Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Інформація НаУОА відповідно до вимог чинного законодавства

№п/п Вид інформації
1. Статут закладу освіти
2. Ліцензії на провадження освітньої діяльності
3. Сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти
4. Структура та органи управління закладу вищої освіти
5. Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
6. Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою
7. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, що навчаються у закладі вищої освіти
8. Мова освітнього процесу
9. Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення
10. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
11. Напрями наукової діяльності
12. Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання
13. Результати моніторингу якості освіти
14. Річний звіт про діяльність закладу освіти
15. Правила прийому до закладу освіти
16. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
17. Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти
18. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати
19. Кошторис і фінансовий звіт про надходження і використання всіх отриманих коштів
20. Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел,  не заборонених законодавством
21. Результати інституційного аудиту
22. Дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, та дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора наук, а також відгуки опонентів
23. Результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладу вищої освіти
24. Щорічний звіт керівника закладу вищої освіти про свою діяльність
25. Розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг
26. Інформація про процедури та результати прийняття рішень і провадження діяльності у сфері вищої освіти
27. Статут та інші документи закладу вищої освіти, якими регулюється порядок здійснення освітнього процесу 
28. Інформація про склад керівних органів закладу вищої освіти
29.  Бюджет закладу вищої освіти та річний, і тому числі фінансовий звіт 
30. Кошторис закладу вищої освіти на поточний рік та всі зміни до нього
31. Звіт про використання та надходження коштів
32. Інформація щодо проведення тендерних процедур
33. Штатний розпис на поточний рік
34. Антикорупційна програма
35. Інформація про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси
36. Нормативно-правові акти