Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Кафедра журналістики та PR менеджменту

Керівництво

Завідувач кафедри: Шулик Роман Тарасович, кандидат філологічних наук, доцент

Контактна інформація: новоакадемічний корпус, авд. 216
e-mail: roman.shulyk@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок – четвер: 8.30-17.15, п’ятниця – 8.30-16.00, перерва: 13.00-13.30


Заступниця завідувача кафедри: Годунок Зоряна Валентинівна, кандидат філологічних наук, доцент

Контактна інформація:
e-mail: zoriana.hodunok@oa.edu.ua


Старший лаборант кафедри: Шилан Вікторія Іванівна

Контактна інформація: новоакадемічний корпус, авд. 216
e-mail: kafedra.zhurnalistyky@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок – четвер: 8.30-17.15, п’ятниця – 8.30-16.00, перерва: 13.00-13.30

Загальна інформація про кафедру

Кафедра журналістики була утворена наказом ректора № 4 від 01.02.2010 року у складі гуманітарного факультету Національного університету “Острозька академія”. Вже пізніше була створена кафедра журналістики та PR менеджменту наказом ректора № 55 від 31.07.2021 року у складі Навчально-наукового інституту соціально-гуманітарного менеджменту Національного університету “Острозька академія”. Основна мета кафедри — підготовка бакалаврів та магістрів за напрямами вищої освіти. У своїй діяльності кафедра керується завданнями з розвитку гуманітарної освіти відповідно до Закону України «Про освіту», програми «Освіта XXI століття».

Кафедра журналістики та PR менеджменту забезпечує викладання журналістикознавчих дисциплін в університеті. У 2014 році спеціальність випустила перший набір журналістів, які отримали дипломи бакалавра журналістики із спеціалізацією “Фахівець у галузі теле-, радіо-, Інтернет-журналістики та фотосправи”.

Викладання передбачає залучення сучасних інноваційних методів навчання, зустрічі з відомими людьми, навчальні/дослідницькі візити до провідних регіональних та національних ЗМІ, регулярні майстер-класи високопрофесійних журналістів.

Особливості освітніх програм

Бакалавр журналістики

Галузь знань – 06 Журналістика
Спеціальність – 066 Журналістика

Основна мета освітньої програми у підготовці професійно компетентних випускників, які здатні ефективно здійснювати інформаційно-комунікаційну діяльність у медіапросторі України і світу, продуктивно виконувати професійно-прикладні завдання у сфері соціальних комунікацій, дотримуючись професійних стандартів, етичного кодексу журналіста, адаптуючись до запитів громадянського, інформаційного суспільства.

Ступенева освітньо-професійна програма передбачає володіння англійською мовою на високому рівні; вимагає спеціальної навчальної та виробничої практик, можливості професійного стажування впродовж навчання; участі студентів у професійних тренінгових програмах, регіональних всеукраїнських і міжнародних майстер-класах, наукових заходах. Програма спрямована передусім на підготовку ціннісно-орієнтованих фахівців, які усвідомлюють власну відповідальність перед суспільством, дотримуються законодавства, стандартів та етики.

Магістр журналістики

Галузь знань – 06 Журналістика
Спеціальність – 066 Журналістика

Мета освітньої програми в підготовці фахівців, здатних ефективно провадити інформаційно-комунікаційну діяльність, керуючись принципами рівності, недискримінації, інклюзивності, будучи всебічно підготовленими до медіапроєктної діяльності. Програма має виразну практичну спрямованість, поглиблює компетентності студентів у царині фахової журналістської, медійної діяльності; передбачає індивідуальну й групову проєктну роботу; націлена на формування компетентностей у сфері медіаменеджменту. Значну увагу приділено формуванню компетентностей провадження журналістської діяльності за принципами рівності, недискримінації й інклюзивності як таких, що сприяють формуванню якісної, соціально відповідальної журналістики.

Програма передбачає можливості професійного стажування впродовж навчання, участі магістрантів у професійних тренінгових програмах, регіональних всеукраїнських і міжнародних майстер-класах, наукових конференціях із соціальних комунікацій.

Випускники освітьо-професійних програм можуть працювати:

 • кореспондентами національних та зарубіжних видань
 • оглядачами в міжнародних, політичних та культурних виданнях
 • радіо- та тележурналістами
 • ведучими на радіо й телебаченні
 • працівниками відділу зв’язків з громадськістю
 • прес-секретарями в державних та недержавних установах
 • редакторами студій, телепрограм, інтернет-видань
 • літературними та науковми редакторами

Наукові лабораторії та гуртки

 • Науково-практична лабораторія журналістської майстерності J.Lab (керівник – Шулик Роман Тарасович, кандидат філологічних наук, доцент). Лабораторія є творчим хабом неформальної медійної освіти, де студенти можуть знайти все необхідне для навчання, творчості та реалізації власного медійного проекту. Лабораторія активно діє 4 дні на тиждень, під час яких проводяться різноманітні активності, розподілені за групами (відповідно до провідної гарвардської методики навчання Leaders of learning Річарда Елмора): індивідуальна ієрархічна (робота з ментором), індивідуальна дистрибутивна (самостійна робота), колективна ієрархічна (тренінги, майстер-класи), колективна дистрибутивна (навчання у групі однодумців, проєктна робота).
 • Науково-практичний гурток “Телевізійна журналістика” (керівник – Костюченко Олексій Миколайович, кандидат психологічних наук, доцент). Гурток спрямований на формування у студентів професійних вмінь і навичок, розкриття творчого потенціалу у сфері телевізійної журналістики, обговорення професійних стандартів телевізійної журналістики, основних методів і прийомів виготовлення телевізійного сюжету, роботи перед відеокамерою тощо. Учасники гуртка відвідують події у НаУОА і готують інформаційні сюжети на офіційний YouTube-канал НаУОА, телеканали Сфера-ТВ, РТБ, Рівне-1.
 • Студентське радіо “ОстрРадіо”. Метою діяльності радіо є інформаційна популяризація та актуалізація основних досягнень культурно-історичного та наукового життя Національного університету «Острозька академія». Крім того, радіо забезпечує музичний супровід студентського життя в університеті, висвітлює ключові події та бере інтерв’ю у студентів, викладачів та відомих діячів українського суспільства.