Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "ПОЛІТОЛОГІЯ". 052 Політологія

Рівень вищої освіти: другий (маґістерський)

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 052 Політологія

Гарант освітньої програми: Малиновська Наталія Вікторівна, кандидат політичних наук, доцент

Мета освітньо-професійної програми: підготовка дослідників та експертів, які володіють фундаментальними знаннями політичної теорії, сучасними методами політичного аналізу і здатні застосовувати їх для вирішення практичних завдань у політичній і публічній сферах.

Особливості ОПП: 

Освітньо-професійна програма спрямована на опанування методології політичних і регіональних досліджень (area studies) та сфокусована на вивченні методології політичної науки та її застосування в регіональних дослідженнях (на прикладі країн Центрально-Східної Європи).

Методологічна орієнтація програми забезпечується трьома обов’язковими курсами (Методологія політичних досліджень, Методологія країнознавчих досліджень, Магістерський семінар), а регіональна орієнтація програми забезпечується трьома курсами країнознавчого характеру (Центрально-Східна Європа на зламі ХХ-ХХІ ст., Політичні системи країн Центрально-Східної Європи, Посткомуністичні трансформації). У програмі домінує емпірична, кількісна методологія і викладання, що спирається на дослідження (research based teaching). Перевагою є викладання обов’язкового курсу з аналізу даних (Аналіз і візуалізація даних в R) та читання курсів польською мовою. Здобувачі мають можливість проходити стажування в університетах-партнерах за програмою Erasmus+ та впродовж одного семестру навчатися в Інституті Східних Студій Варшавського університету.

Програма оновлена за рекомендаціями проєкту ERASMUS+ «Академічна протидія гібридним загрозам–WARN»

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми

(навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота)

Кількість

кредитів

Обов’язкові компоненти ОП
23.104 Політичні системи країн Центрально-Східної Європи  3
30.111 Визначення гібридних загроз та протидія їм у політології 5
13.113 Педагогіка та психологія вищої школи 3
30.140 Магістерський семінар 6
23.164 Методологія політичних досліджень 4
30.112 Стійкість громадян до гібридних загроз 5
23.106 Посткомуністичні трансформації 4
10.302 Англійська мова (за професійним спрямуванням) 7
30.113 Публічний дискурс як складова інформаційних війн 7
23.102 Сучасна політична теорія 4
27.199/1 Аналіз і візуалізація даних в R 5
31.104 Асистентська практика 4
31.106 Науково-дослідна практика 6
32.103 Кваліфікаційна робота 6
Загальний обсяг обов’язкових компонент 66 кредитів
Вибіркові компоненти ОП
Загальний обсяг вибіркових компонент 24 кредити
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 кредитів

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми

(навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота)

Кількість

кредитів

Обов’язкові компоненти ОП
23.104 Політичні системи країн Центрально-Східної Європи  3
30.111 Визначення гібридних загроз та протидія їм у політології 5
13.113 Педагогіка та психологія вищої школи 3
30.140 Магістерський семінар 6
23.164 Методологія політичних досліджень 4
30.112 Стійкість громадян до гібридних загроз 5
23.106 Посткомуністичні трансформації 4
10.302 Англійська мова (за професійним спрямуванням) 7
30.113 Публічний дискурс як складова інформаційних війн 7
23.102 Сучасна політична теорія 4
27.199/1 Аналіз і візуалізація даних в R 5
31.104 Асистентська практика 4
31.106 Науково-дослідна практика 6
32.103 Кваліфікаційна робота 6
Загальний обсяг обов’язкових компонент 66 кредитів
Вибіркові компоненти ОП
Загальний обсяг вибіркових компонент 24 кредити
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 кредитів

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми

(навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота)

Кількість

кредитів

Обов’язкові компоненти ОП
23.104 Політичні системи країн Центрально-Східної Європи  3
07.197 Центрально-Східна Європа на зламі ХХ-ХХІ ст. 3
13.113 Педагогіка та психологія вищої школи 3
30.140 Магістерський семінар 6
23.164 Методологія політичних досліджень 4
30.117 Методологія країнознавчих досліджень 4
23.106 Посткомуністичні трансформації 4
10.302 Англійська мова (за професійним спрямуванням) 7
10.355 Польська мова (за професійним спрямуванням) 7
23.102 Сучасна політична теорія 4
27.199/1 Аналіз і візуалізація даних в R 5
31.104 Асистентська практика 4
31.106 Науково-дослідна практика 6
32.103 Кваліфікаційна робота 6
Загальний обсяг обов’язкових компонент 66 кредитів
Вибіркові компоненти ОП
Загальний обсяг вибіркових компонент 24 кредити
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 кредитів