Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Сертифікатні програми та мовні курси

Програма передбачає відвідування 16 практичних занять та виконання самостійної роботи на такі теми:

  1. Управління перекладацькими проектами на базі перекладацької платформи Memsource;
  2. Управління перекладацькими проектами засобами програми Trados Studio;
  3. Управління перекладацькими проектами засобами програми memoQ;
  4. Система управління перекладацькими процесами Protemos.

Для отримання сертифікату про завершення навчання необхідно виконати принаймні 80 відсотків програми. За умови успішного закінчення програми слухачі мають змогу отримати сертифікат від компанії Memsource про освоєння навиків роботи в платформі Memsource, а також сертифікат від Національного університету «Острозька академія» про проходження курсу «Автоматизоване управління перекладацькими проектами» з зазначенням годин, кредитів та оцінки отриманих навичок.

Викладач:Заблоцький Юрій Валерійович

Запис на сертифікатну програму здійснює кафедра англійської філології.

Контактна інформація:
Яцюк Людмила Степанівна,
старший лаборант кафедри англійської філології
e-mail: kafedra.lingvistyky@oa.edu.ua

Програма передбачає відвідування 16 практичних занять та виконання самостійної роботи на такі теми:

Тема 1. Професійна етика перекладача.

Тема 2. Нормативні документи, що регламентують роботу перекладача.

Тема 3. Основні принципи перекладацького скоропису.

Тема 4. Використання сучасних технологій в усному перекладі.

Тема 5. Права людини. Переклад з англійської мови на українську.

Тема 6.Внутрішня політика. Переклад з англійської мови на українську.

Тема 7. Міжнародні відносини. Переклад з англійської мови на українську.

Тема 8. Виклики глобалізації. Переклад з англійської мови на українську.

Тема 9. Усний переклад на виробництві.

Тема 9. Міжнародна співпраця.

Тема 10. Аудіовізуальний переклад.

Для отримання сертифікату про завершення навчання необхідно виконати принаймні 80 відсотків кожного модулю.

Попередні навички: знання англійської мови на рівні Advanced, посвідчене сертифікатом, копією залікової книжки (для студентів Національного університету "Острозька академія" оцінка "В" з англійської мови), або результатом зрізу знань, проведеному при навчально-науковому центрі LinguaPark.

За умови успішного закінчення програми слухачі мають змогу отримати сертифікат від Національного університету «Острозька академія» про проходження курсу «Основи усного перекладу» з зазначенням годин, кредитів та оцінки отриманих навичок.

Викладач:: ст. викл. Пелипенко Олексій Антонович

Запис на сертифікатну програму здійснює кафедра англійської філології.

Контактна інформація:
Яцюк Людмила Степанівна,
старший лаборант кафедри англійської філології
e-mail: kafedra.lingvistyky@oa.edu.ua
тел/факс: (03654) 3-02-58

Мета та завдання: 

Курси з польської, іспанської, французької, німецької мов дають можливість здобути знання з іноземних мов на рівнях А1-В2. Групи від 8-ми до 15 чоловік формуються відповідно до рівня володіння мови. Після завершення програм початкового рівня студенти за бажанням можуть стати учасниками відповідних сертифікатних програм підвищеного рівня.

Вміння та навички, які отримує студент після проходження програми:

  • Формування та розвиток комунікативної компетенції чотирьох видів базової мовленнєвої діяльності: усної (аудіювання та говоріння) і письмової (читання та письмо);
  • Формування та розвиток лінгвістичної компетенції, що охоплює знання мови і правил її функціонування в процесі іншомовної комунікації;
  • Формування та розвиток країнознавчої компетенції.

У викладанні іноземних мов використовуються мовні комплекси країн, мови яких вивчаються.

Слухачами програми можуть бути студенти всіх спеціальностей, а також всі бажаючі.

Тривалість програм: 50-100 годин.

По завершенню програми учасники  отримують сертифікат, який засвідчує рівень володіння мовою.

Керівник: Ковальчук Інна В'ячеславівна, кандидат психологічних наук, доцент, Директор Навчально-наукового інституту лінгвістики

Контактна особа: Попчук Марія Анатоліївна, викладач кафедри мовної медіації
e-mail: mariia.popchuk@oa.edu.ua
Тел.: (+38) 098 904 39 05