Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Інформація НаУОА відповідно до вимог чинного законодавства

№ п/п Вид інформації
1. Статут закладу освіти
2. Ліцензії на провадження освітньої діяльності
3. Сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти
4. Структура та органи управління закладу вищої освіти
5. Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
6. Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою
7. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, що навчаються у закладі вищої освіти
8. Права та обов’язки учасників освітнього процесу відповідно до Закону України «Про вищу освіту»
9. Мова освітнього процесу
10. Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення
11. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
12. Напрями наукової діяльності
13. Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання
14. Результати моніторингу якості освіти
15. Річний звіт про діяльність закладу освіти
16. Правила прийому до закладу освіти
17. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
18. Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти
19. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати
20. Фінансовий звіт про надходження і використання всіх отриманих коштів
21. Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел,  не заборонених законодавством
22. Результати інституційного аудиту
23. Дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, та дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора наук, а також відгуки опонентів
24. Результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладу вищої освіти
25. Щорічний звіт керівника закладу вищої освіти про свою діяльність
26. Інформація про процедури та результати прийняття рішень і провадження діяльності у сфері вищої освіти
27. Статут та інші документи закладу вищої освіти, якими регулюється порядок здійснення освітнього процесу 
28. Інформація про склад керівних органів закладу вищої освіти
29. Кошторис закладу вищої освіти на поточний рік та всі зміни до нього
30. Інформація щодо проведення тендерних процедур
31. Штатний розпис
32. Антикорупційна програма
33. Інформація про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси
34. Запобігання та протидія булінгу (цькуванню) в закладі освіти
35. Нормативно-правові акти