Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Братство спудеїв

Братство спудеїв — орган студентського самоврядування Національного університету «Острозька академія», що реалізовує функції управління університетом, факультетом/інститутом, академічною групою, студмістечком, гуртожитком, яка здійснюється студентами та аспірантами університету.

Основна мета Братства спудеїв — забезпечення захисту прав та інтересів студентів, участь студентства в управлінні навчальним закладом, а також надання йому можливості для творчого та інтелектуального розвитку.

У своїй діяльності Братство спудеїв керується чинним законодавством України, в тому числі, Законом України «Про вищу освіту», Статутом Національного університету «Острозька академія» та Положенням про студентське самоврядування в Національному університеті «Острозька академія».

Голова Братства Спудеїв: Лілія Павленко

Колегія Братства Спудеїв

Заступник ГБС та голова фінансововго підрозділу: Матласевич Анна Анатоліївна

Контактна інформація:
e-mail: anna.matlasevych@oa.edu.ua
тел: +380978265411
Facebook
Telegram
Instagram

Голова інформаційного та підрозділу з якості освіти: Захарова Карина Борисівна

Контактна інформація:
e-mail: karyna.zakharova@oa.edu.ua
тел: +380970676807
Facebook
Telegram
Instagram

Голова юридичного підрозділу: Омельчук Катерина Володимирівна

Контактна інформація:
e-mail: kateryna.omelchuk@oa.edu.ua
тел: +380689883727
Facebook
Telegram
Instagram

Голова волонтерського підрозділу: Уколова Оксана Михайлівна

Контактна інформація:
e-mail: oksana.ukolova@oa.edu.ua
тел: +380978016200
Facebook
Telegram
Instagram

Голова наукового підрозділу: Кіріченко Микола Миколайович

Контактна інформація:
e-mail: mykola.kirichenko@oa.edu.ua
тел: +380687790447
Telegram
Instagram

Голова спортивного підрозділу: Корчук Максим Ігорович

Контактна інформація:
e-mail: maksym.korchuk@oa.edu.ua
тел: +380932290373
Facebook
Telegram
Instagram

Голова культурно-мистецького підрозділу: Придатко Дмитро Олександрович

Контактна інформація:
e-mail: dmytro.prydatko@oa.edu.ua
тел: +380981068646
Telegram
Instagram

Голова підрозділу з правопорядку: Романенко В'ячеслав В'ячеславович

Контактна інформація:
e-mail: viacheslav.romanchenko@oa.edu.ua
тел: +380971302842
Facebook
Telegram

Секретар БС: Єфімова Тетяна Олександрівна

Контактна інформація:
e-mail: tetiana.yefimova@oa.edu.ua
тел: +380678737040
Facebook
Telegram
Instagram

Парламент Братства Спудеїв

Голова Парламенту БС: Остапюк Артем Олександрович

Контактна інформація:
e-mail: bofity@gmail.com
тел: +380996578891
Facebook
Instagram

Секретар Парламенту БС та Голова ОстРадіо: Левосюк Діана Олегівна

Контактна інформація:
e-mail: diana.levosiuk@oa.edu.ua
тел: +380681165680
Facebook
Telegram
Instagram

Студдекани

РГМ: Беспала Анастасія Валеріївна

Контактна інформація:
e-mail: anastasiia.bespala@oa.edu.ua
тел: +380976343009
Telegram
Instagram

ПРАВО: Соляр Анастасія Олександрівна

Контактна інформація:
e-mail: anastasiia.o.martyniuk@oa.edu.ua
тел: +380965918535
Facebook
Telegram
Instagram

Економіка: Киричок Юлія Ярославівна

Контактна інформація:
e-mail: yuliia.kyrychok@oa.edu.ua
тел: +380980518451
Facebook
Telegram
Instagram

МВНБ: Свиденюк Ілля Володимирович

Контактна інформація:
e-mail: illia.svydeniuk@oa.edu.ua
тел: +380671407358
Facebook
Telegram
Instagram

СГМ: Давидюк Сергій Олександрович

Контактна інформація:
e-mail: serhii.davydiuk@oa.edu.ua
тел: +380974586986
Facebook
Telegram
Instagram

Фінансовою основою Братства спудеїв є:

  • кошти, визначені вченою радою вищого навчального закладу в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих вищим навчальним закладом від основної діяльності;
  • членські внески студентів, розмір яких встановлюється вищим органом студентського самоврядування вищого навчального закладу.
  • благодійні внески (від випускників ОА, партнерів, та інших зацікавлених осіб)

Контактна інформація: