Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, редакційно-видавничий відділ, відділ зв’язків з громадськістю, Центр вивчення спадщини Острозької академії, відділ працевлаштування, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на шістнадцяти престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Кафедра індоєвропейських мов

Керівництво

Завідувач кафедри: Поліщук Вікторія Леонідівна, кандидат філологічних наук, старший викладач

Контактна інформація: адміністративний корпус, кафедра індоєвропейський мов
тел./факс: (03654) 3-02-58
e-mail: viktoriia.polishchuk@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-15.00

Ст. лаборант кафедри – Салюк Олена Сергіївна
Контактна інформація: адміністративний корпус, кафедра індоєвропейський мов   
тел./факс: (03654) 3-02-58
e-mail: kafedra.iem@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 8.30-16.45

Загальна інформація про кафедру

Кафедра створена 8 квітня 2005 року рішенням Вченої ради Національного університету «Острозька академія».

Наукова тема кафедри індоєвропейських мов «Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації», державний реєстраційний номер 0116U003900.

Робота кафедри спрямована на підготовку спеціалістів, які мають практичні та теоретичні знання, високу професійну кваліфікацію, уміння та навички з французької, німецької, польської, іспанської та латинської мови на факультеті романо-германських мов, гуманітарному, факультеті політико-інформаційного менеджменту, факультеті міжнародних відносин та в Інституті права ім. І. Малиновського. Робота кафедри здійснюється за річними планами навчально-виховної та науково-дослідної роботи, які затверджені кафедрою відповідно до перспективного плану роботи факультету.

Викладачі кафедри займаються розробкою сучасних навчально-методичних комплексів для викладання навчальних дисциплін та їх електронних варіантів, розробкою та оновленням тестових та заліково-іспитових завдань. Поряд з традиційними методами активно використовують інноваційні та інтерактивні технології навчання, такі як: мультимедійні технології: PPT – презентації, комп’ютерні технології: спеціалізовані програми з розвитку навичок аудіювання, читання, граматики, усного та писемного мовлення, проектна робота, аудіо-відео засоби навчання, сучасні вітчизняні та зарубіжні підходи з лінгводидактики, використання джерел Інтернету, зокрема, під час виконання завдань із самостійного прослуховування професійно-орієнтованих аудіо повідомлень.

Лабораторії

При кафедрі індоєвропейських мов факультету романо-германських мов функціонує науково-практична лабораторія «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції».

Основні проекти та завдання, над якими працює  лабораторія:

 • дослідження наукових підходів до технології формування іншомовної мовленнєвої компетенції;
 • дослідження вітчизняних та зарубіжних підходів до визначення рівня комунікативної компетенції та її складових;
 • розробка навчальних посібників, навчально-методичних комплексів;
 • укладання підручників;
 • організація науково-практичних тренінгів спільно з вчителями іноземних мов загальноосвітніх середніх шкіл з метою вдосконалення сучасних технологій викладання іноземних мов;
 • організація та проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій;
 • проведення семінарів – тренінгів та практикумів для студентів факультету романо-германських мов;
 • проведення регіональних семінарів по методиці розробки авторських програм і курсів;
 • розробка концепції стандартизованого контролю за якістю знань студентів;
 • розробка концепції проектних видів діяльності на заняттях з іноземної мови та творчих видів контролю;
 • створення центру вивчення іноземних мов (сертифікатні програми);
 • проведення науково-практичного семінару по темі: «Формування комунікативної компетенції  в читанні та аудіюванні»;
 • регіональний науково-практичний семінар на  тему: «Метод проектів»;
 • регіональний науково-практичний семінар на  тему: «Міжкультурна комунікація та сучасні комунікативні технології».

На кафедрі щомісячно проводиться науково-методичний семінар «Інноваційні методи навчання іноземних мов» в межах наукової теми кафедри «Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації».. В рамках роботи семінару щорічно здійснюються:

«Регіональний науково-методичний семінар для вчителів польської мови регіону на тему «Викладання польської мови в Україні: проблеми та перспективи», відповідальні – викладачі кафедри Кратюк Юлія Казимирівна та кандидат психологічних наук, старший викладач Белявська Олена Олександрівна.

Науково-методичний семінар «Формування іншомовної комунікативної культури у студентів ВНЗ», відповідальна – декан, кандидат психологічних наук, доцент Ковальчук Інна В’ячеславівна.

Науково-методичний семінар «Використання Інтернет-ресурсів у навчанні іноземних мов», відповідальна – завідувач кафедри індоєвропейських мов, кандидат філологічних наук, старший викладач Поліщук Вікторія Леонідівна.

Міжнародні проекти кафедри індоєвропейських мов, Науково-практичної лабораторії «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції:

 • Виконання спільних проектів з лабораторією PREFICS університету Рен ІІ (Франція) та посольством Франції в Україні.
 • Семестрове навчання студентів ФРГМ у університеті Рен ІІ (Франція).
 • Співпраця з паризькою лінгвістичною школою “Globus mundus”: спільні семінари з лінгводидактики та лінгвокраїнознавства, організація лінгвістичних курсів.
 • Співпраця з берлінською лінгвістичною школою «Carl Duisberg», організація лінгвістичних курсів.
 • Виконання спільного наукового проекту із Жешувським університетом: Дослідження діалектів польської мови в Україні.
 • Проведення виробничої практики студентами-магістрами першого року навчання у закладах готельного та ресторанного типу у ФРН.
 • Співпраця з докторантами-волонтерами, носіями французької та німецької мов: Сабіною Кендлер (університет Монпельє) та Солен Шарпантьє.
 • Сприяння участі у програмі «Німеччина – Work & Travel» студентам ФРГМ та надання їм інформаційної підтримки.
 • Співпраця з німецькою службою академічних обмінів Німеччини DAAD,співпраця з регіональними лекторами DAAD.
 • Організація проведення тесту DaF он-лайн для студентів факультету романо-германських мов.
 • Співпраця з Гете-Інститутом.
 • Участь у німецько-українських молодіжних обмінних програмах (Німеччина, м. Берлін)

Щорічно кафедра займається проведенням наукових конференцій:

Міжнародна науково-практична конференції «Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації»

Міжнародна науково-практична Інтернет – конференція „Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації”

За матеріалами конференцій видано Наукові збірники:

 1. Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2013. – Вип.33,34,35,36,37,38,39.
 2. Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2014. – Вип.42,43,44,45,46,48,49.
 3. Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2014. – Вип.51,53,54.
 4. Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2015. – Вип.55,56,57,58,59.
 5. Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2016. – Вип.60,61,62,63.
 6. Студентські Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька  академія”, Вип.1,2,3,4,5,6,7,8,9.
 7. Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2017. – Вип.64, ч.1, ч.2.

Наукові гуртки

На кафедрі функціонують студентські наукові проблемні групи: декан, доцент, кандидат психологічних наук Ковальчук І. В. керує науково-дослідницькою групою «Лінгвокогнітивні, прагматичні та соціокультурні аспекти комунікації».

Завідувач кафедри, старший викладач, кандидат філологічних наук Поліщук В.Л. керує науково-дослідницькою групою «Структурно-семантичні особливості фразеологізмів у різносистемних мовах».

Кафедрою індоєвропейських мов створено центр іншомовної підготовки, який пропонує сертифікатні програми: з іспанської, польської, німецької та французької мов.

Прийом документів відбувається щорічно на початку вересня. Навчання проходить із середини вересня по червень кожного року. 

Дані програми дають можливість здобути знання з іноземних мов на рівнях А1-В2. По завершенню програми студенти отримують сертифікат, який засвідчує рівень володіння мовою.  Групи формуються відповідно до рівня володіння мови, в групах від 5-ти до 10 чоловік. 

У викладанні іноземних мов на заняттях сертифікатних програм використовуються мовні комплекси, розроблені та видані  у країнах, мови яких вивчаються, а також розробки викладачів кафедри.

З виховною та лінгвокраїнознавчою метою на кафедрі створені мовні клуби: «Panorama» (клуб французької мови), «Loreley» (клуб любителів німецької мови) та «Polskie Wieczorkie» (клуб любителів польської мови), завдання яких полягає у формуванні у студентів соціокультурної та мовленнєвої компетенції. На засіданнях клубів обговорюються актуальні проблеми сьогодення. Студенти знайомляться з культурою та літературою, звичаями та традиціями країн, мова яких вивчається, обговорюють політичні події у світі.