Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Кафедра економічної теорії, менеджменту і маркетингу

Керівництво

Завідувач кафедри: Іванчук Наталія Володимирівна, доцент, кандидат економічних наук

Контактна інформація:
тел/факс: (03654) 3-01-39
Офісні години: понеділок-п'ятниця: 14.00-16.00

Методист кафедри: Галецька Тамара Володимирівна
Контактна інформація:
тел/факс: (03654) 3-01-39
Офісні години: понеділок - п'ятниця:14.00 -17.45, обідня перерва 13.00-14.00

Загальна інформація про кафедру

Кафедра економічної теорії, менеджменту і маркетингу була створена у 2003 році. 

Кафедра забезпечує читання курсів: політична економія, історія економічних вчень, економічна історія, мікроекономіка, макроекономіка, менеджмент, менеджмент персоналу, маркетинг, міжнародна економіка, економічна політика держави, основи економічної теорії (для неекономічних спеціальностей), основи наукових досліджень.

Кафедра  виконує науково-дослідну роботу на тему: «Науково-методологічні та організаційні засади формування конкурентоспроможності національної економіки в ринкових умовах»  (номер державної реєстрації 0102U005190).

Завдання

 •  забезпечення викладання блоку нормативних теоретичних дисциплін і організація навчального процесу на молодших курсах економічного факультету;
 • сприяння поглибленому комплексному вивченню і змістовному оволодінню студентами знаннями законів і тенденцій сучасного економічного розвитку суспільства, моделей і механізмів його регулювання;
 • формування економічного мислення та світогляду в майбутніх фахівців-економістів;
 • проведення наукових досліджень актуальних проблем соціально-економічного розвитку України і світу;
 • виховування студентів на принципах християнської етики, патріотизму і гуманізму.

Наукові інтереси викладачів кафедри

 1. Галецька Т. І. Лізинг як форма інвестування оновлення основного капіталу сільськогосподарських підприємств
 2. Іванчук Н. В. Механізм оподаткування фонду оплати праці підприємств в умовах ринково-орієнтованої економіки Україні.
 3. Козак Л. В.Формування стратегій позиціювання продукції аграрних підприємств на вітчизняному та світових ринках.
 4. Топішко І. І. Удосконалення відносин власності. Ринкові трансформації постсоціалістичних країн.
 5. Топішко Н. П. Соціальна політика. Система соціального захисту населення як механізм сприяння розвитку суспільства. Глобальні трансформації сучасного світу.

Кафедрою щорічно проводиться Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція молодих учених та студентів «Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації», », та видається збірник «Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка».

На базі кафедри діють такі студентські  наукові гуртки:

 1. «Формування стратегій розвиткутериторіальних громад та суб’єктів  підприємницької діяльності». Керівник: д.е.н., доц. Козак Л. В.
 2. «Сучасні економічні теорії та стабілізаційні моделі суспільства». Керівник: к.е.н., доц. Топішко І. І.