Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Загальна інформація

Національний університет «Острозька академія» – наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів – Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Заснував академію у 1576 році князь Василь-Костянтин Острозький. Велику суму коштів на розбудову академії надала його племінниця – княжна Гальшка Острозька. В основу діяльності Острозької академії було покладено традиційне для середньовічної Європи, однак цілком незвичне для українського шкільництва, вивчення семи вільних наук (граматики, риторики, діалектики, арифметики, геометрії, музики, астрономії), а також вищих наук: філософії, богослів’я, медицини. Спудеї Острозької академії опановували п’ять мов: слов’янську, польську, давньоєврейську, грецьку, латинську. Унікальність та оригінальність цього вищого закладу освіти виявилися й у тому, що тут уперше поєдналися два типи культур: візантійська і західноєвропейська. З Острозькою академією пов’язується ренесанс українського народу.

Хроніка відродження Острозької академії в незалежній Україні починається у 1994 році з Указу Президента України. Завдяки наступним указам Президента України розбудова Острозької академії набрала нових обертів.

У жовтні 2000 року Острозька академія отримала статус національного університету, 23 серпня 2003 року був оприлюднений Указ Президента України, згідно з яким Національний університет «Острозька академія» переходив під патронат Президента України.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 798, НаУОА надано статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу.

Острозька академія відзначена 27-м призом «За якість» від Міжнародного трейд-клубу лідерів торгівлі у Парижі за активний розвиток і впровадження норм європейської освіти в життя.

Національний університет «Острозька академія» є членом Європейської Асоціації Університетів з 2010 року, членом Консорціуму українських університетів та Варшавського Університету, а також членом Східноєвропейської мережі університетів. У 2014 році Острозька академія увійшла в десятку рейтингу прозорості національних університетів (Центр дослідження суспільства).

Національний університет «Острозька академія» посів третю сходинку серед класичних університетів та шосту загалом у рейтингу вишів України за якісним показником абітурієнтів.

Острозька академія – десятиразовий номінант Книги рекордів України в категорії «Масові заходи».

Університет двічі занесений до Книги рекордів Гіннеса у номінації «Найдовший поетичний марафон» за проведення безперервного 456 годинного марафону читання «Кобзаря» до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка та у номінації «Найбільша лекція з археології», у якій взяли участь 299 осіб.

Сьогодні університет – це навчально-науковий комплекс, який включає Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського, Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарного менеджменту, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та національної безпеки, Центр заочно-дистанційного навчання, два факультети: економічний, романо-германських мов, навчально-методичний відділ, науковий відділ, відділ міжнародного співробітництва та фандрайзингу, інформаційно-рекламний відділ та ін.

До послуг працівників та студентів університету сучасна Наукова бібліотека, методичні кабінети, інформаційно-технічний центр, ресурсний центр, Музей історії Острозької академії, експозиційні зали, відділ працевлаштування студентів та випускників, стадіон, тенісні корти, їдальня та пункти харчування.

Станом на 01.09.2023 р. навчально-наукову та виховну роботу здійснюють один факультет, один навчально-науковий центр та чотири навчально-наукові інститути. На 22 кафедрах працюють 198 науково-педагогічних працівників, з них: 45 – докторів наук та 97 – кандидатів наук. В університеті працює: 2 академіка АН Вищої школиУкраїни, 27 Відмінників освіти України, 2 Заслужених діячів науки і технікиУкраїни, 12 Заслужених працівників освіти України, 4 Заслужених юристівУкраїни, 1 Заслужений економіст України, 1 Кандидат в майстри спорту України, 1 Герой України, 1 лауреат Державної премії в галузі архітектури, 1 лауреат Державної премії ім. Т.Г Шевченка, 1 працівник нагороджений Орденом Ярослава Мудрого ІV та  V ступенів, 2 працівник нагороджені Орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня, 1 працівник нагороджений Орденом Кирила та Мефодія.

Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів в університеті здійснюється в докторантурі та аспірантурі за 10-ма спеціальностями: 031 Релігієзнавство, 032 Історія та археологія, 033 Філософія, 035 Філологія, 052 Політологія, 053 Психологія, 073 Менеджмент, 081 Право, 113 Прикладна математика, 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії.

Національний університет «Острозька академія»
вул. Семінарська, 2, м. Острог, Рівненська область, 35800, Україна
тел/факс.: (03654) 2-29-49.
E-mail: oa@oa.edu.ua, press@oa.edu.ua
Веб-сайт: http://www.oa.edu.ua

Графік освітнього процесу і розклад навчальних занять формують деканати, інститут, навчально-науковий центр заочно-дистанційного навчання за погодженням з навчально-методичним відділом університету згідно з робочими навчальними планами за формами навчання.

Графік освітнього процесу:

 • навчальний рік починається 1 вересня і включає два семестри (осінній та весняний). Сукупна тривалість семестрів, практик та інших видів робіт упродовж навчального року (курсу) не може бути меншою за 40 тижнів;
 • тривалість теоретичного навчання на першому (бакалаврському) рівні складає 18 тижнів в осінньому семестрі та 17 (перший-другий курс), 15 (третій курс) – у весняному (за винятком останнього семестру освітнього рівня);
 • тривалість теоретичного навчання на другому (магістерському) рівні складає 18 тижнів в осінньому семестрі та 10 тижнів – у весняному (за винятком останнього семестру освітнього рівня);
 • поточний та підсумковий контроль проводять упродовж семестру за результатами виконання робочих програм навчальних дисциплін. Час на підготовку до екзамену повинен становити не менше 3-ох днів. З навчальної дисципліни може бути запланований тільки один вид підсумкового контролю, за винятком наскрізних навчальних дисциплін, які вивчають упродовж декількох семестрів;
 • сумарна тривалість канікул упродовж навчального курсу, окрім випускного, повинна становити не менше 8 тижнів.

Ректор – Пасічник Ігор Демидович, доктор психологічних наук, професор
тел.: (03654) 2-29-49
E-mail: oa@oa.edu.ua

Проректор з науково-педагогічної роботи – Шевчук Дмитро Михайлович, доктор філософських наук, професор
тел.: (03654) 2-29-49
E-mail: dmytro.shevchuk@oa.edu.ua

Проректор з навчально-виховної роботи – Каламаж Руслана Володимирівна, доктор психологічних наук, професор
тел.: (03654) 2-29-49
E-mail: ruslana.kalamazh@oa.edu.ua

Помічник ректора з адміністративно-господарської діяльності та розвитку – Мельничук Наталія Миколаївна, магістр архітектури
тел.: (03654) 2-29-49
E-mail: natalia.melnychuk@oa.edu.ua

Помічник ректора зі стратегічного розвитку та забезпечення якості освіти - Якуніна Катерина Ігорівна, кандидат історичних наук
тел.: (03654) 2-29-49
e-mail: yakist.osvity@oa.edu.ua

Помічник ректора з освітнього менеджменту - Матвійчук Марія Анатоліївна, доктор філософії у галузі права, доцент
тел.: (03654) 2-29-49
e-mail: mariia.matviichuk@oa.edu.ua

Помічник ректора з міжнародного співробітництва та фандрайзингу - Балашов Едуард Михайлович, доктор психологічних наук, доцент
тел.: (03654) 2-29-49
e-mail: eduard.balashov@oa.edu.ua

В університеті підготовку фахівців здійснюють за відповідними освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами на таких рівнях вищої освіти:

 • перший (бакалаврський) – ступінь бакалавра;
 • другий (магістерський) – ступінь магістра;
 • третій (освітньо-науковий) – ступінь доктора філософії.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає шостому рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою концептуальних наукових та практичних знань та поглиблених когнітивних та практичних умінь/навичок, майстерності та інноваційності на рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих завдань і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання.

Бакалавр – це освітній ступінь, що заклад вищої освіти присуджує у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 240 кредитів ЄКТС. Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра визначається закладом вищої освіти.

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти або ступеня молодшого бакалавра.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідає сьомому рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою спеціалізованих концептуальних знань, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення, та спеціалізованих умінь/навичок розв’язання проблем, необхідних для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур.

Магістр – це освітній ступінь, що заклад вищої освіти присуджує у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувають за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми – 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти відповідає восьмому рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою концептуальних та методологічних знань та спеціалізованих умінь / навичок і методів, необхідних для розв’язання значущих проблем у сфері професійної діяльності, науки та/або інновацій, розширення та переоцінки вже існуючих знань і професійної практики.

Ступінь доктора філософії присуджує спеціалізована вчена рада в результаті успішного виконання здобувачем відповідної освітньо-наукової програми (30-60 кредитів ЄКТС) та за результатами публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації.

Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра. Ступінь доктора філософії можна здобувати на основі ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

Кількість освітніх програм за галузями знань і рівнями вищої освіти НаУОА

Галузь знань Рівень вищої освіти
бакалавр магістр доктор філософії
01 Освіта/Педагогіка 13 Початкова освіта 13 Початкова освіта -
02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа -
03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 Філологія
031 Релігієзнавство
032 Історія та археологія
034 Культурологія
035 Філологія
031 Релігієзнавство
032 Історія та археологія
033 Філософія
035 Філологія
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
052 Політологія
053 Психологія
051 Економіка
052 Політологія
053 Психологія
052 Політологія
053 Психологія
06 Журналістика 061 Журналістика 061 Журналістика -
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
073 Менеджмент
08 Право 081 Право 081 Право 081 Право
11 Математика та статистика - - 113 Прикладна математика
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки 122 Комп’ютерні науки -
22 Охорона здоров’я 229 Громадське здоров'я 229 Громадське здоров'я -
25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) -
29 Міжнародні відносини 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Перший (бакалаврський) рівень освіти

Вступники 2023 року при вступі на навчання для здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька академія» подають заяви до Приймальної комісії на перший (бакалаврський) рівень денної та/або заочної форми здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти тільки в електронному вигляді (електронна заява) через мережу Інтернет у строки передбачені на сайті: https://vstup.oa.edu.ua/pravila-prijomu-do-nauoa/. Представники пільгових категорій мають зареєструвати свою пільгу в одному із університетів України у паперовій формі. Виключно після цього вони можуть подавати електронні заявки.

Для вступу абітурієнти подають такі документи:

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО/НМТ;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 271. Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень відсутній, може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, зокрема без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Оригінали документів при участі у конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

Проходять вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди та в разі позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра за кошти державного бюджету (за державним замовленням) (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»), а також за кошти фізичних та/або юридичних осіб: 

 • особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (зокрема на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра);
 • особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;
 • особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення).

Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту та, в разі отримання за результатами співбесіди балів за кожний з предметів не менше ніж встановлений мінімальний рівень Правилами прийому, допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра: 

 • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.
 • особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2022 році в зовнішньому незалежному оцінюванні, національному мультипредметному тесті, магістерському тесті навчальних компетентностей, магістерському комплексному тесті через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти); 
 • особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для проходження національного мультипредметного тесту, магістерського тесту навчальних компетентностей, магістерського комплексного тесту Українським центром оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через відсутність організаційно-технологічних можливостей (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти медичного висновку, у якому зазначено про необхідність створення певних умов для проходження національного мультипредметного тесту, магістерського тесту навчальних компетентностей, магістерського комплексного тесту та відповідного підтвердження Українського центру оцінювання якості освіти про неможливість їх створення).
  Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди або зовнішнього незалежного оцінювання 2019 - 2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором), національного мультипредметного тесту 2022, 2023 року. Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту конкурсну пропозицію на основі повної загальної середньої освіти, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).
 • особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2022 році в національному мультипредметному тесті через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до Приймальної комісії НаУОА копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).
  Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2023 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018 - 2021 років, або національного мультипредметного тесту 2022, 2023 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію на основі повної загальної середньої освіти, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного замовлення»). Для вступників з числа осіб з порушенням зору, які використовують(вали) в процесі навчання шрифт Брайля та потребують створення особливої (спеціальної) умови за кодом 0205 Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, вступні випробування з географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької та французької мов проводяться у НаУОА.
 • особи, які в 2022 році не брали участі в основній, додатковій чи спеціальній сесіях національного мультипредметного тесту через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом 41 Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до Приймальної комісії НаУОА одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа).
 • особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2021 року.
  Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів (з урахуванням особливостей проходження державної підсумкової атестації в Освітніх центрах «Крим-Україна», «Донбас-Україна» або без такого врахування для осіб, які отримали документ про повну загальну середню освіту (додатки 14, 15, 16, 17)) та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо громадяни України з числа таких осіб допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-2 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).
 • особи, звільнені з військової служби починаючи з 01 грудня 2020 року включно;
 • громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту за кордоном у період між 01 вересня 2020 року та 30 листопада 2021 року.
  Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнього незалежного оцінювання). Особи, зазначені в абзаці третьому цього пункту, беруть участь у конкурсному відборі на місця державного або регіонального замовлення лише в разі вступу тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне оцінювання).
 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

Беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

Квота-1 встановлюються НаУОА у межах десяти відсотків максимального (загального) обсягу державного замовлення і оголошуються одночасно з оголошенням максимального державного замовлення.

Зарахування таких осіб відбувається в межах встановлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

Вступники, які не зараховані на навчання на визначені місця у межах встановлених квот, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного балу.

Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань або розгляду мотиваційних листів у передбачених цими Правилами випадках: 

 • для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти – у формі національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання, індивідуальної усної співбесіди, вступного іспиту для іноземців або розгляду мотиваційних листів в передбачених цими Правилами випадках; У 2023 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2020, 2021 років. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд;
 • для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра - у формі національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання, індивідуальної усної співбесіди або розгляду мотиваційних листів в передбачених цими Правилами випадках;

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються: 

 • бали національного мультипредметного тесту з української мови (перший предмет), математики (другий предмет) та історії України (третій предмет), 
 • або бали зовнішнього незалежного оцінювання 2020-2021 років з трьох конкурсних предметів (у будь-яких комбінаціях), передбачених Правилами прийому в один з цих років для відповідних спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності, конкурсної пропозиції) та джерела фінансування, 
 • або вступного іспиту для іноземців (розділ XV Правил прийому). Результати зовнішнього незалежного оцінювання 2020-2021 року з української мови та літератури/української мови, математики та/або історії України за бажанням вступника можуть бути зараховані замість відповідних предметів національного мультипредметного тесту, якщо різниця балів національного мультипредметного тесту та зовнішнього незалежного оцінювання з відповідного предмету не перевищує 15 балів. У передбачених цими Правилами випадках, результати індивідуальної усної співбесіди з тих самих предметів зараховуються замість національного мультипредметного тесту. Для конкурсного відбору осіб на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (крім спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 12 «Інформаційні технології», 22 «Охорона здоров’я», 29 «Міжнародні відносини», спеціальності 035 «Філологія» (за винятком спеціалізацій з української мови та літератури)), відповідно до Правил прийому можуть використовуватись результати тільки розгляду мотиваційних листів. 

Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра вступають на другий (третій) курс з нормативним строком навчання для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали: 

Для вступу на місця державного замовлення - національного мультипредметного тесту з української мови або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років з української мови та літератури/української мови (перший предмет) та національного мультипредметного тесту з математики або зовнішнього незалежного оцінювання з математики 2019-2021 років (другий предмет); 

Для вступу на місця за кошти фізичних або юридичних осіб - визначеного Правилами прийому одного предмету національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання 2020-2021 років (перший предмет) та одного предмету національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання 2020-2021 років на вибір вступника (другий предмет) або вступного іспиту для іноземців. У передбачених цими Правилами випадках (розділ VIII), результати індивідуальної усної співбесіди з тих самих предметів зараховуються замість національного мультипредметного тесту.

Більш детально з Правилами прийому на навчання до Національного університету «Острозька академія» в 2023 році можна ознайомитися за покликанням: https://vstup.oa.edu.ua/pravila-prijomu-do-nauoa/enter-2023

 

Другий (магістерський) рівень освіти

Вступники 2023 року при вступі на навчання до Національного університету «Острозька академія» подають заяви до Приймальної комісії на другий (магістерський) рівень денної та/або заочної форми здобуття освіти в електронному вигляді (електронна заява) через мережу Інтернет у строки передбачені на сайті: https://vstup.oa.edu.ua/pravila-prijomu-do-nauoa/. Представники пільгових категорій маю зареєструвати свою пільгу в одному із університетів України у паперовій формі. Виключно після цього вони можуть подавати електронні заявки.

Для вступу необхідно подати такі документи:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство;
 • документ про здобутий освітній ступінь або освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього. Особи, які вступають на навчання за ступенем магістра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та/або ступеня магістра, подають дипломи (і додатки до них) про базову і про повну вищу освіту;
 • матеріали науково-дослідної та фахової творчої роботи (за наявності);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Конкурсний відбір для здобуття освітнього ступеня магістра здійснюється за результатами вступних випробувань:

 • для здобуття ступеня магістра, зараховуються на спеціальність 081 «Право» результати магістерського комплексного тесту або результати тесту з права єдиного фахового вступного випробування з права та результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2020-2022 років (у будь-яких комбінаціях), або результати вступного іспиту для іноземців з права та іноземної мови. Результати єдиного фахового вступного випробування з права та результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2021-2023 років за бажанням вступника 30 можуть бути зараховані замість оцінок магістерського комплексного тесту з права та іноземної мови відповідно, якщо різниця балів єдиного фахового вступного випробування та єдиного вступного іспиту та магістерського комплексного тесту з відповідних складових не перевищує 15 балів. У передбачених Правилами прийому випадках замість результатів магістерського комплексного тесту використовуються результати індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови та права; 
 • для вступу на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» зараховуються результати магістерського тесту навчальної компетентності та фахового іспиту або результати вступного іспиту для іноземців з фаху та іноземної мови. У передбачених Правилами прийому випадках замість результатів магістерського тесту навчальної компетентності використовуються результати індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови; 
 • для вступу на інші спеціальності зараховуються результати фахового іспиту при вступі на місця державного замовлення, результати фахового іспиту або тільки результати розгляду мотиваційних листів при вступі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, або результати вступного іспиту для іноземців з фаху.

Більш детально з Правилами прийому на навчання до Національного університету «Острозька академія» в 2023 році можна ознайомитися за покликанням: https://vstup.oa.edu.ua/pravila-prijomu-do-nauoa/enter-2023

 

Третій (науковий) рівень освіти

Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, зараховуються бали вступних іспитів із спеціальності та іноземної мови, а також результати інших форм вступних випробувань (додаток 11 Правил прийому: https://vstup.oa.edu.ua/assets/files/doc/vstup/2023/d11.pdf).

Прийом до аспірантури НаУОА здійснюється на конкурсній основі за спеціальностями: 031 «Релігієзнавство», 032 «Історія та археологія», 033 «Філософія», 035 «Філологія», 052 «Політологія», 053 «Психологія», 073 «Менеджмент», 081 «Право», 113 «Прикладна математика», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональну студії».

На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до НаУОА приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). Громадяни інших держав можуть бути прийняті до аспірантури на підставі міжнародних договорів України, загальнодержавних програм, договорів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами.

Прийом заяв та документів відбувається у строки передбачені на сайті: https://vstup.oa.edu.ua/aspirant/.

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії. У заяві вступники вказують спеціальність, форму здобуття освіти, іноземну мову, з якої складатимуть вступний іспит тощо.

Під час подання заяви вступник пред’являє особисто: 

 • документ, що посвідчує особу;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 

 • копію диплома про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або освітнього ступеня магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • дві кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • копію трудової книжки (за наявності);
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності);
 • рекомендацію Вченої ради (випускової кафедри) закладу вищої освіти (за наявності);
 • характеристику-рекомендацію;
 • сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності).

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією або в установленому законодавством порядку. Копії документу, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Вступники до аспірантури можуть подавати документи для вступу до аспірантури не більше, ніж на дві спеціальності. У тому випадку, коли вступник до аспірантури рекомендується до вступу в аспірантуру за результатами конкурсу одразу за двома спеціальностями, освоювати освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії в аспірантурі за рахунок державного бюджету він може лише за однією спеціальністю, за іншою – на умовах контракту

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2015 року за № 614/27059.

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий вищим духовним навчальним закладом до 06 вересня 2014 року, обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту або рішення вченої ради цього вищого навчального закладу (цієї наукової установи) щодо визнання зазначених документів відповідно до Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 652.

Вступні випробування до аспірантури НаУОА складаються з:

 • вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • вступного іспиту з іноземної мови (за вибором вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом

Для конкурсного відбору осіб, які вступають до аспірантури для здобуття доктора філософії, зараховуються бали двох вступних іспитів та додаткові бали науково-дослідної та фахової творчої роботи.

Відповідно до Правил прийому вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Додаткові вступні іспити передують вступним іспитам з іноземної мови та спеціальності. Оцінювання додаткових вступних іспитів відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «незараховано». У тому випадку, коли за додатковий вступний іспит вступник отримав оцінку «незараховано», він не допускається до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі.

Рішенням Приймальної комісії вступникам, які мають посвідчення про складання кандидатських іспитів зі спеціальності/філософії/іноземної мови можуть зараховуватися бали кандидатського мінімуму. Вступний іспит оцінюється за 100 бальною шкалою. Вступники, які на іспиті менше 60 балів, не допускаються до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі.

В Національному університеті «Острозька академія» діє в повному обсязі Європейська кредитно-трансферна система. Європейська кредитно-трансферна система (з англ. European Credit Transfer System – ECTS) – це система, що створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання. Вона розроблена для забезпечення мобільності студентів, спрощує розуміння і порівняння навчальних програм та навчальних досягнень студентів як між вітчизняними, так і іноземними навчальними закладами. Система ECTS заснована на оцінюванні всіх видів роботи студента, необхідних для досягнення цілей, зазначених у навчальній програмі: відвідування лекцій, підготовка і участь у семінарах і практичних заняттях, самостійна робота, складання іспитів, проходження стажування, підготовка та захист магістерських робіт тощо.

ECTS базується на угоді про те, що 60 кредитів складають навантаження студента/слухача очної форми навчання (стаціонару) впродовж академічного року.

Кредити ECTS є числовим еквівалентом оцінки (від 1 до 60), призначеної для розділів курсу, щоб охарактеризувати навчальне навантаження студента, що вимагається для їх завершення. Вони відображають обсяг навчальної роботи студента, якої вимагає кожен блок курсу відносно загальної кількості роботи, необхідної для завершення повного року академічного навчання в університеті, тобто лекції, практична робота, семінари, консультації, виробнича практика, самостійна робота – в бібліотеці чи вдома – і екзамени чи інші види діяльності, пов'язані з оцінюванням. ECTS, таким чином, базується на повному навантаженні студента, а не обмежується лише аудиторними годинами.

Загальне навантаження, необхідне для здобуття ступеня бакалавра, що вимагає 3-4 роки навчання, дорівнює 180-240 кредитам. Кредити розподіляються на всі освітні компоненти програми навчання (модулі, дисципліни, стажування, дипломна робота тощо) і відображають кількість роботи, необхідної для виконання кожного компоненту у зв’язку із загальною кількістю необхідної роботи для завершення повного року навчання за даною програмою. Успішність студента визначається за оцінювальною шкалою ECTS. Розподіл оцінок за балами в Національному університеті «Острозька академія» виглядає таким чином:

91-100 балів – відмінно - А;
83-90,9 балів – добре - В;
76-82,9 балів – добре – С;
68-75,9 балів – задовільно – D;
61-67,9 балів – задовільно – Е;
20-60,9 балів – незадовільно з можливістю повторного складання – FX;
0-19,9 балів – незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни – F.

Перезарахування навчальних досягнень студента з інших університетів здійснюється за процедурами та на основі документів KTS (угода про навчання, академічна довідка).

Консультаційну допомогу студент може отримати в деканаті факультету, інституті, на кафедрі, у студентському відділі кадрів.

У деканаті факультету / інституті студент може отримати інформацію щодо:

 • реєстрації студента на початку навчального року;
 • розкладу занять; довідки про навчання, академічної довідки;
 • навчального рейтингу, кількості опанованих кредитів;
 • стипендії: загальної, підвищеної, соціальної;
 • індивідуального плану опанування дисциплін студентом;
 • перезарахування дисциплін;
 • надання академічної відпустки, стажування, відрахування;
 • поновлення на навчання;
 • переведення на іншу спеціальність, форму навчання.

На кафедрі студент може отримати інформацію щодо:

 • навчального плану підготовки за певним напрямом або спеціальністю; індивідуального плану опанування дисциплін студентом;
 • запису на вибіркові дисципліни, сертифікатні програми;
 • інформаційну систему Litpro;
 • навчальну систему Moodle;
 • обрання тем курсових, кваліфікаційних робіт;
 • проходження практики.

На базі Інституту практичної психології та психотерапії студенти можуть отримати консультаційну допомогу щодо вирішення проблем психологічного характеру (адаптація до умов навчання в Університеті, вирішення конфліктних ситуацій, страх публічних виступів та оцінювання, психологічна допомога в стресових та кризових ситуаціях, підтримка та захист психічного здоров’я студентів тощо).

В НаУОА працює Психологічна служба Національного Університету «Острозька академія». Студенти, які потребують розібратись у своїх психологічних проблемах або зіткнулися з труднощами у навчанні чи потребують допомоги, щоби подивитись на своє життя з іншої перспективи – сердечно запрошуємо на консультування за адресою: новий корпус, 5 поверх, кім. 501. Допомогу надає керівник психологічної служби Любомирський Вадим Олександрович. Домовитися про зустріч можна за тел.: +38 (098) 862-89-40 або написавши повідомлення на поштову скриньку: vadym.liubomyrskyi@oa.edu.ua Розмова із психологом може дати "поштовх" у напрямку розуміння проблеми і допомогти у особистому розвитку". Додаткову інформацію можна знайти за посиланням: https://www.oa.edu.ua/ua/resources/psychological_service/