Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "ЖУРНАЛІСТИКА". 061 Журналістика

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Галузь знань: 06 Журналістика

Спеціальність: 061 Журналістика

Гарант освітньої програми: Шулик Роман Тарасович, кандидат філологічних наук

Мета освітньо-професійної програми: підготувати професійно компетентних випускників, які здатні ефективно здійснювати інформаційно-комунікаційну діяльність у медіапросторі України і світу, продуктивно виконувати професійно-прикладні завдання у сфері соціальних комунікацій, дотримуючись професійних стандартів, етичного кодексу журналіста, адаптуючись до запитів громадянського, інформаційного суспільства.  

Особливості ОПП: 

  • Програма спрямована передусім на підготовку ціннісно-орієнтованих фахівців, які усвідомлюють власну відповідальність перед суспільством, дотримуються законодавства, стандартів та етики.
  • Ступенева освітньо-професійна програма передбачає володіння англійською мовою на високому рівні; вимагає спеціальної навчальної та виробничої практик, можливості професійного стажування впродовж навчання; участі студентів у професійних тренінгових програмах, регіональних всеукраїнських і міжнародних майстер-класах, наукових заходах.

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Кількість

кредитів

І. Обов'язкові навчальні дисципліни
1.1. Цикл загальної підготовки
10.301 Англійська мова 16
07.101 Історія України 3
13.112 Основи педагогіки та психології  3
09.101 Філософія 3
26.172 Історія культури та Острозької академії 3
05.101 Сучасні інформаційні технології 3
1.2. Цикл професійної підготовки
10.376 Медіатекст 11
22.118 Медіафах 28
27.201 Вступ до спеціальності 4
27.188 Медіатехнології 15
10.378 Українська мова в медіа 16
27.187 Теорія масової комунікації та інформації 4
27.186 Риторика і дикторська майстерність 3
27.245 Історія соціальних комунікацій 7
27.246 Англійська мова в медіа 12
27.140 Зв'язки з громадськістю 3
10.251 Тематична спеціалізація 6
27.107 Медіаправо 3
27.106 Журналістська етика 3
27.185 Медіабізнес 3
27.184 Медіапроекти 3
10.250 Теорія і практика літературного редагування 5
30.107 Кваліфікаційна робота 6
1.3. Практична підготовка
31.188 Навчальна практика (текстова) 3
31.189 Навчальна практика (аудіальна) 3
31.190 Навчальна практика (аудіовізуальна) 6
31.105 Виробнича практика  6
Загальний обсяг обов'язкових компонент: 180
ІІ. Вибіркові навчальні дисципліни
2.1. Цикл загальної підготовки
  Вибіркові дисципліни загального циклу 20
2.2. Цикл професійної підготовки
  Вибіркові дисципліни професійного циклу 40
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Кількість

кредитів

І. Обов'язкові навчальні дисципліни
1.1. Цикл загальної підготовки
10.301 Англійська мова 16
07.101 Історія України 3
13.112 Основи педагогіки та психології  3
09.101 Філософія 3
26.172 Історія культури та Острозької академії 3
05.101 Сучасні інформаційні технології 3
1.2. Цикл професійної підготовки
10.376 Медіатекст 11
22.118 Медіафах 28
27.201 Вступ до спеціальності 4
27.188 Медіатехнології 15
10.378 Українська мова в медіа 16
27.187 Теорія масової комунікації та інформації 4
27.186 Риторика і дикторська майстерність 3
27.245 Історія соціальних комунікацій 7
27.246 Англійська мова в медіа 12
27.140 Зв'язки з громадськістю 3
10.251 Тематична спеціалізація 6
27.107 Медіаправо 3
27.106 Журналістська етика 3
27.185 Медіабізнес 3
27.184 Медіапроекти 3
10.250 Теорія і практика літературного редагування 5
30.107 Кваліфікаційна робота 6
1.3. Практична підготовка
31.188 Навчальна практика (текстова) 3
31.189 Навчальна практика (аудіальна) 3
31.190 Навчальна практика (аудіовізуальна) 6
31.105 Виробнича практика  6
Загальний обсяг обов'язкових компонент: 180
ІІ. Вибіркові навчальні дисципліни
2.1. Цикл загальної підготовки
  Вибіркові дисципліни загального циклу 20
2.2. Цикл професійної підготовки
  Вибіркові дисципліни професійного циклу 40
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість

кредитів

10.301 Англійська мова 16
07.101 Історія України 3
13.112 Основи педагогіки та психології  3
09.101 Філософія 3
26.172 Історія культури та Острозької академії 3
05.101 Сучасні інформаційні технології 3
10.129 Жанрологія 15
27.224 Журналістський фах 25
27.201 Вступ до спеціальності 4
27.188 Медіатехнології 16
10.318 Українська мова в засобах масової комунікації 15
27.187 Теорія масової комунікації та інформації 4
27.186 Риторика і дикторська майстерність 4
27.200 Історія журналістики 7
10302 Англійська мова в засобах масової комунікації 12
27.140 Зв'язки з громадськістю 3
10.251 Тематична спеціалізація 6
27.107 Медіаправо 3
27.106 Журналістська етика 4
27.185 Медіабізнес 3
27.184 Медіапроєкти 5
10.250 Теорія і практика літературного редагування 3
30.107 Кваліфікаційна робота 6
31.122 Навчальна практика (преса) 3
31.123 Навчальна практика (радіо) 3
31.124 Навчальна практика (телебачення) 6
31.105 Виробнича практика  6
  Вибіркові дисципліни загального циклу 20
  Вибіркові дисципліни професійного циклу 40
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240

Компоненти освітньої програми

Код н/д

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

10.301

Англійська мова

16

07.101

Історія України

3

13.112

Основи педагогіки та психології 

3

09.101

Філософія

3

26.172

Історія культури та Острозької академії

3

05.101

Сучасні інформаційні технології

3

10.129

Жанрологія

15

27.224

Журналістський фах

25

27.201

Вступ до спеціальності

4

27.188

Медіатехнології

16

10.318

Українська мова в засобах масової комунікації

15

27.187

Теорія масової комунікації та інформації

4

27.186

Риторика і дикторська майстерність

4

27.200

Історія журналістики

7

10302

Англійська мова в засобах масової комунікації

12

27.140

Зв'язки з громадськістю

3

10.251

Тематична спеціалізація

6

27.107

Медіаправо

3

27.106

Журналістська етика

4

27.185

Медіабізнес

3

27.184

Медіапроєкти

5

10.250

Теорія і практика літературного редагування

3

30.107

Кваліфікаційна робота

6

31.122

Навчальна практика (преса)

3

31.123

Навчальна практика (радіо)

3

31.124

Навчальна практика (телебачення)

6

31.105

Виробнича практика 

6

 

Вибіркові дисципліни загального циклу

20

 

Вибіркові дисципліни професійного циклу

40

Загальний обсяг вибіркових компонент:

180

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

60

 

Назва ОПП

Журналістика

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

06 Журналістика

061 Журналістика

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати професійно компетентних випускників, які здатні ефективно здійснювати інформаційно-комунікаційну діяльність у медіапросторі України і світу, продуктивно виконувати професійно-прикладні завдання у сфері соціальних комунікацій, дотримуючись професійних стандартів, етичного кодексу журналіста, адаптуючись до запитів громадянського, інформаційного суспільства.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна вища освіта в галузі журналістики.

Ключові слова: журналістика, соціально відповідальна журналістика, засоби масової інформації і комунікації, інформація, журналістські стандарти, медійний продукт, медійний контент, традиційні і нові медіа.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Знає основні функції і тенденції розвитку журналістики, зокрема як чинника формування громадянського, інформаційного суспільства, державотворчого чинника.

ПРН 2. Знає шляхи розвитку журналістики в Україні та за її межами, особливості її функціювання, жанроутворювальні чинники тощо.

ПРН 3. Знає правила функціювання традиційних і новітніх медіа, методику творення медійного контенту залежно від типу засобу масової інформації і комунікації.

ПРН 4. Розуміє особливості створення різножанрових і різностильових журналістських текстів, технології їхнього редагування і просування.

ПРН 5. Аналізує журналістський текст, визначає його жанрово-стильову специфіку, місце в журналістському дискурсі, значення для формування громадянського, інформаційного суспільства, роль як державотворчого чинника.

ПРН 6. Уміє організовувати і підтримувати стійкі контакти з органами місцевого самоврядування, органами державної влади, міністерствами, громадськими організаціями, публічними й непублічними особами.

ПРН 7. Використовує техніко-технологічний інструментарій для створення медійного продукту.

ПРН 8. Створює журналістські тексти інформаційних та аналітичних жанрів різних форматів для різних типів засобів масової інформації і комунікації, а також публіцистичні твори, редагує їх.

ПРН 9. Просуває медійний контент, зокрема за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.

ПРН 10. Програмує рецепцію медійного продукту для забезпечення ефективної комунікації з аудиторією.

ПРН 11. Дотримуючись професійних стандартів, етичних правил журналістської комунікації, сприяє формуванню толерантного ставлення до іншого (індивіда, групи, нації; судження), громадянського, інформаційного суспільства, становленню демократичного устрою в державі.

ПРН 12. Уміло користується навичками комунікації у професійній журналістській, соціально-культурній, офіційно-діловій, науково-навчальній сферах, постійно розвиваючи власну комунікативну компетентність.

ПРН 13. Діє відповідно до норм чинного законодавства у професійній діяльності.

Форма навчання

Денна.

Термін навчання

3 роки 10 місяців

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Всього - 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 157 кредитів;

- вибіркові компоненти – 65 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів.

Код н/д

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

10.301

Англійська мова

16

07.101

Історія України

3

13.112

Основи педагогіки та психології 

3

10.320

Українська мова за професійним спрямуванням

3

09.101

Філософія

3

26.107

Історія української культури та Острозької академії

3

10.129

Жанрологія

15

27.224

Журналістський фах

25

27.201

Вступ до спеціальності

4

27.188

Медіатехнології

16

10.318

Українська мова в засобах масової комунікації

12

27.187

Теорія масової комунікації та інформації

4

27.186

Риторика і дикторська майстерність

4

27.200

Історія журналістики

7

10302

Англійська мова в засобах масової комунікації

12

27.140

Зв'язки з громадськістю

3

10.251

Тематична спеціалізація

6

27.107

Медіаправо

3

27.106

Журналістська етика

4

27.185

Медіабізнес

3

27.184

Медіапроекти

5

10.250

Теорія і практика літературного редагування

3

31.122

Навчальна практика (преса)

3

31.123

Навчальна практика (радіо)

3

31.124

Навчальна практика (телебачення)

6

31.105

Виробнича практика 

6

Загальний обсяг вибіркових компонент:

67

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240