Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Кафедра міжкультурної комунікації

Керівництво

Завідувач кафедри: Мусійчук Тетяна Ігорівна, кандидат філологічних наук, старший викладач

Контактна інформація: адміністративний корпус, кафедра міжкультурної комунікації
e-mail: tetiana.musiichuk@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 09:00-15.00, обідня перерва: 12.30-13.30


Старший лаборант кафедри: Яковчук Тетяна Володимирівна

Контактна інформація: адміністративний корпус, кафедра міжкультурної комунікації
e-mail: kafedra.mmk@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 08.45-17.00, обідня перерва: 13:00-13:30.

Загальна інформація про кафедру

Кафедру міжнародної мовної комунікації створено 8 квітня 2005 року рішенням вченої ради Національного університету «Острозька академія». У зв’язку із реорганізацією факультету романо-германських мов у Навчально-науковий інститут лінгвістики з 1 вересня 2023 року кафедру міжнародної мовної комунікації перейменовано на кафедру міжкультурної комунікації. Робота кафедри міжнародної мовної комунікації НаУОА спрямована на викладання загальної англійської мови та англійської мови професійного спілкування студентам економічного факультету, Навчально-наукового інституту соціально-гуманітарного менеджменту й Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та національної безпеки на всіх рівнях фахової освіти (бакалаврський, магістерський). Викладачі кафедри працюють над розробкою і вдосконаленням сучасного навчально-методичного забезпечення до курсів, застосовують традиційні й інноваційні методи навчання та сучасні технології з метою сформувати у студентів мовну, мовленнєву та комунікативну компетенції, необхідні для впевненого та ефективного спілкування у повсякденному, академічному та діловому середовищі. В основі навчальних програм лежить завдання практичного оволодіння англійською мовою. Студенти мають змогу навчатися у маленьких групах відповідно до їхнього рівня володіння англійською мовою, що сприяє кращому засвоєнню матеріалу і комфортній атмосфері навчання. Англійська мова викладається за сучасними підручниками відомих видавництв (Pearson, National Geographic, Cambridge та Oxford University Press), підібраними відповідно до спеціальності.

Навчальна робота кафедри

Навчальна робота кафедри здійснюється згідно Концепції викладання англійської мови в Національному університеті «Острозька академія», розробленої з урахувуанням сучасних вимог до викладання англійської мови студентам немовних спеціальностей, що вимагає удосконалення використання новітніх технологій та комунікативних методик, а також є нагальною суспільною потребою у підготовці конкурентоспроможних фахівців на ринку праці.

Наукова робота кафедри

Наукова тема роботи кафедри міжкультурної комунікації – «Професійна англійська мова для студентів немовних спеціальностей у ЗВО» (Specialized English for Non-Linguist Students in Higher Educational Institutions), державний реєстраційний номер 0120U105113.

Метою роботи є вивчити та проаналізувати особливості та нові підходи у теорії й практиці викладання англійської мови професійного спрямування студентам немовних спеціальностей, вивчити питання потреб студентів та розробки відповідних курсів, проаналізувати особливості засвоєння й вживання спеціалізованої лексики, застосування адаптованих і автентичних ресурсів та спеціалізованих форм і методів викладання професійної англійської мови майбутнім фахівцям немовних спеціальностей та формування у них іншомовної мовленнєвої компетенції.

На кафедрі діє щомісячний навчально-методичний семінар «New Trends in TESL», на якому викладачі обмінюються “новинками” у сфері викладання загальної та професійної англійської мови, обговорюють вебінари та семінари-практикуми викладачів-носіїв мови та наукові дослідження, тим самим підвищуючи свій фаховий рівень.