Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Кафедра міжнародної мовної комунікації

Керівництво

Завідувач кафедри: Крайчинська Галина Вацлавівна, кандидат філологічних наук, доцент

Контактна інформація: адміністративний корпус
тел/факс: (03654) 3-02-58
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 08.45-17.45, обідня перерва: 12.30-13.30

Старший лаборант кафедри: Зарічна Інна Борисівна
Контактна інформація: адміністративний корпус
тел/факс: (03654) 3-02-58
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 08.45-17.00.

Загальна інформація про кафедру

Кафедру міжнародної мовної комунікації створено 8 квітня 2005 року рішенням вченої ради Національного університету «Острозька академія». Кафедра міжнародної мовної комунікації є міжфакультетською кафедрою, викладачі якої здійснюють читання курсів «Англійська мова-1» на І—ІІ курсах, «Англійська мова-2», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» на ІІІ—IV курсах бакалаврських програм та на магістерських програмах економічного й гуманітарного факультетів та факультеті політико-інформаційного менеджменту стаціонарної та заочної форм навчання.

Наукову і навчально-методичну роботу кафедри міжнародної мовної комунікації НаУОА підпорядковано темі наукової роботи — ’’The Peculiarities of Business English for Non-language Specialities of Higher Educational Establishments’’ за державним реєстраційним номером 0116U005532.

Навчальна робота

Робота кафедри міжнародної мовної комунікації НаУОА спрямована на викладання англійської мови як мови професійного спілкування. Тому усі викладачі кафедри при підготовці та проведенні практичних занять використовують спеціалізовану літературу відповідно до курсів, які забезпечує кафедра. Курс «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» для бакалаврів і магістрів є обовязковим для всіх спеціальностей. Усі навчальні та робочі програми кафедри міжнародної мовної комунікації укладено відповідно до наукової теми кафедри. У рамках навчальних комплексів на практичних заняттях з англійської мови проводиться ознайомлення із політичними та економічними системами різних країн світу, вивчення історичної спадщини, культури народів світу, де студенти мають змогу порівняти та проаналізувати розвиток громадянського суспільства в англомовних країнах.

Викладачі використовують різні форми роботи, зокрема: дебати, читання спеціалізованої літератури з подальшим обговоренням, дискусії в англомовному клубі «Chatter Box», перегляд та обговорення документальних фільмів з відповідної тематики.

Наукова робота

Тема наукової роботи кафедри міжнародної мовної комунікації ’’The Peculiarities of Business English for Non-language Specialities of Higher Educational Establishments’’ дозволяє підвищувати рівень володіння англійською мовою студентів усіх кваліфікаційних рівнів Національного університету «Острозька академія». Тема спрямована на досягнення високих професіних навичок на всіх факультетах. У рамках наукової теми на кафедрі міжнародної мовної комунікації діють:

1) навчально-методичний семінар «New Trends in TESL», у плані роботи якого — семінари-практикуми викладачів-носіїв мови та наукові презентації, що сприяють підвищенню фахового рівня викладачів;

2) науковий гурток ’’Семантика мови і тексту’’ (координатор доц. Крайчинська Г.В.);

3) семінар «Гендерна освітня політика у навчальних закладах Європи» (координатор ст. в. Лушпай Л.І.).

Також щорічно проводиться Всеукраїнська науково-практична заочна інтернет-конференція «ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES». За результатами конференції формується електронний збірник матеріалів, який після проведення конференції розміщується на науковому блозі НаУОА.

Ресурси

Кафедра працює за комплексами підручників видавництв Longman, Cambridge та Oxford University Press. Навчально-методичне забезпечення дисциплін кафедри відповідає високим сучасним вимогам та включає основні навчально-методичні комплекси (International Express, Intelligent Business, Landmark, Natural English, New Cambridge Advanced, Just English, International Legal English, Introduction to International Legal English, Across Cultures, Market Leader, Face to Face, Cutting Edge, Upstream, English for Business Man, Academic Encounters, Outcomes, Keynote, Close-up) Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced, що дозволяє працювати зі студентами за рівнями володіння англійською мовою. Крім вищезазначених комплексів для розвитку та підвищення рівня володіння лексичними, фонологічними та граматичними навичками студентів під час проведення занять викладачі активно використовують перекладні, тлумачні словники, енциклопедичні видання, довідники, граматики англійської мови видання Cambridge та Oxford, додаткову літературу для домашнього читання, залучають різноманітні англомовні тематичні статті з сучасних періодичних видань (National Geographic, News Week, The Guardian, Foreign Affairs, The Economist, The Times, The Sun, The US News and World Report, History Today, Social News, Pearson Education Limited та ін.).

Для збагачення словникового запасу додатково використовуються підручники English Vocabulary in Use та Business English Vocabulary in Use. Для розвитку навичок читання та письма використовуються книги Mosaic (Reading Skills / Writing Skills), Science Year та ін., що наявні у ресурсному центрі університету. Викладачі кафедри поряд з традиційними активно використовують інноваційні та інтерактивні технології навчання: відео-, аудіо-, DVD- і CD- плейери, відеопрезентер, магнітофони, комп’ютери, Інтернет-сайти, для чого облаштовано три стаціонарно діючі лабораторії англійської мови (аудиторії № 6, 7, 74). Для домашнього читання на І—IV курсах використовуються адаптовані й оригінальні тексти творів художньої літератури з CD та DVD записами. Викладачі кафедри активно працюють у системі Moodle, де розроблено тести і презентації Power Point для всіх основних курсів.

Навчально-методична робота

Кафедрою міжнародної мовної комунікації видано навчально-методичні посібники:

1. Костюк О. Ю., Ширяєва Т. М. Навчально-методичні матеріали з курсу «Англійська мова» для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність». — Острог: Національний університет «Острозька академія», 2006. — 77 с.

2. Заблоцький Ю.В., Костюк О.Ю., Ляшенюк Л.І. Завдання для перевірки знань та умінь із курсу «Англійська мова» для студентів економічного факультету (заочна форма навчання). — Острог: Національний університет «Острозька академія», 2008. — 92 с.

3. Костюк О.Ю., Чепіль О.Я., Ширяєва Т.М. Навчально-методичний посібник під грифом Міністерства освіти України «Тексти для читання з курсу „Англійська мова“ для студентів економічного факультету». — Острог: Національний університет «Острозька академія», 2008. — 224 с.

4. Король Л. Д. Психологія формування національного характеру (психолінгвістичний аспект). Навчально-методичний посібник // Л. Д. Король. — Острог : Видавництво НаУОА, 2012. — 228 с. (гриф МОНМС України, лист № 1/11-11256 від 01.12.2011 р.)

5. Король Л.Д., Папсуєва А.О. Навчальний посібник з ділової англійської мови «Get Ready for BEC». — Л. Д. Король, А.О. Папсуєва. — Острог: Національний університет «Острозька академія», 2012. — 110 с.

6. Цолін Д.В. Підручник арамейської мови. На основі текстів Біблії і Таргума Онкелоса. — Черкаси: Колоквіум, 2012. — 250 с.

Кафедра співпрацює з волонтерами-носіями англійської мови.

— зі Сполучених Штатів Америки: Філіп Леслі Де Вульф і Марк Д. Вітвицький, лекції з курсу «Політологія», а також курс «Англійська мова» для студентів ІІІ—IV курсів спеціальностей «Культурологія» і «Документознавство».

— з Канади: Морган Бемфорд, засідання англомовного клубу «Chatter Box»; учасники міжнародної обмінної програми Canada-World-Youth Люк Людвіґсон, Бріана Монтор, Коді Лонглітс, Лейсі Армстронг; Пол Бродвей,

— з Австралії: Світлана Новотарська.