Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Кафедра мовної медіації

Керівництво

Завідувач кафедри: Поліщук Вікторія Леонідівна, кандидат філологічних наук, доцент

Контактна інформація: адміністративний корпус, кафедра мовної медіації
e-mail: viktoriia.polishchuk@oa.edu.ua


Ст. лаборант кафедри – Коженевська Світлана Степанівна

Контактна інформація: адміністративний корпус, кафедра мовної медіації
e-mail: kafedra.iem@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 8.30-16.45

Загальна інформація про кафедру

Кафедра створена 8 квітня 2005 року рішенням Вченої ради Національного університету «Острозька академія».

Наукова тема кафедри — «Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації», державний реєстраційний номер 0120U105118.

Робота кафедри спрямована на підготовку спеціалістів, які мають практичні та теоретичні знання, високу професійну кваліфікацію, уміння та навички з французької, німецької, польської, іспанської мов в Навчально-науковому інституті лінгвістики та інших інститутах університету. Робота кафедри здійснюється за річними планами навчально-виховної та науково-дослідної роботи, які затверджені кафедрою відповідно до перспективного плану роботи інституту.

Викладачі кафедри займаються розробкою сучасних навчально-методичних комплексів, розробкою та оновленням тестових та заліково-іспитових завдань. Поряд із традиційними методами активно використовуються інноваційні та інтерактивні технології навчання.

Структура кафедри мовної медіації:

Наукова робота кафедри

Кафедрою проводиться щомісячно науково-методичний семінар «Інноваційні методи навчання іноземних мов» в межах наукової теми кафедри «Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації» , а також щорічно «Регіональний науково-методичний семінар для вчителів польської мови на тему «Викладання польської мови в Україні: проблеми та перспективи» . Щорічно кафедра займається організацією Міжнародної науково-практичної конференції «Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації» та Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації».

За матеріалами конференцій видаються збірники «Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна».

На кафедрі функціонують студентські науково-дослідницькі групи:

  • «Лінгвокогнітивні, прагматичні та соціокультурні аспекти комунікації» (керівник — доц. Ковальчук І. В.)
  • «Структурно-семантичні особливості фразеологізмів у різносистемних мовах» (керівник — доц. Поліщук В.Л.)