Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука

Хроніка

1576 р. – князь Костянтин-Василь Острозький засновує слов'яно-греко-латинську академію. На Пригородку, недалеко від свого замку будує приміщення академії «з великою побожністю та майже з королівським розмахом». Запрошує до Острога вчених книжників.

7 лютого 1577 р. – перша згадка про академію в передмові до книги Петра Скарги «Про єдність костьолу Божего».

18 червня 1578 р. - діячами Острозької академії та Іваном Федоровим видана перша в Україні «Грецько-руська церковнослов'янська читанка» та Буквар, у якому згадується про заснування князем школи в Острозі.

9 березня 1579 р. – племінниця князя К.-В. Острозького – Ельжбета-Гальшка княжна Острозька підтверджує у своєму тестаменті надання на монастир Святого спаса, село Доросиню та Академію Острозьку 6 000 коп грошей лічби литовської. Це була перша фундація на академію.

1580 р. – діячами Острозької академії та Іваном Федоровим видана перша в Україні друкована «Книга Нового Завіту» та «Книжка събраніе вещей нужнеЂйших вкъратцЂ скораго ради обрЂтенія в Книзе Новаго ЗавЂта» Тимофія Михайловича – перший дукований в Україні алфавітно-предметний покажчик до «Книги Нового Завіту» та перше видання науково-інформаційної літератури.

5 травня 1581 р. – надруковано перший поетичний релігійний календар «Которого ся мЂсяца што за стар ых в Ђ ков д Ђ ело коротко е описаніе», відомий у сучасній науковій літературі під назвою «Хронологія» Андрія Римші.

12 серпня 1581 р. – надруковано Острозьку Біблію, сумісними зусиллями діячів академії та Івана Федорова здійснено перше повне православне видання Святого Письма. Вперше складений православний канон – повний список всіх складових творів Старого та Нового Завіту, який нараховує 76 книг.

1588 р. – один з діячів академії «славний острозький теолог» Василь Суразький (Малюшицький) написав визначний полемічний твір «Книга о единой истинной православной вЂрЂ…», де дав науково обґрунтовані відповіді на всі спірні питання між католиками та православними, відстояв догмати православної віри.

6-9 жовтня 1596 р. – діячі Острозької академії взяли активну участь в антиунійному берестейському синоді, що заперечив унію Київської митрополії з католицькою церквою.

1598-1599 рр. – видано найвизначніші твори полемічної літератури: «Апокрисис албо отповедь на книжки о соборћ берестейском» Христофора Філалета (Мартина Броневського), «Книжиця в 10 розділах» – збірник послань Олександрійського патріарха Мелетія Пігаса, К.-В.Острозького та І.Вишенського, «Отписъ на листъ…Ипатія Володимерскаго і Берестейскаго епископа…» (1598) та відповідь «На другий лист Ипат і я єпископа до… княжати Константина…» (1599), написані невідомим спудеєм, що назвав себе «Кліриком Острозьким».

1604 р. – здіснено видання першого в Україні друкованого «Октоїха» (Осьмигласника).

29 липня 1607 р. – під редакцією Даміана Наливайка видана збірка релігійних етичних творів «Лћкарство на оспалый оумысл чоловћчій», що мала велике значення в піднятті морального та духовного рівня української спільноти.

23 (13) лютого 1608 р. помер засновник академії князь К.-В.Острозький.

22 січня 1623 р. княгиня Анна-Алоїза Ходкевич в листі до «бакалаврів руських» заборонила викладання в академії латинської та грецької мови, тим самим низводячи академію на рівень початкової школи.

15 жовтня 1625 р. Анна-Алоїза Ходкевич забирає половину фундації, наданої на розвиток Острозької академії князем К.-В.Острозьким у 1585 р. (доходи з 8 сіл Суразької волості – 360 злотих) – 180 золотих на розвиток латинської прикостельної школи.

1636 р. – на другий день Великодня відбулось повстання острозьких міщан проти княгині Анни-Алоїзи Ходкевич. Після повстання княгиня наказала закрити Острозьку академію, а її приміщення розібрати на цеглу, з якої збудували колегіум єзуїтів. Академія припинила своє існування на 360 років.

1989 р. – з метою відродження національної культурної спадщини Острога та Острозької академії створено краєзнавче товариство «Спадщина», яке очолив вчитель історії, великий патріот Острожчини - Петро Зотович Андрухов.

Вересень 1993 р. – з ініціативи голови товариства «Спадщина» - П.З. Андрухова, мера міста М.В.Грищука, та доктора історичних нааук – М.П.Ковальського, відбувся І з'їзд острожан, який проголосив необхідність відродження Острозької академії. Для здійснення цієї мети був створений організаційний комітет.

13 жовтня 1993 р. – відбулися збори інтелігенції м. Острога, на яких знову розглядалося питання про відродження Острозької академії. Постанова зборів стала основою для звернення до Президента України Л.М.Кравчука.

Грудень 1993 р. – відбулась перша зустріч голови міськради М.В.Грищука з віце-прем'єр-міністром з гуманітарних питань, академіком М. Г. Жулинським, на якій обговорювалися шляхи відродження академії.

18 січня 1994 р. Острозька міська рада прийняла рішення подати клопотання до Президента України щодо вирішення питання про відновлення в Острозі державного університету «Острозька академія». Після чого до Л.М.Кравчука був надісланий відповідний лист, у якому детально висвітлювалося значення Острозької слов'яно-греко-латинської академії XVI ст. в духовному розвитку нашої нації та порушувалося питання про її відновлення.

24 березня 1994 р. ректор Києво-Могилянської академії В'ятчеслав Брюховецький надіслав лист до Президента України Л.М.Кравчука, в якому підтримав починання острожан. Ідею відродження академії підтримали голова Обласної ради Р.Василишин, заступник міністра освіти В.Бабак, радник Президента з питань територій В.Руденко.

12 квітня 1994 р. – Президент України Л.М.Кравчук затвердив указ № 156 / 94 «Про утворення Острозького колегіуму»

7 грудня 1994 р. – в Острозькому вищому колегіумі почали навчання 100 перших студентів. 

5 червня 1996 р.
– був оприлюднений указ Президента Л.Д.Кучми № 403 /96 «Про перейменування Острозького колегіуму в академію»

22 березня 1999р. – Міжнародним трейд-клубом лідерів торгівлі в Парижі Острозька академія нагороджена 27-м міжнародним призом «За якість».

22 січня 2000 р. – вийшов указ Президента України Л.Д.Кучми «Про перейменування Острозької академії в університет „Острозька академія“»

30 жовтня 2000 р. – вийшов Указ Президента України Л.Д.Кучми № 1170 /2000 «Про надання статусу Національного університету Острозькій Академії».

23 серпня 2003 р. – оприлюднений Указ Президента України, згідно з яким Національний університет «Острозька академія» знаходиться під патронатом Президента України та Кабінету Міністрів України.

2005 рік – Національний університет «Острозька академія» співзасновник Консорціуму українських університетів та Варшавського університету

17 листопада 2005 р. – Міністерство освіти України відзначило  НаУОА Дипломом за інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології.

27 червня 2006 р. – згідно Указу Президента України В. Ющенка ректор університету І. Д. Пасічник став лауреатом Державної премії України в галузі архітектури за реалізацію етапу відродження Національного університету «Острозька академія» – співавторство у проекті будівлі першої в Україні віртуальної бібліотеки та активна діяльність по його впровадженню в життя.

16 листопада 2006 р. – Міністерство освіти України відзначило НаУОА Дипломом за організацію студентської науково-дослідної роботи.

29 липня 2009 р.
– Кабінет Міністрів України ухвалив рішення надати НаУОА статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу.

19 серпня 2009 р. –Указом Президента України № 636 від 19 серпня 2009 року ректорові НаУОА професору І. Д. Пасічнику присвоєно звання Героя України за визначні особисті заслуги перед Україною у збереженні та примноженні національної освітянської спадщини.

21 жовтня 2010 р. - Національний університет прийнято асоційованим членом Європейської асоціації університетів.

2012 рік — Національний університет «Острозька академія» посів друге місце серед двадцяти класичних університетів у класифікаційному рейтингу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо ефективності науково-дослідної роботи (наказ МОНМСУ від 16.03.2012 № 293) за показником ефективності використання бюджетних коштів на виконання наукових досліджень і розробок з урахуванням співвідношення коштів, отриманих від виконання господарських робіт до бюджетних коштів.

2012 рік — університет увійшов у десятку найкращих класичних університетів відповідно до рейтингу, складеного Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту України.

2012 рік — за опублікованою журналом «Деньги» версією рейтингу вищих навчальних закладів Національний університет «Острозька академія» увійшов у двадцятку кращих українських вишів.

2013 рік — університет увійшов у п’ятірку найкращих класичних університетів відповідно до рейтингу, складеного МОН України.

2013 рік — Острозьку академію занесено до «Книги рекордів України» за проведення «Поетичного марафону до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка» (2013 р.).

2014 рік — Острозька академія співзавновник Східноєвропейської мережі університетів

2014 рік– Національний університет «Острозька академія» в десятку рейтингу прозорості національних університетів (Центр дослідження суспільства).

2014 рік — за результатами моніторингу веб-сайтів вищих навчальних закладів України, проведеного експертами Громадянської мережі ОПОРА, офіційний сайт Національного університету «Острозька академія» потрапив на п’яту сходинку цього рейтингу (серед офіційних інтернет-сторінок 274 вишів).

2014 рік — Національний університет «Острозька академія» занесено до Книги рекордів України та Книги рекордів Гіннеса у номінації «Найдовший поетичний марафон» за проведення безперервного 456 годинного марафону читання «Кобзаря» до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка.

2015 рік — Національний університет «Острозька академія» уввійшов в трійку рейтингу класичних університетів за якістю абітурієнтів.