Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Політика і цілі у сфері якості Національного університету «Острозька академія»

Політика у сфері якості Національного університету «Острозька академія»

Відповідно до Стратегії розвитку Національного університету «Острозька академія» на 2017–2026 рр. основне завдання НаУОА – забезпечення високоякісної університетської освіти, підготовка висококваліфікованих фахівців,  конкурентоспроможних на ринку праці України та світу; усебічний розвиток наукових досліджень; виховання високоосвіченої, гармонійно розвиненої, національно свідомої особистості; інтеграція у світовий освітньо-науковий простір зі збереженням кращих українських освітніх традицій. 

Політика НаУОА у сфері якості є інструментом реалізації цього завдання та обумовлює основоположні принципи формування системи управління якістю в університеті та основні напрями її розвитку. Приймаючи Політику, керівництво університету демонструє лідерство у цій галузі та зобов’язується реалізовувати цілі у сфері якості. 

Керівництво Національного університету «Острозька академія» з метою впровадження та підтримання системи управління якості в особі ректора зобов'язується: 

 • всіляко сприяти проведенню усіх процесів системи якості таким чином, щоб виконувались вимоги ДСТУ 1S0  9001:2015, LTD, задовольнялися потреби замовника та постійно поліпшувалась система управління; 
 • створити стійку довіру до якості освітніх послуг і наукової продукції НаУОА, покращення позицій університету на вітчизняному та міжнародному ринках;
 • забезпечити формування інноваційного наукового та освітнього простору, спрямованих на здобування учасниками освітнього процесу теоретичних та практичних знань для конкурентоспроможності на ринку праці;
 • створювати умови для підвищення кваліфікації та росту професійного рівня персоналу, повного використання їхнього потенціалу для здійснення освітньої та наукової діяльності на високому рівні; 
 • створити умови для підвищення результативності та якості фундаментальних і прикладних наукових досліджень;
 • сприяти своєчасному виявленню невідповідностей у системі управління якістю, їх запобіганню або розробці коригувальних дій для усунення виявлених невідповідностей;
 • сприяти створенню атмосфери довіри в колективі, підтримки відкритих взаємовідносин, визнання внеску кожного працівника;
 • сприяти розширенню обсягів діяльності (збільшення напрямків підготовки, кількості наукових робіт) для задоволення сьогоденних та майбутніх потреб замовників;
 • сприяти дотриманню таких основних цінностей в освітньому та науковому процесах: академічна доброчесність, рівність у доступі до знань, прозорість діяльності, високі моральні й духовні цінності, свобода наукових досліджень, активна громадянська позиція, висока якість освітніх послуг.
 • вимагати від персоналу своєчасного вивчення документації системи управління  якістю та дотримання встановленої політики у своїй діяльності;
 • здійснювати стратегічне планування для досягнення стратегічних цілей.
 • Вище керівництво Національного університету «Острозька академія» є лідером у реалізації політики якості та бере на себе відповідальність за реалізацію цієї Політики, забезпечення умов її виконання всіма необхідними ресурсами; за постійне вдосконалення системи менеджменту освітньої та наукової діяльності. Кожен співробітник університету несе персональну відповідальність у межах компетенції за якість своєї роботи. 

Цілі Національного університету «Острозька академія»у сфері якості на 2019 рік

 1. Підвищення обсягу та якості освітніх послуг НаУОА
  1. Збільшення кількості ліцензованих  спеціальностей:
  2. Збільшення чисельності контингенту здобувачів вищої освіти:
  3. Організація підготовчих курсів для іноземних студентів
  4. Підвищення практичної  спрямованості надання освітніх послуг, в т.ч.
  5. Підвищення якісних показників результатів навчання 

2. Підвищення результативності науково-дослідної роботи

3. Покращення кадрового потенціалу НаУОА

4. Підвищення ефективності функціонування інфраструктури університету