Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Сертифікатні програми та мовні курси

Керівник: Олішкевич Світлана Вікторівна, аспірантка, викладач кафедри міжнародної мовної комунікації

Контактні дані: 
e-mail:  svitlana.olishkevych@oa.edu.ua
Тел.:  (+38) 097 698-07-85

Мета та завдання: курс сертифікатної програми спрямований на формування та вдосконалення у студентів мовних навичок (фонетичних, лексичних, граматичних) та розвиток мовленнєвих вмінь (читання, аудіювання, усного та писемного мовлення) у галузі поглибленої англійської мови.

Слухачі програми знатимуть:

 • як виділяти необхідну інформацію в межах опрацьованої тематики;
 • як готувати і продукувати ділову та професійну кореспонденцію;
 • як самостійно  читати оригінальну літературу  зі спеціальності.

вмітимуть:

 • чітко висловлюватися та аргументувати відносно актуальних тем в академічному та професійному житті;
 • захищати кваліфікаційні і дипломні роботи  англійською мовою;
 • успішно складати вступні випробування з іноземної мови (англійська) ОКР магістра (немовні спеціальності).

матимуть навики  говоріння в межах академічної та професійної тематики, перекладацькі навики, готувати виступи з  індивідуальними презентаціями, щодо широкого кола тем академічного та професійного спрямування англійською тощо.

Слухачами програми можуть бути студенти всіх спеціальностей.

Тривалість програми: 100 годин ( 3 кредити).

По завершенню всі отримають сертифікат, що підтвержує  участь у програмі.

Програма курсу розрахована на 100 годин протягом 2 триместрів (з 1 жовтня по 1 квітня 2014-2015 н.р.).

Керівник: Олішкевич Світлана Вікторівнавикладач кафедри міжнародної мовної комунікації, аспірант.

Контактні дані:

e-mail: svitlana.olishkevych@oa.edu.ua

Тел.: (+38) 097 698-07-85

Мета та завдання: курс сертифікатної програми спрямований на формування та вдосконалення у студентів мовних навичок (фонетичних, лексичних, граматичних) та розвиток мовленнєвих вмінь (читання, аудіювання, усного та писемного мовлення) у галузі професійної ділової англійської мови.

Слухачі програми знатимуть:

 1. Лексичні та граматичні структури для здійснення усної та писомової комунікації на загальну та професійну тематику.
 2. Особливості написання листів різних типів.
  • Правила презетнації результатів психологічного дослідження англійською мовою (для захисту кваліфікаційних і дипломних робіт ).
  • Особливості перекладу наукових текстів професійного спрямування.

вмітимуть:

 • Самостійно читати англомовну літературу зі спеціальності та виділяти необхідну інформацію в межах опрацьованої тематики.
 • Готувати і продукувати ділову та професійну кореспонденцію.
 • Чітко висловлюватися та аргументувати свою позицію щоо актуальних тем в академічному та професійному житті.
 • Виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями щодо широкого кола тем академічного та професійного спрямування тощо.

Тривалість програми: 100 годин (3 кредити).

Слухачами програми можуть бути студенти спеціальності ''Психологія'' факультету політико­ інформаційного менеджменту Національного університету «Острозька академія», які вивчали загальний курс «Англійська мова».

По завершенню студентам, які успішно склали екзамен з курсу “Англійська мова для психологів”, видається сертифікат встановленого зразка, номер і серія якого реєструються в книзі обліку.

 • Польської мови, викладачі к.н. Белявська О.О.,  к.н. Хеленюк А.А.

 • Німецької мови, викладачі Бичковська С.В., Вавшко О.В.

 • Французької мови, викладач Сіліванова І.М.

 • Іспанської мови, викладач Пелипенко О.О.

 • Італійської мови, викладач Савчук В.А.

Керівник: Ковальчук Інна Вячеславівна, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри індоєвропейських мов

Контактна особа: Попчук Марія Анатоліївна, старший лаборант кафедри індоєвропейських мов

e-mail: kafedra.iem@oa.edu.ua

Тел.: (+38) 098 904-39-05

Мета та завдання: 

Дані програми дають можливість здобути знання з іноземних мов на рівнях А1-В2. Групи формуються відповідно до рівня володіння мови, в групах від 8-ми до 15 чоловік. Після завершення програм початкового рівня студенти виявляють бажання стати учасниками відповідних сертифікатних програм підвищеного рівня.

Вміння та навички, які отримує студент після проходження програми:

 • Формування та розвиток комунікативної компетенції чотирьох видів базової мовленнєвої діяльності: усної (аудіювання та говоріння) і письмової (читання та письмо);
 • Формування та розвиток лінгвістичної компетенції, що охоплює знання мови і правил її функціонування в процесі іншомовної комунікації;
 • Формування та розвиток країнознавчої компетенції.

У викладанні іноземних мов на заняттях сертифікатних програм викладачі використовують мовні комплекси розроблені та видані  у країні мову, якої вивчають, а також розроблені викладачами кафедри.

Слухачами програми можуть бути студенти всіх спеціальностей, а також всі бажаючі.

Тривалість програм: 50-100 годин.

По завершенню програми учасники  отримують сертифікат, який засвідчує рівень володіння мовою.