Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Наукові центри та лабораторії

Контактна інформація: адміністративний корпус, вул. Семінарська 2, м. Острог
Tел.: (03654) 3-02-58

Директор: Полковський Валерій Полікарпович, доктор філософії, президент компанії «Східноєвропейські можливості» (м. Сейнт-Альберт, Канада) 
e-mail: valerii@shaw.ca 

Наукові співробітники:
Юр’єва Оксана Юріївна, старший викладач кафедри міжнародної мовної комунікації, кандидат педагогічних наук  
e-mail:  oksana.iurieva@oa.edu.ua

Засєкіна Світлана Анатоліївна,  викладач кафедри міжнародної мовної комунікації 
e-mail:  svitlana_zasiekina@hotmail.com

Костюк Ольга Олександрівна, викладач кафедри англійської мови та  літератури
e-mail:  olgakostiuk@ukr.net

Сімак Катерина Віталіївна, викладач кафедри англійської мови та  літератури
e-mail:  kateryna.simak@oa.edu.ua

Тимейчук Ірина Миколаївна, старший викладач кафедри міжнародних відносин, кандидат філологічних наук
e-mail: rysik2210@rambler.ru

Пол Бродовей, запрошений викладач англійської мови у  Національному університеті «Острозька академія» (м. Едмонтон, Канада)
e-mail: paulbrodoway@yahoo.ca

Коротка історія створення

Центр канадознавства є структурним підрозділом Національного університету “Острозька академія”, який розпочав свою діяльність у вересні 2010 року. Центр канадознавства Національного університету “Острозька академія” створено з  метою  дослідження суспільно-політичного устрою Канади, економічної системи, мовної політики та канадського варіанту англійської та французької мов, культури та літератури, освітньої сфери, внутрішньої та зовнішньої політики Канади тощо.

Основні завдання

 • Проведення наукових досліджень з канадознавчої проблематики.
 • Організація конференцій, круглих столів та семінарів з канадознавства.
 • Розробка та впровадження канадознавчих дисциплін та канадознавчого компонента у існуючі дисципліни.
 • Підтримка бібліотечного фонду НаУОА та створення бібліотеки Центру канадознавства.

Плани та напрями діяльності

Відповідно до мети та завдань діяльності Центр канадознавства працює за такими напрямами:
1. Проведення наукових досліджень у галузі канадських студій за такими напрямами:

 • канадський варіант англійської мови;
 • франкофонія в Канаді;
 • канадська література; 
 • система вищої та середньої освіти у Канаді;
 • гендерні дослідження в Канаді; 
 • релігійна толерантність Канади.

2. Запрошення викладачів та фахівців у різних галузях із Канади та України для проведення занять, семінарів та презентацій на кандознавчу тематику.
3. Проведення Симпозіумів з канадознавства та Канадських читань а також тематичних круглих столів і семінарів з канадознавства
4. Впровадження канадознавчого компонента у навчальні курси.
5. Дослідження бізнесових можливостей та бізнес-проектів України та Канади.
6. Поповнення фонду наукової бібліотеки та ресурсного центру вивчення іноземних мов Національного університету “Острозька академія” літературою з канадознавства.

Реалізовані проекти (заходи)

За період діяльності Центром канадознавства було проведено низку заходів, зокрема, Симпозіуми з канадознавства (2011 р., 2015 р.) та конференції “Канадські наукові читання” (2013 р., 2014 р.), метою яких було зібрати коло зацікавлених дослідників канадської проблематики, сприяти процесу обміну знаннями та досвідом і розвитку канадознавчих досліджень в Україні. Перший Симпозіум з канадознавства у 2011 році відвідала Ляриса Блавацька, радник Посольства Канади в Україні. На другий Симпозіум у 2015 році завітав Роман Ващук, Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні.

Центр канадознавства регулярно проводить семінари та круглі столи на канадознавчу тематику, співпрацює з волонтерами з Канади, які викладають в університеті. Завдяки діяльності Центру постійно поповнюється літературою з Канади фонд наукової бібліотеки та ресурсний центр вивчення іноземних мов Національного університету “Острозька академія”.

Центр канадознавства залучає молодь до вивчення та дослідження різних аспектів канадського життя. Зокрема, у 2013 році Центром було проведено конкурс студентських наукових робіт, у якому було обрано двох переможців і нагороджено почесними грамотами та заохочувальними призами. Центр постійно підтримує зв'язки з Гощанською районною школою-гімназією, організовує постачання літератури з Канади; наукові співробітники центру проводять презентації у цьому навчальному закладі.

Спіробітники Центру канадознавства працюють над науковими дослідженнями канадознавчої проблематики. Зокрема, у 2014 році співробітниками захищено кандидатські дисертації на тему «Гендерна освіта бакалаврів гуманітарних спеціальностей у вищих навчальних закладах Канади» з педагогіки та «Дискурс Іншого в романах-дистопіях Маргарет Етвуд» з філології. Виконуються дисертаційні роботи з педагогіки на такі теми: «Гендерне виховання учнів у середніх навчальних закладах Канади», «Виховання релігійної толерантності школярів у середніх навчальних закладах Канади», «Тенденції розвитку академічної мобільності студентів у системі вищої освіти Канади».

Керівник: Коцюк Леся Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент
Адреса: 35800 LEXILAB, Національний університет "Острозька академія", вул. Семінарська 2, м. Острог, Рівненська обл., Україна
e-mail: LexiLab@oa.edu.ua, lesya.kotsyuk@oa.edu.ua
Тел.: (03654) 3-02-58
Адреса сайту: lexilab.oa.edu.ua 

Коротка історія створення

Лексикографічна лабораторія функціонує при кафедрі англійської філології факультету романо-германських мов Національного університету “Острозька академія”.

Основні завдання

дослідження, впровадження та методичний супровід змісту, методів, технологій та засобів сучасної лексиколології та лексикографії, а саме:

 • накопичення текстового матеріалу (створення корпусів) для забезпечення прикладами лексикографічні роботи та для навчальних і перекладацьких цілей;
 • створення фонду електронних та друкованих словників різних типів;
 •  включення в навчальний процес факультету романо-германських мов наукового доробку LEXILAB у зміст спецкурсів, наукових семінарів, наукових робіт студентів, аспірантів;
 • вивчення вітчизняного і зарубіжного досвіду розвитку науково-дослідницьких систем у сфері лексикології, лексикографії, корпусної лінгвістики, термінознавства та термінографії; поширення педагогічних інновацій та новітніх освітніх технологій, досягнень науки та передових ідей в практику;
 • створення словників одного чи декількох письменників, словників авторів одного літературного напрямку чи часового періоду, навчальних словників для ВНЗ та шкіл, термінологічних словників та лексикографічних баз даних для систем автоматичного перекладу та електронних словників;
 • створення студентських проблемних груп “Лексикографічні аспекти дослідження сучасної англійської (німецької, французької, іспанської, польської, української) мови” та “Мовна екологія та лінгвокраїнознавство”, члени яких братимуть участь у наукових студентських конференціях, виконуватимуть та захищатимуть дипломні роботи з цього напрямку, організовуватимуть, проводитимуть та відвідуватимуть семінари-практикуми з вказаних напрямків.

Діючі проекти лабораторії LEXILAB:

 • Створення енциклопедичного словника-довідника лінгвістичних термінів і понять. – керівник проекту Коцюк Л.М.
 • Створення словника-тезауруса фразеологічних одиниць англійської мови. – керівник проекту Крайчинська Г.В.
 • Створення українсько-польського словника. - керівник проекту Крайчинська Г.В.
 • Створення спеціалізованих лексикографічних баз даних Multiterm автоматичної системи перекладу TRADOS (сфера комп'ютерних систем та мереж, страхування, Google). - керівник проекту Коцюк Л.М.
 • Організація навчально-методичних семінарів «Корпуси текстів у лінгвістичних дослідженнях», «Ефективне використання словників», «Новинки у сфері лексикографії».

Структура LEXILAB

У лабораторії працюють науковці, аспіранти, пошукувачі, студенти, які формують:

Галузеву раду – мовознавці, які безпосередньо працюють з мовним матеріалом:

Коцюк Леся Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент
Крайчинська Галина Вацлавівна, кандидат філологічних наук, доцент
Новоселецька Світлана Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент
Ковальчук Інна В’ячеславівна, кандидат психологічних наук, доцент
Поліщук Вікторія Леонідівна, аспірант
Панасюк Діна Вячеславівна, пошукувач
Тишко Олена Василівна, пошукувач
Пелипенко Ольга Олександрівна, старший викладач

Керівник: Ковальчук Інна В’ячеславівна, декан факультету романо-германських мов, кандидат психологічних наук, доцент

e-mail: inna.kovalchuk@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - четвер: 09.00- 15.00, обідня перерва: 12.30- 13.30

Коротка історія створення

В рамках наукової теми кафедри індоєвропейських мов функціонує науково-практична лабораторія «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції». Основне завдання предмету «Іноземна мова» полягає у формуванні комунікативної компетенції, тобто здатності та готовності здійснювати ефективне міжкультурне спілкування. Виходячи з вищесказаного створення науково-практичної лабораторії “Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції” є актуальною.

Основні проекти та завдання над якими працює  лабораторія:

 • дослідження наукових підходів до технології формування іншомовної мовленнєвої компетенції;
 • дослідження вітчизняних та зарубіжних підходів до визначення рівня комунікативної компетенції та її складових;
 • розробка навчальних посібників, навчально-методичних комплексів;
 • укладання підручників;
 • проведення науково-методичних семінарів «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції»;
 • організація науково-практичних тренінгів спільно з вчителями іноземних мов загальноосвітніх середніх шкіл з метою вдосконалення сучасних технологій викладання іноземних мов;
 • організація та проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій;
 • проведення семінарів – тренінгів та практикумів для студентів факультету романо-германських мов;
 • проведення регіональних семінарів по методиці розробки авторських програм і курсів;
 • розробка концепції стандартизованого контролю за якістю знань студентів;
 • розробка концепції проектних видів діяльності на заняттях з іноземної мови та творчих видів контролю;
 • створення центру вивчення іноземних мов (сертифікатні програми);
 • проведення науково-практичного семінару по темі: «Формування комунікативної компетенції  в читанні та аудіюванні»;
 • регіональний науково-практичний семінар на  тему: «Метод проектів»;
 • регіональний науково-практичний семінар на  тему: «Міжкультурна комунікація та сучасні комунікативні технології».

Міжнародні проекти 

 • Виконання  спільних проектів з лабораторією PREFICS університету Рен ІІ(Франція) та посольством Франції в Україні;
 • Співпраця з паризькою лінгвістичною школою “Globy mundus”: спільні семінари з лінгводидактики та лінгвокраїнознавства, організація лінгвістичних курсів;
 • Виконання докторської дисертації докторантки Жешувського університету. Участь у конференціях, публікація статей.

Реалізовані проекти (заходи)

Організовано науково-методичні семінари:

Регіональний науково-практичний семінар для вчителів іноземних мов по темі: «Стратегії підготовки учнів старшої школи для успішного написання тестів на уроках іноземної мови»;

Регіональний науково-практичний семінар: «Використання стратегічної компетенції при підготовці учнів до зовнішнього незалежного тестування з іноземної мови»;

Проведення міжкафедрального семінару для викладачів іноземних мов на тему: «Використання техніки анкетування для розвитку комунікативної компетенції на заняттях іноземної мови»;

Регіональний науково-методичний семінар для вчителів польської мови регіону на тему «Викладання польської мови в Україні: проблеми та перспективи»;

Використання літературних текстів на заняттях з польської мови;

Формування іншомовної комунікативної культури у студентів ВНЗ;

Науково-методичний семінар на тему «Використання Інтернет-ресурсів у навчанні іноземних мов», доповідач;

Науково-методичний семінар на тему «Психологія організації альтернативного навчання іноземних мов у ВНЗ».

Проведено наукові конференції:

 • Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації», 2016 – 2020 рр.
 • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації», 2012–2020 рр.
 • Всеукраїнська студентська наково-практична конференція «Лінгвосоціокультурні аспекти комунікації», 2008-2011 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість», 2006-2015 рр.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців з міжнародною участю «Лінгвосоціокультурні аспекти комунікації». 2012-2015 рр.

Видано збірники Наукових записок. Серія «Філологія»:

https://lingvj.oa.edu.ua/