Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Кафедра економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій

Керівництво

Завідувач кафедри: Власюк Анатолій Павлович, доктор технічних наук, професор, Академік академії наук вищої школи України.

Контакти: центральний корпус НаУОА
тел/факс: (03654) 3-01-39
e-mail: a.p.vlasyuk.rv@gmail.com
Офісні години: понеділок-п'ятниця: 8.30-16.30

Старший лаборант:Сорока Олена Віталіївна
Контакти: центральний корпус НаУОА
тел/факс: (03654) 3-01-39
e-mail: kafedra.emmit@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 8.30 – 16.30 

Загальна інформація про кафедру

Кафедра економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій була створена  28 грудня 2007 року для забезпечення фундаментальної підготовки фахівців, що володіють аналітичним мисленням та вміють оцінювати ситуацію, використовують сучасні комп’ютерні технології для створення та супроводження проектів, обґрунтовують та приймають управлінські рішення.

Високопрофесійний склад кафедри, сформований за роки її існування, створює умови студентам для професійного розвитку та набуття знань і досвіду протидіяти антагоністичним інтересам ринкового середовища.

Для підтримки належного рівня кваліфікації викладачі кафедри проходять стажування у провідних навчальних закладах України та Європи.

Завдання

На основі запропонованого широкого спектру дисциплін, що охоплюють сучасні напрямки розвитку економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій, студентам надається можливість отримати ґрунтовні знання та набути практичні навички щодо вирішення завдань, поставлених перед фахівцями з економічної кібернетики.

Кафедра забезпечує читання дисциплін циклу професійної підготовки галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Економічна кібернетика», зокрема: економічна кібернетика, дослідження операцій, моделювання економіки, економіко-математичне моделювання, об’єктно-орієнтоване програмування, проектування та розробка інформаційних систем, системи прийняття рішень, технологія проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних, управління проектами інформатизації, прогнозування соціально-економічних процесів, прикладні моделі економічних процесів, методи та моделі штучного інтелекту, WEB-дизайн та WEB-програмування, корпоративні інформаційні системи, електронна комерція та ін.

Наукова діяльність кафедри

Викладачі кафедри працюють над науково-дослідною темою «Математичне та комп’ютерне моделювання природних, техногенних та економічних процесів та розробка інформаційних систем.»

Наукові інтереси викладачів кафедри охоплюють наступні напрямки:

моделювання економічних процесів в умовах невизначеності; моделювання економічних процесів із застосуванням методів штучного інтелекту; автоматизація процесів управління в соціально-економічних системах; системи захисту інформації; інформаційні системи в економіці.

При кафедрі економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій функціонують наукові гуртки:

  • «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». Керівник: к.е.н., доц.Новоселецький О.М.
  • «Захист інформації в мережі». Керівник: к.пс.н., Коцюк Ю.А.
  • «Проектування та розробка інформаційних систем». Керівник: к.пс.н., Зубенко І.Р., викл. Клебан Ю.В.