Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Кафедра англійської філології

Керівництво

Завідувач кафедри: Худолій Анатолій Олексійович, доктор політичних наук, професор

Контактна інформація: адміністративний корпус, кафедра англійської філології
тел/факс: (03654) 3-02-58
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-15.00

Методист кафедри: Яцюк Людмила Степанівна
Контактна інформація:
адміністративний корпус, кафедра англійської філології
тел/факс: (03654) 3-02-58
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 8.00 – 16.30, обідня перерва: 13.00-13.30 
email: kafedra.lingvistyky@oa.edu.ua

Загальна інформація про кафедру

З березня 2014 року кафедра теорії мови та літератури перейменована на кафедру англійської філології

Кафедра відповідає за наукову роботу факультету романо-германських мов. На кафедрі загалом працює 11 викладачів: 3 доктори наук, 6 кандидатів наук, 2 старших викладачі без наукового ступеня, 1 викладач. Штатних – 5 викладачів (2 доктори, 1 кандидат, 1 ст. викладач і 1 викладач). Решта – сумісники (внутрішні ).

Кафедра англійської філології є профілюючою кафедрою факультету романо-германських мов, готує фахівців спеціальності «035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)» за освітньо-кваліфікаційними рівнем  магістр (денна форма навчання).

Навчальний процес з підготовки магістрів на кафедрі англійської філології забезпечує колектив висококваліфікованих викладачів, які мають вчені ступені та наукові звання.

Навчальна робота

Викладачі кафедри забезпечують читання теоретичних  курсів згідно із затвердженим навчальним планом,а саме: Вступ до мовознавства, Усний переклад, Соціолінгвістика, Основи наукових досліджень, Лексикологія, Стилістика, Історія англійської мови, Практичні аспекти перекладу та локалізації, Теоретична фонетика, Теоретична і прикладна граматика, Теорія та практика перекладу, Теорія мовної комунікації, Методологія і організація лінгвістичних досліджень, Лінгвоісторіографія, Міжкультурна комунікація, Основи культури іншомовного мовлення.

Курси, які читають викладачі кафедри, забезпечені навчальними та робочими програми, навчально-методичними комплексами, підготовленими завданнями до поточних та підсумкових модульних контрольних робіт з кожної навчальної дисципліни.

Ресурси

Викладачі активно працюють у  системі Moodle (модульному об’єктно-орієнтованому динамічному навчальному середовищі). Тут розміщені електронні варіанти лекцій, завдання до практичних занять. Цю систему викладачі використовують для проведення поточних та підсумкових модульних перевірок знань. Викладачі кафедри поєднують електронні та друковані засоби контролю. Для оптимізації викладання дисциплін перекладацького циклу кафедра користується партнерським програмним забезпеченням для автоматизації процесу перекладу MemoQ, Memsource, XTRF.

 

Наукова робота

Кафедра англійської філології працює над науковою темою:«Лексичні і фразеологічні аспекти дискурсу», що зареєстрована Українським інститутом науково-технічної й економічної інформації в січні 2017 р., державний реєстраційний номер 0116U005587.

Кафедра англійської філології відповідає за наукову роботу факультету романо-германських мов. Протягом року викладачі кафедри активно залучають студентів до науково-дослідної роботи, а саме:

  •  керують написанням курсових та магістерських робіт;
  • забезпечують діяльність науково-дослідницьких груп гуртків;
  • керують науково-дослідною практикою;
  • заохочують студентів до участі у наукових конференціях, до написання статей.

Наукові гуртки для студентів та викладачів факультету:

  1. Лінгвістика тексту, дискурс-аналіз, когнітивна лінгвістика (науковий керівник Худолій А.О.);
  2. Прикладні аспекти лінгвістичних досліджень: лексикологія, термінознавство, корпусна лінгвістика, переклад (науковий керівник Коцюк Л.М.);
  3. Студія художнього перекладу (науковий керівник Пелипенко О.А.);
  4. Студія сучасного перекладу та локалізації (науковий керівник Заблоцький Ю.В.)

Партнери кафедри

Кафедра англійської філології тісно співпрацює з міжнародними лідерами на ринку перекладу та локалізації.

Зокрема, підписано двосторонній договір з компанією Kilgray про ліцензійне використання програмного забезпечення для автоматизації процесу перекладу memoQ. Досягнуто домовленість про отримання безкоштовної річної ліцензії на користування інтернет-платформою для управління перекладацькою діяльністю XTRF.

Продовжено річне ліцензування на використання інтернет-платформи керування перекладацькою діяльністю Memsource, на базі якої зокрема здійснюється управління перекладацької практики студентів 4-го курсу.

Досягнуто домовленість про користування ресурсами і надання послуг з навчання студентів і викладачів по створенню систем машинного перекладу на базі інтерет-платформи машинного перекладу KantanMT.

Крім того було підписано договір про членство з міжнародною організацією TAUS, в результаті якого викладачі та студенти факультету романо-германських мов отримали доступ до бази даних, ресурсів та інструментів компанії TAUS для навчальної для дослідницької діяльності.

1. В межах договору викладачі кафедри тісно співпрацюють із Університетом імені Яна Кохановського (м. Кєльце. Польща). Викладачі беруть участь у конференціях, які організовує польський університет та публікуються у щорічному збірнику за сприяння проф. Лещака О.В.

2. Перекладацька компанія повного циклу «Лінгвістичний центр», м. Львів;

3. Кафедра прикладної лінгвістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;

4. Кафедра практики англійської мови Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;

5. Кафедра теорії і практики англійської мови та прикладної лінгвістики Рівненського державного гуманітарного університету;

6. Кафедра теорії і практики перекладу Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка.

7. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (м. Чернівці), кафедра германського, загального та порівняльного мовознавства (очолює проф. Кушнерик В.І.) та кафедрою теорії та практики перекладу (очолює проф. Бялик В.Д.).