено програми фольклорно-краєзнавчої, діалектологічної, творчої (виробничої), педагогічної та науково-дослідної практик, методичні рекомендації щодо написання курсових і кваліфікаційних робіт.

  Кафедра української мови і літератури уклала угоди про наукову співпрацю з Інститутом української мови НАН України,  Інститутом педагогіки  НАПН України,  Рівненським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.