Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Кафедра економічної теорії, менеджменту і маркетингу

Керівництво

Завідувач кафедри: Козак Людмила Василівна, доктор економічних наук, доцент кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу

Контактна інформація:
e-mail: lyudmyla.kozak@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 8.30-17.30, обідня перерва: 12.30-13.30


Методист кафедри: Фоміних Мар’яна Василівна

Контактна інформація:
e-mail: kafedra.et@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 8.30-17.30, обідня перерва: 12.30-13.30

Загальна інформація про кафедру

Кафедра економічної теорії, менеджменту і маркетингу була створена у 2003 році для виконання таких завдань:

 • забезпечення викладання блоку нормативних теоретичних дисциплін на молодших курсах економічного факультету з метою формування економічного мислення та світогляду в майбутніх фахівців-економістів;
 • забезпечення поглибленого комплексного вивчення професійно-орієнтованих дисциплін у галузі менеджменту і маркетингу з метою формування у студентів системи знань та навичок щодо сучасних підходів управління ринками та організаціями;
 • проведення наукових досліджень актуальних проблем соціально-економічного розвитку України і світу;
 • виховання студентів на принципах християнської етики, патріотизму і гуманізму.

Наші освітні програми:

Бакалаврат

 • освітньо-професійна програма «Datа-маркетинг та аналітика»

Магістратура

 • освітньо-професійна програма «HR-менеджмент»
 • освітньо-професійна програма «Менеджмент продажів та логістика»

Аспірантура

Наукова діяльність кафедри

На кафедрі виконується комплексна науково-дослідна тема «Теоретико-методологічні та практичні аспекти підвищення якості системи управління підприємствами та організаціями», номер державної реєстрації 0120U105285,науковий керівник – доктор економічних наук, доцент Козак Л. В.

Кафедрою щорічно проводиться Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція молодих учених та студентів «Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації». За результатами конференції видається збірник наукових праць та збірник наукових тез.

Наукові інтереси викладачів кафедри:

 1. Галецька Т. І. Аграрний менеджмент. Лізинг як форма інвестування оновлення основного капіталу.
 2. Іванчук Н. В. Механізм оподаткування фонду оплати праці підприємств в умовах ринково-орієнтованої економіки Україні.
 3. Козак Л. В. Аграрний менеджмент. Менеджмент закладів вищої освіти. Стратегічний менеджмент, зокрема формування стратегій позиціювання підприємств.
 4. Новоселецька А.О. Менеджмент страхових організацій. Управління конкурентоспроможністю підприємства.
 5. Топішко Н. П. Соціальна політика. Система соціального захисту населення. Глобальні трансформації сучасного світу.