Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Кафедра культурології та філософії

Керівництво

Завідувач кафедри: Зайцев Микола Олександрович, доктор філософських наук, професор 
Контактна інформація: cтаромонастирський корпус
тел. моб.: 097 496-05-08
e-mail: kafedra.kulturologii@oa.edu.ua
Інтернет-сторінка спеціальності «Культурологія»: www.kulturolog.org.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-18.00, обідня перерва: 14.00-15.00

Заступник завідуючого кафедри: Янковська Жанна Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент 
Контактна інформація: cтаромонастирський корпус
e-mail: kafedra.kulturologii@oa.edu.ua
Інтернет-сторінка спеціальності «Культурологія»: www.kulturolog.org.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-16.00, середа — методичний день

Старший лаборант кафедри Кучер Тетяна Анатоліївна
Контактна інформація: cтаромонастирський корпус
тел. роб.: (03654) 2-34-96
e-mail: kafedra.kulturologii@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-17.45, обідня перерва: 13.00-14.00

Загальна інформація про кафедру

Кафедра культурології та філософії забезпечує викладання культурологічних та філософських дисциплін в університеті. Вона була створена у грудні 1996 року (за наказом ректора від 9 грудня 1996 р. №44), ставши однією з перших у відродженій академії. Основним полем діяльності кафедри є гуманітарний факультет, проте культурологічні та філософські курси викладаються на всіх факультетах НУ «Острозька академія», зокрема, якщо говорити про нормативні дисципліни гуманітарного спрямування. Навчальні плани кафедри передбачають вивчення соціокультурної ситуації в різних епохах, культурні процеси, що відбуваються в сучасному світу, чимала увага приділяється актуальним філософським проблемам.

Основна мета кафедри – підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямами вищої освіти. У своїй діяльності кафедра керується завданнями з розвитку гуманітарної освіти відповідно до Закону України «Про освіту», програми «Освіта XXI століття». Актуальність завдань кафедри визначалась особливістю процесів відродження і розбудови української і національної культури, входження до спільноти європейських культур і сучасного світового культурного простору. Орієнтуючись на кращі вітчизняні та зарубіжні зразки викладання культурологічних дисциплін, колектив кафедри спирався на історичні традиції Острозької Академії. Дисципліни, що читаються викладачами на кафедрі культурології, складаються з двох блоків: нормативного  та загальнопрофесійного (фундаментальні дисципліния). До загальноосвітнього нормативного блоку входять соціально-економічні, правничі, гуманітарні та окремі природничо-наукові дисципліни. Професійно-орієнтований блок складається із професійних профілюючих дисциплін напряму базової освіти «культурологія». В свою чергу загальнопрофесійні дисципліни поділяються на фундаментальні та професійно-орієнтовані, а також вибіркові навчальні дисципліни. Певна частина навчального плану фахової підготовки відведена на спецкурси та спецсемінари. Згідно з навчальним планом, на кафедрі передбачається ознайомча (музейна), педагогічна (шкільна та вузівська),  соціокультурна  практики.

Навчальний процес кафедри підпорядкований завданням відродження і утвердження автентичних цінностей української культури, духовної консолідації українського народу, залучення досягнень інших культур у вітчизняному освітньому та культурному просторі. Розбудова української культури розглядається у контексті загальнолюдських цінностей, гуманістичних і демократичних домінант сучасної світової спільноти.

Кафедра успішно практикує керівництво курсовими та кваліфікаційними роботами студентів. Для виконання таких робіт добираються змістовні і актуальні теми, пов'язані, зокрема, з аналізом сучасних культурних феноменів, з новими підходами до тлумачення тих чи інших проблем сучасної культурології та філософії, осмисленням історії світової культури, а також вивченням культурної спадщини Острозької академії. Окрім написання передбачених навчальними планами робіт, студенти мають можливість брати активну участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, писати та видавати наукові статті. Задля сприяння студентській науковій роботі кафедра проводить Всеукраїнську студентську наукову конференцію, кожного року організовує конкурс студентського філософського есе, заохочує студентів до підготовки публікацій в збірник наукових праць «Студентські наукові записки гуманітарного факультету».

Наукові гуртки

При кафедрі діють наукові гуртки:

   Кіноклуб «Імаґо» (керівник — доц. Карповець М. В.);

   Гурток «Антропологічний дискурс» (керівник — проф. Зайцев М.О.);

   Наукова лабораторія гендерних досліджень (керівник — доц. Петрушкевич М. С.);

В рамках організації наукової роботи кафедри щорічно проводяться такі заходи:

 • круглий стіл, присвячений Дню філософії за реґламентом ЮНЕСКО;
 • круглий стіл, присвячений гендерній проблематиці в культурології, філософії та масовій культурі та ін;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур»;
 • Всеукраїнська наукова конференція «Гендерна проблематика та антропологічні горизонти»;
 • Студентська Всеукраїнська конференція «Студентські культурологічні читання».

Кафедра культурології та філософії здійснює видання наукових збірників:

«Наукові записки. Серія: Філософія» (фаховий збірник з філософських наук);
«Наукові записки. Серія: Культурологія»
«Наукові записки. Серія: Гендерні дослідження»

Постійно діє методологічний семінар кафедри, під час засідань якого викладачі та студенти обговорють актуальні методологічні проблеми культурології.

Кафедра підтримує тісні зв'язки з кафедрою філософії і культурології НаУКМА, Ягелонським університетом, кафедрою культурології Рівненського державного гуманітарного університету, кафедрою філософії Національного університету водного господарства та природокористування, Інститутом філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, кафедрою фольклористики та Центром українознавства філософського факультету Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, Міжнародною культурологічною асоціацією “Новий Акрополь”, Інститутом вищої освіти НАПН України. Така співправця розкриває широкі можливості науково-педагогічного та творчого співробітництва.