Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, редакційно-видавничий відділ, відділ зв’язків з громадськістю, Центр вивчення спадщини Острозької академії, відділ працевлаштування, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на шістнадцяти престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Кафедра англійської мови та літератури

Керівництво

Завідувач кафедри: Костюк Оксана Юріївна, доцент, кандидат педагогічних наук

Контактна інформація: адміністративний корпус, кафедра англійської мови та літератури
тел/факс: (03654) 3-02-58
e-mail: oksana.kostyuk@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 8.30-15.30.

Заступник завідувача кафедри: Ширяєва Тетяна Михайлівна, доцент, кандидат психологічних наук

Контактна інформація: адміністративний корпус,  кафедра англійської мови та літератури
тел/факс: (03654) 3-02-58
e-mail: tetiana.shyriaeva@oa.edu.ua  
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 14.00-15.30.

Старший лаборант кафедри: Корольова Марія Віталіївна
Контактна інформація: адміністративний корпус,  кафедра англійської мови та літератури
тел/факс: (03654) 3-02-58
e-mail: kafedra.ELL@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 8.30-16.45.

Загальна інформація про кафедру

Кафедра англійської мови та літератури створена 15 лютого 2006 року рішенням вченої ради Національного університету «Острозька академія» як структурний підрозділ факультету романо-германських мов. На кафедрі працює 18 викладачів: 1 професор, доктор педагогічних наук, 6 доцентів, кандидатів філологічних, психологічних та педагогічних наук, 1 кандидат філологічних наук - ст. викладач, 1 кандидат педагогічних наук - ст. викладач, 3 старших викладачі без наукового ступеня та 6 викладачів. 

Основним та першопочатковим завданням кафедри є забезпечення навчально-виховного процесу підготовки бакалаврів та магістрів за напрямом підготовки «Філологія. Мова та література (англійська та німецька/французька), переклад». Колектив кафедри працює над розробкою наукової теми «Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури», державний реєстраційний номер 0116U003796.

У рамках наукової теми кафедри з 2015 року проводиться заочна Інтернет-конференція з міжнародною участю «Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури».

За матеріалами конференції видано Наукові збірники:

1.Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. — Вип. 52.

2.Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. — Вип. 60.

Робота кафедри скерована у двох напрямках: 

 1. Навчання англійській мові
 2. Навчання літературі.

Кожен з напрямків – це комплекс навчально-виховних заходів, головною метою яких є формування у студентів комунікативної, лінгвістичної і соціокультурної компетенції, позитивного ставлення до оволодіння як мовою, так і культурою англомовного світу, розвиткові здатності до самооцінки і самовдосконалення, формуванні професійної компетенції шляхом ознайомлення студентів з різними методами та прийомами вивчення іноземної мови та залучення до виконання професійно орієнтованих завдань, вихованні і розвитку почуття самосвідомості, формуванні вміння міжособистісного спілкування.

1. Навчання англійській мові 

Основною метою навчання англійській мові співробітники кафедри вбачають у тому, щоб випускники напряму підготовки вільно користувалися англійською мовою у професійних, наукових та інших цілях; володіли 4 видами мовленнєвої діяльності на рівні Proficiency (С2); знали синтаксичні, семантичні та фонетичні правила і закономірності англійської мови; використовували соціокультурні знання і вміння в іншомовній комунікації; застосовували культурологічну інформацію у професійній діяльності; реалізовували наукові дослідження, оцінювали й аналізували власний навчальний досвід та удосконалювали свої навчальні стратегії; удосконалювали мовленнєву підготовку шляхом використання автентичних англомовних матеріалів; демонстрували впевненість і позитивну мотивацію у користуванні англійською мовою.

Комплексний підхід до навчання англійській мові полягає у поєднанні аудиторної та позааудиторної роботи. Зокрема, у навчальному плані підготовки бакалавра поряд з класичними заняттями з теорії та практики англійської мови, окремими предметами для вивчення є «Практична граматика англійської мови», «Практична фонетика англійської мови», «Лексичний менеджмент», «Аналітичне читання», «Письмова комунікація». До послуг студентів цифрова фонетична лабораторія та сучасний комп'ютерний клас, обладнаний програмним забезпеченням спеціально для студентів-філологів, та регіональний ресурсний центр з вивчення іноземних мов.

Після занять студенти також мають змогу вдосконалювати свої навички володіння англійською мовою. Співробітники та студенти мають можливість переглядати англомовні канали супутникового телебачення, чотири рази на тиждень працює відео-зал, де демонструються фільми англійською мовою. Упродовж року кафедра ініціює проведення щомісячних зустрічей у рамках англомовного клубу English-Speaking Club (керівник: викладач Сімак К.В.), де проводяться святкування визначних подій та свят англомовних країн; відбувається діяльність англомовного театрального гуртка, співочого гуртка “Singing group” та дискусійного клубу.

Кафедра намагається постійно залучати до спілкування зі студентами англомовних гостей, серед яких учасник “Fulbright Scholar Program”, доктор філософії американського коледжу Gustavus Adolphus Дональд Фредерік Шіз (США),  волонтери Чед Лідл, Труда Берг, Шерон Аккола (США), Пол Бродовей  (Канада), учасники та керівники міжнародної обмінної програми «Канада – Світ – Молодь» Ренді Штайнгауер, Кетрін Ралф, Місейла Йєн, Пейдж Інґліс, Хібер Марк Андре Роджер, Сміс Маккензі Едвард Віліам, Пай Мікела, Мавіні Фелон, Стів Дей, Ліндсі Ґібсон (Канада). 

При кафедрі функціонує Центр підготовки до здачі тестів на міжнародні сертифікати з англійської мови «Longman Pearson Tests». 

2. Навчання літературі.

Керівник секції літератури доц. к. філолог. наук. Зелінська Л.В.

Кафедра читає курси, пов’язані з історією світової літератури, літератур англомовних країн, а також керує науковими роботами студентів з літератури. Головними завданнями кафедри у навчанні літератури є: подати загальну панораму розвитку зарубіжної літератури, виходячи з конкретно-історичного аналізу основних його етапів; проаналізувати становлення, розвиток основних літературних жанрів і родів (епос, лірика, драма, риторика, проза): ознайомити з основними елементами поетики вершинних явищ - художніх творів найбільш відомих письменників і поетів; розкрити проблематику основних творів, показати рух естетичних ідей і художніх форм, значення створених у різні періоди художніх цінностей для подальшого розвитку світової літератури, як феномена людської культури.

Комплексний підхід до навчання літературі полягає у тому, що окрім занять, передбачених навчальним планом спеціальності, студенти мають змогу відвідати театральні постановки відомих творів, а також написати рецензію та обговорити побачене чи прочитане у Клубі читачів сучасної літератури

Викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію:

 • навчання в аспірантурі  (викладачі Костюк О.О., Сімак К. В.);
 • міжнародні стажування (стажування при Британській раді у літній школі для викладачів за підтримки Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, 28 червня - 4 липня 2011 р. – П’янковська І.В., Ткачук С.А., стажування в офісі народного депутата Парламенту Канади Вейна Істера (Wayne Easter) з метою дослідження на практиці проведення двостороніх переговорів, розширення знань про політичну систему на рівні країни та міжнародному, налагодження співпраці з українською діаспорою в Канаді, 2011 р. – Сімак К.В., Канадська місія спостереження за виборами Президента 2014, травень - Сімак К.В. (перекладач короткострокової місії), Канадська місія спостереження за виборами до парламенту 2015, жовтень - Ломінська Н.В. (перекладач для короткострокової місії, м.Дубно), Сімак К.В. (перекладач для довгострокової місії, м. Рівне);
 • наукові стажування (Східноєвропейський національний  університет імені Лесі Українки - Зелінська Л. В., Пелипенко О. О., П'янковська І. В.);
 • відвідування та проведення Всеукраїнських та міжнародних семінарів.

На кафедрі англійської мови та літератури працює щомісячний науково-методичний семінар «Новітні технології у навчанні англійської мови» (відповідальна – ст.в. П'янковська І. В.) з методики викладання англійської мови. Він сприяє удосконаленню методичної підготовки викладачів кафедри для забезпечення належного рівня викладання англійської мови, формує професійну компетенцію шляхом ознайомлення їх з різними сучасними методами і прийомами навчання англійської мови та залучення до виконання професійно орієнтованих завдань. Серед форм проведення семінарів основними є: круглий стіл, презентація, виїзне засідання, майстер клас.

Науково-методичні семінари проводяться також у формі вебінарів та у системі Skype, що дозволяє одночасно переглядати та прослуховувати презентації в режимі on-line, поспілкуватися з доповідачами.

В рамках науково-методичного семінару кафедри функціонує школа  молодого викладача.

Напрямки роботи:

 1. Відвідування занять молодих викладачів наставниками з подальшим аналізом проведеного заняття.
 2. Підготовка та презентація матеріалів методичного характеру на засіданнях семінару кафедри, як самонавчання молодого викладача, на вибрану ними тематику.

У 2015-2016 н.р. передбачаються такі засідання Науково-методичного семінару:

Вересень - Презентація: Аналіз нових надходжень літератури. Нові видання «Oxford», «Longman»; Круглий стіл: Обговорення  програм, єдиних напрямків по використанню підручників, словників, складання рейтингу по курсах, доц. Ширяєва Т.М.

Жовтень - Школа молодого викладача: Vark тест як засіб визначення найбільш ефективних видів діяльності як групи; Організація та написання зрізу знань з англійської мови студентів 1-4 курсів, проведення аналізу результатів, доц. Коцюк Л.М.

Листопад - Он-лайн конференція 2015 The  Macmillan: “Building Conversational Strategies”, “Critical Thinking Skills”, “Using Readers to Prepare for Exam Success”, “Teaching Difficult Sounds”, “Songs and music in the EFL Classroom”, викладачі.

Січень – Лекція «Педагогічна майстерність викладача на практичних заняттях з англійської мови», доц. Костюк О. Ю.;  Workshop: Teaching Mix Ability, ст.в. Ломінська Н.В.

Лютий – Презентації «Використання ігор для вивчення граматичних структур», в. Шапран Н. В., «Використання сайту Quizlet для роботи з вокабуляром», ст.в. П’янковська І.В.

Березень - Школа молодого викладача: “Переваги та недоліки використання мобільних технологій в університеті”, в. Сімак К.В.; Семінар «Використання мобільних телефонів у вивченні іноземних мов», ст.в. П’янковська І. В.

Квітень – Work Shop «Мовленєва зарядка на заняттях англійської мови», в. Тишко О. В.; відвідування та аналіз занять викладачів.

Травень - Круглий стіл «Аналіз роботи з підручниками англійської мови “Upstream”, “Total” обговорення та визначення навчальних комплексів на наступний навчальний рік»; організація та написання зрізу знань з англійської мови студентів 1-4 курсів, проведення аналізу та порівняння результатів , висновки; Work Shop “Mood and Feelings” (vocabulary), П"янковська І.В.

Іншими сферами роботи кафедри є:

 • підбір викладацьких кадрів;
 • забезпечення систематичного підвищення науково-педагогічного рівня викладачів кафедри;
 • виконання запланованих кафедрою наукових досліджень;
 • участь працівників кафедри у науково-практичних конференціях різних рівнів, а також організація онлайн конференції з міжнародною участю «Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури»
 • видавнича діяльність;
 • профорієнтаційна робота.

У межах профорієнтаційної роботи кафедри та з метою виявлення здібної молоді, її стимулювання до обрання професії філолога, викладача англійської та німецької/французької мови, перекладача та навчання в НаУОА за спеціальністю «Філологія. Мова та література (англійська)» співробітники кафедри організовують ряд заходів: