Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Політика і цілі у сфері якості Національного університету «Острозька академія»

Політика у сфері якості Національного університету «Острозька академія»

Відповідно до Стратегії розвитку Національного університету «Острозька академія» на 2017–2026 рр. основне завдання НаУОА – забезпечення високоякісної університетської освіти, підготовка висококваліфікованих фахівців,  конкурентоспроможних на ринку праці України та світу; усебічний розвиток наукових досліджень; виховання високоосвіченої, гармонійно розвиненої, національно свідомої особистості; інтеграція у світовий освітньо-науковий простір зі збереженням кращих українських освітніх традицій.

Політика НаУОА у сфері якості є інструментом реалізації цього завдання та обумовлює основоположні принципи формування системи управління якістю в університеті та основні напрями її розвитку. Приймаючи Політику, керівництво університету демонструє лідерство в цій галузі та зобов’язується реалізовувати цілі у сфері якості.

 Керівництво Національного університету «Острозька академія» з метою впровадження та підтримання системи управління якості в особі ректора зобов'язується:

 • дотримуватися вимог чинного законодавства, які регламентують діяльність Університету, рекомендацій Міністерства освіти і науки, правил пожежної безпеки та санітарних норм;
 • всіляко сприяти проведенню всіх процесів системи якості так, щоб виконувати вимоги ДСТУ 1S0  9001:2015, LTD, задовольняти потреби замовника та постійно поліпшувати систему управління;
 • сприяти дотриманню таких основних цінностей в освітньому та науковому процесах: академічна доброчесність, рівність у доступі до знань, прозорість діяльності, дотримання культури спілкування та гуманістичної етики, свобода наукових досліджень, проактивна громадянська позиція, висока якість освітніх послуг; 
 • підтримувати стійку довіру до якості освітніх послуг і наукової продукції НаУОА, покращувати позиції університету в Україні та світі;
 • забезпечити формування інноваційного наукового та освітнього простору, спрямованих на здобуття учасниками освітнього процесу теоретичних знань і практичних навичок задля підвищення конкурентоспроможності на ринку праці;
 • створити умови для покращення результативності та якості фундаментальних і прикладних наукових досліджень;
 • сприяти створенню атмосфери довіри в колективі, підтримки відкритих взаємовідносин, визнання внеску кожного працівника;
 • створювати умови для підвищення кваліфікації та росту професійного рівня персоналу;
 • контролювати дотримання персоналом встановленої політики у сфері якості та виконання своїх обов’язків відповідно до посадових інструкцій;
 • сприяти своєчасному виявленню невідповідностей у системі управління якістю, їх запобіганню та розробленню коригувальних дій для усунення;
 • здійснювати стратегічне планування для досягнення стратегічних цілей.

Вище керівництво Національного університету «Острозька академія» є лідером у реалізації політики якості та бере на себе відповідальність за реалізацію цієї Політики, забезпечення умов її виконання всіма необхідними ресурсами; за постійне вдосконалення системи менеджменту освітньої та наукової діяльності. 

Кожен співробітник університету персонально відповідає за результативність і якість своєї роботи.

Цілі Національного університету «Острозька академія» у сфері якості на 2024 рік

 1. Формування освітнього простору НаУОА, що відповідає запитам сучасності.
 2. Створення інноваційного наукового простору НаУОА.
 3. Формування національно свідомої державотворчої еліти для повоєнного відновлення України.