Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Кафедра економічної теорії, менеджменту і маркетингу

Керівництво

Завідувач кафедри: Козак Людмила Василівна, доктор економічних наук, доцент кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу

Контактна інформація:
e-mail: lyudmyla.kozak@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 8.30-17.30, обідня перерва: 12.30-13.30

Методист кафедри: Фоміних Мар’яна Василівна

Контактна інформація:
e-mail: kafedra.et@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 8.30-17.30, обідня перерва: 12.30-13.30

Загальна інформація про кафедру

Кафедра економічної теорії, менеджменту і маркетингу була створена у 2003 році.

Кафедра забезпечує читання курсів: політекономія, мікроекономіка, макроекономіка, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, менеджмент персоналу, стратегічне управління, інноваційний розвиток підприємства, економіка праці та соціально-трудові відносини, маркетингові аспекти управління підприємством, система управління організацією: формування цільових та функціональних підсистем, управління науковими проєктами.


На кафедрі виконується комплексна науково-дослідна тема «Теоретико-методологічні та практичні аспекти підвищення якості системи управління підприємствами та організаціями», номер державної реєстрації 0120U105285,науковий керівник – доктор економічних наук, доцент Козак Л. В.

Завдання

 • забезпечення викладання блоку нормативних теоретичних дисциплін і організація навчального процесу на молодших курсах економічного факультету;
 • сприяння поглибленому комплексному вивченню і змістовному оволодінню студентами знаннями законів і тенденцій сучасного економічного розвитку суспільства, моделей і механізмів його регулювання;
 • формування економічного мислення та світогляду в майбутніх фахівців-економістів;
 • проведення наукових досліджень актуальних проблем соціально-економічного розвитку України і світу;
 • виховування студентів на принципах християнської етики, патріотизму і гуманізму.

Наукові інтереси викладачів кафедри

 1. Галецька Т. І. Лізинг як форма інвестування оновлення основного капіталу сільськогосподарських підприємств
 2. Іванчук Н. В. Механізм оподаткування фонду оплати праці підприємств в умовах ринково-орієнтованої економіки Україні.
 3. Козак Л. В.Формування стратегій позиціювання продукції аграрних підприємств на вітчизняному та світових ринках.
 4. Топішко І. І. Удосконалення відносин власності. Ринкові трансформації постсоціалістичних країн.
 5. Топішко Н. П. Соціальна політика. Система соціального захисту населення як механізм сприяння розвитку суспільства. Глобальні трансформації сучасного світу.

Кафедрою щорічно проводиться Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція молодих учених та студентів «Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації». За результатами конференції видається збірник наукових праць та збірник наукових тез.

На кафедрі діє аспірантура зі спеціальності 073 Менеджмент.

На базі кафедри діють такі студентські  наукові гуртки:

 1. «Сучасні економічні теорії та стабілізаційні моделі суспільства». Керівник: к.е.н., доц. Топішко І. І.
 2. «Мікроекономічний аналіз діяльності фірми». Керівник к.е.н., доц. Іванчук Н. В.