Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Кафедра англійської філології

Керівництво

Завідувач кафедри: Худолій Анатолій Олексійович, доктор політичних наук, професор

Контактна інформація: адміністративний корпус, кафедра англійської філології
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-15.00


Методист кафедри: Яцюк Людмила Степанівна
Контактна інформація:
адміністративний корпус, кафедра англійської філології
email: kafedra.lingvistyky@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 8.00 – 16.30, обідня перерва: 13.00-13.30

Загальна інформація про кафедру

З березня 2014 року кафедра теорії мови та літератури перейменована на кафедру англійської філології

Кафедра відповідає за наукову роботу факультету романо-германських мов. На кафедрі загалом працює 11 викладачів: 3 доктори наук, 6 кандидатів наук, 2 старших викладачі без наукового ступеня, 1 викладач. Штатних – 5 викладачів (2 доктори, 1 кандидат, 1 ст. викладач і 1 викладач). Решта – сумісники (внутрішні ).

Кафедра англійської філології є профілюючою кафедрою факультету романо-германських мов, готує фахівців спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (денна форма навчання).

Навчальний процес з підготовки магістрів на кафедрі англійської філології забезпечує колектив висококваліфікованих викладачів, які мають вчені ступені та наукові звання.

Навчальна робота

Викладачі кафедри забезпечують читання теоретичних  курсів згідно із затвердженим навчальним планом,а саме: Вступ до мовознавства, Усний переклад, Основи наукових досліджень, Лексикологія, Стилістика, Історія англійської мови, Практичні аспекти перекладу та локалізації, Теоретична фонетика, Теоретична і прикладна граматика, Теорія та практика перекладу, Теорія мовної комунікації, Методологія і організація лінгвістичних досліджень, Лінгвоісторіографія, Міжкультурна комунікація та основи культури іншомовного мовлення.

Курси, які читають викладачі кафедри, забезпечені робочими програми, навчально-методичними комплексами, підготовленими завданнями до поточних та підсумкових модульних контрольних робіт з кожної навчальної дисципліни.

Ресурси

Викладачі активно працюють у  системі Moodle (модульному об’єктно-орієнтованому динамічному навчальному середовищі). Тут розміщені електронні варіанти лекцій, завдання до практичних занять. Цю систему викладачі використовують для проведення поточних та підсумкових модульних перевірок знань. Викладачі кафедри поєднують електронні та друковані засоби контролю. Для оптимізації викладання дисциплін перекладацького циклу кафедра користується партнерським програмним забезпеченням для автоматизації процесу перекладу MemoQ, Memsource, XTRF.

 

Наукова робота

Кафедра англійської філології працює над науковою темою:«Лексична і фразеологічна семантика та дискурс-аналіз», що зареєстрована Українським інститутом науково-технічної й економічної інформації в листопаді 2020 року, державний реєстраційний номер 0120U105117

Кафедра англійської філології відповідає за наукову роботу факультету романо-германських мов. Протягом року викладачі кафедри активно залучають студентів до науково-дослідної роботи, а саме:

  •  керують курсовими та магістерськими роботами;
  • забезпечують діяльність науково-дослідницьких груп, гуртків;
  • керують перекладацькою практикою;
  • заохочують студентів до участі у наукових конференціях, та публікації статей.

Науково-дослідницькі групи на кафедрі англійської філології

  1. Лінгвістика тексту, дискурс-аналіз, когнітивна лінгвістика (науковий керівник Худолій А.О.);
  2. Прикладні аспекти лінгвістичних досліджень: лексикологія, термінознавство, корпусна лінгвістика, переклад (науковий керівник Коцюк Л.М.);
  3. Студія художнього перекладу (науковий керівник Пелипенко О.А.);
  4. Студія сучасного перекладу та локалізації (науковий керівник Заблоцький Ю.В.)

Партнери кафедри

1. В межах договору викладачі кафедри тісно співпрацюють із колегами з  Університету імені Яна Кохановського (м. Кєльце. Польща). Викладачі беруть участь у конференціях, які організовує польський університет та публікуються у щорічному збірнику за сприяння проф. Лещака О.В.

2. Перекладацька компанія повного циклу «Лінгвістичний центр», м. Львів;

3. Кафедра прикладної лінгвістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;

4. Кафедра практики англійської мови Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;

5. Кафедра теорії і практики англійської мови та прикладної лінгвістики Рівненського державного гуманітарного університету;

6. Кафедра теорії і практики перекладу Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка.

7. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (м. Чернівці), кафедра германського, загального та порівняльного мовознавства (очолює проф. Кушнерик В.І.) та кафедрою теорії та практики перекладу (очолює проф. Бялик В.Д.).