Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Кафедра філософії та культурного менеджменту

Керівництво

Завідувач кафедри: Петрушкевич Марія Стефанівна, доктор філософських наук, доцент

Контактна інформація: новоакадемічний корпус
e-mail: mariia.petrushkevych@oa.edu.ua
Інтернет-сторінка спеціальності «Культурологія»: www.kulturolog.org.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-18.00, обідня перерва: 14.00-15.00


Заступник завідуючого кафедри: Якуніна Катерина Ігорівна, кандидат історичних наук, старший викладач

Контактна інформація: новоакадемічний корпус
e-mail: kateryna.yakunina@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-16.00, середа - методичний день


Лаборант кафедри: Мельничук Анна Володимирівна

Контактна інформація: новоакадемічний корпус
e-mail: kafedra.kulturologii@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-17.45, обідня перерва: 13.00-14.00

Загальна інформація про кафедру

Кафедра культурології та філософії забезпечує викладання культурологічних та філософських дисциплін в університеті. Вона була створена у грудні 1996 року (за наказом ректора від 9 грудня 1996 р. №44), ставши однією з перших у відродженій академії. Пізніше була створена кафедра філософії та культурного менеджменту наказом ректора Національного університету «Острозька академія» № 55 від 31 травня 2021 р.

Кафедра підтримує тісні зв'язки з кафедрою філософії і культурології НаУКМА, Ягелонським університетом, кафедрою теорії та історії культури Львівського національного університету ім. Ф. Франка, Інститутом філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, кафедрою фольклористики та Центром українознавства філософського факультету Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, Чернівецьким національним університетом ім. Ю. Федьковича, Українським католицьким університетом у Львові, Асоціацією культурологів України - Львів, Рівненською Малою академією наук учнівської молоді. Така співправця розкриває широкі можливості науково-педагогічного та творчого співробітництва.

Кафедра здійснює підготовку за трьома рівнями вищої освіти

Бакалавр культурології

Галузь знань – 03 Гуманітарні науки

Спеціальність – 034 Культурологія

Мета ОПП «Культурологія» – підготувати фахівців із високим рівнем професійної компетентності, які володіють теоретико-культурологічними знаннями, мають практичні навички аналізу та інтерпретації культурних феноменів, уміють презентувати проєкти та організувати події культурного спрямування.

Можливості працевлаштування і кар’єрного зростання:

Заклади освіти, культури, мистецтва, культурні та креативні індустрії, державні установи, бізнес структури із креативно-творчим напрямом, соціальні організації.

Бакалавр культурології

Галузь знань – 03 Гуманітарні науки

Спеціальність – 034 Культурологія

Мета ОПП «Кіберкультура» – підготувати фахівців, що володіють сучасними професійними знаннями в гуманітарній сфері та технічними навичками під час роботи в ІТ-середовищі: в інтернет-маркетингу, онлайн навчанні, відеоблогінгу, створенні відеоігор та впровадженні комунікативних стратегій. Мають практичні навички аналізу та інтерпретації феноменів інформаційної культури, уміють створювати та презентувати проєкти у сфері кіберкультури.

Можливості працевлаштування і кар’єрного зростання:

Спеціаліст у справах PR та інтернет-маркетингу, експерт із розробки та впровадження комунікаційних стратегій в онлайн-середовищі та медіа, координатор проєктів онлайн-навчання, аналітик у сфері кіберантропології та інформаційних кодів культури, фахівець у галузі відеоблогінгу та творення інтернет-контенту, аналітик у сфері кіберпростору відеоігор, культурний та громадський аналітик, менеджер культури.

Бакалавр філософії

Галузь знань – 03 Гуманітарні науки

Спеціальність – 033 Філософія

Мета ОПП «Практична філософія. Консалтинг та коучинг» – підготовка фахівців, здатних розв’язувати спеціалізовані завдання та вирішувати практичні проблеми у сфері філософії та гуманітаристики, які володіють системними знаннями з теорії та практики розвитку сучасних суспільних, глобалізаційних, аксіологічних, освітніх, політичних процесів; здатних швидко та творчо адаптуватися до нових професій, видів та форм зайнятості в гуманітарній сфері в умовах швидких темпів розвитку світової спільноти та глобалізації світу.

Можливості працевлаштування і кар’єрного зростання:

Заклади освіти, науково-дослідні, музейні і бібліотечні центри, громадські та благодійні організації, органи державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, аналітично-інформаційні агенції та альтернативні освітні інституції, ЗМК.

Магістр культурології

Галузь знань – 03 Гуманітарні науки

Спеціальність – 034 Культурологія

Мета ОПП «Культурологія» – поглиблено розвинути у студентів знання, уміння та навички аналітичної, експертної, навчальної, консультативної, інформаційної, комунікативної, організаційно-методичної діяльності; забезпечити володіння технологіями компетентного оцінювання кібер- і кроскультурних процесів сучасності.

Можливості працевлаштування і кар’єрного зростання:

Заклади освіти, культури, мистецтва, культурні та креативні індустрії, державні установи, бізнес структури із креативно-творчим напрямом, соціальні організації, туристичні агенції, ЗМК.

Магістр культурології

Галузь знань – 03 Гуманітарні науки

Спеціальність – 034 Культурологія

Мета ОПП «Культурологія: Проєктна діяльність» – підготовка спеціалістів гуманітарної сфери, які володіють широкою базою фахових культурологічних компетентностей, вміють ефективно їх застосовувати у проєктній діяльності під час формування команди виконавців і підрядників, бізнес плануванні та звітуванні проєктів з урахуванням правових засад у сфері культури.

Можливості працевлаштування і кар’єрного зростання:

Керівник підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту, куратор мистецьких проєктів, менеджер культури, керівник громадських організацій в соціально-культурній сфері, організатор культурно-дозвіллєвої діяльності, викладач.

Магістр релігієзнавства

Галузь знань – 03 Гуманітарні науки

Спеціальність – 031 Релігієзнавство

Мета ОПП «Релігієзнавство» – підготувати фахівців, які мають сучасні знання та практичні навички у галузі релігієзнавства, необхідні для розв’язання складних завдань дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері релігієзнавства. Сформувати у випускників уміння здійснювати аналітичні, консультативні, експертні функції щодо особливостей розвитку релігії в окремих країнах та регіонах, розв’язувати складні завдання та вирішувати проблеми у цій сфері; професіоналів, здатних адаптуватися до нових професій, видів та форм зайнятості в умовах швидкого розвитку світової спільноти та глобалізації світу.

Можливості працевлаштування і кар’єрного зростання:

Випускники можуть працевлаштуватись в галузі професійної організаційно-управлінської діяльності у сфері, пов’язаній із функціонуванням державних, релігійних та суспільно-громадських інституцій. Магістри можуть працювати вчителями у закладах середньої загальної освіти та викладачем у ЗВО, експертом у сфері державної релігієзнавчої експертизи, методистом, лаборантом, співробітником міських, районних та обласних органів влади, прес-секретарем органів законодавчої і виконавчої влади, аналітиком та журналістом-видавцем у релігійно-інформаційній сфері, співробітником науково-дослідних, музейних і бібліотечних центрів.

Доктор філософії

Галузь знань – 03 Гуманітарні науки

Спеціальність – 033 Філософія

Мета ОНП «Філософія» – метою програми є підготовка здобувачів третього освітньо-наукового рівня до самостійної наукової, аналітичної та викладацької діяльності. Програма дозволить поглибити теоретичні знання та виробити практичні уміння достатні для продукування нових ідей, а набуті компетентності можуть бути застосовані у дослідницькій, експертній, освітній, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у сфері філософських наук.

Можливості працевлаштування і кар’єрного зростання:

Наукова та управлінська діяльність в наукових установах, викладацька діяльність в закладах вищої освіти, керівництво науковими проєктами та програмами. Наукове (в сфері філософії) редагування.

Доктор філософії

Галузь знань – 03 Гуманітарні науки

Спеціальність – 031 Релігієзнавство

Мета ОНП «Релігієзнавство» – метою програми є підготовка висококваліфікованого, конкурентоздатного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця ступеня «доктор філософії у галузі гуманітарних наук» за спеціальністю 031 «Релігієзнавство», який здатний до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у сфері релігієзнавства.

Можливості працевлаштування і кар’єрного зростання:

викладач вищих навчальних закладів; науковий співробітник (молодший науковий співробітник); консультант із суспільно-політичних питань (у партіях та інших громадських організаціях); професіонал в галузі релігієзнавства.

Наукова діяльність

Колектив кафедри працює над комплексною науково-дослідною темою: «Соціокультурні виклики в умовах сучасності», номер державної реєстрації 0121U109151. Науковий керівник: доктор філос. н., доц. Петрушкевич М.С.

В рамках організації наукової роботи кафедри щорічно проводяться такі заходи:
 • круглий стіл, присвячений Дню філософії за реґламентом ЮНЕСКО;
 • круглий стіл, присвячений гендерній проблематиці в культурології, філософії та масовій культурі та ін;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур»;
 • Всеукраїнська конференція «Студентські культурологічні читання».

Кафедра культурології та філософії здійснює видання наукових збірників:

 • «Наукові записки. Серія: Філософія» (фаховий збірник з філософських наук)
 • «Наукові записки. Серія: Культурологія»

Постійно діє методологічний семінар кафедри, під час засідань якого викладачі та студенти обговорюють актуальні методологічні проблеми культурології.

Наукові гуртки, лабораторії

При кафедрі діють:

 • філософіський клуб «Антропологічний дискурс» (керівник – проф. Зайцев М.О.);
 • читацький клуб (керівник – викладач Кучер Т. А.);
 • наукова лабораторія гендерних досліджень (керівник – доц. Петрушкевич М. С.).

Міжнародна співпраця

Програма академічної мобільності Erasmus+:
 • Люблінський католицький університет ім. Яна Павла ІІ (Польща);
 • Університет Масарика (Брно, Чеська Республіка).