Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Братство спудеїв

Братство спудеїв — орган студентського самоврядування Національного університету «Острозька академія», що реалізовує функції управління університетом, факультетом/інститутом, академічною групою, студмістечком, гуртожитком, яка здійснюється студентами та аспірантами університету.

Основна мета Братства спудеїв — забезпечення захисту прав та інтересів студентів, участь студентства в управлінні навчальним закладом, а також надання йому можливості для творчого та інтелектуального розвитку.

У своїй діяльності Братство спудеїв керується чинним законодавством України, в тому числі, Законом України «Про вищу освіту», Статутом Національного університету «Острозька академія» та Положенням про студентське самоврядування в Національному університеті «Острозька академія».

в. о. Голови Браства спудеїв: Пиліпака Альона Миколаївна

Контактна інформація:
e-mail: alona.pylipaka@oa.edu.ua
тел: +380983566389
Facebook
Telegram
Instagram

Колегія Братства Спудеїв

Заступниця в. о. ГБС та голова підрозділу з якості освіти: Данилюк Аліна Вікторівна

Контактна інформація:
e-mail: alina.danyliuk@oa.edu.ua
тел: +380673610250
Facebook
Telegram
Instagram

Голова інформаційного підрозділу: Давидюк Вікторія Василівна

Контактна інформація:
e-mail: viktoriia.davydiv@oa.edu.ua
тел: +380937442587
Facebook
Telegram
Instagram

Голова юридичного підрозділу: Хомякова Анна Вікторівна

Контактна інформація:
e-mail: anna.khomiakova@oa.edu.ua
тел: +380680261878
Facebook
Telegram
Instagram

Голова фінансового підрозділу: Меснікович Ірина Романівна

Контактна інформація:
e-mail: iryna.mesnikovych@oa.edu.ua
тел: +380683352926
Facebook
Telegram
Instagram

Голова волонтерського підрозділу: Окач Наталія Василівна

Контактна інформація:
e-mail: nataliia.okach@oa.edu.ua
тел: +380972579380
Telegram
Instagram

Голова наукового підрозділу: Фісянчук Анна Миколаївна

Контактна інформація:
e-mail: anna.fisianchuk@oa.edu.ua
тел: +380682431178
Facebook
Telegram
Instagram

Голова спортивного підрозділу: Мацюк Богдан Вікторович

Контактна інформація:
e-mail: bohdan.matsiuk@oa.edu.ua
тел: +380933423231
Facebook
Telegram
Instagram

Голова культурно-масового підрозділу: Грищенко Іванна Миколаївна

Контактна інформація:
e-mail: ivanna.hryshchenko@ua.edu.ua
тел: +380933346412
Facebook
Telegram
Instagram

Голова підрозділу з правопорядку: Москалюк Ольга Олегівна

Контактна інформація:
e-mail: olha.moskaliuk@oa.edu.ua
тел: +380637242732
Facebook
Telegram
Instagram

Секретар БС: Уколова Оксана Михайлівна

Контактна інформація:
e-mail: oksana.ukolova@oa.edu.ua
тел: +380978016200
Facebook
Telegram
Instagram

Парламент Братства Спудеїв

Голова Парламенту БС: Остапюк Артем Олександрович

Контактна інформація:
e-mail: bofity@gmail.com
тел: +380996578891
Facebook
Instagram

Студдекани

МВНБ: Севастьянов Олександр Віталійович

Контактна інформація:
e-mail: oleksandr.sevastianov@oa.edu.ua
тел: +380971666639
Telegram
Instagram

РГМ: Беспала Анастасія Валеріївна

Контактна інформація:
e-mail: anastasiia.bespala@oa.edu.ua
тел: +380976343009
Facebook
Telegram
Instagram

ПРАВО: Кирилюк Назар Олексійович

Контактна інформація:
e-mail: nazar.kyryliuk@oa.edu.ua
тел: +380971442275
Telegram
Instagram

Економіка: Орлов Ілля Володимирович

Контактна інформація:
e-mail: illia.orlov@oa.edu.ua
тел: +380960421393
Telegram
Instagram

ІСГМ: Коритна Єва Олександрівна

Контактна інформація:
e-mail: yeva.korytna@oa.edu.ua
тел: +380997420782
Facebook
Telegram
Instagram

Фінансовою основою Братства спудеїв є:

  • кошти, визначені вченою радою вищого навчального закладу в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих вищим навчальним закладом від основної діяльності;
  • членські внески студентів, розмір яких встановлюється вищим органом студентського самоврядування вищого навчального закладу.
  • благодійні внески (від випускників ОА, партнерів, та інших зацікавлених осіб)

Контактна інформація: