Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Кафедра фінансів, обліку і аудиту

Керівництво

Завідувач: Дем’янчук Ольга Іванівна, доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, обліку і аудиту

Контактна інформація: центральний корпус НаУОА
e-mail: olha.demianchuk@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок-п'ятниця: 8.30-17.30, обідня перерва 12.30-13.30


Методист кафедри: Нагорна Рита Вікторівна

Контактна інформація: центральний корпус НаУОА
e-mail: kafedra.finansiv@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 8.30 – 17.30, обідня перерва: 12.30-13.30

Загальна інформація про кафедру

Кафедра забезпечує читання дисциплін циклу професійної підготовки: фінанси, корпоративні фінанси, фінансовий менеджмент, аудит, податкова система, бюджетна система, гроші і кредит, ринок фінансових послуг, фінансова діяльність суб’єктів господарювання, фінанси підприємств, банківська система, бухгалтерський облік, фінансовий облік, оподаткування суб’єктів підприємництва, страхування, страховий менеджмент, організація і методика аудиту, міжнародні фінанси, антикризові моделі управління підприємством, управлінський облік, організація бухгалтерського обліку малого бізнесу, облік у бюджетних установах, облік в банках, фіскальна політика України, бізнес-планування, бухгалтерський облік (загальна теорія), фінансовий облік І, фінансовий облік ІІ, звітність підприємств, оцінка фінансового ринку, міжнародні стандарти обліку і звітності, внутрішній контроль корпорацій, податкові розрахунки та звітність, фінансовий менеджмент і контролінг, фінансовий аналіз, облік за видами економічної діяльності, методологія наукових досліджень у фінансах, банківській справі та страхуванні, фінанси у глобальній економічній системі, організація бухгалтерського обліку, стратегічний управлінський облік, міжнародні розрахунки і валютні операції, фінансова обізнаність, економічна діагностика підприємства, основи проєктного менеджменту, бюджетна система, облік у галузях національної економіки, управління публічними фінансами.

Наші освітні програми:

Бакалаврат

Магістратура

Завдання

 • забезпечення високого рівня професійної підготовки студентів, надання їм знань, умінь і навичок, що забезпечує випускникам конкурентоспроможність на ринку праці:
 • активне соціальне партнерство з роботодавцями на підставі довготермінових договорів про співробітництво та ефективна робота щодо сприяння у працевлаштуванні випускників;
 • упровадження інноваційних навчальних технологій, сучасних форм дистанційного навчання, видання навчальних посібників та підручників, поповнення баз даних електронних підручників, методичних посібників та допоміжних матеріалів для студентів денної і заочної форм навчання;
 • налагодження співпраці з суб’єктами господарювання з метою здійснення наукових досліджень за договірними темами, грантами;
 • розвиток міжнародного співробітництва із зарубіжними закладами вищої освіти.

Кафедра виконує науково-дослідну роботу на тему «Забезпечення сталого розвитку фінансової системи України у сучасних умовах» (номер державної реєстрації 0121U112619).

Наукові інтереси викладачів кафедри:

 1. Мамонтова Н. А. Вартісно-орієнтоване управління в умовах глобалізації. Оцінка інтелектуального капіталу. Інвестиції на енергетичному ринку в умовах сталого розвитку.
 2. Дем'янчук О. І. Фінансовий потенціал у формуванні місцевих бюджетів в процесі децентралізації.
 3. Кривицька О. Р. Стратегічні пріоритети страхового ринку в Україні.
 4. Ногінова Н. М. Податкові реформи в Україні з внесенням змін до податкового законодавства.
 5. Фоміних М. В. Банківська система. Банківські операції.
 6. Харчук Ю. Ю. Обліково-аналітичне забезпечення фінансової стійкості та економічної безпеки суб'єктів господарювання.
 7. Шулик Ю. В. Бюджетна політика. Інвестування. Фіскальна політика.
 8. Новак А.Ф. Позиціювання закладів вищої освіти на ринку освітніх послуг.

Кафедрою щорічно проводиться Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку».

Наукові гуртки

Викладачами кафедри заплановано роботу таких наукових гуртків: «Обліково-аналітичне забезпечення діяльності суб’єктів господарювання в умовах глобалізації» керівник доц. Харчук Ю.Ю., «Методичні засади формування та аналізу фінансової звітності підприємства» та «Розвиток та роль грошей і кредиту в сучасних умовах» керівник доц. Іванчук Н.В., «Стратегічні перспективи розвитку страхового ринку України» керівник доц. Кривицька О.Р., «Фінансово-економічні аспекти розвитку територіальних громад в Україні» керівник доц. Дем'янчук О.І.