Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, редакційно-видавничий відділ, відділ зв’язків з громадськістю, Центр вивчення спадщини Острозької академії, відділ працевлаштування, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на шістнадцяти престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Кафедра міжнародної мовної комунікації

Керівництво

Завідувач кафедри: Крайчинська Галина Вацлавівна, кандидат філологічних наук, доцент

Контактна інформація: адміністративний корпус
тел/факс: (03654) 3-02-58
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 08.45-17.45, обідня перерва: 12.30-13.30

Старший лаборант кафедри: Глінська Наталія Ігорівна
Контактна інформація: адміністративний корпус
тел/факс: (03654) 3-02-58
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 08.45-17.45, обідня перерва: 12.30-13.30

Загальна інформація про кафедру

Кафедру міжнародної мовної комунікації створено 8 квітня 2005 року рішенням вченої ради Національного університету “Острозька академія”. Кафедра міжнародної мовної комунікації є міжфакультетською кафедрою, викладачі якої здійснюють читання навчальних курсів “Англійська мова на І–ІІ курсах, “Англійська мова-2” на ІІІ–IV курсах, на магістеріумах гуманітарного факультету та факультеті політико-інформаційного менеджменту стаціонарної та заочної форм навчання.

Наукову і навчально-методичну роботу кафедри міжнародної мовної комунікації НаУ ОА підпорядковано темі наукової роботи – ''The peculiarities of Business English for non-language specialities of higher educational establishments ''  за державним реєстраційним номером 0116U005532.

Відповідно до нормативних документів Міністерства освіти, науки і спорту України (2004 р.) та концепції Болонського процесу робота кафедри міжнародної мовної комунікації НаУОА спрямована на викладання англійської мови як мови професійного спілкування. Тому усі викладачі кафедри при підготовці та проведенні практичних занять використовують спеціалізовану літературу відповідно до читання курсів, які забезпечує кафедра.

Тема наукової роботи кафедри міжнародної мовної комунікації “Англійська мова професійного спілкування” є ресурсом, що дозволяє підвищувати рівень володіння англійською мовою студентів усіх кваліфікаційних рівнів Національного університету “Острозька академія”. Тому спрямована на досягнення високих професіних навичок на всіх факультетах. Курс “Англійська мова професійного спілкування” для бакалаврів і магістрів є обовязковий для всіх спеціальностей. Усі навчальні та робочі програми кафедри міжнародної мовної комунікації укладено відповідно до наукової теми кафедри.

Кафедра має значні методичні напрацювання за комплексами підручників видавництва Longman, Cambridge та Oxford University Press, за якими здійснюється викладання. Навчально-методичне забезпечення дисциплін кафедри відповідає високим сучасним вимогам та включає основні навчально-методичні комплекси (International Express, Intelligent Business, Landmark, Natural English, New Cambridge Advanced, Just English, International Legal English, Introduction to International Legal English, Across Cultures, Market Leader, Face to Face, Cutting Edge, Upstream, English for Business Man, Academic Encounters та ін.) Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced, що дозволяє працювати зі студентами за рівнями володіння англійською мовою. До основного комплексу входить книга для викладача (TB), з методичними рекомендаціями та розробками, книга для студента (SB), робочий зошит (WB), аудіо- та відеозаписи. Крім вищезазначених комплексів для розвитку та підвищення рівня володіння лексичними, фонологічними та граматичними навичками студентів під час проведення занять викладачі активно використовують перекладні, тлумачні словники, енциклопедичні видання, довідники, граматики англійської мови видання Cambridge та Oxford, додаткову літературу для домашнього читання, залучають різноманітні англомовні тематичні статті з сучасних періодичних видань (National Geographic, News Week, The Guardian, Foreign Affairs, The Economist, The Times, The Sun, The US News and World Report, History Today, Social News, Pearson Education Limited та ін.), що є у вільному доступі у ресурсному центрі ОА.

Для збагачення словникового запасу додатково використовуються підручники English Vocabulary in Use та Business English Vocabulary in Use. Для розвитку навичок читання та письма використовуються книги Mosaic (A Reading Skills / A Writing Skills), Science Year та ін., що наявні у ресурсному центрі університету.

У рамках наукової теми на кафедрі міжнародної мовної комунікації діє навчально-методичний семінар “New Trends in TESL”, у плані роботи якого 2 семінари-практикуми викладачів-носіїв мови та 3 наукові презентації, що сприяє підвищенню фахового рівня викладачів.

Кафедра міжнародної мовної комунікації розробила положення про захист англійською мовою кваліфікаційних робіт та складання державних іспитів.

У рамках навчальних комплексів на практичних заняттях з англійської мови проводиться ознайомлення із політичними та економічними системами різних країн світу, вивчення історичної спадщини, культури народів світу, де студенти мають змогу порівняти та проаналізувати розвиток громадянського суспільства в англомовних країнах.

Викладачі використовують різні форми роботи, зокрема:

 

 1. дебати;
 2. читання англомовних газет та журналів з демократизації суспільства;
 3. додаткові тексти для читання на практичних заняттях;
 4. дискусії в англомовному клубі; 
 5. перегляд та обговорення документальних фільмів з відповідної тематики.

 

Серед запропонованих для дебатів тем:

 

 • Gender Discrimination in Ukrainian society;
 • Protecting Intellectual Property;
 • Sexual Harassment;
 • Sharia Law;
 • Gay Marriage – Should It Be Legalized?;
 • Capital Punishment: Are You For or Against?;
 • Child Adoption and Orphans, Their Protection in the Society;
 • Parliamentary Sovereignty Abroad and in Ukraine;
 • Monarchy in the UK: Is It an Effective Institution or Just Affinity for Tradition?;
 • Constitutional Conventions: Their Legal Status and an Outline of the Principal Conventions Concerning the Legislature, Executive and Judiciary.

 

Кафедра міжнародної мовної комунікації спільно з викладачами профілюючих кафедр університету у 2016 - 2017 н. р. розробила тематику домашнього читання для аналізування та організації дискусій:

 

 • The Dingo Trial.
 • The Case of The Infanticide.
 • O.J. Simpson's case.  
 • Ideas about globalization.
 • Discuss the qualities of good leadership.
 • Cultural Dimensions.
 • Barriers to Intercultural Communication.

 

Викладачі кафедри поряд з традиційними активно використовують інноваційні та інтерактивні технології навчання: відео-, аудіо-, DVD- і CD- плейери, відеопрезентер, магнітофони, комп’ютери, Інтернет-сайти, для чого облаштовано три стаціонарно діючі лабораторії англійської мови (аудиторії № 6, 7, 74). Для домашнього читання на І–IV курсах використовуються адаптовані й оригінальні тексти творів художньої літератури з CD та DVD записами.

Викладачі кафедри активно працюють у системі Moodle, де розроблено тести і презентації Power Point для всіх основних курсів.

На кафедрі міжнародної мовної комунікації раз у семестр працює семінар “Гендерна освітня політика у навчальних закладах Європи” (координатор ст. в. Лушпай Л.І.). Тематика семінарів на 2016–2017 н. р.:

 • Основні напрями гендерного виховання учнів середніх шкіл у Великій Британії.
 • Гендерна політика Європейського Союзу і сучасна педагогіка.
 • Тренінги з підвищення гендерної чутливості педагогічних працівників, як важливий напрямок гендерної освітньої політики держави.

В позаурочний час кафедра проводить засідання англомовного клубу Chatter Box, тематику якого обговорено на засіданні кафедри. З метою охоплення позааудиторною роботою більшої кількості студентів, вирішено, що засіданння клубу відбуватимуться по факультетах.

Тематика засідань англомовного клубу “Chatter Box” 2016 -2017 н.р.:

 Гуманітарний факультет

І семестр

1.Great ways to well - being

2.Meaning of Life: Philosophical and Theological Dementions

3. Hothouse Earth

 1. Understanding newspaper headlines. Analyzing articles
 2.  The way different people behave in different countries
 3. A bridge to spoken English

Жовтень

листопад

 

листопад

вересень

листопад

жовтень

ст.в.Лушпай Л.І.

в. Мараренко О.І.

 

в. Мусійчук Т.І.

в. Юр’єва О.Ю.

в. Мараренко О.І.

доц.Крайчинська Г.В.

ІІ семестр

1.Successful job interview

2. Cultural differences

3. Alternative Beliefs

4.The importance of learning English

 1. Composing magazine covers. Planning the contents of a magazine
  1. Life in cyberspace, modern technology and modern gadgets

7. The Greatest Travelers of all times.

Березень

Лютий

Березень

Лютий

Березень

 

Березень

 

Лютий

ст.в. Лушпай Л.І.

в. Олішкевич С.В.

в. Олішкевич С.В.

в. Мусійчук Т.І.

в. Юр’єва О.Ю.

 

в. Мараренко О.І.

 

доц.Крайчинська Г.В.

Економічний факультет

І семестр

1. Useful tips for engaging international audience

2. Communication is everyone's panacea for everything.

3. Persuasive power of commercials.

 

Жовтень

листопад

листопад

в. Олішкевич С.В.

в. Мусійчук Т.І.

в. Омельчук В.К.

ІІ семестр

1. Global economic collapse 2008 and 2013. Reasons and solutions

2. The Way You Look is a Key to Success

3. The most controversial advertising campaigns ever.

Лютий

 

березень

березень

в. Олішкевич С.В.

 

в. Мусійчук Т.І.

в. Омельчук В.К.

Факультет політико-інформаційного менеджменту

І семестр

1. Healthy lifestyle and eating habits.

2.Do it yourself fundraising: how to ask for Money

3. Travel broadens the Mind.

 1. Holidaymaker all around the world.
 2. Celebrations of English Speaking Families Holidays

Вересень

Вересень

 

Жовтень

листопад

листопад

в. Олішкевич С.В.

в. Юр’єва О.Ю.

 

в. Мусійчук Т.І.

в. Олішкевич С.В.

доц.Крайчинська Г.В.

ІІ семестр

 1. A happy healthy life
 2. How to manage your time?
 3. Customs Vary With Cultures

Березень

березень

 

квітень

в.  Мусійчук Т.І.

в. Юр’єва О.Ю.

 

доц.Крайчинська Г.В.

Навчально-методична робота

Для належного методичного забезпечення всіх курсів у 2016–2017 н. р. заплановано видання цілого ряду збірників методичних рекомендацій:

 1. History of English (для студентів факультету романо- германських мов) (доц. Крайчинська Г.В.);
 2. Get Ready with English (для студентів спеціальності ''Психологія'' III – IV курсу); Selections for Psychologists  (в. Олішкевич С.В.);
 3. Background of Religious Studies (в. Юр'єва О.Ю.).

Впродовж 2006–2015 н. р. видано навчально-методичні посібники:

1. Костюк О. Ю., Ширяєва Т. М. Навчально-методичні матеріали з курсу «Англійська мова» для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність». – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2006. – 77 с.

2. Заблоцький Ю.В., Костюк О.Ю., Ляшенюк Л.І . Завдання для перевірки знань та умінь із курсу «Англійська мова» для студентів економічного факультету (заочна форма навчання). – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2008. – 92 с.

3. Костюк О.Ю., Чепіль О.Я., Ширяєва Т.М. Навчально-методичний посібник під грифом Міністерства освіти України «Тексти для читання з курсу «Англійська мова» для студентів економічного факультету». – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2008. – 224 с.

4. Король Л. Д. Психологія формування національного характеру (психолінгвістичний аспект) – Острог: Національний університет “Острозька академія ”, 2011.

5. Навчально-методичний посібник “Reading for Inspiration” для студентів І курсу спеціальності “Релігієзнавство” (Голубок І.В.).

6. Навчально-методичний посібник “English for Religious studies” (Цолін Д.В.)

7. Король Л. Д. Психологія формування національного характеру (психолінгвістичний аспект). Навчально-методичний посібник // Л. Д. Король. — Острог : Видавництво НаУОА, 2012. – 228 с. (гриф МОНМС України, лист № 1/11-11256 від 01.12.2011 р.)

8. Король Л.Д., Папсуєва А.О. Навчальний посібник з ділової англійської мови «Get Ready for BEC». – Л. Д. Король, А.О. Папсуєва. – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2012. – 110 с.

9. Цолін Д.В. Підручник арамейської мови. На основі текстів Біблії і Таргума Онкелоса. – Черкаси: Колоквіум, 2012. - 250 с.

Кафедра продовжує співпрацю з волонтерами-носіями англійської мови. Так, впродовж 2006–2017 н. р. для читання спецкурсів кафедра міжнародної мовної комунікації НаУ ОА залучила носіїв англійської мови:

– 2 викладачі зі Сполучених Штатів, Філіп Леслі Де Вульф і Марк Д. Вітвицький (2006–2007 н. р. штат Іллінойс), які читали лекції з курсу “Політологія”, а також курс “Англійська мова” для студентів ІІІ–IV курсів спеціальностей “Культурологія” і “Документознавство” та для студентів ІІ курсу спеціальності “Історія”;

– викладач з Канади Морган Бемфорд (2009) залучався для читання на ІІ курсі економічного факультету, до проведення засідань англомовного клубу “Chatter Box та проведення презентацій;

– залучалися учасники міжнародної обмінної програми Canada-World-Youth Люк Людвіґсон, Бріана Монтор, Коді Лонглітс, Лейсі Армстронг,

– волонтер Пол Бродвей (Канада, 2010-2017),

– волонтер Світлана Новотарська (Австралія, 2012-2017). 

Стажування викладачів кафедри міжнародної мовної комунікації НаУОА

 1. Заблоцький Ю.В. – керівництво обмінною програмою Eco-Leadership 2008, Португалія, University of Algarve учасник програми Erasmus Mundus (2011-2012).
 2. Крайчинська Г.В. – TESOL, Житомир (вересень 2008); TESOL, English Learning in the Context of the Long-life Education (Рівне, квітень 2010); TESOL, Current studies in English: Linguistics and Methodology Perspectives (Житомир, квітень 2011); наукове стажування м. (Люблін, 2012).
 3. Крайчинська Г.В. - стажування у (Wyższa szkoła biznesu i przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim (Польща, 2015 р.)).
 4. Лушпай Л.І. - координатор обмінної міжнародної програми “Канада – Світ - Молодь” (2006 – 2007); стажування Стокгольм, Швеція (2013).
 5. Олішкевич С.В. - курс Reading and Writing 4 Gwinnett Technical College (США березень 2010); курс Reading and Writing 5 Gwinnett Technical College (США, липень 2010) Gwinnett Technical College (США, 2010).
 6. Юр’єва О.Ю. - координатор обмінної міжнародної програми “Канада – Світ - Молодь” (2010- 2011 та 2011-2012); літня школа “гендерна теорія для соціогуманітарних факультетів: професійно, цікаво, доступно” (Ужгород, липень 2014).