Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Документи для вступу іноземним громадянам

Документи, необхідні для вступу іноземних громадян

Прийом іноземців на навчання здійснюється на підставі:

 • міжнародних договорів України;
 • загальнодержавних програм;
 • договорів, укладених вищими навчальними закладами з юридичними та фізичними особами.

            Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту, базову або повну вищу освіту у себе на Батьківщині або в інших зарубіжних країнах, приймаються для здобуття вищої та післядипломної освіти в порядку, встановленому «Положенням про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 року №1238.

Іноземці та особи без громадянства подають до Національного університету “Острозька академія” такі документи:

 1. Анкету встановленого зразка;
 2. Копію документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали);
 3. Документ про відсутність ВІЛ-інфекції, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
 4. Медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;
 5. Страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, що прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
 6. Копію документа про народження;
 7. 6 кольорових фотокарток розміром 4 х 6 см;
 8. Зворотний квиток з відкритою датою повернення на Батьківщину терміном до одного року.

            Зазначені в підпунктах 2, 4, 6 документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

            Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до Університету за результатами вступних випробувань за умови укладання договору. Навчання розпочинається з 1 вересня.

            При продовженні здобуття вищої освіти в Україні обов’язковою є процедура нострифікації документів про рівень освіти, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Це обумовлено «Порядком визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав», затвердженого наказом МОНМСУ від 28.05.2012 року № 632.