Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Сертифікатні програми: додаткові можливості для студентів

Студенти Національного університету «Острозька академія» мають можливість вдосконалювати свої знання та набувати нових навичок, навчаючись на різноманітних сертифікатних програмах.

Факультет романо-германських мов надає студентам можливість навчатися на таких сертифікатних програмах:
 • Практичний курс французької мови

  Назва сертифікатної програми: Практичний курс французької мови

  Кількість годин: 100

  Вміння та навички, які отримує студент після проходження програми:

  - Формування та розвиток комунікативної компетенції чотирьох видів базової мовленнєвої діяльності: усної (аудіювання та говоріння) і письмової (читання та письмо).

  - Формування та розвиток лінгвістичної компетенції, що охоплює знання мови і правил її функціонування в процесі іншомовної комунікації.

  - Формування та розвиток країнознавчої компетенції.

  Викладач: викладач Сіліванова І. М.

  Контактна особа: Омельчук Віта Костянтинівна, старший лаборант кафедри індоєвропейських мов.

  e-mail: kafedra.iem@oa.edu.ua

 • Практичний курс іспанської мови

  Назва сертифікатної програми: Практичний курс іспанської мови

  Кількість годин: 100

  Вміння та навички, які отримує студент після проходження програми:

  - Формування та розвиток комунікативної компетенції чотирьох видів базової мовленнєвої діяльності: усної (аудіювання та говоріння) і письмової (читання та письмо).

  - Формування та розвиток лінгвістичної компетенції, що охоплює знання мови і правил її функціонування в процесі іншомовної комунікації.

  - Формування та розвиток країнознавчої компетенції.

  Викладач: старший викладач Пелипенко О. О.

  Контактна особа: Омельчук Віта Костянтинівна, старший лаборант кафедри індоєвропейських мов.

  e-mail: kafedra.iem@oa.edu.ua

 • Практичний курс польської мови (початковий рівень)

  Назва сертифікатної програми: Практичний курс польської мови (початковий рівень)

  Кількість годин: 100

  Вміння та навички, які отримує студент після проходження програми:

  - Формування та розвиток комунікативної компетенції чотирьох видів базової мовленнєвої діяльності: усної (аудіювання та говоріння) і письмової (читання та письмо).

  - Формування та розвиток лінгвістичної компетенції, що охоплює знання мови і правил її функціонування в процесі іншомовної комунікації.

  - Формування та розвиток країнознавчої компетенції

  Викладач: кандидат історичних наук, старший викладач Хеленюк А. А., викладач Кратюк Ю. К.

  Контактна особа: Омельчук Віта Костянтинівна, старший лаборант кафедри індоєвропейських мов.

  e-mail: kafedra.iem@oa.edu.ua

 • Практичний курс польської мови (підвищений рівень)

  Назва сертифікатної програми: Практичний курс польської мови (підвищений рівень)

  Кількість годин: 100

  Вміння та навички, які отримує студент після проходження програми:

  - Формування та розвиток комунікативної компетенції чотирьох видів базової мовленнєвої діяльності: усної (аудіювання та говоріння) і письмової (читання та письмо).

  - Формування та розвиток лінгвістичної компетенції, що охоплює знання мови і правил її функціонування в процесі іншомовної комунікації.

  - Формування та розвиток країнознавчої компетенції.

  Викладач: викладач Кратюк Ю. К., кандидат психологічних наук, старший викладач Белявська О. О.

  Контактна особа: Омельчук Віта Костянтинівна, старший лаборант кафедри індоєвропейських мов.

  e-mail: kafedra.iem@oa.edu.ua

 • Практичний курс німецької мови

  Назва сертифікатної програми: Практичний курс німецької мови

  Кількість годин: 100

  Вміння та навички, які отримує студент після проходження програми:

  - Формування та розвиток комунікативної компетенції чотирьох видів базової мовленнєвої діяльності: усної (аудіювання та говоріння) і письмової (читання та письмо).

  - Формування та розвиток лінгвістичної компетенції, що охоплює знання мови і правил її функціонування в процесі іншомовної комунікації.

  - Формування та розвиток країнознавчої компетенції.

  Викладач: викладач Робейко А. Р.

  Контактна особа: Омельчук Віта Костянтинівна, старший лаборант кафедри індоєвропейських мов.

  e-mail: kafedra.iem@oa.edu.ua

 • Класична грецька мова

  Назва сертифікатної програми: Класична грецька мова

  Кількість годин: 64

  Вміння та навички, які отримує студент після проходження програми:

  - Формування та розвиток комунікативної компетенції чотирьох видів базової мовленнєвої діяльності: усної (аудіювання та говоріння) і письмової (читання та письмо).

  - Формування та розвиток лінгвістичної компетенції, що охоплює знання мови і правил її функціонування в процесі іншомовної комунікації.

  - Формування та розвиток країнознавчої компетенції

  Викладач: кандидат філологічних наук, доцент Цолін Д. В.

  Контактна особа: Омельчук Віта Костянтинівна, старший лаборант кафедри індоєвропейських мов.

  e-mail: kafedra.iem@oa.edu.ua

 • Ділова польська мова

 • Туризм і готельна індустрія

 • Офіс-менеджмент

 • Перекладознавство

При кафедрі психолого-педагогічних дисциплін діє:
 • навчальна сертифікатна програма з Практичної психології

  Назва сертифікатної програми: «Практична психологія»

  Кількість годин: 150 год.

  Вміння та навички, які отримає студент після проходження програми:

  ознайомлення з прикладними методами психологічного консультування, дитячої психології, психодрами, арт-терапії (піскова терапія, казкотерапія), тілесно-орієнтованої психотерапії та особливостями застосування отриманих знань та вмінь в особистому і професійному житті.

  Мета програми – забезпечити оволодіння учасниками прийомами психологічного діагностування, консультування та їх особистісний розвиток.

  Програму проводять практикуючі психологи, психотерапевти. По закінченню учасники отримають сертифікат Національного університету «Острозька академія».

  Учасниками сертифікатної програми можуть стати студенти всіх спеціальностей денної чи заочної форми навчання або ті, хто вже має базову чи повну вищу освіту і прагне самовдосконалюватись та професійно розвиватись.

  Викладач: доц., канд.психол.н. Шугай М.А., доц., канд.психол.н. Гандзілевська Г.Б., доц., канд.психол.н. Квашук О.В., викл. Нижник А.Є.

  Контактна особа: доц., канд.психол.н. Шугай М.А., email: mshugay@gmail.com моб: 050 375-45-76

  Додаткова інформація:

  Оголошується набір у нову групу, яка стартує з 6 травня! В групі – 10 місць для учасників. Записатись можна за тел.: 050 375-45-76 - Шугай М.А., 097 869-88-85 – Нижник А.Є.

 • навчальна сертифікатна програма з Організаційної психології

  Назва сертифікатної програми: «Організаційна психологія»

  Кількість годин: 120 год.

  Вміння та навички, які отримає студент після проходження програми:

  вирішення комплексу проблем, пов’язаних із забезпеченням ефективної діяльності людей у динамічному організаційному середовищі (відбір персоналу, формування ефективних груп, командоутворення, управління персоналом у кризових ситуаціях; стимулювання ефективної діяльності працівників; оцінка мотивації персоналу та професійної деформації працівника; подолання конфліктів в організаціях, тайм-менеджмент, постановка цілей, когнітивна ергономіка тощо); підтримувати психічне здоров’я і особистісне благополуччя працездатної частини населення; сформувати спеціальні навички й вміння, що дозволять самостійно здійснювати діагностику і застосовувати методи активної психологічної інтервенції в організаційному середовищі (у формі тренінгових занять, сучасних технологій навчання/перепідготовки кадрів)

  Знання і вміння, отримані учасниками в результаті професійної підготовки за напрямом «Організаційна психологія», можуть бути використані у: • сфері бізнесу, комерційних та державних установах; • кадрових службах і відділах по роботі з персоналом різних організацій; • консалтингових фірмах і агентствах по підбору кадрів; • службах зайнятості, центрах професійної орієнтації і управління міграційними процесами; • відомчих установах з реалізації програм соціальної підтримки населення тощо.

  Учасники: сертифікатна програма з організаційної психології орієнтована на студентів 3-5 років навчання та дипломованих фахівців наступних спеціальностей: психологія, політологія, документознавство та інформаційна діяльність, економіка, правознавство.

  По закінченню програми отримають сертифікат за напрямом «Організаційне консультування у сфері бізнесу, комерційних та державних установ».

  Викладачі: к.психол н. Нікітчук У.І., к.психол.н., доц. Матласевич О.В., к.психол.н., доц. Квашук О.В.

  Контактна особа: к.психол.н., доц. Матласевич Оксана Володимирівна, Нікітчук Уляна Ігорівна, email: oxana-akademy@mail.ru моб: (096) 39 70 698; (097) 777 02 08

  Додаткова інформація:

  Оголошується набір у нову групу, яка стартує з 29 листопада В групі 20 місць для учасників. Записуватися можна за тел.:(096) 39 70 698; (097) 777 02 08.

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності пропонує до уваги студентів можливість отримати сертифікати НУ «Острозька академія» та Комісії журналістської етики, навчаючись на сертифікатній програмі «Медіаграмотність».

При кафедрі документознавства та інформаційної діяльності діє:
 • сертифікатна програма «Проектний менеджмент: соціальні проекти»;

  Назва сертифікатної програми: Проектний менеджмент: соціальні проекти

  Кількість годин: 72 (2 кредити)

  Слухачі програми ознайомляться з теорією та практикою управління соціальними проектами в громадському секторі України та роботою з міжнародними донорськими організаціями, а також:

  знатимуть:

  - національну нормативно-правову базу з управління проектами та громадським сектором, а також міжнародні нормативно-правові документи з організації проектної діяльності
  - технології копірайтингу (в т.ч. спічрайтингу) у проектній діяльності
  - специфіку роботи за SMART-формулою під час формування проектної пропозиції
  - особливості поточного та фінального звітування (змістові та фінансові звіти) за проектами

  вмітимуть:

  - проводити комплексний аналіз проекту (соціальний, екологічний, маркетинговий, фінансовий, інституційний)
  - генерувати ідеї для вирішення соціальних проблем
  - формувати проекти, проектні заявки та супровідні документи в соціальних проектах
  - згуртовувати команду проекту та HR-менеджмент
  - розробляти медіа плани та PR-документи під час організації соціальних проектів
  - організовувати спеціальні подієві заходи та здійснювати їх інформаційний супровід
  - працювати зі спеціалізованими програмними продуктами (Microsoft Project, Open Plan Professional та Spider Project)

  матимуть навики з розробки, аналізу та управління, організації та виконання соціальними проектами.

  Викладач: Шершньова Олена Володимирівна – кандидат наук з державного управління, старший викладач документознавства та інформаційної діяльності, проектний менеджер, що пройшла стажування в Польщі.

  Контактна особа: Шершньова Олена Володимирівна, +38(067)46-50-130, +38(050)43-50-130, olena.shershniova@oa.edu.ua

Інститут права ім. І. Малиновського пропонує сертифікатну програму «Основи експертної діяльності в Україні» та планує створення постійно діючої Лабораторії з дослідження почерку.

Факультет міжнародних відносин надає можливість навчатися на сертифікатній програмі
 • поглибленого вивчення англійської мови «Професійна англійська для спеціальності „Міжнародні відносини”»

  Назва сертифікатної програми: Англійська мова для міжнародних відносин

  Кількість годин: 100 годин

  Вміння та навички, які отримає студент після проходження програми: програма орієнтована на використання комунікативного підходу до вивчення англійської мови, а відтак, головна увага зосереджується на практичному оволодінні словниковим запасом ділової англійської мови у процесі спілкування, формуванні практичних навичок в оформленні ділових документів, формування та вдосконалення мовних навичок (фонетичних лексичних, граматичних) та розвиток мовлєнєвих вмінь (читання, аудіювання, усного та писемного мовлення).

  Викладач: викладач кафедри міжнародних відносин Янчук Катерина Олександрівна

  Контактна особа: Годжал Світлана Сергіївна, Svitlanka08@gmail.com, моб. тел. 097 604-55-29

 • «Організація туристичного бізнесу»

При кафедрі журналістики та літературознавства діє:
 • сертифікатна програма «Видавнича справа та редагування»

 • сертифікатна програма «Політична журналістика»

  Назва сертифікатної програми: Політична журналістика

  Кількість годин: 108 (3 кредити)

  Вміння та навички, які отримає студент після проходження програми:

  Студенти дізнаються: Що таке новина і звідки вона береться? Які є жанри в журналістиці?
  Як написати аналітичну статтю, інтерв’ю, коментар? Як зацікавити аудиторію?
  Як використовувати нові медіа та Інтернет в роботі політолога? Чому про деяких політологів ми знаємо, а про більшість навіть і не чули? Як стати високооплачуваним політичним консультантом?
  Що таке інформаційний простір і навіщо в нього втручатися? Як провадяться інформаційні кампанії?

  Студенти зможуть: писати факт, коментар, аналітичну статтю
  Публікувати свої матеріали для широкої аудиторії
  Відрізняти правду від неправди, виявляти маніпуляції у текстах
  Використовувати соцмережі для просування власного професійного профілю

  Викладач: Сергій Штурхецький – журналіст, політик, медіа-тренер - автор вітчизняних посібників для журналістів, працює у ЗМІ, стажувався у США, Польщі, Великій Британії та Російській Федерації. Член Комісії з журналістської етики, експерт ОБСЄ.. Депутат Рівненської обласної ради.

  Контактна особа: Штурхецький Сергій володимирович, 067 580-06-23, shturkhetskyy@gmail.com

  Додаткова інформація: Сертифікатна програма НаУ «Острозька академія» , Незалежної медіа-профспілки України та Комісії з журналістської етики

При кафедрі міжнародної мовної комунікації діє:
 • сертифікатна програма Англійська мова для психологів

  Назва сертифікатної програми: «Англійська мова для психологів»

  Кількість годин: 100 год.

  Програма курсу «Англійська мова для психологів» пропонується студентам спеціальності ''Психологія'' факультету політико- інформаційного менеджменту Національного університету «Острозька академія», які вивчали загальний курс «Англійська мова». Курс сертифікатної програми спрямований на формування та вдосконалення у студентів мовних навичок (фонетичних, лексичних, граматичних) та розвиток мовленнєвих вмінь (читання, аудіювання, усного та писемного мовлення) у галузі професійної ділової англійської мови.

  Сертифікатна програма передбачає виконання наступних завдань:

  - удосконалення умінь і навичок самостійного читання оригінальної літератури зі спеціальності; уміння виділяти необхідну інформацію в межах опрацьованої тематики; готувати і продукувати ділову та професійну кореспонденцію, чітко висловлюватися та аргументувати відносно актуальних тем в академічному та професійному житті, виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями, щодо широкого кола тем академічного та професійного спрямування тощо;

  - розвиток перекладацьких навичок і вмінь;

  - підготовка до захисту кваліфікаційних і дипломних робіт англійською мовою.

  Студентам, які успішно склали екзамен з курсу “Англійська мова для психологів”, видається сертифікат встановленого зразка, номер і серія якого реєструються в книзі обліку.

  Викладач: Олішкевич С.В.

  Контактна особа: Олішкевич С.В., svitlana.olishkevych@oa.edu.ua

  моб: 097 698-07-85

 • Мовна школа “Up and Up”

  Назва сертифікатної програми: Мовна школа “Up and Up”

  Кількість годин: 160 (120 год. аудиторні, 40 год. самостійна робота)

  Вміння та навички, які отримає студент після проходження програми:

  студенти оволодівають базовими вміннями та навичками мовної та мовленнєвої компетенцій, вивчають лексичну та граматичну систему англійської мови. Слухачі програми навчаються вільно володіти основною мовою, яка вивчається; володіти основними методами та прийомами різних типів усної та письмової комунікації основною мовою, яка вивчається. Повинні вміти забезпечувати писемну і усну комунікацію у різних галузях господарства, науки і культури; перекладати з англійської мови на інші мови, в тому числі на українську; розуміти особливості мовленнєвої ситуації при здійсненні процесу міжкультурного спілкування.

  Викладачі: Гребенюк Е., Кальмук О., Тимощук Л., Махник О., Каламаж В.

  Контактна особа:: Ширяєва Тетяна Михайлівна, tetiana.shyriaeva@oa.edu.ua

  моб: 067 392-30-20

  Додаткова інфоормація: слухачами школи є учні м. Острога, Острозького району, м. Нетішина. Успішість прослуховування програми посвідчується сертифікатами, в яких зазначається рівень англійської мови, навчання якого здійснювалося впродовж року, та загальна кількість годин.

 • Професійно-орієнтована англійська мова

  Назва сертифікатної програми: Професійно-орієнтована англійська мова

  Кількість годин: 144 год. ( 70 год. аудиторні, 74 год. самостійна робота)

  Вміння та навички, які отримає студент після проходження програми:

  студенти розвивають навички ефективного бізнес спілкування, оволодівають термінологією у сфері готельної та туристичної індустрії, ознайомлюються із історією готельного бізнесу та туризму, розвивають розуміння принципів та підходів у розвитку сучасної бізнес індустрії та туризму; оволодівають лексикою, необхідною для здійснення ефективної комунікації англійською мовою із бізнес партнерами та клієнтами, вміти підтримувати усну розмову та вести письмову конунікацію у галузі туристичної індустрії.

  Викладач: доц. Ширяєва Т.М.

  Контактна особа:: Ширяєва Тетяна Михайлівна, tetiana.shyriaeva@oa.edu.ua

  моб: 067 392-30-20

  Додаткова інфоормація: слухачами програми є студенти, зорієнтовані на розвиток мови професійного спілкування (в галузі туризму та готельної індустрії)

В університеті також діє «Практичний курс китайської мови».