Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "ЖУРНАЛІСТИКА". 061 Журналістика

Рівень вищої освіти: другий (маґістерський)

Галузь знань: 06 Журналістика

Спеціальність: 061 Журналістика

Гарант освітньої програми: Годунок Зоряна Валентинівна, кандидат філологічних наук, доцент

Мета освітньо-професійної програми: підготувати фахівців, здатних ефективно провадити інформаційно-комунікаційну діяльність, керуючись принципами рівності, недискримінації, інклюзивності; всебічно підготовлених до медіапроєктної діяльності. 

Особливості ОПП: 

Програма має виразну практичну спрямованість, поглиблює компетентності студентів у царині фахової журналістської, медійної діяльності; передбачає індивідуальну й групову проєктну роботу; націлена на формування компетентностей у сфері медіаменеджменту. 

Значну увагу приділено формуванню компетентностей провадження журналістської діяльності за принципами рівності, недискримінації й інклюзивності як таких, що сприяють формуванню якісної, соціально відповідальної журналістики.

Окремі дисципліни забезпечують підготовку здобувача вищої освіти як науковця.

Програма передбачає можливості професійного стажування впродовж навчання, участі магістрантів у професійних тренінгових програмах, регіональних всеукраїнських і міжнародних майстер-класах, наукових конференціях із соціальних комунікацій.

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Кількість

кредитів

І. Обов'язкові навчальні дисципліни
1.1. Цикл загальної підготовки
27.195 Методологія у сфері соціальних комунікацій 3
1.2. Цикл професійної підготовки
19.297 Психологія мас 3
27.401 Trends and innovations in mediasphere 7
27.403 Медіаменеджмент 7
27.402 Кросмедійний сторітелінг 7
27.400 Галузеві медіа 6
27.203 Медіакритика 3
27.160 Інформаційна політика України 3
1.3. Практична підготовка
31.117 Ознайомча практика 9
31.121 Переддипломна практика 12
32.103 Кваліфікаційна робота 6
Загальний обсяг обов'язкових компонент: 66
ІІ. Вибіркові навчальні дисципліни
  Вибіркові навчальні дисципліни з циклу професійної підготовки 20
  Вибіркові навчальні дисципліни з циклу загальної підготовки 4
Загальний обсяг вибіркових компонент: 24
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90

Компоненти освітньої програми

Код н/д

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

І. Обов'язкові навчальні дисципліни

1.1. Цикл загальної підготовки

13.146

Методика викладання журналістики у вищій школі

6

27.163

Медіасистеми світу

4

1.2. Цикл професійної підготовки

27.159

Теорія та історія соціальних комунікацій

6

27.195

Методологія у сфері соціальних комунікацій

6

27.196

Прикладні соціокомунікаційні технології

5

27.228

Недискримінаційна практика ЗМІ

5

10.251

Тематична спеціалізація

4

27.229

Мультимедійна журналістика

3

27.331

Проєктний менеджмент

3

27.230

Журналістика конфлікту

3

1.3. Практична підготовка

31.106

Науково-дослідна практика

6

31.120

Асистентська практика

9

32.103

Кваліфікаційна робота

6

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

66

ІІ. Вибіркові навчальні дисципліни

Вибіркові навчальні дисципліни з циклу професійної підготовки

24

Загальний обсяг вибіркових компонент:

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

90

Компоненти освітньої програми

Код н/д

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

І. Обов'язкові навчальні дисципліни

1.1. Цикл загальної підготовки

13.146

Методика викладання журналістики у вищій школі

6

27.163

Медіасистеми світу

4

1.2. Цикл професійної підготовки

27.159

Теорія та історія соціальних комунікацій

6

27.195

Методологія у сфері соціальних комунікацій

6

27.196

Прикладні соціокомунікаційні технології

5

27.228

Недискримінаційна практика ЗМІ

5

10.251

Тематична спеціалізація

4

27.229

Мультимедійна журналістика

3

27.331

Проєктний менеджмент

3

27.230

Журналістика конфлікту

3

1.3. Практична підготовка

31.106

Науково-дослідна практика

6

31.120

Асистентська практика

9

32.103

Кваліфікаційна робота

6

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

66

ІІ. Вибіркові навчальні дисципліни

Вибіркові навчальні дисципліни з циклу професійної підготовки

24

Загальний обсяг вибіркових компонент:

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

90