Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, редакційно-видавничий відділ, відділ зв’язків з громадськістю, Центр вивчення спадщини Острозької академії, відділ працевлаштування, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на шістнадцяти престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Кафедра англійської філології

Керівництво

Завідувач кафедри: Худолій Анатолій Олексійович, доктор політичних наук, професор

Контактна інформація: адміністративний корпус, кафедра англійської філології
тел/факс: (03654) 3-02-58
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-15.00

Методист кафедри: Яцюк Людмила Степанівна
Контактна інформація:
адміністративний корпус, кафедра англійської філології
тел/факс: (03654) 3-02-58
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 8.00 – 16.30, обідня перерва: 13.00-13.30 
email: kafedra.lingvistyky@oa.edu.ua

Загальна інформація про кафедру

З березня 2014 року кафедра теорії мови та літератури перейменована на кафедру англійської філології

Кафедра відповідає за наукову роботу факультету романо-германських мов. На кафедрі загалом працює 11 викладачів: 3 доктори наук, 6 кандидатів наук, 2 старших викладачі без наукового ступеня, 1 викладач. Штатних – 5 викладачів (2 доктори, 1 кандидат, 1 ст. викладач і 1 викладач). Решта – сумісники (внутрішні ).

Кафедра англійської філології є профілюючою кафедрою факультету романо-германських мов, готує фахівців спеціальності «035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)» за освітньо-кваліфікаційними рівнем  магістр (денна форма навчання).

Навчальний процес з підготовки магістрів на кафедрі англійської філології забезпечує колектив висококваліфікованих викладачів, які мають вчені ступені та наукові звання.

Забезпечення навчального процесу

Викладачі кафедри забезпечують читання теоретичних  курсів згідно із затвердженим навчальним планом. Курси, які читають викладачі кафедри, забезпечені навчальними та робочими програми, навчально-методичними комплексами, підготовленими завданнями до поточних та підсумкових модульних контрольних робіт по кожній навчальної дисципліни.

Ресурси

Викладачі активно працюють у електронній навчальній системі Мооdle. В ній розміщені електронні варіанти лекцій, завдання до практичних занять. Цю систему викладачі використовують для проведення поточних та підсумкових модульних робіт. Викладачі кафедри поєднують електронні та друковані засоби контролю.

Практика

Кафедра англійської філології забезпечує перекладацьку практику на 4 і 5 курсах (керівники: ст. викл. Пелипенко О.А., проф.. Худолій А.О.). Як наслідок  проходження практики студенти отримують досвід роботи і вдосконалення практичних навичок виконання різних видів перекладу, а також детально вивчають організацію служби перекладу в різних сферах.

Наукові роботи

Керівництво наукових робіт студентів (курсових та магістерських) здійснюють фахівці відповідного рівня, кандидати та доктори наук. 

Кафедра англійської філології відповідає за наукову роботу факультету романо-германських мов. Протягом року викладачі кафедри активно залучають студентів до науково-дослідної роботи, а саме:

  • забезпечують діяльність науково-дослідницьких груп;
  • заохочують студентів до участі у наукових конференціях, до написання статей.

Кафедра англійської філології працює над науковою темою:«Лексичні і фразеологічні аспекти дискурсу», що зареєстрована Українським інститутом науково-технічної й економічної інформації в січні 2017 р., державний реєстраційний номер 0116U005587.

Наукова робота студентів

Кафедра організовує науково-дослідну роботу студентів. Так, на базі кафедри англійської філології діють такі науково-дослідницькі групи:

  1. Лінгвістика тексту, дискурс-аналіз, когнітивна лінгвістика
  2. Прикладні аспекти лінгвістичних досліджень: лексикологія, термінознавство, корпусна лінгвістика, переклад.
  3. Студія художнього перекладу.
  4. Студія сучасного перекладу та локалізації.

Партнери кафедри

1. В межах договору викладачі кафедри тісно співпрацюють із Університетом імені Яна Кохановського (м. Кєльце. Польща). Упродовж двох років викладачі беруть участь у конференціях, які організовує польський університет та публікуються у щорічному збірнику за сприяння проф. Лещака О.В.

2. Перекладацька компанія повного циклу «Лінгвістичний центр», м. Львів;

3. Кафедра прикладної лінгвістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;

4. Кафедра практики англійської мови Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;

5. Кафедра теорії і практики англійської мови та прикладної лінгвістики Рівненського державного гуманітарного університету;

6. Кафедра теорії і практики перекладу Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка.

7. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (м. Чернівці), кафедра германського, загального та порівняльного мовознавства (очолює проф. Кушнерик В.І.) та кафедрою теорії та практики перекладу (очолює проф. Бялик В.Д.).