Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, редакційно-видавничий відділ, відділ зв’язків з громадськістю, Центр вивчення спадщини Острозької академії, відділ працевлаштування, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на шістнадцяти престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Кафедра англійської мови та літератури

Керівництво

Завідувач кафедри: Костюк Оксана Юріївна, доцент, кандидат педагогічних наук

Контактна інформація: адміністративний корпус, кафедра англійської мови та літератури
тел/факс: (03654) 3-02-58
e-mail: oksana.kostyuk@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 8.30-15.30.

Заступник завідувача кафедри: Ширяєва Тетяна Михайлівна, доцент, кандидат психологічних наук

Контактна інформація: адміністративний корпус,  кафедра англійської мови та літератури
тел/факс: (03654) 3-02-58
e-mail: tetiana.shyriaeva@oa.edu.ua  
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 14.00-15.30.

Старший лаборант кафедри: Корольова Марія Віталіївна
Контактна інформація: адміністративний корпус,  кафедра англійської мови та літератури
тел/факс: (03654) 3-02-58
e-mail: kafedra.ELL@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 8.30-16.45.

Загальна інформація про кафедру

 Кафедра англійської мови та літератури створена 15 лютого 2006 року рішенням вченої ради Національного університету «Острозька академія» як структурний підрозділ факультету романо-германських мов.

Основним та першопочатковим завданням кафедри є забезпечення навчально-виховного процесу підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю 035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно). Колектив кафедри працює над затвердженою науковою темою «Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури», державний реєстраційний номер 0116U003796.

Викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію та проходять стажування у провідних навчальних закладах України та світу.

 Завдання

Робота кафедри скерована у двох напрямках: навчання англійській мові та навчання літературі.

Кожен з напрямків – це комплекс навчально-виховних заходів, головною метою яких є формування у студентів комунікативної, лінгвістичної і соціокультурної компетенції, позитивного ставлення до оволодіння як мовою, так і культурою англомовного світу, розвиткові здатності до самооцінки і самовдосконалення, формуванні професійної компетенції шляхом ознайомлення студентів з різними методами та прийомами вивчення іноземної мови та залучення до виконання професійно орієнтованих завдань, вихованні і розвитку почуття самосвідомості, формуванні вміння міжособистісного спілкування.

Кафедра забезпечує читання дисциплін циклу професійної підготовки галузі знань 03 Гуманітарні науки  спеціальності 035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) та напряму підготовки 6.020303 Філологія. Мова та література (англійська, німецька), зокрема: англійська мова (І курс), англійська мова (ІІ курс), англійська мова (ІІІ курс), англійська мова (ІV курс), англійська мова (V курс), практична фонетика, практична граматика, аналітичне читання, світова література та вступ до літературознавства (І курс), світова література та вступ до літературознавства (ІІ курс), зарубіжна література, письмова комунікація, методика викладання іноземної мови,  література Англії, методика викладання дисциплін за фахом, сучасні інтерпретації текстів літератури англомовних країн. Кафедра також забезпечує проходження студентами педагогічної та асистентської практик.

 Наукова діяльність кафедри

 У рамках наукової теми кафедри з 2015 року проводиться заочна Інтернет-конференція з міжнародною участю «Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури».

За матеріалами конференції видано Наукові збірники:

1.Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. — Вип. 52.

2.Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. — Вип. 60.

На кафедрі англійської мови та літератури працює щомісячний науково-методичний семінар «Новітні технології у навчанні англійської мови» (відповідальна – ст.в.  Ломінська Н. В.) з методики викладання англійської мови. Він сприяє удосконаленню методичної підготовки викладачів кафедри для забезпечення належного рівня викладання англійської мови, формує професійну компетенцію шляхом ознайомлення їх з різними сучасними методами і прийомами навчання англійської мови та залучення до виконання професійно орієнтованих завдань. Серед форм проведення семінарів основними є:

  • круглий стіл,
  • презентація,
  • виїзне засідання,
  • майстер клас.

Науково-методичні семінари проводяться також у формі вебінарів та у системі Skype, що дозволяє одночасно переглядати та прослуховувати презентації в режимі on-line, поспілкуватися з доповідачами.

При кафедрі англійської мови та літератури функціонує науковий гурток «Літературознавчі студії», керівником якого є Зелінська Лідія Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент.

 Іншими сферами роботи кафедри є:

  •  підбір викладацьких кадрів;
  • забезпечення систематичного підвищення науково-педагогічного рівня викладачів кафедри;
  • виконання запланованих кафедрою наукових досліджень;
  • участь працівників кафедри у науково-практичних конференціях різних рівнів, а також організація онлайн конференції з міжнародною участю «Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури»
  • видавнича діяльність;
  • профорієнтаційна робота.

У межах профорієнтаційної роботи кафедри та з метою виявлення здібної молоді, її стимулювання до обрання професії філолога, викладача англійської та німецької/французької мови, перекладача  співробітники кафедри організовують ряд заходів: