*

Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Вибіркові дисципліни 2020-2021 навчального року

Академічне письмо

Бізнес-планування

Біобезпека

Візуалізація ідей

Гендерно чутлива журналістика

Грецька мова 

Громадське здоров'я

Демократія - від теорії до практики

Ділова українська мова

Документно-інформаційні комунікації

Етика та філософія діалогу

Етикет мережевого спілкування

Європейська інтеграція

Європейська інтеграція України

Засоби масової комунікації зарубіжних країн

Зв'язки з громадськістю 

Іміджкомунікація 

Історія брендів та іміджіологія 

Казкотерапія

Кіберетика

Комп’ютерні мережі 

Лінгвістичні основи справочинства

Літературна дискусія ХХ-ХХІ ст.   

Логіка 

Маркетинг

Менеджмент і маркетинг міжнародної туристичної діяльності

Методи наукових досліджень

Мистецтво ХХ століття 

Міська культура

Мовна грамотність

Національна безпека України

Основи ділового етикету

Основи ефективної комунікації

Основи наукових досліджень 

Основи педагогіки та психології 

Основи символдрами

Основи теорії ймовірностей 

Підприємництво

Політика сучасного Китаю: внутрішні та зовнішні аспекти

Політична абетка

Політична історія ХХ століття

Політична лінгвістика

Посягання на життя як психологічна проблема 

Права людини та їх захист 

Правда драматичних змагань. ОУН і УПА: непрості сторінки історії

Право для педагогів 

Православ’я як історико-культурний феномен </а>

Проектний менеджмент 

Психологічна реабілітація 

Психологічний спецпрактикум по спеціалізації 

Психологічні основи протидії кібернасильству 

Психологія життєтворчості

Психологія життєуспіху

Психологія сімейних стосунків

Публіцистика

Риторика та культура публічного виступу

Соціальна політика в країнах ЄС

Соціолінгвістика

Соціологічні дослідження 

Соціологія

Соціологія (польською мовою) 

Спілкувальний етикет

Сучасна українська літературна мова: стилістика 

Сучасний літературний процес

Театр та театральні студії 

Театр як соціокультурний феномен 

Теорія і практика аргументації

Теорія ймовірностей та математична статистика 

Теорія та методика організації психотренінгу

Тероризм та антитероризм в сучасній системі міжнародних відносин

Туристична країна світу

Юридична лінгвістика

Юридична логіка

Громадське здоров’я
Епідеміологія та біостатистика
Промоція здоров’я
Менеджмент охорони здоров’я

Економічна кібернетика
Інформаційні технології в маркетингу
Моделювання та управління емерджентною економікою

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Документознавство та інформаційна діяльність
Менеджмент інформаційно-комунікаційних процесів

Комп’ютерні науки
Комп’ютерний моніторинг процесів та систем
Технології та методи створення інформаційних систем

Країнознавство
Зовнішня та безпекова політика держав світу
Міжнародний туризм та регіональні відносини

Культурологія
Крос-культурний менеджмент
Теорія культури
Кіберкультура

Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)
Інформаційна безпека
Міжнародна безпека
Внутрішньополітична безпека
Економічна безпека
Військова безпека

Міжнародні відносини
Міжнародні організації та інтеграційні процеси
Європеїстика

Облік і оподаткування
Блок вибіркових дисциплін 1
Блок вибіркових дисциплін 2

Політологія
Прикладна політологія
Європейські студії

Психологія
Клінічна психологія
Дизайн-мислення та психологія розвитку
Вікова та педагогічна психологія

Філософія
Релігійний туризм та паломництво
Релігія у міжнародних відносинах (з англійською мовою)
Релігійна журналістика
Релігійне мистецтво

Фінанси, банківська справа та страхування
Блок вибіркових дисциплін 1
Блок вибіркових дисциплін 2

Германські мови та літератури (переклад включно), перша- англійська
Технології мовного впливу
Менеджмент перекладацьких процесів
Мовний менеджмент бізнесу та туризму
Освітній менеджментБізнес-комунікація
Сучасні інформаційні технології
Комп'ютерні системи автоматизованого перекладу (САТ інструментарій)
Управління перекладацькими проєктами та термінологічний менеджмент

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Інформаційна аналітика та зв`язки з громадськістю
Документознавство та інформаційна діяльність

Країнознавство
Регіоналізація в міжнародних відносинах
Актуальні проблеми міжнародних відносин

Культурологія
Кіберкультура
Теорія культури

Міжнародні відносини
Зовнішня політика та міжнародна безпека
Міжнародні комунікації та міжнародні організації

Облік і оподаткування
Блок вибіркових дисциплін 1
Блок вибіркових дисциплін 2

Право
Цивільно-правові дисципліни
Кримінально-правові дисципліни
Державно-правові дисципліни
Блок вибіркових навчальних дисциплін № 1 для першого року навчання
Блок вибіркових навчальних дисциплін № 2 для першого року навчання
Блок вибіркових навчальних дисциплін № 3 для першого року навчання

Психологія
Управління персоналом та організаційний розвиток
Психологічна реабілітація в соціальній сфері
Педагогічна та вікова психологія (психологія розвитку)

Фінанси, банківська справа та страхування
Блок вибіркових дисциплін 1
Блок вибіркових дисциплін 2