Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Кафедра англійської мови та літератури

Керівництво

Завідувач кафедри: Костюк Оксана Юріївна, доцент, кандидат педагогічних наук

Контактна інформація: адміністративний корпус, кафедра англійської мови та літератури
тел/факс: (03654) 3-02-58
e-mail: oksana.kostyuk@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 8.30-15.30.

Заступник завідувача кафедри: Олішкевич Світлана Вікторівна, старший викладач, кандидат педагогічних наук

Контактна інформація: адміністративний корпус,  кафеддра англійської мови та літератури
тел/факс: (03654) 3-02-58
e-mail: svitlana.olishkevych@oa.edu.ua 


Старший лаборант кафедри: Ляшенюк Ольга Анатоліївна
Контактна інформація: адміністративний корпус,  кафедра англійської мови та літератури
тел/факс: (03654) 3-02-58
e-mail: kafedra.ELL@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 8.30-16.45.

Загальна інформація про кафедру

 Кафедра англійської мови та літератури створена 15 лютого 2006 року рішенням вченої ради Національного університету «Острозька академія» як структурний підрозділ факультету романо-германських мов.

Основним та першопочатковим завданням кафедри є забезпечення навчально-виховного процесу підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю 035 Філологія, спеціалізацією 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська 

Викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію та проходять стажування у провідних навчальних закладах України та світу.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1572 від 12.12.2017 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2017-2018 навчальному році», кафедра англійської мови та літератури відповідає за організацію та проведення ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Англійська мова та література» для студентів класичних та педагогічних університетів.

 Завдання

Робота кафедри скерована у двох напрямках:навчання англійській мові  та навчання літературі.

Кожен з напрямків – це комплекс навчально-виховних заходів, головною метою яких є формування у студентів комунікативної, лінгвістичної і соціокультурної компетенції, позитивного ставлення до оволодіння як мовою, так і культурою англомовного світу, розвиткові здатності до самооцінки і самовдосконалення, формуванні професійної компетенції шляхом ознайомлення студентів з різними методами та прийомами вивчення іноземної мови та залучення до виконання професійно орієнтованих завдань, вихованні і розвитку почуття самосвідомості, формуванні вміння міжособистісного спілкування.

Кафедра забезпечує читання дисциплін циклу професійної підготовки галузі знань 03 Гуманітарні науки  спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, зокрема: Англійська мова (І курс), Англійська мова (ІІ курс), Англійська мова (ІІІ курс), Англійська мова (ІV курс), Англійська мова для академічних цілей (V курс), Практична фонетика, Практична граматика, Вступ до літературознавства. Література від Античності до Просвітництва (І курс), Світова література (ІІ курс), Література англомовних країн, Письмова комунікація, Основи ділового етикету, Історія музичного та образотворчого мистецтва, Методика викладання іноземної мови,  Література Англії, Методика викладання дисциплін за фахом, Сучасні інтерпретації текстів літератури англомовних країн, Спецкурс з англійської мови, Ефективне телефонне спілкування та презентація, Діловодство в готельній індустрії.Кафедра також забезпечує проходження студентами мовної, педагогічної, асистентської та виробничої практик.

 Наукова діяльність кафедри

Колектив кафедри працює над затвердженою науковою темою «Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури», державний реєстраційний номер 0116U003796.

 У рамках наукової теми кафедри  у 2015-2017 роках проводилася Заочна Інтернет-конференція з міжнародною участю «Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури».

За матеріалами конференції видано Наукові збірники:

  1. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, О. Ю. Костюк, С. В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 52. – 306 с.
  2. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, О. Ю. Костюк, Л. М. Коцюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 60. – 330 с.
  3. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, О. Ю. Костюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 64. – Ч. 1. – 226 с.
  4. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, О. Ю. Костюк. – Острог : Видавництво На ціо наль но го університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 64. – Ч. 2. – 226 с.

На кафедрі англійської мови та літератури працює щомісячний Науково-методичний семінар «Новітні технології у навчанні англійської мови» (відповідальна – ст.в.  Ломінська Н. В.) з методики викладання англійської мови. Він сприяє удосконаленню методичної підготовки викладачів кафедри для забезпечення належного рівня викладання англійської мови, формує професійну компетенцію шляхом ознайомлення їх з різними сучасними методами і прийомами навчання англійської мови та залучення до виконання професійно орієнтованих завдань. Серед форм проведення семінарів основними є: круглий стіл, презентація, виїзне засідання, майстер клас.

Науково-методичні семінари проводяться також у формі вебінарів та у системі Skype, що дозволяє одночасно переглядати та прослуховувати презентації в режимі on-line, спілкуватися з доповідачами.

При кафедрі англійської мови та літератури функціонує Науковий гурток «Літературознавчі студії», керівником якого є Зелінська Лідія Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент.

 Іншими сферами роботи кафедри є:

  •  підбір викладацьких кадрів;
  • забезпечення систематичного підвищення науково-педагогічного рівня викладачів кафедри;
  • виконання запланованих кафедрою наукових досліджень;
  • участь працівників кафедри у науково-практичних конференціях різних рівнів;
  • видавнича діяльність;
  • профорієнтаційна робота.

У межах профорієнтаційної роботи кафедри та з метою виявлення здібної молоді, її стимулювання до обрання професії філолога, викладача англійської та німецької/французької мови, перекладача  співробітники кафедри організовують ряд заходів: